Oppføringer av DLF administrasjonen

DLF Partner TGTG: Gjør det lettere for matindustrien å selge overskuddsvarer

På ett år har antall industriaktører i matredder-appen Too Good To Go tredoblet seg. Nå ønsker TGTG å gjøre det enda enklere for matindustrien å selge overskuddsvarer gjennom appen og etablerer flere hentepunkter. Flere av DLFs medlemmer har allerede inngått samarbeid med TGTG og deres løsninger. Det har vært en stor suksess og redusert matsvinn for den enkelte.

DLF Kaffepraten

Vi introduserer DLF Kaffepraten – bli bedre kjent med DLFs medlemsbedrifter! I denne spalten kan du lese mer om hva våre medlemsbedrifter jobber med, brenner for og ønsker å inspirere andre bedrifter med. Første intervju slippes om kort tid!

Rekordutlysning til nye plast- og miljøprosjekter

Handelens Miljøfond har siden oppstarten i 2018 delt ut mer enn 400 millioner til plast- og miljøprosjekter. 1. september lyser fondet ut et rekordbeløp på 110 millioner. Det startet med 39 millioner i 2018. Tre år senere har fondet støttet rundt 400 miljøprosjekter med 400 millioner, og snart skal miljøet få 110 millioner til.  Les mer her!

DLF til stede på Arendalsuka 2021

Etter et års pause ble igjen Norges største demokratiske møteplass «Arendalsuka» arrangert. Her møtes organisasjoner, politiske partier, næringslivet og mediehus fra hele landet for å delta på ulike arrangementer, ha formelle og uformelle møter og i fellesskap diskutere morgendagens løsninger. DLF var selvsagt behørig representert.

DLF Høstmøte 2021 – Hold av datoen!

DLF Høstmøte har en lang tradisjon som dagligvare- og serveringsbransjens viktigste møteplass, og det er en glede igjen å kunne invitere til samling torsdag 21. oktober i Tønsberg. Programmet blir preget av at vi er på vei ut av pandemien og inn i en «ny normal». Hold av datoen allerede nå!

DLF Partner Schjødt: Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven som ble vedtatt av Stortinget før sommeren, vil berøre de fleste av våre medlemmer. Den vil ventelig tre i kraft etter at forskriften er ferdig utarbeidet, kanskje så tidlig som 1. januar 2022. Loven stiller krav til åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurdering. Les mer om loven her i en sak fra DLF Partner Schjødt.