Oppføringer av

Kuttet matsvinnet med 10 600 000 kg

I januar 2020 gjennomførte Matvett en kampanje sammen med bedriftene som er tilsluttet «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn». Kampanjen la opp til et nyttårsforsett på vegne av mat- og serveringsbransjen om å kutte matsvinn med4 500 000 kilo i løpet av ett år. Det løftet ble innfridd og vel så det!

Egne merkevarer er bra for dagligvarekjedene

I de siste ukene har det vært stor debatt om kjedenes egne merkevarer.  Sammen med med NHO Mat&Drikke, Norges Bondelag og NNN har vi skrevet en kronikk i DN som viser til to faktorer vi mener er særlig problematiske: kjedenes doble rolle som kunde og konkurrent, samt kryssubsidiering av varer.

Norge må lære av andre land

Grønt Punkt Norge har gitt Miljødirektoratet innspill til hvordan Avfallsforskriften kan forbedres. Bedre regulering og ettersyn er viktig for at produsentansvarsordningen skal fungere best mulig. Grønt Punkt Norge møtte direktoratet 3. desember og kom med en rekke innspill som ble meget godt mottatt. Et budskap fra Grønt Punkt er at vi i Norge bør ta lærdom av erfaringer fra Tyskland og Østerrike.

DLF bidrar i utformingen av produsentansvar

Reguleringen av innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er mangelfull, mener DLF. Konsekvensen er konkurranse på ulike vilkår, økte kostnader for DLFs medlemmer og redusert miljønytte. Klima- og miljødepartementet har nå Avfallsforskriften oppe til revidering, og DLF er i god dialog med myndighetene om utformingen av den fremtidige reguleringen. Departementet vil styrke produsentansvaret for å støtte opp under den sirkulære økonomien.

TINE mottar DLF Samfunnansvarspris 2020

På grunn av årets spesielle omstendigheter fikk vi dessverre ikke til en overrekkelse av DLF Utmerkelser slik vi tidligere har gjort det, under festmiddag med bransjekolleger i salen. Men vi skal selvsagt få overrekke de velfortjente prisene til vinnerne uansett. Først ut er TINE SA som er årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris.