Oppføringer av DLF administrasjonen

Serveringsmarkedet blir stadig viktigere

DLFs Markedskomite Servering består av en rekke erfarne og kompetente medlemmer fra servering- og storhusholdningsfokuserte medlemsbedrifter. Komiteens arbeidsoppgaver er å øke fokus på saker innenfor markedsområdet og bringe dem inn for DLFs styret, å styrke tilbudet til medlemmene – samt å samordne DLFs arbeid innenfor storhusholdning og KBS. Vi har snakket med komiteleder Frank Hauge, Salgsdirektør Foodservices i Findus Norge.

Et spesialisert serveringsmarked vokser

Et økende antall av DLFs medlemmer ser nye muligheter i et spennende og mangfoldig serveringsmarked. De som satser opplever ofte mer komplekse prosesser enn i dagligvaremarkedet, men også et marked som hungrer etter kreative løsninger. Markedsdirektør John Ole Skeide i DLF har det daglige ansvaret for å følge opp dette markedsområdet.

Tradesolution øker trykket på servering

Alle aktørene i markedet er enige om at gode markedsdata innenfor servering og storhusholdning haster. Tradesolution er i gang med arbeidet. Hege Witsø-Bjølmer er kommersiell direktør I Tradesolution, og er dypt involvert i det utviklingsarbeidet som nå gjøres for å skape gode markedsdata på bransjeområdet.

– Viktig å utnytte momentum!

DLVRY-sjefen ønsker å bygge skreddersøm helt ned til hver enkelt kunde. Han ser et marked i rivende utvikling, der jobben nå er å forstå både kortsiktige og langsiktige muligheter. Vi har snakket med Jan Frode Johansen om blant annet trender for storhusholdningsmarkedet.

Det viktigste er de ansatte!

Vi tar en prat med en toppledere DLFs medlemsbedrifter. Dette er en videreføring av den tidligere «Kaffepraten», men vi tar nå et dypere dykk og snakker om ting som berører deres virksomhet direkte, om markedsutviklingen, lederens personlige fokusområder, samt samfunnsdebatter og rammebetingelser som påvirker dem. Først ut er Jan Kleven, Country Manager for Arvid Nordquist Norge.

Grensehandel for 2,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2024

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i midten av mai offentliggjort tall for grensehandelen hittil i år, og tallene viser et nytt hopp. I årets tre første måneder handlet nordmenn for omtrent 2,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet, nesten en halv milliard kroner mer enn på samme tid i fjor. Noe av årsaken til nivået er også tidlig påske i år.

EMV – merkevarens største konkurrent

EMV-diskusjonene er mange og involverer stadig flere interessenter. Vi oppsummerer her DLFs standpunkt i spørsmålet om EMV. Utgangspunktet for diskusjonene er at kjedene selv har blitt en sterk konkurrent til merkevareleverandørene i dagligvaremarkedet. Gjennom sine kjedekontrollerte varer (EMV), har kjedene fått en dobbelt rolle som både kunde og konkurrent til de uavhengige merkevareleverandørene. Utover året kommer vi med intervjuer og mer fakta om temaet.

Notiser og ukens sitat

Økonomiske rammevilkår, politiske føringer og saker om dagligvarehandelen generelt er tema for denne spalten. Hver uke løfter vi noen saker fra mediebildet – som en oversikt over hva som rører seg.