Oppføringer av DLF administrasjonen

DLF Bærekraft nettverk 

Nå åpner vi opp for å etablere et eget bærekraft nettverk. Jobber du med bærekraftspørsmål og ønsker å diskutere dette med likesinnede? Eller har du en kollega som kan være interessert i å delta? DLF nettverk er et populært medlemstilbud. Her samles medlemmer for faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger

DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner midten av februar. Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om. Ferdige rapporter vil bli sendt ut i starten av mai.

Plastgjenvinning i søkelyset

I løpet av januar vil NRK2 etter det vi har fått opplyst sende programmet «The Recycling Myth». Dette er en del av en serie på tre programmer om plast og plastforurensning produsert av The Why Foundations. «The Recycling Myth» handler i stor grad om et svart internasjonalt marked hvor innsamlet emballasje som er vanskelig å gjenvinne, smugles og forbrennes eller deponeres ulovlig. Det er viktig å presisere at innsamlet norsk plastemballasje ikke er en del av et ulovlig svart marked, og at vi er underlagt strenge regler i Norge med statlig kontroll av all emballasjeeksport.