DLF Utmerkelser 2020 – Nominer din kandidat nå – frist 12. august!

 

 

 

(Saken er oppdatert 6. august)

Nå er det endelig tid igjen til å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2020 skal kåres!

Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år?

Utsatt frist!

Vi har etter forespørsel fra flere medlemmer utsatt frist for registrering av nominasjoner til ut dagen onsdag 12. august.

Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side, skrifttype Arial str 12, standard marg) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene.
 2. Registrer nominasjonen her om du allerede har opprettet brukerkonto, eller her om det er første gang du nominerer.
 3. Last opp A4 dokumentet (Word dok el PDF, eller copy/paste teksten rett inn i skjemaet.

Ut i fra dette vil juryen velge ut de som går videre til runde to. For de som går videre vil det kreves en mer utfyllende presentasjon.

Finalistene  presenteres på DLF eHøstmøte 15. oktober.


Nominering

Frist for registrering av nominasjon er ut dagen onsdag 12. august.

Kandidaten  må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem. Tidligere nominerte produkter kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere), men husk å sjekke kriteriene/tidsperioden.

Les hele konkurranseguiden før du begynner!


Registrering av nominasjoner / pitch

De som deltok i fjor (eller tidligere år) kan logge seg inn på brukerkonto som da ble opprettet.

For nye brukere må det opprettes brukerkonto og det gjøres her.

Med bakgrunn i prisenes kriterier, vær tydelig på hvilke egenskaper / resultater ved kandidaten som gjør den til en verdig vinner.

Pitchen skal ikke være lenger enn en A4 side skrevet i Word (tilsvarende skrifttype Arial str 12, standard marg). Vi anbefaler at teksten skrives og lagres i Word før den kopieres over i registreringsskjema eller lastes opp som vedlegg i registreringen. Det går ikke å endre skrifttype el størrelse i systemet.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold


Kriterier

 • InnovasjonsprisenBeskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • MerkevareprisenBeskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • SamfunnsansvarsprisenBeskriv kort hva som er gjort og hvilke resultater som er oppnådd innen minst to av følgende områder: Sunnhet, Miljø / klima, Sosialt engasjement og/eller Ansvarlig innkjøp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 For å være sikre på at alle relevante kandidater er med til DLF Innovasjonsprisen, vil vi også sjekke med handelen om det er sterke kandidater som savnes og som bør oppfordres til å nominere.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold | siw.skjervold@dlf.no | mobil 95830570


Hvem går videre til runde 2?

Juryene vil vurdere alle innsendte pitcher og velger ut hvem som går videre til runde to. De nominerte som går videre får beskjed om dette i etterkant jurymøtet- og må levere en presentasjon med litt mer utfyllende informasjon om kandidaten. Egen presentasjons-mal må fylles ut, og det gis ca 2 uker på levering av presentasjonen. Juryen vurderer presentasjonene og avgjør hvem som blir de 3 finalistene (hvorav en er vinner) i hver kategori.


Kåring

 • Juryen vurdere alle nominerte pitcher etter fristen 10. august. De avgjør hvem som går videre til runde to og som må levere en mer utfyllende presentasjon.
 • Juryen velger deretter 3 finalister fra hver kategori som vil bli kontaktet i etterkant av juryens bedømmelse.
 • Finalistene presenteres på DLF eHøstmøte 15. oktober 2020
 • DLF sender ut pressemelding inkl bilder om finalistene og vinnere. I tillegg blir dette publisert på DLFs hjemmesider og i nyhetsbrev.
 • Prislogo kan benyttes i fremtidig markedsføring av produktet.

Jury

Det er en jury for DLF Innovasjonsprisen og DLF Merkevareprisen og en for DLF Samfunnsansvar. Begge juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap, fra bransjen og eksternt.


Fjorårets vinnere

DLF Merkevarepris ble tildelt TINE SA for Norvegia

DLF Innovasjonspris ble tildelt Hennig-Olsen IS for ZERoh! is

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt Barilla Norge AS for Wasa 100

Les juryens begrunnelse for vinnere i 2019.


