Oppføringer av

RetailBlue: 2021 – Hva nå?

Gjennom et år hvor dagligvarebransjen har hatt en historisk salgsutvikling, og hvor vi har en bakenforliggende forklaring som ikke har vært ønsket, så skal vi snart tilbake til det normale – eller kanskje det nye normale? Les mer om hva DLF Partner RetailBlue tenker om unntaksåret og hvordan de opplever nye måter å jobbe på.

PRS Gruppen AS nytt medlem i DLF

DLF ønsker PRS Gruppen velkommen som nytt medlemmer i foreningen. De holder til i Stavanger og driver med import og eksport av ris, bønner, linser, erter,  mel, spiselige matoljer og indiske krydder. PRS Gruppen er i tillegg grossist ut mot B2B markedet.

Kvale Advokatfirma inviterer til Webinar: Fokus på dagligvaremarkedet

DLF Partner Kvale Advokatfirma inviterer til et tettpakket og praktisk rettet webinar om aktuelle problemstillinger innen dagligvare 13. april. Her går de gjennom de aktuelle problemstillinger som bl.a. bruk av maksimalpriser, forholdet mellom EMV og hhv. ulovlig informasjonsutveksling og etterlikning, og prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen m.m.

DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner onsdag 17. februar. Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om. Rapporten vil bli sendt ut i starten av mai.