Oppføringer av DLF administrasjonen

Nytt Handelstilsyn til Grenland?

DLF har arbeidet i mange år for en Lov om god Handelsskikk. Suksessen til en slik lov forutsetter et Handelstilsyn som gis mulighet til å følge opp loven. Regjeringen varsler nå et forslag om å etablere et selvstendig Handelstilsyn i Grenlands-området.

Innovasjon- og optimeringsseminar

Leder av Fagråd for avfallsforebygging og emballasjeoptimering, styreleder i Grønt Punkt Norge og Verdikjededirektør i DLF Thomas Weihe åpnet årets Innovasjon- og optimeringsseminar. Over 70 engasjerte deltagere var samlet på seminaret som ble arrangert av Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge.

Bransjeworkshop Lanseringsvinduer

3. september inviterte DLF sentrale bransjeaktører for å diskutere erfaringer med dagens lanseringsvinduer. Et flertall av DLFs medlemmer ønsker å opprettholde dagens løsning med tre hoved lanseringsvinduer og sesongvinduer, mens kjedene har et noe mer nyansert syn. Alle sluttet seg likevel til felles målsetning.

Gartnerhallen nytt medlem i DLF

DLF ønsker Gartnerhallen velkommen som nytt medlemmer i foreningen. Gartnerhallen er Norges største aktør innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies per i dag av 1165 frukt- og grøntprodusenter.

DLF Høstmøte 2019 – Programmet er klart!

Invitasjon til årets DLF Høstmøte 17. oktober er sendt ut til våre medlemmer. Korte Talks i kombinasjon med faglige foredrag, politisk samtale og prisnominasjoner blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festkveld med gode bransjekolleger og gjester. Påmeldingsfrist 11. oktober.