Statsråden takker dagligvareleverandørene

 

Fredag 15. mai deltok DLF på et møte med Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsminister Iselin Nybø innledet møtet med å takke dagligvarebransjen for innsatsen som har lagt ned den siste tiden.

 Takket dagligvareleverandørene

Iselin Nybø tiltrådte som ny næringsminister like før Covid 19-pandemien. Hun startet med å takke dagligvareleverandørene og de andre aktørene i bransjen for deres viktige bidrag til samfunnet i denne tiden, og ba oss formidle det videre til alle våre medlemsbedrifter.

Distribusjon og EMV

Tema for telefonmøtet var Stortingsmeldingen om hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet kan styrkes. Meldingen skal legges frem før sommeren, og statsråden inviterte derfor bransjen til å gi sine siste innspill før ferdigstillelsen. DLF prioriterte to tema: Den manglende konkurransen i distribusjonsleddet og våre bekymringer knyttet til EMV. Vi benyttet anledningen til å understreke betydningen av at «Lov om god handelsskikk» er vedtatt. DLF vil etablere et godt samarbeid med tilsynets kommende direktør.

 

Foto av Iselin Nybø: Nærings- og fiskeridepartementet

DLF Partnere – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer.

DLF kompetanseprogram på BI – Vi starter opp det 9. kullet i januar 2021

DLF kompetanseprogram på BI – Vi start opp det 9. kullet i januar 2021

Årets siste samling av DLF Kompetanseprogram på BI er gjennomført og vi gratulerer alle deltakere med innsatsen som er lagt ned i studiene.

Den siste samlingen ble gjennomført via ZOOM siden BI har vært stengt for fysisk undervisning. Kompetanseprogrammet er skreddersydd for DLFs medlemsbedrifter og til nå har over 170 ansatte fra over 50 medlemsbedrifter gjennomført kompetanseprogrammet. Vi har opp gjennom årene fått særs gode tilbakemeldinger fra våre deltakere.

På grunn av koronasituasjonen er det  foreløpig uklart når fysisk undervisning på BI vil starte opp, og i samråd med BI har DLF derfor valgt å utsette oppstart av neste program til vårsemesteret 2021. Den første samlingen er dermed planlagt gjennomført i januar 2021.

Neste program vil inneholde en blanding av fysiske samlinger og webbasert undervisning. Det er ønskelig at den første samlingen i programmet blir gjennomført som en fysisk samling på BI i Nydalen, mens resten av programmet vil bli gjennomgått for å se hvordan man kan få en riktig miks som sikrer læring og utbytte av programmet for deltagerne. Det er allerede planlagt en justering av det faglige innholdet i programmet – blant annet vil vi ha et større fokus på nettbasert handel og utvikling av kategorier – men det vil nå gjøres en ytterligere gjennomgang. Mer informasjon om programmet for 2021 vil foreligge i september.

DLF Kompetanseprogram:

 • er utviklet spesielt for våre medlemsbedrifter – for at de skal styrke sine ansattes salgs- og kategoriarbeid, og bygge viktig nettverk i bransjen.
 • er spisset mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet.
 • gir 15 studiepoeng

Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av den unike muligheten til å bygge ekstra kompetanse på BI, skreddersydd for bransjen.

Er dette noe som kan være interessant for deg eller en kolleger, eller du har spørsmål,  ta kontakt med oss. Så snart vi har mer informasjon om innhold og programstart vil dette formidles via nyhetsbrev og våre nettsider.

Hvem kan delta?

I tillegg til KAM og medarbeidere innen salg og kategoriledelse, er programmet også relevant for de som ikke har direkte salgs- eller kategoriutviklingsansvar, herunder medarbeidere innen kommunikasjon, logistikk, marked og produktledelse. Deltakere spenner fra medarbeidere som ønske å utvikle seg innenfor flere fagfelt i bransjen, til de med høyere utdanning som er ute etter faglig påfyll i et miljø med bransjekolleger.  Programmet er eksklusivt for DLFs medlemsbedrifter, og det kan delta flere fra samme bedrift.

Opptakskrav BI spesialkurs

Programmet har fått særdeles gode tilbakemeldinger fra over 180 bransjekolleger. Forelesere er hovedsakelig fra BI supplert med relevante bidragsytere fra bransjen. Over 50 DLF medlemsbedrifter har sendt ansatte på kompetanseprogrammet.

For mer informasjon

Klikk her for mer informasjon og hør tidligere deltakeres erfaringer.  

Pris for kurset og link til påmelding kommer senere. Samme gjelder oppdatert brosjyre.
For ytterligere spørsmål ta kontakt med John Ole Skeide. Gi oss gjerne beskjed dersom dere er interessert i å melde på ansatte.

Medlemsbedrifter som har benyttet seg av tilbudet

Arla Foos AS, Arve Nordquist AS, Barilla Norge AS, Baxt AS, Bladcentralen ANS, Bonavantura Sales AS, Brynild Gruppen AS, Cloetta Norge AS, Coca-Cola European Partners Norge, Colgate Palmolive AS, Den Stolte Hane AS, Diplom-is, Dr. Oetker, Findus Norge AS, Fjordland AS, Friele Foods, Galleberg AS, Grilstad AS, Haribo Lakris AS, Hansa Borg Bryggerier AS, Hennig-Olsen AS, Hoff AS, Honningsentralen SA, Kavli Norge AS, Leiv Vidar AS, Lantmännen Cerealia AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Maarud AS, Mills DA, Modelez Norge AS, Nortura SA, Norgesmøllene AS, Orkla Foods Norge AS, OsteCompagniet AS, Phillip Morris Norway AS, Pierre Robert Group AS, Prima Jæren, Red Bull Norway AS, Ringnes AS, Santa Maria Norge AS, Essity Norway AS, Swedish Match Norge AS, Tind Spekevare AS, Tine SA, Tulip Norge AS, Unilever Norge AS og Aass Bryggeri AS

DLF eForum: Beskyttelse av merkevarer og konsepter

I samarbeid med DLF -partner Kvale invitere vi til DLF eForum med fokus på

Beskyttelse av merkevarer og konsepter

Dette eForumet er fordelt på 3 dager og er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Det er gratis å delta, men for å få tilgang må du melde deg på i skjema nederst på siden her.

20. mai kl. 09:00 – 09:45 (gjennomført)
Hvordan beskytte varemerker, konsepter og forretningshemmeligheter.

10. juni kl. 09:00 – 09:45 (påmelding fortløpende)
Hvor går grensen mellom en lovlig og ulovlig kopi?

27. august kl. 09:00 – 09:45 (påmelding fortløpende)
Praktiske råd og tips om samarbeidsprosjekter, slik som co-branding og utvikling av kjedespesifikke produkter.

I innleggene vil det også bli gitt råd om hva du bør gjøre dersom du opplever brudd / mulige brudd på rettigheter.

Fra Kvale Advokatfirma er det Marie Vaale-Hallberg, Anne Marie Sejersted og Sunniva Viken som tar oss gjennom disse temaene.

DLF eForum er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter

Fyll ut skjemaet under. Husk å kryss av for hvilken dag du ønsker å delta. Du vil motta en mail med link til seminaret 1-2 dager i forkant.


Påmelding

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

DLF i beredskap for våre medlemmer

Flere av våre medlemmer opplever nå tøffe tider. Nye utfordringer oppstår nærmest daglig, og problemstillinger vi aldri har stått ovenfor tidligere har dukket opp. Derfor trapper vi i DLF opp beredskapen for å kunne bistå på best mulig måte.

Vi har opprettet en infobank med relevante dokumenter og  informasjon knyttet til koronautbruddet. Vi legger ut saker fortløpende. Har du ikke allerede tilgang må du opprette konto via samme link. For spørsmål om- eller problemer med pålogging, ta kontakt med Siw Skjervold.

Mens stadig flere av samfunnets servicetilbud og tjenester stenges, blir vår bransje desto mer viktig. Vi er en samfunnskritisk funksjon og er derfor viktig å prioritere og opprettholde. Det stiller krav til oss – både som bransje og som leverandørindustri. Og det er nettopp derfor vi i DLFs administrasjon er i full beredskap for å bistå dere medlemmer som best vi kan.

Utfordringer

Flere opplever behov for bistand, råd og veiledning i nye og krevende spørsmål. Flere av dere leverandører opplever utfordringer knyttet til logistikk, endringer i valuta, produksjonskapasitet, permitteringer, påvirkning på salgsapparatet, leveringsevne osv. I tillegg ser vi utfordringer knyttet til leveringsevne, tilgang til råvarer og import. Særlig innenfor serveringsmarkedet ser vi konsekvenser av stadig strengere regler og restriksjoner.

Ta kontakt med oss

Myndighetene jobber på spreng med krisepakker og mellomløsninger. Det er bra. Samtidig står dere medlemmer midt oppi en hverdag som må håndteres nå – ikke neste uke, måned eller et halvt år. DLF ønsker deres innspill og henvendelser om hvordan vi sammen kan komme best mulig gjennom denne krevende tiden vi er inne i.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss dersom dere har problemstillinger dere ønsker at DLF tar tak i, eller behøver noen å sparre med om den krevende situasjonen dere står i:

John Ole Skeide, Markedssdirektør, tlf. 920 34 567

Thomas Weihe, Verdikjededirektør, tlf. 913 84 624

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør, tlf. 412 00 745

Helge Hasselgård, Adm.direktør, tlf. 957 54 332

 

 

DLF Generalforsamling 2020 – Øystein Bu gjenvalgt som styreleder i DLF

Torsdag 23. april 2020 gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig Forum. 130 representanter fra medlemsbedriftene deltok på det virtuelle arrangementet. Under generalforsamlingen ble nytt styre og valgkomité valgt.

DLF Forum:

Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

På DLF Forum fortalte Geir Inge Stokke om Coops erfaringer så langt og ga sine perspektiv på samarbeidet med leverandørene fremover. Hege Witsø-Bjølmer fra Nielsen så på hvordan dagligvaremarkedet har blitt påvirket så langt og hva vi kan forvente oss fremover. Nils Henrik Geitle fra De Historiske Hotel & Spisesteder fortalte oss hvordan han mente vi kunne minimere skadene og skape muligheter i et nedlukket serveringsmarked. Advokat Olav Kolstad ga oss en orientering om Lov om god handelsskikk som ble vedtatt i Stortinget 12. mars – samme dag som landet ble lukket ned på grunn av koronapandemien.

(Har du ikke tilgang til DLF Medlemssider registrer deg her)

DLF Generalforsamling:

Øystein Bu fortsetter som styreleder i DLF

Øystein Bu (Dr. Oetker) ble gjenvalgt som styreleder og Anders Røed (Ringnes) ble valgt som nestleder på DLFs generalforsamling 23. april. Camilla Mazzocchi, (Unilever), Kenneth Fredriksen (Findus) og Gro Krigsvold (Mondelez) ble valgt inn som nye styremedlemmer. Jon Warset (Bonaventura Scandza) ble valgt til ny leder av valgkomiteen. Etter valget ser sammensetningen av styre og valgkomité slik ut:

DLF Styre

Leder: Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS (gjenvalgt)

Nestleder: Adm. direktør Anders Røed, Ringnes AS (gjenvalgt, ny som nestleder)

Styremedlemmer:

 • direktør Hege Holter Brekke, Orkla Health AS (gjenvalgt)
 • direktør Kenneth Fredriksen, Findus Norge AS (ny)
 • direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS (gjenvalgt)
 • direktør Gro Krigsvold, Mondelez Norge AS (ny)
 • direktør Camilla Mazzocchi, Unilever Norge AS (ny)
 • direktør Rune Nordli, Barilla Norge AS (gjenvalgt)
 • direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS (gjenvalgt)
 • direktør Kristin Bendixvold, Rørosmat SA (ikke på valg)
 • Styreleder Hanne Refsholt, Hoff SA (ikke på valg)
 • direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS (ikke på valg)
 DLF Valgkomité 2020
 • Jon Warset, Bonaventura Scandza AS, komitéleder (gjenvalg, ny som leder)
 • Anne Bøhle Gjerset, Tine SA (gjenvalg)
 • André Gobel, Fjordland SA (gjenvalg)
 • Jørgen Wiig, Grilstad AS (gjenvalg)
 • Karin Storvik, Orkla ASA (ny)

Les mer om hele DLF Organisasjonen.

