Schenker-prisen til Norsk Lastbærer Pool

 

NLP vinner av Logistikkprisen 2018

Administrerende direktør Ragnar Strand mottok prisen på vegne av NLP. Foto: Øyvind Ludt / Moderne Transport

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP), som er eid 50 % av DLF, ble tildelt Schenkers Logistikkpris 2018 under Transport og Logistikk konferansen tidligere denne uken.

Adm. direktør i NLP Ragnar Strand som mottok prisen som består av et diplom og muligheten til å tildele 50.000 kroner  til en frivillighetsorganisasjon innenfor prisens formål.

Les juryens begrunnelse her

Gjenbruk erstatter engangsemballasje

NLP har gjennom livssyklusanalyser kommet frem til et konsept med gjenbrukskasser og paller i plast som erstatter engangsemballasje, og kan mer enn halvere CO2-utslippene knyttet til bruken i dagligvarebransjen.

NLP valgte Miljøagentene som mottaker av prispengene

Foto: NLP AS

«NLP er kjempe stolt over å ha mottatt denne prisen og har valgt å gi pengene til Miljøagentene som har sterk fokus på barn og ungdom samt plast/isopor i havet» – Ragnar Strand.

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon som jobber for å skape et varig og løsningsorientert engasjement, for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser.

Om DB Schenker logistikkpris

Prisen er etablert av DB Schenker AS og tildeles en transportkjøper med et engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet. Prisen skal være en inspirasjon for videre utvikling av kunnskap på logistikkfeltet og vilje til å stimulere til å bygge samfunnet. Vinneren kan være et selskap, eller en organisasjon, som har tatt initiativ til og/eller gjennomført innovative og kunnskapsbaserte logistikkløsninger i Norge. Les mer om DB Schenker Logistikkprisen her.

Om Norsk Lastbærer Pool AS

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap. DLF eier  50 % av aksjene i NLP og Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF) har de resterende 50 %.

Selskapets forretningsidé er, på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk dagligvarebransje. Les mer om NLP her.

DLF har flere eierposter. Se oversikt og leser mer om dem her. 

Kilde: Norsk IndustriNorsk Lastbærer Pool ASModerne Transport / Miljøagentene

Bilder fra DLF Høstmøte 2018

Et inspirerende og fagnyttig DLF Høstmøte 2018 ble torsdag 18. oktober gjennomført med DLF Talks, politisk arena og foredragsholdere. Dagen ble rundet av med festmiddag og utdeling av DLF Utmerkelser. Her kan du se bilder fra dagen.

Vinnere av DLF Utmerkelser 2018

Årets vinnere ble torsdag 18. oktober kåret under middagen på DLF Høstmøte på Quality Hotel i Tønsberg. Utmerkelsene ble delt ut av Styreleder i DLF, Øystein Bu og konferansier Guri Solberg.

DLF Samfunnsansvarspris gikk til Pierre Robert Group, DLF Innovasjonspris ble tildelt Fjordland AS for Litt Mat Smoothie Bowl og DLF Merkevarepris ble tildelt Mondelez Norge AS for Kvikk Lunsj.


«Målet med DLF Utmerkelser er å vise bredden av positive bidrag våre medlemmer står for. Det er imponerende å se hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnssaktører. Dette er like spennende hvert år, og det er en glede for oss i DLF å kunne hedre verdige vinnere her i Tønsberg, som en avslutning på en faglig innholdsrik dag»

– Helge Hasselgård, adm. direktør DLF


DLF Merkevarepris ble tildelt  Modelez Norge AS for «Kvikk Lunsj»

Mondelez Norge AS – vinner av DLF Merkevarepris 2018 for Kvikk Lunsj. Foto: Kilian Munch

Juryens begrunnelse: 

Kvikk Lunsj har siden lanseringen i 1937 vært den tradisjonelle «tursjokoladen» og har med det blitt en stor del av den norske turkulturen. Gjennom 80 år har Kvikk Lunsj etablert seg som en av Norges sterkeste merkevarer.  De siste årene har Mondelez lyktes med å omstille merkevaren fra å være påskesjokoladen å bli et helårsprodukt. De har brukt alle årstider for å skape oppmerksomhet og bygge nye verdier for sjokoladen, samtidig som de har klart å være tro mot produktet sitt.