Om DLF Utmerkelser

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for, har DLF utviklet tre utmerkelser medlemmene kan nominere sine produkter til Merkevarepris, Innovasjonspris og Samfunnsansvarspris.

DLF Innovasjonspris har vært delt ut siden 2007. DLF Merkevareprise og DLF Samfunnsansvarspris har vært delt ut siden 2016.

Husk å melde deg på våre arrangement

Kjære DLF medlemmer,

Vi minner om våre arrangement som startet rett over sommeren. Ikke glem å meld deg på.


10. august:
DLF Utmerkelser, frist for nominering.
Les mer her.


Fra 3. august:
Kurs i Lov om god handelsskikk, e-læringsprogram fra DLF-partner Kvale Advokatfirma.
Les mer og meld deg på her.


27. august:
DLF eForum; Beskyttelse av merkevarer og konsepter (del 3: Praktiske råd og tips om samarbeidsprosjekter, slik som co-branding og utvikling av kjedespesifikke produkter.) .
Les mer og meld deg på her.


9. september:
Kurs i Lov om god handelsskikk, webinar/streaming fra DLF-partner Arntzen de Besche Advokatfirma.
Les mer og meld deg på her.


15. oktober:
DLF eHøstmøte kl. 09:00 – 12:00.
Hold av datoen. Invitasjon med program og påmelding kommer senere.
Les mer her.

DLF medeier i bransjeselskaper

På vegne av våre medlemmer samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen. Du kan lese mer om de forskjellige selskapene her.

Kurs i Lov om god handelsskikk

I samarbeid med DLF Partnere advokatfirmaene Arntzen de Besche og Kvale arrangerer vi kurs i Lov om god handelsskikk for våre medlemmer, fra 3. august, samt 9. september.

Kursene er spesielt relevante for daglig leder samt ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta. Påmelding gjøres i skjema lenger ned på siden.

(Saken er oppdatert 28. juli: e-læringskurset er tilgjengelig fra 3. august)


 

Fra 3.august: e-læringskurs i regi av Kvale
Kurset vil bli gjort tilgjengelig for DLFs medlemsbedrifter eksklusivt i ca to måneder.

Påmelding: fortløpende.

 

 Kvales kurs i lov om god handelsskikk tilbys som et modulbasert e-læringskurs, der man kan logge seg på (på samme måte som man logger seg på DLFs Compliance programmet) når man har anledning og eventuelt ta de ulike delene på ulike tidspunkter.

Kurset gjøres tilgjengelig fra 3. august og vil være tilgjengelig utover høsten. Hver av modulene varer ca 45 minutter.

Kurset vil bestå av 3 moduler:
 • En videopresentasjon med slides som blir forklart, der Kvale gjennomgår bl.a. bakgrunn for loven, lovens virkeområde og hovedbestemmelser, oversikt over håndhevingsreglene, forholdet til tilgrensende rettsområder og refleksjoner om hva vi kan forvente av loven.
 • En del der man blir presentert for ulike caser/problemstillinger
 • En del der Kvales advokater diskuterer casene og spørsmålene og angir hva som er riktig og hvorfor

Ulike deler av kurset gjennomgås og presenteres av hhv advokatene Marie Vaale-Hallberg, Kristin Hjelmaas Valla, Trygve Norum og advokatfullmektig Fredrik Bergsjø.


 

9. september: Webinar (streaming) i regi Arntzen de Besche
Lov om god haldeksskikk: Suppelov med supperåd, eller reell betydning for samhandlingen mellom leverandør og handel?

Påmeldingfrist 3. september.

 

Det blir en gjennomgang av den nye lovens bakgrunn, innhold og prosess – med hovedvekt på praktiske implikasjoner for leverandørene.

Kurset holdes av erfarne advokater i Arntzen de Besche.

Dersom smittesituasjonen tillater det, vil vi etter sommerferien vurdere om vi også skal åpne for fysisk deltakelse for et begrenset antall av de påmeldte. Mer informasjon kommer.

Program

09:00-09:40
Veien til lov om god handelsskikk. Forholdet til andre tiltak og regler – hva loven ikke regulerer, v/Svein Terje Tveit

09:50-10:50
Gjennomgang av lovens viktigste reguleringer. En praktisk gjennomgang før høstens forhandlinger, v/Stein Ove Solberg

11:00-11:30
Håndheving av loven. Prosess og sanksjoner, v/Frida May Behrens

11:30:
Spørsmål fra web-deltakere


Aktuell sak:

Lov om god handelsskikk vedtatt av Stortinget 12. mars 2020


Påmelding kurs i Lov om god handelsskikk

Ønsker du å motta DLF Nyhetsbrev registrer deg her.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

Tradesolution arrangerer kurs i EPD og grunndataregistrering 18. august

Gode grunndata, en viktig del av merkevaren

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden.

Meld deg på kurs:

 • Tirsdag 18. august – kl. 09:00-12:00
 • Sted: hos Tradesoltuion, Ole Deviks vei 6c
 • Pris kr. 2.500. eks. mva
 • kursopplegget tilpasses løpende i henhold til gjeldene smitteverntiltak

Meld deg på her!

Kursene passer for alle som:
 • Skal jobbe med grunndata og registrering i EPD-basen
 • Ønsker å lykkes med lanseringsprosessen
 • Ønsker å tilegne seg forståelse og kunnskap om EPD-basen og/eller dagligvare-, serverings- og storhusholdningsbransjen

Dette er populære kurs. Hoveddelen av tiden går til EPD, men det er også avsatt tid til både MediaStore (produktbilder) og ReCall (tilbakekalling/-trekking).

Flere gratis BI-kurs for arbeidsledige og permitterte

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving, og DLF kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby enda flere gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen et tema som arbeidslivet etterspør!

Øk din kompetanse på prosjektledelse, digitalisering og strategi!

I samarbeid med Handelshøyskolen BI gir DLF alle som er arbeidsledig eller helt eller delvis permitterte muligheten til gratis kompetanseheving. Du kan velge mellom en rekke kurs som innen tema som prosjektledelse, digitalisering og strategi.

Korte nettbaserte kurs – ingen opptakskrav

Kursene er åpne for alle uansett utdanningsnivå og har ingen opptakskrav. Alle kursene har en varighet på ca. tre uker og all undervisningen leveres nettbasert. Kursene vil gi deg en grunnleggende forståelse innen hvert tema og du vil lære hvordan du kan omsette teori til praksis i arbeidslivet.

Møt noen av Norges ledende fageksperter

Handelshøyskolen BI er en trippel-akkreditert vitenskapelig høyskoler. Kombinasjonen av akademisk tyngde og praktisk orientering vil gi deg verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet. Foreleserne Tore Aalberg, Ragnvald Sannes og Erik Wilberg er noen av våre dyktigste og mest etterspurte undervisere.

Oppstart i august – førstemann til mølla!

De første kursene starter allerede 10. august. Vi har kun 250 plasser per kurs og vil anbefale deg å være raskt ute med å sikre deg plass. Finn frem dokumentasjon fra NAV eller arbeidsgiver som beviser at du er arbeidsledig eller permittert, påmeldingen åpner 1. juli!

Les mer om kursene og meld deg på her.

(Denne saken er levert av BI)

Tidligere saker:

BI tilbyr permitterte ansatte i DLFs medlemsbedrifter gratis kurs

Velkommen til DLF eHøstmøte 2020!

DLF inviterer i år til digital samling 15. oktober 2020 kl. 9:00 – 12:00.

Helt siden starten i 1962 har DLF Høstmøte etablert seg som et av årets viktigste møteplasser for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Vi tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger. De siste årene er det Tønsberg som har vært lokasjon for denne begivenhetsrike dagen. I år blir et unntaksår, DLF Høstmøte blir gjennomført digitalt 15. oktober.

Det har vært et unntaksår for alle og på alle måter- og det at DLF Høstmøte blir eHøstmøte i år trenger ingen ytterligere forklaring. Kanskje er situasjonen en annen og det er normaltilstand i oktober. Dette vet vi ikke og vi velger derfor å ta konsekvensene av usikkerheten og planlegge noe vi vet vi kan gjøre bra, uansett hvilket smittevernregime som måtte gjelde i samfunnet og i de enkelte selskapene.

Program

Det er mange viktige saker på bransjens agenda denne høsten. Vi samler erfaringer og bygger ny kunnskap i koronaens kjølvann, vi har fått en stortingsmelding med mange diskusjonspunkter, og vi forbereder oss på at Dagligvaretilsynet skal starte opp sitt arbeid med Lov om god handelsskikk.

Vi lover et innholdsrikt og høyaktuelt program på historiens første DLF eHøstmøte den 15. oktober!

Invitasjon og påmelding

Invitasjon med påmelding sendes ut til alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter som har registrert seg som mottaker av DLF Nyhetsbrev.

Mottar du ikke nyhetsbrev i dag kan du registrer deg her (gjelder DLF medlemmer).

Ønsker du bare å motta invitasjon til eHøstmøte send oss en mail og gi beskjed (gjelder DLF medlemmer)

DLF eHøstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og inviterte gjester.

DLF Utmerkelser 2020

Tradisjonen tro skal vi også kåre vinnere av DLF Utmerkelser 2020. Finalister vil bli presentert på eHøstmøtet. Husk å nominere din kandidat. Frist 10. august!

Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene

 

Fredag 19. juni la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene». Meldingen beskriver konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet og drøfter mulige tiltak for hvordan den kan bedres.

Dropper regulering av innkjøpspriser

Den mye omtalte stortingsmeldingen om dagligvaremarkedet er nå lagt frem for Stortinget. Næringsministeren Iselin Nybø løfter frem viktigheten av å styrke konkurransen til beste for forbrukerne. I kjølvannet av meldingen har forbud mot prisdiskriminering vært mye diskutert. Forslaget droppes i meldingen, og erstattes med en vurdering av dokumentasjonsplikt ved større prisforskjeller. Videre er blant annet tilgang til grossisttjenester og attraktive lokaler en sak som drøftes.

Klikk her for Næringsdepartementets pressemelding

Meldingen i sin helhet kan du lese her

Videre prosess

DLF er glade for at den lenge varslede stortingsmeldingen har kommet. Stortinget trer sammen 1.oktober. Da oversendes meldingen til Næringskomiteen for behandling. Her velger komiteen saksordfører og vedtar tidsplan for høringer, innspill og eventuelle vedtak i saken. Vi vil gjøre vårt for å bidra til en informert, effektiv og grundig behandling av meldingen i tiden fremover.


DLF Partner Kvale har også sett på Stortingsmeldingen.  Kvale omtaler funn og tiltak som de anser som sentrale på sine nettsider. 

Sibelia AS nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 9. juni 2020 at Sibelia AS innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

Sibelia AS er en engasjert og aktiv sjømatleverandør med kontor i Ålesund. Deres hovedprodukt er LobNobs. I tillegg har de et bredt sortiment tilpasset industri og hotell/restaurant med ulike kvaliteter, prisklasser og pakningsstørrelser. Sibelia har vært i denne bransjen siden 1988, og vi har inngående kjennskap til råstoff, kvalitetskrav og produktgruppe. 

 

Selskapet aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her

STAND – Bransjesamarbeid om lanseringsvinduene

 

Basert på signaler fra bransjen tok DLF initiativ til en bransjeworkshop om lanseringsvinduene september 2019. Deltagerne støttet forslag til felles målsetning:

 • Etablere ett omforent, konkurransenøytralt rammeverk som er tilpasset morgendagens sortiment og kanaler
 • Felles regime for alle kunder og leverandører, inkl. EMV
 • Avtalt rammeverk blir gjennomført i praksis

Arbeidsgruppe

Konkrete utfordringer identifisert i bransjeworkshopen har siden blitt behandlet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Ringnes, Orkla Foods, Bonaventura Scandza, Fjordland, Nortura, Jensen&Co, L’Oréal, NorgesGruppen, REMA og COOP, Arbeidet har vært ledet av Thomas Weihe, DLF.

Arbeidsgruppens leveranse kan oppsummeres som følger:

Anbefalingene er forankret og implementert i STAND Sortiment.

STAND oppfordrer til å ta i bruk endret rammeverk.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til Thomas Weihe, verdikjededirektør i DLF.