Oversikt over DLF Partnere

Omstillinger i bransjen – bistand

 

Til ManpowerGroup Solutions Retail

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegg av ManpowerGroup Solution)

DLFs medlemmer blir i større eller mindre grad berørt av omstillinger i bransjen, i senere tid særlig knyttet til endringer i leverandørenes oppfølging i butikkleddet.

DLF Partner ManpowerGroup Solutions tilbyr gjennom sine tjenester gode løsninger i en omstillingsprosess.

Last ned presentasjon: Omstillingsbistand DLF medlemmer

Tilbudsdata er ny DLF Partner og tilbyr rapporter til DLF medlemmer

 

 

Tilbake til Tilbudsdata omtale

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegg fra Tilbudsdata)

Tilbudsdata arkiverer hver uge tilbudsaviserne fra en lang række detailkæder i Norge og resten af Norden og registrerer alle detaljer om hver enkel kampagne.

Tilbudsdatas kunder kan via portalen tilbudsdata.no søge efter data og lave analyser af kampagnetryk fordelt på eks. kæder, mærker, kategorier eller leverandører

Mere end 200 kæder og leverandører i norden anvender i dag tilbudsdata til at følge op på deres kampagner

Tilbudsdatas kunder modtager løbende rapporter med nøgletal der viser udviklingen i markedet. Som led i partneraftalen udsender vi hermed 2 eksempler på sådanne rapporter til alle DLF medlemmer

Rapporter til DLF medlemmer

Eksempel 1 dækker hele 2017 og sammenlignes med tilsvarende perioder i 2016 og 2015

Du kan se detaljer om kæder og kategorier i medsendte – bemærk blandt andet følgende:

  • Antallet af sider er steget med 4,9% – særlig Norgesgruppen har øget
  • Antallet af kampagner på dagligvarer er steget med 9,8% og faldet med -2,6% på Nonfood
  • Der er en række store forskydninger på kategoriniveau

Eksempel 2 dækker 1. halvår 2018 og sammenlignes med tilsvarende perioder i 2017 og 2016

  • Antallet af sider er steget med 5,5%
  • Antallet af kampagner på dagligvarer er steget med 8,1% og faldet med -7,4% på Nonfood
  • Der er en række store forskydninger på kategoriniveau, bemærk at den store kategori Frukt og grønt øger med 17,5% og mejeri med 12,7%
  • Bemærk også at mængden af kampagner på PL/PB øger med hele 9,7%

 

Mer informasjon om Tilbudsdata

Tilbudsdata hjemmeside 

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov

 

GDPR – praktiske tips til hvordan du går frem for å nå fristen 

EUs personvernforordning blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi i Norge får nye regler for personvern. Regelverket pålegger norske virksomheter nye plikter og gir personer som får sine personopplysninger registrert nye rettigheter.


Oppdatert 22. mai: Loven vil tre i kraft tidligst juli 2018. Les mer om dette hos Datatilsynet og Regjeringen.


DLF Partner Kvale Advokatfirma DA  ved partner Jens Christian Gjesti og advokatfullmektig Eirik Sandal har satt opp en liste med sine beste tips til hvordan du bør gå frem for å klare komme i mål innen fristen.

1. FORSTÅ HVORDAN DIN VIRKSOMHET BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER

Oversikt over hvilke personopplysninger du behandler, hva som gir deg lov til det og hva du bruker dem til er en forutsetning for å oppfylle kravene. Ta tak i dette i starten av prosjektet.

2. FINN UT HVA GDPR KREVER AV DEG I PRAKSIS

Finn ut hva de nye reglene krever at du gjør og hvordan, heller enn å bruke tid på å forstå de teoretiske kravene. På hjemmesiden til Datatilsynet finner du blant annet mye nyttig informasjon personvernerklæring, internkontroll, databehandleravtale og annen dokumentasjon du må få på plass.

3. IKKE VENT

Tiden er knapp, men du kan utrette mye hvis du jobber smart. Du kommer uansett bedre ut ved å gjøre litt heller enn ingenting så sett i gang nå hvis du ennå ikke har begynt på arbeidet.

4. PRIORITER Å LEVERE MEST MULIG HELLER ENN BEST MULIG

Kvantitet er faktisk bedre enn kvalitet så lenge du oppfyller minimumskravene.  Prøv å oppfylle så mange krav som mulig innen fristen i stedet for å kjøre deg fast i uløselige vurderinger av sletting i back-up, håndtering av ustrukturerte data eller kartlegging av systemer.

5. PLUKK DE LAVTHENGENDE FRUKTENE MED EN GANG

Noen tiltak er svært synlig, krever lite ressurser å gjøre noe med og gir stor effekt. Ikke utsett blant annet personvernerklæring og databehandleravtale til siste del av prosjektet. Plukk slike lavthengende frukter allerede nå.

 6. TILPASS PROSJEKTET TIL STØRRELSEN PÅ VIRKSOMHETEN

Det er viktig å legge en god plan for å komme i mål, men godt personvern i en mindre virksomhet krever ikke et kjempeprosjekt. Du kommer langt ved å trekke inn riktig ekspertise til rett tid og ved å gjøre ting i riktig rekkefølge.

7. TA PERSONVERNTESTEN

Kvale har lansert personverntesten – et verktøy som gir deg svar på hvordan du ligger an med tanke på de nye kravene. Den er gratis.

Kontaktinformasjon

partner Jens Christian Gjesti
Tlf.: 902 02 072

advokatfullmektig Eirik Sandal
Tlf.: 920 96 128