Oppføringer av DLF administrasjonen

DLF om prisøkningene

Sakene om økte matvarepriser har dominert nyhetsbildet de første ukene av det nye året. Oppmerksomheten er stor og økende, både blant mediene, politikerne og forbrukerne. DLF bidrar i debatten ved å forklare årsakene til prisøkningene.

Vil du lykkes med produktlanseringer?

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden. Tradesolution arrangerer kurs, både på nett og ved fysisk oppmøte. Meld deg på nå!

Matvett og DLF

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. DLF samarbeider med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Ett av selskapene er Matvett.

Norsk Lastbærer Pool og DLF

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. DLF samarbeider med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Ett av selskapene er NLP.

DLF Lønnsundersøkelse 2023

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse blir sendt DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner midten av februar. Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene Frist for å delta er 15. mars og ferdige rapporter blir sendt ut i starten av mai.

Grønt Punkt Norge og DLF

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. DLF samarbeider med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Ett av selskapene er Grønt Punkt Norge.