Hvem vinner årets DLF Utmerkelser? Frist for registrering 3. september

 

Nominer ditt produkt til DLF Utmerkelser!

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for, har DLF utviklet tre utmerkelser medlemmene kan nominere sine produkter til:

Merkevarepris, Innovasjonspris og Samfunnsansvarspris.

Frist for registrering av nominasjoner er 3. september og vinnerne kåres på DLF Høstmøte 17. oktober 2019 i Tønsberg.


Nominering

Medlemsbedriftene må selv nominerer kandidater.

Kandidatene må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem.

Tidligere nominerte produkter (ikke tidligere vinnere) kan også nomineres, sjekk konkurranseguiden for kriterier som må oppfylles.


Registrering

De som deltok i fjor (eller tidligere år) kan logge seg inn på brukerkonto som da ble opprettet.

For nye brukere må det opprettes brukerkonto og det gjøres her.

Tips til registrering (NB!)
 • Les konkurranseguiden før du begynner å fylle inn registreringen
 • Vær tydelig på hvilke egenskaper / resultater ved kandidaten som gjør den til en verdig vinner
 • Legg ved relevant materiell, dokumentasjon på resultater eller annet som på en god måte støtter opp under kandidaten.
 • Relevant informasjon vil uansett være informasjon om hvordan man har lykkes i markedet, med distribusjon (salgskanaler og / eller kjeder), salg- og salgsutvikling, nye brukere, nye bruksområder og andre både kvantitative og kvalitative resultater og egenskaper.
 • Tenk på hva som letter juryens arbeid, en klar og tydelig argumentasjon relatert til kriterier for prisen med god dokumentasjon der dette er tilgjengelig.

NB! Husk å lagre for hver gang du legger inn ny informasjon i skjema. Dersom du er inaktiv i 120 minutter blir du logget ut. Vi anbefaler at du tar backup av teksten i f.eks word-dokument.

Frist for registrering

Tirsdag 3. september 2019.


Kåring

Finalistene fra hver kategori vil bli kontaktet kort tid etter juryens bedømming.

Finalistene presenteres- og vinnerne kåres for en samlet bransje på DLF Høstmøte 17. oktober


Jury

En jury velger tre finalister og en vinner av alle de nominerte i hver kategori. Juryen er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap, fra bransjen og ekstern vil vurdert produktene. Utmerkelsene blir delt ut 17. oktober.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold


Fjorårets vinnere

 

DLF Merkevarepris ble tildelt Modelez Norge AS for «Kvikk Lunsj»

DLF Innovasjonspris ble tildelt Fjordland AS for  «Litt Mat Smoothie Bowl»

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt Pierre Robert Group AS for Piere Robert Group AS

Les juryens begrunnelse for vinnere i 2018.


DLF Høstmøte 2019

Her finner du informasjon om DLF Høstmøte.

DLF medlemsbedrifter tar Plastløftet og bidrar til sirkulær plastøkonomi

Plastløftet

15. januar i år lanserte Grønt Punkt Norge AS  Plastløftet. Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.

Plastløftet er et initiativ  for å motivere bedrifter til å øke bruken av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

DLFs medlemsbedrifter som har avgitt sitt plastløfte:

Arcus ASA, Brynild Gruppen AS, Findus Norge AS, Hennig-Olsen Is AS, Leiv Vidar AS, Maarud AS, Mills AS, Nestlé Norge AS, Norgesmøllene AS, O.Kavli AS, Orkla ASA, Ringnes AS, TINE SA og Nortura SA.

Bli med på Plastløftet

Med Plastløftet ønsker Grønt Punkt Norge at norske bedrifter vil forplikte seg til å sette mål for hvordan de skal bruke plast i fremtiden.

Hensikten med løftet er å få flere bedrifter til å aktivt jobbe for en mer miljøvennlig bruk av emballasje og bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, ved å sette seg konkrete mål innenfor tre områder:

 1. Øke bruken av resirkulert plast
 2. Redusere unødvendig bruk av plast
 3. Designe for gjenvinning.