Jurymedlemmer:

 • Nina Veflen, Professor Handelshøyskolen BI
 • Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder Opinion AS
 • Tor Helge Gundersen, Direktør Innkjøp og sortiment Coop Norge AS
 • Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
 • Helge Hasselgård, Adm.direktør DLF

 

DLF Innovasjonspris ble tildelt Fjordland AS for  «Litt Mat Smoothie Bowl»

Vinner av DLF Innovasjonspris 2018 – Fjordland AS for «Litt Mat Smoothie Bowl». Foto: Kilian Munch

Juryens begrunnelse:

Med «Litt mat Smoothie Bowl» har Fjordland lyktes med å dekke et voksende behov i markedet for sunnere alternativer til mellommåltider.  Produktet er tidsriktig ved å tilby raske løsninger i en hektisk hverdag, samtidig som det er sunt.  Ved å kombinere drikkesmoothie med granola og bær, har Fjordland utviklet et helt nytt produkt som har blitt tatt svært godt imot av forbruker og bidratt til vekst for handelen.

 

Jurymedlemmer:

 • Nina Veflen, Professor Handelshøyskolen BI
 • Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder Opinion AS
 • Tor Helge Gundersen, Direktør Innkjøp og sortiment Coop Norge AS
 • Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
 • Helge Hasselgård, Adm.direktør DLF

 

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt Pierre Robert Group AS

Vinner av DLF Samfunnsansvarspris 2018 – Pierre Robert Group. Foto. Kilian Munch

Juryens begrunnelse: 

Pierre Robert Group har i mange år jobbet målrettet og systematisk med å sikre bærekraft i alle ledd i produksjonen. For å lykkes har det vært jobbet med kontinuerlig lederforankring, målrettet opplæring av ansatte, fra både innkjøpere til salgsapparatet. Dette har resultert i at miljøhensyn og ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettighetene samt dyrevelferd er en integrert del av virksomhetens DNA og at det praktiske arbeidet med leverandøroppfølging og forbedringsarbeid blir prioritert ressursmessing.

Pierre Robert Groups sterke samfunnsengasjement og tilrettelegging av robuste systemer, åpenhet, samarbeids-tilnærming og deling av erfaringer gjør dem til en verdig vinner av DLF Samfunnsansvarspris 2018.

Jurymedlemmer:

 • Jaana Røine, Adm.direktør Grønt Punkt Norge
 • Ole Berg, Seniorrådgiver Helsedirektoratet
 • Morten Karlsen, Direktør Innkjøp og Verving, NHO Reiseliv
 • Heidi Furustøl, daglig leder Initiativ for etisk handel (IEH)
 • Helge Hasselgård, Adm.direktør DLF

DLF Høstmøte 2018 fullstendig program

LAST NED PROGRAMMET HER. Her kan du laste ned og se hele programmet for DLF Høstmøte torsdag 18. oktober. Det blir ikke delt ut papirversjon av programmet. NB! Lunsj endret til kl. 12:40 – 13:30.

Ny digital plattform forenkler informasjonsflyten i dagligvarebransjen

 

20 års bransjesamarbeid i ny drakt

Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje (STAND) feirer 20 år med å lansere en ny informasjonsportal tilrettelagt bransjens stadig mer digitale hverdag.

Den nye plattformen skal sikre mer effektiv vareflyt til nytte for forbruker, virksomheter og samfunn, og er trolig unik i internasjonal sammenheng.

STAND inviterte i september dagligvarebransjen til lansering av sin nye, nasjonale informasjonsportal i GS1 Norway sitt Smart Centre på Bryn.

 

Behov for fornyelse

STAND-standardene har siden starten i 1998 vært et rammeverk som STAND anbefaler alle bransjeaktører å benytte seg av. Disse er som tidligere tilgjengelige på stand.no, men en ny portal er nå utviklet for å bli et helhetlig prosessorientert rammeverk – og skal bidra til en mer effektiv verdikjede.

