Oversikt over DLF Partnere

Merchandising; den enes død, en annens brød

 

Tilbake til Retail24

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegget er skrevet av Retail24)

Over en lang tidsperiode har en noe ukjent yrkesgruppe stått for flere tusen arbeidsplasser i Norge. Yrkesgruppen har operert under navn som merchandisere, salgsfremmere, varefremmere og vareplasserere. I praksis virker de som handelsreisende, og de representerer produsenter og leverandører av, i hovedsak, dagligvarer. Ifølge Store Norske Leksikon er definisjonen på en handelsreisende følgende; «Ansatt person som har som oppgave å virke for salg eller kjøp av varer som han ikke fører med seg, ved å oppta ordrer eller slutte salg i arbeidsgiverens navn». Yrkesgruppen har hatt førstehåndskunnskap om sin arbeidsgivers produkter, samt opparbeidet seg kompetanse innenfor de respektive kategorier. Over flere tiår har yrkesgruppen besøkt majoriteten av norske dagligvarebutikker, for å ivareta sin arbeidsgivers produktportefølje.

Synlighet i butikk

Den såkalte industrien, en produsent eller leverandør, til de norske dagligvarekjedene har gjennom sine avtaler ofte forpliktet seg til å gjennomføre selve varepåfyllingen, samt sikre ivaretagelsen av riktig tilstedeværelse av produktene i butikk. Da en gjennomsnittlig handlende eksponeres for under 1%* av varesortimentet ved en normal handlerunde, er det svært viktig at avtaler om god plassering og antall plasser varen(e) har i hyllen blir overholdt, og er også direkte avgjørende for salget. Hvor i hyllen varen er plassert, og antall hylleplasser produktet har, virker direkte inn på synligheten, og som nevnt salget. Ved at industrien har fulgt opp butikkene har man hatt kontroll på avtalt hylleplass, i tillegg har butikkene hatt reduserte lønnskostnader da de ikke har hatt behov for egne ressurser til å fylle på en rekke varer.

Slutten for salgsfremmere

På slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet var Ica den første kjeden som ikke lenger ønsket salgsfremmere i sine butikker. Etter noen år endret de delvis på dette fordi supermarkedene så både et behov og en fordel av å benytte seg av kompetansen, og arbeidskraften industrien stilte til rådighet. I løpet av de siste årene har alle kjeder i Norge valgt å overta all varepåfylling selv, og slik vi kjenner salgsfremming vil i praksis være borte fra i år av. Forskjellen i dag sammenlignet med ICA/Rimi sine endringer ved tusenårsskiftet er nok kjedenes økte andel av egne merkevarer. Man kan i den sammenheng stille seg spørsmålet om industrien indirekte betaler kjedene for å få mindre innflytelse og påvirkning i butikkhyllene. La oss håpe og tro at samarbeidsklimaet vil fungere slik at ikke kjedene med sin kontroll vil la seg friste til å forfordele egne merkevarer i butikk. Sett fra et miljøperspektiv kan man forstå at dette tilrettelegger for et grønt skifte da man unngår kjøring fra salgsfremmere mellom butikker.

Salgsfremmere er en yrkesgruppe som har stor kompetanse i butikkfaget, og har sikret effektiv varepåfylling og ivaretagelse av sin produktportefølje. Denne yrkesgruppen kan man nå, med noen unntak, erklære som død. Artikkelens overskrift er nok noe upresis, det er nok noe mer passende med Michel de Montaigne utsagn (1533–92) Le profit de l’un est le dommage de l’autre: den enes fordel er den annens skade. – dette sett fra en salgsfremmeres ståsted som i disse dager går en usikker arbeidshverdag i møte.

Kjedene ønsker fortsatt selgere velkommen til sine butikker, og man kan anta at de fortsatt ser en stor verdi i produkt og kategoriekspertisen de besitter, som de også kan overføre inn til butikkene. Selgeren kan bidra til lønnsomhet og vekst for begge parter, og vil fremover også være et av de viktigste instrumentet leverandørene fortsatt kan benytte for å ivareta sine produkter i størst mulig grad på et lokalt nivå.

 

*Kilde BigBlue&Company

 

Tilbudsdata er ny DLF Partner og tilbyr rapporter til DLF medlemmer

 

 

Tilbake til Tilbudsdata omtale

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegg fra Tilbudsdata)

Tilbudsdata arkiverer hver uge tilbudsaviserne fra en lang række detailkæder i Norge og resten af Norden og registrerer alle detaljer om hver enkel kampagne.

Tilbudsdatas kunder kan via portalen tilbudsdata.no søge efter data og lave analyser af kampagnetryk fordelt på eks. kæder, mærker, kategorier eller leverandører

Mere end 200 kæder og leverandører i norden anvender i dag tilbudsdata til at følge op på deres kampagner

Tilbudsdatas kunder modtager løbende rapporter med nøgletal der viser udviklingen i markedet. Som led i partneraftalen udsender vi hermed 2 eksempler på sådanne rapporter til alle DLF medlemmer

Rapporter til DLF medlemmer

Eksempel 1 dækker hele 2017 og sammenlignes med tilsvarende perioder i 2016 og 2015

Du kan se detaljer om kæder og kategorier i medsendte – bemærk blandt andet følgende:

  • Antallet af sider er steget med 4,9% – særlig Norgesgruppen har øget
  • Antallet af kampagner på dagligvarer er steget med 9,8% og faldet med -2,6% på Nonfood
  • Der er en række store forskydninger på kategoriniveau

Eksempel 2 dækker 1. halvår 2018 og sammenlignes med tilsvarende perioder i 2017 og 2016

  • Antallet af sider er steget med 5,5%
  • Antallet af kampagner på dagligvarer er steget med 8,1% og faldet med -7,4% på Nonfood
  • Der er en række store forskydninger på kategoriniveau, bemærk at den store kategori Frukt og grønt øger med 17,5% og mejeri med 12,7%
  • Bemærk også at mængden af kampagner på PL/PB øger med hele 9,7%

 

Mer informasjon om Tilbudsdata

Tilbudsdata hjemmeside 

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov

 

GDPR – praktiske tips til hvordan du går frem for å nå fristen 

EUs personvernforordning blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi i Norge får nye regler for personvern. Regelverket pålegger norske virksomheter nye plikter og gir personer som får sine personopplysninger registrert nye rettigheter.


Oppdatert 22. mai: Loven vil tre i kraft tidligst juli 2018. Les mer om dette hos Datatilsynet og Regjeringen.


DLF Partner Kvale Advokatfirma DA  ved partner Jens Christian Gjesti og advokatfullmektig Eirik Sandal har satt opp en liste med sine beste tips til hvordan du bør gå frem for å klare komme i mål innen fristen.

1. FORSTÅ HVORDAN DIN VIRKSOMHET BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER

Oversikt over hvilke personopplysninger du behandler, hva som gir deg lov til det og hva du bruker dem til er en forutsetning for å oppfylle kravene. Ta tak i dette i starten av prosjektet.

2. FINN UT HVA GDPR KREVER AV DEG I PRAKSIS

Finn ut hva de nye reglene krever at du gjør og hvordan, heller enn å bruke tid på å forstå de teoretiske kravene. På hjemmesiden til Datatilsynet finner du blant annet mye nyttig informasjon personvernerklæring, internkontroll, databehandleravtale og annen dokumentasjon du må få på plass.

3. IKKE VENT

Tiden er knapp, men du kan utrette mye hvis du jobber smart. Du kommer uansett bedre ut ved å gjøre litt heller enn ingenting så sett i gang nå hvis du ennå ikke har begynt på arbeidet.

4. PRIORITER Å LEVERE MEST MULIG HELLER ENN BEST MULIG

Kvantitet er faktisk bedre enn kvalitet så lenge du oppfyller minimumskravene.  Prøv å oppfylle så mange krav som mulig innen fristen i stedet for å kjøre deg fast i uløselige vurderinger av sletting i back-up, håndtering av ustrukturerte data eller kartlegging av systemer.

5. PLUKK DE LAVTHENGENDE FRUKTENE MED EN GANG

Noen tiltak er svært synlig, krever lite ressurser å gjøre noe med og gir stor effekt. Ikke utsett blant annet personvernerklæring og databehandleravtale til siste del av prosjektet. Plukk slike lavthengende frukter allerede nå.

 6. TILPASS PROSJEKTET TIL STØRRELSEN PÅ VIRKSOMHETEN

Det er viktig å legge en god plan for å komme i mål, men godt personvern i en mindre virksomhet krever ikke et kjempeprosjekt. Du kommer langt ved å trekke inn riktig ekspertise til rett tid og ved å gjøre ting i riktig rekkefølge.

7. TA PERSONVERNTESTEN

Kvale har lansert personverntesten – et verktøy som gir deg svar på hvordan du ligger an med tanke på de nye kravene. Den er gratis.

Kontaktinformasjon

partner Jens Christian Gjesti
Tlf.: 902 02 072

advokatfullmektig Eirik Sandal
Tlf.: 920 96 128