Bedrifter som tar Plastløftet forplikter seg til å øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje, delta på tre årlige Plastløftet-samlinger og forebygge plastavfall.

Les mer om Plastløftet her

La deg inspirere av bedrifter som allerede har avgitt sitt plastløfte her.

Vilkår for Plastløftet

Alle som er medlem av Grønt Punkt Norge kan ta Plastløftet, kostnadsfritt. Bedriftene som tar Plastløftet har ingen formell forpliktelse overfor Grønt Punkt Norge. De skal likevel hvert år rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge. Skjema vil sendes ut i første kvartal hvert år. Bedriftenes resultater vil summeres, anonymiseres og brukes i Grønt Punkt Norges årlige rapportering av næringslivets arbeid med avfallsforebygging til myndighetene

Flere DLF medlemer signerer bransjeavtalen om reduksjon i matsvinn

(Kilde: matvett.no)

Matvett arrangerte signeringsevent i forbindelse med «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» under Arendalsuka. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og flere bransjeaktører var på plass på plass for å debattere resultatene og hva som skal til for å nå målene i avtalen.

Forebygging av matsvinn er på agendaen som aldri før, blant annet med FNs ferske klimarapport, der en av konklusjonene er at redusert matsvinn er et av de meste vesentlige tiltakene for å redusere klimagassutslippene. Med Bransjeavtalen er arbeidet godt organisert i Norge, der til sammen 93 bedrifter fra hele verdikjeden har tilsluttet seg målene og forpliktelsene med å rapportere på matsvinn og jobbe med tiltak.

 


«Vi oppfordrer våre matproduserende leverandører til å signere tilslutningserklæring for

Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn» – sier Helge Hasselgård, adm.direktør i DLF.


Åtte bedrifter signerte tilslutningserklæringen i Arendal, blant disse DLFs medlemsbedrifter Dr. Oetker og Den Stolte Hane. DLFs administrerende direktør Helge Hasselgård tok i mot tilslutningserklæringen fra Klima-og Miljøminister Ola Elvestuen på vegne av medlemsbedriftene.

Så langt har 27 DLF medlemsbedrifter signer tilslutningserklæringen.

Helge Hasselgård tar i mot tilslutningserklæringen fra Klima-og Miljøminister Ola Elvestuen på vegne av Dr. Oetker og Den Stolte Hane. Foto: Matvett.no

Redusert matsvinn i matbransjen

De siste matsvinnresultatene viser at det ble kastet minimum 398 000 tonn spiselig mat i Norge i 2018. Dette tilsvarer ca. 76,5 kg per innbygger per år. Husholdningsleddet står for over halvparten av dette matsvinnet (57 %), etterfulgt av matindustrien (22 %), dagligvarehandelen (16 %), hotell, kantiner og KBS (estimert til 4 %) og grossistleddet (1 %). Primærnæring grønn sektor, sjømatindustri, restaurant og offentlig sektor er foreløpig ikke inkludert i kartleggingsresultatene.

Fra 2015 til 2018 er matsvinnet i matbransjen redusert med 3,7 kilo beregnet per innbygger eller 10 prosent. Dette utgjør en besparelse på 2,3 milliarder kroner samt en reduksjon på 100 000 tonn CO2 og kommer i tillegg til matsvinnreduksjonen på 14 prosent, som ble oppnådd mellom 2010 og 2015. De største matsvinnkategoriene er ferske bakervarer, frukt og grønt og måltidsrester, og disse tre utgjør så store volumer hos grossist, i butikk og hjemme i husholdningene at vi når aldri målet uten å sette inn betydelige tiltak her i årene som kommer.

Mills med gode resultater

Mills var en av de første bedriftene som tilsluttet seg målene i Bransjeavtalen i 2017, og har allerede lykkes med å halvere internt matsvinn, noe som tilsvarer 1265 tonn fra fabrikkene. Nitidig arbeid og grundig evaluering av hele verdikjeden oppgis som bakgrunn for resultatet.

Les hele saken hos matvett.no

DLF medlemmer som har signert avtalen

Läntmannen Unibake Norway AS, Leiv Vidar AS, Maarud AS , Brynild Gruppen AS, Findus Norge AS, Nortura SA, O. Kavli AS, TINE SA, Barilla Norge AS, Mills AS, Orkla ASA, Grilstad, Baxt, Unilever Norge AS, Hennig-Olsen AS, King Oscar AS, Norgesmøllene AS, Salmon Brands AS/Salma, Lerøy Seafood AS, Lerum AS, Hansa Borg Bryggerier AS, Haugen-Gruppen, Hoff AS, Nestlé Norge, Unilever Norge AS, Dr. Oekter og Den Stolte Hane.

For mer informasjon om bransjeavtalen og signering ta kontakt med Matvett.


Aktuelle lenker

Informasjon om bransjeavtalen om matsvinn

Relaterte DLF saker

10.09.2018 Ny signeringsrunde for bransjeavtalen om redusert matsvinn

31.01.2018 Bransjens matsvinn har blitt redusert

26.09.2017 DLF medlemsbedrifter signerte tilslutningserklæring i dag

23.06. 2017 Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag

DLF Logistikknettverk søker flere medlemmer

Mathilde Berg Lyngvær

«Deltagelse i DLFs logistikknettverk gir meg faglig påfyll, spennende bedriftsbesøk og nyttig erfaringsutveksling. Selv om vi representerer ulike kategorier viser det seg at vi har mange felles problemstillinger. Jeg ser frem til å ta over ledelsen av nettverket etter Jon Erik Sletten og takker ham for solide bidrag.» -Mathilde Lyngvær, Logistikksjef Fjordland AS (foto: privat)

 

DLF Nettverk

DLF Nettverk gir deg faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger

DLF har ulike nettverk for sine medlemmer. Disse er blant andre KAM, salgssjefer, salgsdirektører/daglig ledere og logistikkansvarlige. Hver nettverksgruppe består av 10-15 deltakere. Her samles medlemmer til faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger.

Gruppene avholder møter 2-4 ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet.

Les mer om DLF Nettverk her 

Ønsker du å bli med i et av nettverkene?

Meld deg på respektive nettverk her. Deltakelse er gratis.

 • Salgsdirektør / Country Manager
 • Salgssjef
 • KAM
 • Logistikk

Har du spørsmål ta kontakt med oss

Innmelding i nettverk

DLF Nyhetsbrev

Meld deg på DLF Nyhetsbrev for å motta fagartikler, nyhetssaker og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser. Du kan når som helst melde deg av via en lenke i mailen du mottar.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

DLF er positiv til regjeringens forslag om Lov om god handelsskikk med et handelstilsyn

DLF er positiv til regjeringens forslag om Lov om god handelsskikk med et handelstilsyn. – Handelstilsynet bør fungere som en samarbeidspartner for aktørene i dagligvarebransjen og må være der aktørene er, påpeker DLF i sitt høringssvar til regjeringens høringsnotat.

– Det er viktig og verdifullt at Lov om god handelsskikk nå kommer på plass, skriver DLF. DLF støtter i all hovedsak regjeringens forslag men har enkelte innspill til den endelige utformingen av loven og tilsynet.  – Denne loven har vært etterlyst lenge og vil gi et rammeverk som sikrer rettferdige og forutsigbare forhold for involverte parter, skriver DLF. Videre påpeker DLF at et uavhengig Handelstilsyn er en forutsetning for god ivaretakelse av lovens hensikt. Tilsynet bør fungere som en samarbeidspartner for aktørene i dagligvarebransjen. For å hente ut de positive gevinstene man har sett av etableringen av et handelstilsyn i Storbritannia, er det viktig å plassere tilsynet der aktørene er. Det er bare gjennom en nærhet til dagligvarebransjens aktører at et handelstilsyn vil kunne opparbeide god bransjekunnskap, føre et effektivt tilsyn og finne gode håndhevingsløsninger i tett dialog med aktørene, påpeker DLF i sine kommentarer til Regjeringens høringsnotat.

I sine kommentarer til regjeringens høringsnotat foreslår DLF blant annet:

 • at handelstilsynet lokaliseres der aktørene er
 • å sikre frihet i valg av distribusjonsløsninger
 • å styrke vernet mot etterlikninger
 • at delisting må være begrunnet i kommersielle forhold

Les hele DLFs høringssvar her. Regjeringens høringsnotat og svarene fra andre høringsinstanser kan du lese her.

Tidligere saker

Forslag til lov om god handelsskikk sendt ut på høring

God handelsskikk i ny regjeringsplattform

DLF positiv til lov om god handelsskikk og handelstilsyn, kristisk til forbud

DLF Høstmøte 2019 – Hold av datoen!

DLF Høstmøte 2019

(oppdatert 14. august)

 

Torsdag 17. oktober er det DLF Høstmøte, årets viktigste møteplass for dagligvarebransjen.

DLF tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger og utvalgte gjester.

Det blir også utdeling av DLF Utmerkelser. Husk å meld på ditt produkt innen 3. september.

Invitasjon

«Hold av datoen» mail ble sendt ut i slutten av juni- og invitasjon med mulighet for påmelding sendes ut i starten av september. Informasjon om påmelding, pris og program vil også bli tilgjengelig på våre hjemmesider.

Hvis du ikke har mottatt «Hold av datoen» mail, men ønsker invitasjon gi oss beskjed.

DLF Høstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester.

Vi oppdaterer våre nettsider forløpende når programmet for årets høstmøte kommer på plass.

Ikke gå glipp av årets store møteplass for bransjen!

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

DLF Partnere – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer.

Kompetanseprogram på BI semester 2019/20

DLF vil sammen med BI til høsten starte opp det 8. kullet av DLF Kompetanseprogram.

DLF Kompetanseprogram:

 • er utviklet spesielt for våre medlemsbedrifter – for at de skal styrke sine ansattes salgs- og kategoriarbeid, og bygge viktig nettverk i bransjen.
 • er spisset mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet.
 • gir 15 studiepoeng

Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av den unike muligheten til å bygge ekstra kompetanse på BI, skreddersydd for bransjen.

Gjennom et spennende studie med fokus på økonomistyring, forhandlinger, merkevareledelse og forbrukeradferd, vil DLFs medlemsbedrifter bli enda dyktigere til å styrke sine merkevarer i handelen, rettet mot forbruker.

DLF Kompetanseprogram gjennomføres ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, Oslo og fordeles over tre samlinger høsten 2019 og tre samlinger våren 2020 (forbehold om endringer til kursplanen er satt). Undervisningen består av forelesninger og samlinger med bransjerelaterte cases samt nettstøttet læring. Underveis får deltakerne case/mindre fagoppgaver.

Ta kontakt med John Ole Skeide for ønske om påmelding.

Last ned brosjyre her.

Hvem kan delta?

I tillegg til KAM og medarbeidere innen salg og kategoriledelse, er programmet også relevant for de som ikke har direkte salgs- eller kategoriutviklingsansvar, herunder medarbeidere innen kommunikasjon, logistikk, marked og produktledelse. Deltakere spenner fra medarbeidere som ønske å utvikle seg innenfor flere fagfelt i bransjen, til de med høyere utdanning som er ute etter faglig påfyll i et miljø med bransjekolleger.  Programmet er eksklusivt for DLFs medlemsbedrifter, og det kan delta flere fra samme bedrift.