Leder i STAND, Camilla Nordhagen, forteller at det etter 20 år har oppstått et behov for fornyelse. Dette har resultert i en prosess flere aktører både fra leverandør- og handelssiden av bransjen har deltatt i. Fokuset har ligget i hvem som bruker STAND-standardene, hvordan man kan forbedre kjennskap og kunnskap til STAND-standardene, samt hvordan STAND-standardene kan tilpasses dagens krav og brukere på en bedre måte. To år etter prosjektstart står portalen nå ferdig, noe Nordhagen mener utgjør et nytt kapittel for STAND. Som en del av fornyelsen er logoen også endret.

Camilla Nordhagen, Leder av STAND og Key Account Supply chain manager L’Oréal Norge AS. Foto: STAND

Den nye portalen er bygget for å øke tilgjengeligheten og gjøre det enklere å finne frem i standardene. Vi har nå en mye ryddigere presentasjon, ikke minst ved bruk av illustrasjoner, animasjonsfilmer og et mer harmonisert språk. Alle involverte, – fra vareprodusent til butikkledd, vil  nå få en bedre oversikt. Stand.no vil hjelpe oss på veien mot målene om en mer effektiv og bærekraftig dagligvarebransje, sier Camilla Nordhagen.

Enklere for hele verdikjeden

Tidligere måtte man hente informasjon fra ulike standarder for å finne retningslinjer for nettopp sin del av verdikjeden, en jobb som kunne være både tung og tidkrevende. Nå er all informasjon tilrettelagt den enkelte delprosess på en visuell og ryddig måte, forteller STAND-lederen.

Den nye portalen visualiserer prosessene, og gjør det lettere for involverte å finne retningslinjene for kun deres del av verdikjeden. Den nye og logiske informasjonsflyten gjør det mulig å hente ut nyttig informasjon også fra nettbrett og smarttelefon direkte, noe mange vil spare mye tid på. En ny funksjon er søkefeltet som vil bidra til at brukeren enkelt kan søke opp ord, uttrykk og retningslinjer. Portalen vil dessuten gi en bedre forståelse for hva alle i verdikjeden gjør, noe som skaper bedre flyt for alle i dagligvarebransjen.

Hovedmålene med endringen er å få økt tilgjengelighet, bruk og kunnskap om STAND- standardene. Vi ser også et behov for sterkere forankring i toppledelsene rundt om, samt treffe og rekruttere nye brukere, sier Nordhagen.

– Gir raskere og rimeligere mat

Leo Swenson, logistikksjef i Mills AS. Foto: STAND

Leo Swenson, logistikksjef i Mills AS, har stor tro på at den nye portalen vil gjøre logistikken lettere i dagligvarebransjen.

– Den nye nettportalen er mer prosessorientert, et oppsett som vil gjøre det lettere å finne relevant informasjon. Generelt sett er standardene både forenklende og effektiviserende, og det er lett å forholde seg til øvrige aktører i verdikjeden. Det er liten tvil om at standardene gir forbrukeren raskere og rimeligere mat, sier Leo Swenson.

 

Jørgen Eskeland, Direktør marked dagligvare i ASKO. Foto: STAND

Direktør marked dagligvare i ASKO, Jørgen Eskeland, mener at mange ser til Norge når det gjelder utviklingen av felles standarder for dagligvarebransjen.

– Ute i Europa lurer mange på hvordan vi har klart å samle oss om felles standarder. ”Hemmeligheten” er at vi er gode til å samhandle om logistikk i Norge, sier Eskeland.

–  I ASKO er vi blant annet opptatt av å ha fulle biler, slik at vi ikke kjører rundt med luft, og dette hjelper standardene oss med. Å sikre gode lanseringer og fulle butikkhyller er selvsagt også svært viktig. Vi trenger ikke mange nye standarder, men vi må  levere bedre på de standardene vi har, og det vil den nye portalen hjelpe oss med, avslutter Jørgen Eskeland.

Dette er STAND

STAND er etablert av aktørene i bransjen og skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc). Les mer her.

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

Relaterte saker

Lansering av nye STAND

Helautomatisert dagligvarehandel – suksesshistorie

Pia Almvang fra REMA 1000 kommer til DLF Forum 10. oktober

DLF Forum

Onsdag 10. oktober inviterer vi til DLF Forum med årets kjedeforhandlinger og utvikling i markedet som tema.

Det blir innlegg fra Rema 100, DLF Partnere: Kvale Advokatfirma, Nielsen og Tilbudsdata.no, og Grønt Punkt Norge AS.

Sted:      Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Tid:        Onsdag 10. oktober. Kl. 08:30 – 12:00.  Registrering og enkel servering fra kl. 8:00

Pris:       kr. 790 ,- eks. mva. Påmeldingen er bindende.

Påmeldingsfrist 9. oktober.

Ved påmelding av flere kolleger på billettkjøp husk å registrere navn på alle deltakere.

DLF Forum er åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester.


Program

Juridisk blikk på høstens forhandlinger og kjedeavtaler 

Henrik Svane, Partner, Kvale Advokatfirma

Kjedeutvikling med ferske tall fra 3. kvartal, og interessante trekk i markedet

Anne Berit Paulik, Sales Director, Nielsen

Utvikling i dagligvarekjedenes tilbudsaviser

Claus Nykjær, Adm. dir., Tilbudsdata.no

Plastløftet, norske bedrifters forpliktelse om å bruke plast smartere, mer innovativt og bærekraftig.

Lars Brede Johansen, Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge AS

Aktuelle tema fra høstens forhandlinger og tanker om 2019

Pia Almvang, Innkjøpsdirektør, Rema 1000

 

Vi tar forbehold om endring i rekkefølgen på innleggene.

Oversikt over DLF Partnere kan du se her. 


 

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

 

 

Workshop og kurs hos IEH høsten 2018

Initiativ for etisk handel (IEH) har i høst flere workshop og kurs som kan være aktuelle for DLFs medlemsbedrifter.

26.september – Workshop: «Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene – privat sektor»

Beskrivelse av arrangementet:
Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse?
Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål.

Les mer og meld deg på her.  Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer.

 


16. oktober – Kurs: «Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd»

Beskrivelse av arrangementet:
Innkjøpsfunksjonen forvalter virksomhetens verdier knyttet til etisk handel, men manglende systematikk og organisering kan gjøre innkjøp til en risikosport. På dette kurset lærer du hvordan du kan bygge et innkjøpsprogram for å implementere arbeidet med etisk handel i innkjøp via mellomledd – når du ikke er i direkte kontakt med produsent.

Les mer og meld deg på her.  Åpent for IEH medlemmer.

 


25.oktober – Kurs: «Ansvarlig innkjøpspraksis med produsent».

Beskrivelse av arrangementet:
Hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold? Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra 1500 leverandører til det europeiske markedet.

Les mer og meld deg på her. Åpent for IEH medlemmer.

 

 


 

Om IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Les mer her.

For ytterligere informasjon om medlemskap, kontaktpersoner, kurs og seminarer i regi av IEH sjekk deres hjemmesider  eller send mail.

Paradigmeskifte for håndteringen av emballasjeavfall i Norge

Torsdag 23. august ble det årlige innovasjons- og optimeringsseminaret arrangert i Oslo. 

Det er ikke bare i Norge det har vært fokus på plast det siste året. Også i EU har det vært et taktskifte, og en rekke nye tiltak vil gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen. Vi kan vente oss strengere regler for produktdesign.

Seniorrådgiver Christoffer Back Vestli i Miljødirektoratet, direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen, verdikjededirektør Thomas Weihe i DLF og adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge informerte. Hanne Møller i Østfoldforskning presenterte optimeringsrapporten for 2017.

Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF og styreleder i Grønt Punkt Norge AS, åpnet arrangementet ved å fastslå at innsamlings- og gjenvinningsordningene i Norge er gode. Men de kan bli bedre.

Paradigmeskifte

Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF

– Myndighetene kan opprette målrettede incentiver og sikre gode innsamlingsordninger. Næringslivet kan utvikle bærekraftige løsninger gjennom samarbeid i verdikjeden via organisasjoner som Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge, som er arrangører her i dag, sa Weihe.

Han slo også fast at innføringen av en forskrift som erstatning for bransjeavtalene vil innebære et paradigmeskifte når det gjelder håndteringen av emballasjeavfall i Norge.