Støtt din lokale favoritt – så er den der i morgen også!

 

(saken er oppdatert 6. mai)

Torsdag 12. mars gikk store deler av det norske samfunnet i «lock down». Pandemien rammet oss og vi befinner oss nå i en krevende og ekstraordinær situasjon. DLF tar derfor initiativ til en felles bransjekampanje til støtte for serveringsbransjen.

Mat- og dagligvareindustrien er avhengig av en robust, stabil og leveringsdyktig verdikjede. Vi som produsenter og leverandører er fundamentet i arbeidet med å sikre at tilbudet møter etterspørselen til forbrukerne. Samtidig er vi avhengig av våre kunder – bindeleddet mellom oss og forbrukerne. Unntakstilstand krever nye løsninger og ta ansvar for nye samarbeid. Det er et ansvar vi ønsker å ta.

Nasjonalt bransjeinitiativ

I møte med pandemien har regjeringen innført en rekke restriksjoner og regler. I sektoren vår ser vi at stadig flere aktører sliter med å overleve. KBS og Horeca-sektorene er i stor grad rammet av tiltakene. Hoteller stenges, og flere restauranter, kafeer, bakerier, kiosker og puber sliter med å holde hjulene i gang. I en bransje med små marginer er man særlig utsatt for langsiktige konsekvenser av denne tilstanden. Norge gikk inn i krisen med et mangfold av ulike serveringstilbud til forbrukerne. DLF vil bidra til at det samme mangfoldet kommer ut på den andre siden.

DLF er derfor med i et felles bransjesamarbeid som lanseres nå. Et samarbeid hvor alle leverandører innenfor mat-, daglig- og drikkevarer står sammen for å støtte KBS og Horeca-industrien. Vi vil vise vår støtte til hele verdikjeden. Ikke for å sikre salg av egne produkter. Ikke for å fremme oss selv. Men for å vise at vi som bransje ønsker å samarbeide. Vi er konkurrenter i markedet – men samarbeidspartnere i arbeidet med å bevare et best mulig tilbud til forbrukerne.

Hva kan du som DLF medlem gjøre?

Dersom du som medlem ønsker å bidra i denne dugnaden finner du mer informasjon om kampanjen og materiell til sosiale medier på våre medlemssider. Har du ikke tilgang må du registrere deg. 

Facebook – spre budskapet enda mer ved å sette tilpasset ramme på ditt profilbilde

Du kan velge mellom 3 tilpassede rammer og du finner de her:

Omstilling og innovasjon

De siste ukene har vist hvor innovative og tilpasningsdyktige bransjen vår er. Stadig flere aktører har snudd seg rundt og tilpasset seg den nye situasjonen. Flere restauranter har begynt med take away, kreative og nye løsninger for hjemlevering er opprettet, det er nettsider hvor kafeer, restauranter og kiosker har kronerulling og mye mer.

Skal innovative løsninger fungere må de også tas i bruk. Forbrukerne må vite om hvilke tilbud som finnes og oppmuntres til å ta dem i bruk. Målet i alt DLF sine medlemmer gjør er å skape verdi og tilbud til forbrukerne. I dagens situasjon betyr det å bidra til å løfte frem og heie på initiativer gjort i serveringsbransjen.

Bli med i dugnaden!

Sammen med NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, NHO Mat & Drikke, Bryggeri- og drikkevareforeningen, Vin- og brennevinforeningen og Baker- og Konditoribransjens Landsforening går vi nå bredt ut i et felles bransjeinitiativ. Vi ønsker å fremme det formidable arbeidet som gjøres i bransjen vår, og løfte frem de aktørene som kjemper for å bevare mangfoldet i spise- og drikketilbudet. Sammen vil vi gi vår støtte til næringen gjennom å starte en folkedugnad for å redde næringen. Oppfordre alle til å hjelpe sine favoritter gjennom krisen. Oppfordre alle til å benytte seg av de nye løsningene som kommer. Oppfordre alle til å bli med i dugnaden for å bevare den viktigste næringen vi har i Norge.