Opptakskrav BI spesialkurs

Programmet har fått særdeles gode tilbakemeldinger fra 100 bransjekolleger. Forelesere er hovedsakelig fra BI supplert med relevante bidragsytere fra bransjen.

For mer informasjon

Klikk her for mer informasjon og påmelding til kompetanseprogrammet. Her kan du også høre tidligere deltakeres erfaringer.  

Pris for kurset og link til påmelding kommer senere. Samme gjelder oppdatert brosjyre.
For ytterligere spørsmål ta kontakt med John Ole Skeide. Gi oss gjerne beskjed dersom dere er interessert i å melde på ansatte.

Medlemsbedrifter som tidligere har benyttet seg av tilbudet

Arla Foos AS, Arve Nordquist AS, Barilla Norge AS, Baxt AS, Bladcentralen ANS, Bonavantura Sales AS, Brynild Gruppen AS, Cloetta Norge AS, Coca-Cola European Partners Norge, Colgate Palmolive AS, Den Stolte Hane AS, Diplom-is, Dr. Oetker, Findus Norge AS, Fjordland AS, Friele Foods, Galleberg AS, Grilstad AS, Haribo Lakris AS, Hansa Borg Bryggerier AS, Hennig-Olsen AS, Hoff AS, Honningsentralen SA, Kavli Norge AS, Leiv Vidar AS, Lantmännen Cerealia AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Maarud AS, Mills DA, Modelez Norge AS, Nortura SA, Norgesmøllene AS, Orkla Foods Norge AS, OsteCompagniet AS, Phillip Morris Norway AS, Pierre Robert Group AS, Prima Jæren, Red Bull Norway AS, Ringnes AS, Santa Maria Norge AS, Essity Norway AS, Swedish Match Norge AS, Tind Spekevare AS, Tine SA, Tulip Norge AS, Unilever Norge AS og Aass Bryggeri AS.

Lese tidligere sak om semesterstart 2016/17

For ytterligere spørsmål om kompetanseprogrammet send mail til firmapost@dlf.no og vi tar kontakt med deg.

Kan vi påvirke næringslivets miljøforpliktelser?

Fremtidens plast er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Men hvordan skal vi komme dit? Grønt Punkt Norge og Miljøfyrtårn arrangerer frokostmøte om miljøledelse og reduksjon i bruk av plast, onsdag 12. juni fra kl.08.00 i Karenslyst allè 2.

Grønt Punkt Norge og Miljøfyrtårn synes det er viktig å dele informasjon om hvilke miljøtiltak våre medlemsbedrifter, sertifiserte bedrifter og kontakter gjennomfører og hvilke miljøinitiativ som er tilgjengelig. I januar lanserte Grønt Punkt Norge Plastløftet, og en rekke bedrifter har allerede forpliktet seg. Denne våren lanserte Miljøfyrtårn nye og strengere sertifiseringskriterier, og begge initativene skal hjelpe norske bedrifter til å:

1. unngå bruk av unødvendig plast
2. bruke mer gjenvunnet plast
3. designe emballasje for gjenvinning

Meld deg på frokostmøtet her!

Program

Frokost og registrering fra kl.8.00.

Kl. 8:30 Plastløftet og avfallsforskriften
Jaana Røine, administrerende direktør Grønt Punkt Norge og Johannes Daae

Kl. 8:40 Hvordan kan miljøledelse redusere og optimalisere plastbruk?
Ann Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn

Kl. 8:50 Reduksjon av plast i strekkfilm
Kjell Erik Dahl, salgssjef i Empack Nor

Kl. 9:00 Fra carbon black til en sorterbar alternativ løsning
Benedicte Willeke-Romen, fagleder emballasje i TINE

Kl. 9:10 Hvordan jobber Bama med optimalisering og hvordan gir det konkurransefortrinn?
Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA

Kl. 9:20 Hvilke krav kan vi forvente fra EU frem mot 2030?
Lars Brede Johansen, utviklingssjef i Grønt Punkt Norge

Kl. 9:30 Spørsmål og diskusjon med foredragsholderne

Velkommen til frokostsmøte.

Grønt Punkt Norge og Miljøfyrtårn

 

Matvett AS vil kurere datoskrekken i Norge

 

-«Se, lukt, smak» på mat som er merket «best før»

Forbrukerne står for over halvparten av det kartlagte matsvinnet i Norge, og «utgått på dato» er en av hovedårsakene til at vi kaster mat. Norge har som verdens første land innført tilleggsmerking på «best før»-merket mat med «ofte god etter» og «ikke dårlig etter». Nå tar Matvett et skritt videre for å heve kunnskapen og endre folks adferd.

Tilleggsmerking

Det er felles enighet i store deler av matbransjen om å benytte «ofte god etter» ved tilleggsmerking på mat og det er også utviklet ett felles symbol for «Se, lukt, smak». Symbolet kan benyttes direkte på emballasjen eller på bedriftenes egne nettsider og i sosiale medier eller i kampanjer. Generell kunnskapsheving hos forbrukerne er viktig for å skape større trygghet til å stole på egne sanser og avgjørelser når det gjelder matlaging. Her er matbransjen sitt ansvar bevisst og ønsker å bidra til at det kastes mindre mat hjemme på kjøkkenet.

Tilleggsmerkingen har allerede blitt fanget opp av våre naboland. Utvalgte produsenter i Sverige og Danmark har valgt å innføre tilleggsmerking med lik ordlyd som i Norge, og merkingen er også presentert for EUs matsvinnplattform med interesse.

I Matvetts forbrukerundersøkelser oppgir færre å kaste mat pga. dato i 2018. Kun 16 prosent av respondentene oppgir å kaste rømme/yoghurt pga. passert «best før»-dato, en nedgang på 28 prosent fra 2017. Bransjens bruk av tilleggsmerking har ifølge Østfoldforskning bidratt til denne positive endringen. «Ofte god etter»-merkingen finnes allerede på mange produkter som egg, melk, rømme, yoghurt, ost, mel og lomper.

Se, lukt og smak

Med søkelys på å få folk til å bruke sansene sine, satser Matvett på at nedgangen fortsetter. I «Se, lukt, smak»-kampanjen benyttes en helt som gikk sine egne veier, Roald Amundsen. Med budskapet; «Han her fulgte ikke datostemplinga for å si det slik. Amundsen ble første mann på Sydpolen ved å følge sin egen overbevisning. Mat merket «best før» holder ofte lenger etter utløpsdato. Bruk sansene dine før du kaster mat.», skal folk inspireres til å tenke selv fremfor å stole blindt på datomerkingen. Kampanjen vi foregå hovedsakelig i sosiale medier.

KuttMatsvinn-festival

Matvett tar også denne uken initiativ til en KuttMatsvinn-uke, med trykk på å synliggjøre bredden i matsvinntiltakene fra matbransjen. Blant annet vil KuttMatsvinn2020-deltakere som Scandic, Thon Hotels, The HUB, Olivia med flere kommunisere med gjestene sine om å ta vare på maten, og lørdag 25. mai inviteres det til KuttMatsvinn festival i Opland Bakgård på Jernbanetorget, i samarbeid med Oslo kommune, Miljøhovedstaden og mange andre aktører som jobber for at det skal kastes mindre mat i Norge. Too Good To Go, Bymiljøetaten i Oslo, Matsentralen, Framtiden i våre hender, Foodlist og Spis opp maten skal sammen med Matvett og et knippe serveringssteder servere mat med mening og ha kunnskapsbaserte aktiviteter.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om kampanjen og KuttMatsvinn-uke og festival, ta kontakt med kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett AS, ams@matvett.no, mob: 95 22 09 95


Kilde: Pressemelding fra Matvett