Oppføringer av DLF administrasjonen

Emballasjeoptimering og avfallsreduksjon

Har din bedrift gode eksempler med avfallsforebygging og emballasjeoptimering? Hvert år innrapporteres eksempler til myndighetene. På vegne av produsentene lager Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge en årlig rapport til Miljødirektoratet basert på eksempler fra bransjen.

Forslag til lov om god handelsskikk sendt ut på høring

Nærings- og fiskeridepartementet sendte fredag 26. april utkast til lov ut på høring. Lovforslaget baserer seg i stor grad på Hjelmengutvalgets forslagfra 2013, men departementet ber om innspill både til lovtekst og til organisering og geografisk plassering av tilsynet som skal håndheve loven. DLF gav innspill til lovforslaget i 2013, og vil naturligvis levere en ny høringsuttalelse nå. Høringsfristen er satt til 7. juni.

DLF lønnsundersøkelse 2019

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter i medlemsbedrifter 23. april. Som tidligere er det kun de bedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om. Rapporten vil bli sendt ut midten av mai.