Forskriften ble innført av Klima og Miljødirektoratet for å regulere konkurranseforholdene i avfallsbransjen. Den skal også sikre at de forpliktende målene for materialgjenvinning av emballasjeavfall i EU-direktivene oppnås.

Les hele saken hos Emballasjeforeningen

Tekst/bilde: Emballasjeforeningen.

Relaterte saker fra DLF

03.08.2018 Innovasjon og optimeringsseminar

01.09.2017 Dommedag for dårlig emballasje

 

DLF Logistikknettverk søker flere medlemmer

Mathilde Berg Lyngvær

«Deltagelse i DLFs logistikknettverk gir meg faglig påfyll, spennende bedriftsbesøk og nyttig erfaringsutveksling. Selv om vi representerer ulike kategorier viser det seg at vi har mange felles problemstillinger. Jeg ser frem til å ta over ledelsen av nettverket etter Jon Erik Sletten og takker ham for solide bidrag.» -Mathilde Lyngvær, Logistikksjef Fjordland AS (foto: privat)

 

DLF Nettverk

DLF Nettverk gir deg faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger

DLF har ulike nettverk for sine medlemmer. Disse er blant andre KAM, logistikkansvarlige, salgssjefer, salgsdirektører/daglig ledere og storhusholdning/KBS. Hver nettverksgruppe består av 10-15 deltakere. Her samles medlemmer til faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger.

Gruppene avholder møter 2-4 ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet.

Les mer om DLF Nettverk her 

Ønsker du å bli med i et av nettverkene?

Meld deg på respektive nettverk her. Deltakelse er gratis.

 • Salgsdirektør
 • Salgssjef
 • KAM
 • Storhusholdning
 • KBS
 • Logistikk

Har du spørsmål ta kontakt med oss

Innmelding i nettverk

DLF Nyhetsbrev

Meld deg på DLF Nyhetsbrev for å motta fagartikler, nyhetssaker og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser. Du kan når som helst melde deg av via en lenke i mailen du mottar.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Lansering av Nye STAND

Lansering av nye STAND nettsider hos GS1 Norway 27. september – meld deg på !

Vi er stolte av å presentere 20 års bransjesamarbeid i ny drakt!

Bli overbevist om hvordan STAND-rammeverket effektiviserer prosesser og verdikjeder

Vi byr på korte, faglige innlegg fra sentrale bransjeaktører, demonstrasjon av nye nettsider og lett bevertning

Hvor?

GS1 Norway Smart Centre, Brynsveien 11, Oslo

Torsdag 27. september kl. 14:00 – 15:30

Arrangementet er gratis. Påmelding: klikk her

Strengere krav – behov for tettere samarbeid og økt bruk av felles kjøreregler

Dagligvarebransjen tar nå nytt grep! Aktørene utfordres på effektivisering, produktutvalg, miljøhensyn og mattrygghet. Dette er krav som bransjen ønsker å oppfylle, og en del av oppskriften er økt samhandling og tettere samarbeid.

Denne rollen ivaretas av STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje). I STAND blir leverandørene og kjedene enige om felles retningslinjer og kjøreregler for å bringe produktene fram til forbruker på en kostnadseffektiv, miljøbevisst og trygg måte. Siden etableringen for 20 år siden har norsk dagligvarebransje sett fantastiske resultater av STANDs arbeid. -Men det er fortsatt store potensialer!

Nye nettsider

For å gjøre disse kjørereglene lettere tilgjengelig, og dermed sikre enda bedre utbredelse og gjennomføring, vil innholdet bli lansert på en helt ny måte. Ny nettside er brukervennlig uavhengig om du bruker PC, mobil eller nettbrett. Språk og terminologi forenklet. Søkeord og oppslag er brukertilpasset. Det lages også korte og instruktive videoer og animasjoner som gjør det enklere og raskere å tilegne seg innholdet. Alt er gjort uten at innholdet i regelverket påvirkes.

STAND representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF)

Les mer om STAND og  felles rammeverk er nøkkelen til fremtidens helautomatiserte dagligvarehandel