Kurs: Markedsjus

Hvordan beskytte merkevaren i et marked i stadig endring?

Merkevarene er selve grunnlaget for DLFs medlemmer, og grunnleggende kunnskap om juridiske problemstillinger er helt sentralt for våre medlemsbedrifter og de ansatte som jobber med merkevarer.

Det juridiske rammeverket som er viktig for dagligvarebransjen er i stadig endring, og dette krever justeringer og tilpasninger i praksis. Utviklingen av digitale plattformer og tilgangen til stadig flere digitale verktøy (der bruk av kunstig intelligens er ett eksempel) stiller nye krav til kompetanse. For å kunne foreta riktige valg og sikre at salg og markedsføring skjer innenfor de ulike regelverk, kreves det kunnskap om det juridiske landskapet.

Denne fordypningsmodulen gir deltagerne en oversikt over de ulike reglene for salg og markedsføring i dagligvarebransjen, og konsekvensene av å bryte dem. Det å kjenne de sentrale reglene er viktig for selv å unngå fallgruvene, men også for å hindre andres illojale konkurransehandlinger. Både forholdet til konkurrenter, regler for bruk av varemerker og markedsføring overfor for forbrukere behandles i kurset.

Fordypningsmodulen vil gi deltagerne en bedre forståelse for sammenhengen mellom de ulike regelverkene og hvordan lovbrudd håndheves og sanksjoneres.

Påmelding i skjema under.

Målsetting med kurset:

  1. Gi deltagerne innsikt i det sentrale juridiske rammeverket for salg og markedsføring i dagligvaremarkedet.
  2. Gi kunnskap om regler for markedsføring, særlig på digitale plattformer og overfor barn
  3. Gi deltagerne en oversikt over regler for varemerker, produktetterligninger, sammenlignende reklame og god handelsskikk
  4. Vurdering av praktiske tilfeller, basert på juridisk metode og bruk av juridiske kilder

Tid/sted

Kurset går over to dager, 15. og 16. april (heldagssamlinger)

Kl. 09:00 – 16:00

Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo


Målgruppe

Kurset er relevant for ansatte i DLFs medlemsbedrifter som jobber innen salg, markedsføring og jus / merkevarebeskyttelse.

Det er ikke krav til tidligere deltakelse på DLF Kompetanseprogram på BI.


Pris

8.000,- pr. deltager.

Fortløpende påmelding til kursstart så lenge det er ledige plasser.
Påmeldingen er bindende.


Spørsmål om kurset

John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF | [email protected] | mobil 920 34 567


Kursholder

Monica Viken, Professor – Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Gjesteforelesere:

Karin Fløistad, leder av konkurranseklagenemnda og partner i Simonsen Vogt Wiig og Tor Erik Engebretsen, direktør Dagligvaretilsynet.


 

Påmelding

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter