Oppføringer av DLF administrasjonen

Infinitum og DLF

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. DLF samarbeider med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Ett av selskapene er INFINITUM.

Kurs i Lov om god handelsskikk

I samarbeid med DLF Partnere advokatfirmaene Arntzen de Besche og Kvale arrangerer vi kurs i Lov om god handelsskikk fra 3. august, samt 9. september. Kursene er spesielt relevante for daglig leder samt ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Velkommen til DLF eHøstmøte 2020!

De siste årene har Tønsberg vært lokasjon for årets viktigste møteplass for bransjen, DLF Høstmøte. I år blir et unntaksår når arrangementet blir gjennomført digitalt 15. oktober. Det er mange viktige saker på bransjens agenda denne høsten, og vi lover et innholdsrikt og høyaktuelt program på historiens første DLF eHøstmøte.

Sibelia AS nytt medlem i DLF

DLF ønsker Sibelia AS velkommen som nytt medlemmer i foreningen. Sibelia AS er en engasjert og aktiv sjømatleverandør med kontor i Ålesund. Deres hovedprodukt er LobNobs. I tillegg har de et bredt sortiment tilpasset industri og hotell/restaurant.

STAND – Bransjesamarbeid om lanseringsvinduene

Konkrete utfordringer har blitt behandlet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra DLFs medlemsbedrifter og handelen. Gruppens leveranse kan oppsummeres som følger: omforent bruk av lanseringsvinduene, omforente definisjoner på sesongvarer og prelanseringer, omforente tidsfrister for sesongvarer og Implementeringsfrist for nytt regime: Fra og med innsalg av nyheter til L1 2021.