Bli med på laget du også!
#støttdinlokalefavoritt

 

Digitalt Forum 23. april: Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

DLF/DLS generalforsamling streames torsdag 23. april kl. 16:00 til 17:00.

Registreringen til møtet åpner kl. 15:00 og vi starter presis kl. 16:00
Du må registrere navn, bedrift og mailadresse (kun bedriftsmail, ikke privat mailadresse).

Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

Bli med på digitalt DLF Forum der Geir Inge Stokke forteller om Coops erfaringer så langt og gir sine perspektiv på samarbeidet med leverandørene fremover. Hege Witsø-Bjølmer fra Nielsen ser på hvordan markedet har blitt påvirket så langt og hva vi kan forvente oss fremover. Nils Henrik Geitle fra De Historiske Hotel & Spisesteder forteller oss hvordan minimere skadene og skape muligheter i et nedlukket serveringsmarked. Advokat Olav Kolstad gir oss en orientering om Lov om god handelsskikk, som ble vedtatt i Stortinget 12. mars – samme dag som landet ble lukket ned.

Generalforsamling

Den formelle generalforsamlingen gjennomføres i starten av møtet. Saksdokumenter er sendt ut til hovedkontaktene og kan lastes ned fra våre medlemssider.

Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til firmapost@dlf.no i forkant av møtet.

Åpent for alle ansatte i DLF medlemsbedrifter

Arrangementet er kun for DLFs medlemsbedrifter. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift. Innkalling med dokumenter ble sendt DLFs hovedkontakter pr mail torsdag 2. april.  Dokumentene er også tilgjengelig på medlemssidene.  Har du ikke tilgang her må du opprette konto, dette gjøres via samme link.

Tilgang til streaming

Ønsker du å delta på DLF Generalforsamling og Forum  send oss en mail og merk den med «DLF generalforsamling – send link».

 

Program

16:00 Velkommen

Helge Hasselgård, adm. direktør DLF
DLF i koronaens tid

 


DLF DLS Generalforsamling

Agenda og saksdokumenter finner du her
Har du ikke tilgang må du opprette konto. Dette gjøres via samme link.

DLF Forum

Hege Witsø-Bjølmer, Retailer Services Director i Nielsen

Hege Witsø-Bjølmer, Retailer Services Director i Nielsen
Koronakrisen – konsekvenser i markedet nå og på lengre sikt

 

 

Geir Inge Stokke, konsernsjef Coop NorgeGeir Inge Stokke, konsernsjef Coop Norge
Sammen om å få dagligvarene frem til forbrukerne – utfordringer og muligheter

 

 

Nils Henrik Geitle, adm. direktør i De Historiske Hotel & SpisestederNils Henrik Geitle, adm. direktør i De Historiske Hotel & Spisesteder
Et nedlukket serveringsmarked – hvordan minimere skadene og skape muligheter fremover

 

Advokat Olav Kolstad, Advokatfirmaet SchjødtAdvokat Olav Kolstad, Advokatfirmaet Schjødt
Lov om god handelsskikk – hva ble vedtatt og hvilke konsekvenser vil det få?

 

17:00 Slutt


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Matsentralene er i full drift

Saken er skrevet at Matvett

Bedrifter som under korona-utbruddet opplever en større opphopning av overskuddsmat, kan levere dette til matsentralene for å unngå omfattende kasting av mat i denne spesielle situasjonen.

Ikke kast overskuddsmat – bidra til å hjelpe mennesker i sårbare situasjoner

Det er sju matsentraler i Norge, som alle redder overskuddsmat fra matbransjen og omfordeler den gratis videre til ideelle organisasjoner som hjelper mennesker i sårbare situasjoner. På den måten reduserer matbransjen sitt matsvinn, samtidig som vanskeligstilte får en litt bedre hverdag. Nå er det spesielle tider både for næringsliv og innbyggere og det er ekstra viktig å sikre at mat som ikke kan omsettes går videre til alle de som er i en vanskelig livssituasjon.

Les hele saken her

Flere av DLFs medlemsbedrifter samarbeider med Matsentralene rundt om i landet.

Oversikt over matsentraler

Gjennom DLF er du medeier i bransjeselskapene

Viste du at din bedrift gjennom DLF er aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper? Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. På dine vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere.