Fritz Schur Consumer Products A/S nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 22. november 2018 at Fritz Schur Consumer Products A/S  innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

Fritz Schur Consumer Products A/S ble etablert 1976 av Fritz H. Schur som en del av det 100 % familieeide Fritz Schur Group, etablert i  1846. Selskapet har spesialisert seg på distribusjon, markedsføring og salg av produkter til dagligvarehandelen og serveringsmarkedet.

Selskapet aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her

Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet

Plastløftet

Grønt Punkt Norge AS lanserte Plastløftet 15. januar på et frokostseminar i Oslo. Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Blant flere innlegg på dagens lansering presenterte DLF medlemsbedriftene Ringnes AS, Unilver og Orkla Home & Personal Care caser til inspirasjon på hvordan de jobber med å redusere bruk av plast og gjenbruk av plast.

Se livestreamingen fra frokostmøtet på Grønt Punkt sine Facebook sider.

Bli med på Plastløftet

Ved å lansere Plastløftet håper Grønt Punkt Norge at norske bedrifter vil forplikte seg til å sette mål for hvordan de skal bruke plast i fremtiden.

Hensikten med lanseringen er å få flere bedrifter til å aktivt jobbe for en mer miljøvennlig bruk av emballasje og bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, ved å sette seg konkrete mål innenfor tre områder:

 1. Øke bruken av resirkulert plast
 2. Redusere unødvendig bruk av plast
 3. Designe for gjenvinning.

Bedrifter som tar Plastløftet forplikter seg til å øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje, delta på tre årlige Plastløftet-samlinger og forebygge plastavfall.

Les mer om Plastløftet her

Plastløftet er et initiativ fra Grønt Punkt Norge AS for å motivere bedrifter til å øke bruken av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Tidligere DLF saker:

Invitasjon til Plastløftet frokostseminar 15. januar 2019.

 

Grønt Punkt Norge AS hjemmeside

 

Lansering av DLF medlemssider

Vi lanserer DLF medlemssider. Dette er en nettside for ansatte i DLFs medlemsbedrifter som krever pålogging.

Innhold

På DLF medlemssiden blir det lagt ut presentasjoner fra forskjellige møteplasser, nyhetssaker og informasjon.

Hvordan får du tilgang til medlemssidene?

Ønsker du tilgang til nettsiden må du registrer deg. Det er kun mailadresse som er knyttet opp til din arbeidsplass som kan brukes.

Det tar ca. 1-2 arbeidsdager før du får godkjent tilgang og kan logge deg inn. Innlogging finner du på www.dlf.no og «logg inn medlemmer» på menyen øverst til høyre.

Kontaktinformasjonen blir lagret i publiseringsverktøyet (WordPress). I tillegg blir du registrert i vårt CRM-system slik at vi kan sende deg informasjon ved tekniske problemer e.l.

Nyhetsbrev

Informasjon om nytt innhold på sidene formidles via vårt nyhetsbrev. Dersom du ikke allerede er mottaker kan du registrere deg her eller melde fra om dette når du registrere deg som bruker av medlemssiden.

Nyhetsbrevet er kun for ansatte i DLF medlembedrifter. Du kan når som helst melde deg av.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du her.

Spørsmål

Har du spørsmål om DLF medlemssider er det bare å ta kontakt med oss. Klikk her for å sende mail.

Skjerpede krav til bruk av avansert pakkseddel

Nå har både COOP, REMA og ASKO tilrettelagt sine systemer, slik at leverandør kan sende samme EDI Pakkseddel nivå 4 for eksponeringsenheter til disse kundene. STAND har som mål at dette blir implementert av partene i løpet av 2019.

EDI Pakkseddel nivå 4Norsk dagligvarebransje ligger i det europeiske tetsjiktet hva gjelder samhandling og utveksling av elektroniske handelsdokumenter. EDI ordre, -ordrebekreftelse, -pakkseddel og -faktura er godt etablert. Bransjen har lenge hatt ambisjon om å utvide bruken av avansert pakkseddel (Pakkseddel nivå 4) på eksponeringsenheter.  Aktører som har tatt dette i bruk opplever mer effektiv varehandel og bedre sporbarhet.

En forutsetning for videre utrulling har vært at alle kjedene kan ta imot samme meldingsformat. Før oppstart EDI Pakkseddel nivå 4 bør det gjøres en avtale med kjedene om tidspunkt for når dette skal tre i kraft.

For tekniske spørsmål, kontakt Seniorrådgiver EDI Jan Frode Aspevik i GS1 Norway.

Les mer om pakksedler  i STAND Leveranse.

Viktige DLF datoer i 2019

Sett av i kalenderen allerede nå!

Tirsdag 23. april kl. 16:00

Generalforsamling i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS)  2019 finner sted tirsdag 18. april kl. 16.00 på Hotel ContinentalMer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift. Dette er en fin mulighet for å møte nye og tidligere bransjekolleger.

Torsdag 17. oktober kl. 10:00

DLF Høstmøte 2019 i Tønsberg


DLF Forum

Så snart dato og tema er klart legges informasjon om DLF Forum ut på våre nettsider. Invitasjon sendes også ut i nyhetsbrev.


DLF Nyhetsbrev

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev. Meld deg på her.

Nye verktøy i lanseringsprosessen

STAND Sortiment beskriver prosessen for lansering av nyheter og sortimentsendringer i dagligvarebransjen. Formålet med standarden er å bidra til å opprettholde varetrykk hos detaljist, unngå utsolgt-situasjoner i verdikjeden samt redusere kostnader, retur og ukurans.

5. november åpnet Tradesolution for å registrere produktinformasjon i to faser, gjeldende for produkter som skal lanseres fra og med mai-vinduet 2019. Nå har STAND publisert en ny animasjonsfilm som støtter opp under budskapet på en lettfattelig måte.

Aktuelle lenker

Informasjon om registrering av grunndata

Informasjon om STAND

Kontaktinformasjon

DLF positiv til lov om god handelsskikk og handelstilsyn, kritisk til forbud

Lov om god handelsskikkStortinget vedtok før sommeren at det skal innføres en lov om god handelsskikk med et handelstilsyn. Stortinget ba også regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legge til rette for nyetablering og fremme innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet.

– Vi er glade for Stortingets enstemmige vedtak om å innføre en lov om god handelsskikk og et uavhengig handelstilsyn. Dette er en sak vi har jobbet for i lang tid og som vi mener vil være til nytte både for forbrukere, leverandører og handelen. Det er positivt at næringsdepartementet nå jobber aktivt med dette og med tiltak som skal styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

 Et av tiltakene som ble nevnt i Stortingets behandling av saken var utredning av et forbud mot såkalt prisdiskriminering for dominerende dagligvareleverandører.

– Vi mener et slikt forbud ikke vil være et effektivt virkemiddel for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Uansett må departementet og Konkurransetilsynet først se grundig på hva som er årsakene til prisforskjeller før man konkluderer med hvilke tiltak som kan være effektive og treffsikre, sier Hasselgård. Han mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om årsaken til ulike priser ligger i leverandørdominans eller om det skyldes ulik innkjøpsmakt dagligvarekjedene imellom.

DLF har også pekt på behovet for mer konkurranse i distribusjonsleddet. DLF ser positivt på at også dette området nå skal utredes med sikte på konkurransefremmende tiltak.


Fakta: Lov om god handelsskikk

Stortinget vedtok i mai 2018 at det skal innføres en lov om god handelsskikk i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Næringsdepartementet er nå i gang med lovarbeidet. Mest sannsynlig vil regjeringen fremme en lovproposisjon for Stortinget høsten 2019, slik at denne vil kunne tre i kraft 1.1 2020. Handelstilsynet som skal følge opp loven, vil bli etablert samtidig.

Bakgrunn for lovforslaget
 • Bygget på to hovedprinsipper: God handelsskikk mellom partene og hensynet til forbrukerne gjennom priser, utvalg, tilgjengelighet og kvalitet
 • Loven søker å legge til rette for effektive løsninger i forhandlingene mellom dagligvareleverandører og kjeder.
Virkeområde
 • Loven gjelder for omsetning mellom næringsdrivende av dagligvarer
 • Loven gjelder også for salg av næringsmidler og forbruksartikler til KBS og storkjøkken
 • Loven gjelder også non-food
Lovens innhold og konsekvenser (noen hovedpunkter)
 • En generell standard for god handelsskikk: Forretningsforhold skal bygge på redelighet, forutberegnelighet og gjensidig respekt for immaterielle rettigheter.
 • Prinsipp om skriftlighet: Avtaler skal inngås skriftlig. Avtaler skal klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere, herunder markedsføringstjenester, og inneholde bestemmelser om prosedyrer for prisendringer, bestillinger (herunder volum) og leveringsforpliktelser. En part kan ikke ensidig gi påbud om endringer i forpliktelser etter at avtale er inngått
 • Krav til beskrivelse av ytelsene
 • Krav om enighet om endringer
 • Ivaretakelse av forretningshemmeligheter
 • Krav til lojalitet i kontraktsforhold
 • Innstramming av plikt til å gi opplysninger ved avtaleinngåelse: Beregningsgrunnlaget for rabatter som leverandøren skal yte må være klart ved avtaleinngåelsen

Fakta: Konkurransefremmende tiltak

Regjeringen bestemte også at det skal utredes tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat – og dagligvaremarkedet. To tiltak som ble nevnt spesifikt var forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon.

Næringsdepartementet er nå i gang med utredningsarbeidet og DLF er i dialog med departementet.

Denne prosessen løper parallelt med Lov om god handelsskikk, men kan ta noe lengre tid enn lovarbeidet.


Relevante saker

Stortinget- Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer

09.05. 2018 DLF: Flertall for lov om god handelsskikk

Melitta Nordic AS nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 6. august 2018 at Melitta Nordic AS innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

Melitta Nordic AS

Melitta Nordic AS er leverandør av Toppits-produktene.

Merket Toppits® tilbyr i dag et omfangsrikt sortiment av praktiske produkter for å holde friske, oppbevare, nedfryse, tilberede, bake og transportere matvarer.

 

Melitta Nordic AS  aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her

Bronse til sovende toppledere

«Sov godt med grønn samvittighet» kampanjen til Grønt Punkt Norge AS vant fredag 26. oktober  bronse i kategorien Årets Mediekanal under utdelingen av Mediaforums Mediepris 2018.

I fjor høst hadde Grønt Punkt Norge en større kampanje gående med formål å formidle kunnskap om organisasjonen som i over 20 år har jobbet med ett stort mål: å finansiere gjenvinning av den enorme mengden emballasje deres medlemmer sender ut på markedet i størst mulig grad.

«Sov godt med grønn samvittighet». Foto: Herman Dreyer / Grønt Punkt Norge AS

Til kampanjen fikk Grønt Punkt med seg 12 næringslivstopper til kampanjen “Sov godt med grønn samvittighet”. Blant disse finner vi DLF medlemsbedriftene Tine, Den Stolte Hane, Orkla, Barilla Norge, Nortura, Dr. Oetker og Mills.

Les mer om kampanjene hos Grønt Punkt Norge AS

Bronse i Årets Mediekanal

Bak kampanjen som hovedsakelig retter seg mot næringslivet står Circus reklamebyrå og mediebyrået Wavemaker. I tillegg har Hegnar Brand Studio tilpasset kampanjen til trykking i Kapital.

Kilder: Grønt Punkt Norge ASHegnar Media | Mediaforum

Tidligere DLF saker

Sov godt med grønn samvittighet

Schenker-prisen til Norsk Lastbærer Pool

 

NLP vinner av Logistikkprisen 2018

Administrerende direktør Ragnar Strand mottok prisen på vegne av NLP. Foto: Øyvind Ludt / Moderne Transport

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP), som er eid 50 % av DLF, ble tildelt Schenkers Logistikkpris 2018 under Transport og Logistikk konferansen tidligere denne uken.

Adm. direktør i NLP Ragnar Strand som mottok prisen som består av et diplom og muligheten til å tildele 50.000 kroner  til en frivillighetsorganisasjon innenfor prisens formål.

Les juryens begrunnelse her

Gjenbruk erstatter engangsemballasje

NLP har gjennom livssyklusanalyser kommet frem til et konsept med gjenbrukskasser og paller i plast som erstatter engangsemballasje, og kan mer enn halvere CO2-utslippene knyttet til bruken i dagligvarebransjen.

NLP valgte Miljøagentene som mottaker av prispengene

Foto: NLP AS

«NLP er kjempe stolt over å ha mottatt denne prisen og har valgt å gi pengene til Miljøagentene som har sterk fokus på barn og ungdom samt plast/isopor i havet» – Ragnar Strand.

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon som jobber for å skape et varig og løsningsorientert engasjement, for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser.

Om DB Schenker logistikkpris

Prisen er etablert av DB Schenker AS og tildeles en transportkjøper med et engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet. Prisen skal være en inspirasjon for videre utvikling av kunnskap på logistikkfeltet og vilje til å stimulere til å bygge samfunnet. Vinneren kan være et selskap, eller en organisasjon, som har tatt initiativ til og/eller gjennomført innovative og kunnskapsbaserte logistikkløsninger i Norge. Les mer om DB Schenker Logistikkprisen her.

Om Norsk Lastbærer Pool AS

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap. DLF eier  50 % av aksjene i NLP og Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF) har de resterende 50 %.

Selskapets forretningsidé er, på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk dagligvarebransje. Les mer om NLP her.

DLF har flere eierposter. Se oversikt og leser mer om dem her. 

Kilde: Norsk IndustriNorsk Lastbærer Pool ASModerne Transport / Miljøagentene