TINE og Orkla vinner Plastløftet-prisene for 2021

Plastløftet

Onsdag 24. mars ble DLF medlemsbedrifter TINE og Orkla premiert med Plastløftet-priser sammen med Arcus for sine bidrag. Dette er andre gang Grønt Punkt Norge deler ut priser til bedrifter som har bidratt til at plastemballasjen deres er mer innovativ og bærekraftig.

Vinnerne av årets priser premieres blant annet for mindre emballasje rundt skivet ost, saftflasker i 100 prosent gjenvunnet plast og pantbare vinflasker. Totalt har deltakerne i Plastløftet kuttet 1 017 tonn plast og erstattet 8 857 tonn jomfruelig plast med resirkulert.

Ni nominerte til priser

Totalt har 58 bedrifter tatt Plastløftet i 2021. De har dermed gitt et løfte om å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi ved å forplikte seg til å øke bruk av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. I tillegg til å gi et løfte må alle bedrifter rapportere hvilke tiltak de har gjennomført, og hvilke positive konsekvenser det har hatt på plastemballasjen deres.

Når alle har rapportert deler Grønt Punkt Norge ut tre priser for reduksjon av unødvendig plast, design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast.

Totalt ni bedrifter ble nominert, og nå er vinnerne kåret.

Vi har fått inn veldig mange gode tiltak, så det har vært krevende å velge ut både nominerte og ikke minst vinnere. Det er fantastisk å se så mange gode initiativer. Selv om det ikke resulterer i en pris for alle, så har mange lagt ned et viktig bærekraftig arbeid som vil utgjøre en forskjell for framtida, sier juryleder Johannes Daae.

Til sammen har de 58 bedriftene som har gjennomført Plastløftet sørget for å bruke 8 857 tonn resirkulert plast, de har kuttet 1 017 tonn unødvendig plast, erstattet 1 030 tonn plast med annet materiale og bedret gjenvinnbarheten på 5 480 tonn plastemballasje.

Vinner med emballasje for ost og en gammel klassiker

Prisen for reduksjon av unødvendig plast går til TINE. De vinner blant annet for å ha redusert emballasjen på skivet ost, fjernet skrukorken på melkekartongen til økologisk melk og testet ut rømmebegre i fiberemballasje.

– TINE har imponert juryen i flere år ved å redusere materialmengden på emballasjen til en rekke produkter. Det siste året har de redusert tykkelsen av emballasjen på skivet ost med 12 prosent, noe som gir en årlig besparelse på 72 tonn plast. I tillegg har de fjernet skrukorken på melkekartongen til økologisk melk, som kan være et dristig valg overfor forbruker, sier juryen.

Banebrytende vinner

Prisen for økt bruk av resirkulert plast går til Orkla. De vinner fordi de alltid jobber aktivt for å bruke så mye resirkulert materiale som mulig i sin emballasje. Blant annet har de i 2020 endret emballasjen til FunLight som nå produseres i 100 prosent gjenvunnet plast (i plastkvaliteten PET) og de fleste flytende rengjøringsmidler har nå emballasje i 75 prosent gjenvunnet plast (i plastkvaliteten HDPE).

– Orkla har i en årrekke vært med på å drive fram bruk av gjenvunnet plast i emballasje. Årets pris får de dermed ikke bare på grunn av tiltakene de har gjennomført i 2020, men er en anerkjennelse for arbeidet de har gjort over flere år. Orkla har inspirert, etterspurt og dermed banet vei for mange andre aktører som har gått over til gjenvunnet plast. I tillegg ligger de i forkant og finner stadig flere områder der det er mulig å bytte ut jomfruelig plast med gjenvunnet materiale, sier juryen.

Vinner med pant

Prisen for design for gjenvinning går til Arcus. De vinner for samarbeidet med Infinitum og Vinmonopolet, og pantbare vinflasker og mindre plastflasker i lerkeformat (PET). De pantbare lerkene har også krevd endring av panteautomatene.

– Arcus har gjennom dette arbeidet kombinert endringer av emballasjen for å bedre gjenvinnbarheten, med systemendringer med andre aktører. Ved å innføre pant på flaskene fra Vinmonopolet sikrer man at de kan gå i strømmen for A-PET og kan gjenvinnes med høy kvalitet.

Juryen

Årets jury har bestått av Johannes Daae (utviklingssjef i Grønt Punkt Norge), Lars Brede Johansen (analytiker i Handelens Miljøfond) og Kari Bunes (direktør i Emballasjeforeningen).

Dette er Plastløftet

Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Alle bedrifter som tar løftet forplikter seg til å:
– øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje
– kutte unødvendig bruk av plast
– designe for gjenvinning

Plasløftet ble lansert av Grønt Punkt Norge i januar 2019.
– I 2020 gjennomførte 49 bedrifter Plastløftet.
– I 2021 gjennomførte 58 bedrifter Plastløftet.
– Hvert år deles det ut tre Plastløftet-priser.

Les mer om Plastløftet her!


Kilde:

Pressemelding fra Grønt Punkt Norge

For mer informasjon:

Arve Martinsen
Kommunikasjonsansvarlig næringsliv
Tel:+47 473 89 818

PRS Gruppen AS nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 9. mars 2021 at PRS Gruppen AS innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

PRS Gruppen AS holder til i Stavanger og driver med import og eksportav ris, bønner, linser, erter,  mel, spiselige matoljer og indiske krydder. De ønsker å levere konseptet «bulk foods» ut til forbruker, slik at man på denne måten kan redusere bruk av emballasje og samtidig redusere matsvinn ved at man kun kjøper det man har behov for. PRS Gruppen er i tillegg grossist ut mot B2B markedet. De leverer lett tilgjengelige og varierte kvalitetsprodukter til sine kunder og forbrukere.

 

Selskapet aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her

Kvale Advokatfirma inviterer til Webinar: Fokus på dagligvaremarkedet


Maksimalpriser, EMV, og annet matnyttig om bl.a. konkurransereglene i dagligvaremarkedet

DLF Partner Kvale Advokatfirma inviterer våre medlemmer til et tettpakket og praktisk rettet webinar om aktuelle problemstillinger innen dagligvare,

tirsdag 13. april 2021 kl. 11:30 – 13:00

Gjesteforelesere er Sigurd Birkeland leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet og konsernadvokat Ingvild Erdal i TINE SA.

Sammen gjennomgår de aktuelle problemstillinger som bl.a. bruk av maksimalpriser, forholdet mellom EMV og hhv. ulovlig informasjonsutveksling og etterlikning, og prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen m.m. De utvalgte temaene streifer innom konkurranserett, markedsrett og lov om god handelsskikk.

Det settes av tid til diskusjon og spørsmål underveis. Ingen deltakeravgift.

Agenda:

 • Maksimalpriser, Sigurd Birkeland, leder prosjekt Dagligvare i KT
 • EMV og informasjonsutveksling, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen, Kvale
 • EMV og etterlikninger, Marie Vaale-Hallberg (Kvale) og Ingvil Erdal (TINE SA)
 • Prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen (“Dagligvare – kampen om kundene“) – hva nå?, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen.
 • Lov om god handelsskikk – aktuelle problemstillinger og status, Trygve Norum og Fredrik Bergsjø, Kvale

Kvale hjemmeside

 

DLF Webinar om effektivisering av lastbærere i bransjen 22. april

Vi inviterer til DLF Webinar hvor Norsk Lastbærer Pool (NLP) presenterer nyheter som effektiviserer håndteringen av lastbærere i bransjen.

Torsdag 22. april kl. 09:00 – 10:00 via Teams.

Thomas Weihe (Verdikjededirektør DLF) innleder webinaret. Fra NLP kommer Rune Myrmel (Adm.direktør) Kjell Ove Hansen (Logistikksjef) og Frank Holen (Salg- Marked og Produktsjef).

Dette får du høre mer om:

 • NLP hjelper nå enda flere leverandører med håndtering av lastbærere.
 • Paller og kasser som «forsvinner» kan fort bli dyrt. Hvordan kan leverandørene unngå at lastbærerne «blir borte»?
 • NLP gir tips og innspill til hvordan leverandørene kan få enda bedre hjelp og service fra NLP.

Webinaret er spesielt relevant for:

Logistikkledelse, lageroperatører, produksjon, distribusjon og andre som har økonomisk- og/eller operativt ansvar for-, eller befatning med lastbærere.

Meld deg på i skjemaet her!

Frist for påmelding er mandag 19. april!

Arrangementet er gratis og er åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.

Vi oppdaterer programmet med mer informasjon fortløpende.


Om NLP:

DLF er medeier i flere bransjeseksalper og NLP er et av disse. NLP tilbyr i dag returordninger for EUR-paller (tre), plastpaller og plastkasser, samt tilknyttede tjenester for norsk dagligvarebransje. Deres IT-løsninger er spesialutviklet og fremstår som en sentral del av virksomheten. Selskapet har i dag en betydelig markedsandel og sunn drift. Kostnadene forbundet med håndtering av lastbærere i bransjen er betydelig redusert.


Aktuelle saker:

DLF er på vegne av medlembedriftene medeier i bransjeselskaper

DLF og NLP

 

Digital DLF Generalforsamling og eForum torsdag 15. april

Bli med på digital DLF DLS Generalforsamling torsdag 15. april kl. 14:00 – 15:30.

Etter den formelle generalforsamlingen fortsetter vi med DLF eForum hvor du møter:

 • Tor Erik Engebretsen, direktøren for det nye Dagligvaretilsynet
 • Stortinget har sagt sitt – hva nå?
  Stortingsrepresentant Kårstein E. Løvaas (H) orienterer om stortingets vedtak for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, og adv. Olav Kolstad forklarer hva som skjer videre og hvilke konsekvenser det får.
 • Stein Rømmerud, kommunikasjonsdirektør i NorgesGruppen
Saksdokumenter og fullmakt

Den formelle generalforsamlingen gjennomføres i starten av møtet. Innkalling er sendt alle hovedkontakter via Outlook. Saksdokumenter vil bli tilgjengelig på medlemssidene (krever innlogging) senest 14 dager før møtet. Har du ikke tilgang her må du registrer deg.  Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til firmapost@dlf.no før kl. 13:30 torsdag 15. april.

Generalforsamlingen er kun åpen for ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Påmelding i skjema under.


Påmelding til DLF DLS Generalforsamling 15. april 2021

Generalforsamling er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

 

 

 

 

Grønt Punkt Norge inviterer til webinar om engangsplast-direktivet (SUP)18. mars


Grønt Punkt Norge inviterer til webinar om engangsplast-direktivet (SUP) torsdag 18. mars kl. 10.00 – 11.30

I juli 2021 trer «single-use plastics directive» (SUP) i kraft i Norge og EU. Direktivet innebærer at en rekke engangsprodukter i plast blir forbudt, i tillegg blir det også lovpålagt å merke enkelte plastprodukter.

Mange av DLFs medlemmer har spørsmål om direktivet og hvordan regelverket vil implementeres i Norge. I den forbindelse inviterer Grønt Punkt Norge til webinar der blant annet Miljødirektoratet vil dele informasjon om innføringen i Norge. De vil også svare på spørsmål.

Program

10.00 – 10.05

Introduksjon

Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge

 

10.05 – 10.25

History and background, SUP in Europe

Joachim Quoden, Managing Director EXPRA

 

10.25-10.45

Direktivet om plastprodukter: gjennomføring i Norge

Ingunn Dale Samset, sjefingeniør i seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet

 

10.45-11.30

Spørsmål


Grønt Punkt Norge hjemmeside

DLF og Grønt Punkt Norge

DLF Partner NielsenIQ – Salgsutviklingen i norsk dagligvarehandel i 2020

 

Tilbake til NielsenIQ

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegget er skrevet av NielsenIQ)

NielsenIQ presenterte forrige uke salgsutviklingen i norsk dagligvarehandel i 2020. Etter mange år med marginal vekst leverte butikkene til NorgesGruppen, COOP, REMA 1000 og Bunnpris en samlet markedsvekst på 17,1%. Det tilsvarer en kronevekst ca. 30,5 Mrd. NOK eks. Mva. Pandemien påvirket i stor grad hvor, når og hvordan vi handlet. Reiserestriksjoner, stengte serveringssteder, norgesferie, hjemmekontor, stengte skoler og barnehager har hatt stor innvirkning på utviklingen.

Den sterkeste veksten var i de befolkningstette og grensenære områdene, og butikker tett opp til den svenske grensen opplevde den sterkeste veksten. I Viken fylke økte omsetningen hele 26,6 %, mens fylker lenger fra grensen hadde en langt svakere vekst. Den svakeste veksten var i Møre og Romsdal, og Vestland. En vekst på hhv. 10,1 % og 12 %.

På varegruppenivå ga bortfallet av grensehandel og reduksjon i taxfreesalget store utslag. Det var de avgift tunge varegruppene som økte mest, og ingen økte raskere enn Tobakk. En vekst på hele 42,8 % for hele landet samlet. Tobakk etterfølges av Drikkevarer og Sjokolade og sukkervarer som vokser hhv. 22,2 % og 18,6 %. Den laveste veksten er i kategoriene hvor dagligvarekjedene er særlig utsatt for bransjeglidning, slik som Dyremat, Vaske og husholdningsprodukter og Personlig pleie.

Hva kan vi forvente oss av 2021?

Uansett om situasjonen endrer seg og restriksjonene gradvis blir borte, vil vi se en vedvarende endring i forbrukernes atferd. Endringene vil påvirke kategoriene ulikt, og noen vil kun være kortvarige:

 • Flere vil ha hjemmekontor noe som påvirker butikkvalg og gir høyere hjemmekonsum
 • Flere nordmenn vil ha en lavere handlefrekvens, og det vil betyr at de i økende grad etterspør varer med lengre holdbarhet og/eller større forpakninger
 • Flere har oppdaget lokalbutikken og selv når muligheten til grensehandel kommer tilbake, vil de legge igjen mer i lokalbutikken
 • Flere vil være helt eller delvis arbeidsledige og det er dermed naturlig å tenke deg en økende etterspørsel etter rimelige produkter. Samtidig vil det være en stor kjøpesterk gruppe med trygge jobber som vil etterspørre mer eksklusive produkter. Det kan dermed tenkes en økende differensiering innen en og samme produktgruppe.
Kontaktinformasjon:

Hege Witsø-Bjølmer |  hege.witso-bjolmer@nielseniq.com| tlf. 905 06 148
Gunnar Portvik | gunnar.portvik@nielseniq.com | tlf. 905 06 348

NielsenIQ pressemelding Dagligvarerapporten 2021

DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner onsdag 17. februar.

Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg og markedsføring.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Tallene som hentes inn er for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020.

DLF Lønnsundersøkelse gjelder for DLFs medlemsbedrifter.

Svarfrist 

Svarfrist er 15. mars 2021. 

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i starten av mai.

Hvis din bedrift ikke mottar undersøkelsen ta kontakt med oss.


Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570

Dagligvaredebatten i Stortinget

Tirsdag 2. februar var den store dagligvaredebatten i Stortinget. Et samlet Storting pekte på vertikale bindinger i markedet, og vedtok en rekke tiltak som vil styrke konkurransen fremover.

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør i DLF. Foto: DLF / Nyebilder.no

 Vi ønsker å rette en stor takk til alle politikerne i både Næringskomiteen og i Stortinget etter vedtakene som ble gjort i dag. Innstillingen viser at politikerne ser på maktkonsentrasjonen på kjedeleddet som et problem, og vi er glade for at de ønsker å styrke leverandørindustrien, sier kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug.

DLF har gjennom flere år arbeidet for å heve kunnskapsnivået om bransjen vår hos beslutningstakerne. Det har vært mulig gjennom alle våre medlemmer som har delt sine erfaringer og innspill fra bransjen, og i fellesskap bidratt til å forme en budskapsplattform. Slik har vi kunne videreformidle bransjens innspill til beslutningstakerne og bidratt til at det har blitt fattet viktige tiltak for å bedre konkurransen.

Vi føler at politikerne i stor grad har lyttet til bransjen. Flere sa fra talerstolen at denne stortingsmeldingen ikke var punktumet for bransjen, men starten på noe bra. Grunnlaget er lagt for en rekke viktige saker for DLF sine medlemmer, og vi er motivert for å følge de opp fremover, sier Hanekamhaug.

Arbeidet med Dagligvaremeldingen har vært høyt på agendaen for DLF i lang tid, og det var knyttet stor spenning til utfallet da komiteens innstilling ble avgitt 21. januar. Nå er imidlertid det politiske grunnarbeidet avsluttet, og DLF er klar for neste etappe for å bistå i å implementere de gode tiltakene.

Formelt vedtar Stortinget innstillingen førstkommende torsdag. Men debatten er avsluttet og det er nå ikke lenger mulig å vedta endringer.


Relevante saker:

Næringskomiteen vil sørge for bedre konkurransevilkår i dagligvaremarkedet

DLF på høring om stortingsmeldingen


Bildet til saken er lånt fra Stortinget.no

Pressebilder DLF

Tor Erik Engebretsen blir direktør for Dagligvaretilsynet

Tor Erik Engebretsen er i statsråd utnevnt til direktør for det nyopprettede Dagligvaretilsynet. Han starter i jobben 1. februar.

Vi ønsker Engebretsen velkommen og lykke til i det som vil bli en svært viktig rolle for hele dagligvarebransjen, sier Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF. Vi ser frem til å samarbeide med ham og Dagligvaretilsynet, og er veldig glad for å kunne presentere ham for våre medlemmer på DLF Generalforsamling 15. april.

Mer informasjon om DLF Generalforsamling sendes ut via nyhetsbrev og på våre nettsider. Hold av datoen!


Dagligvaretilsynet får en leder med solid kjennskap til dagligvarebransjen, lang erfaring fra tilsynsvirksomhet og som leder. Dette er kompetanse som blir viktig for oppbygningen og driften av Dagligvaretilsynet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 29.januar.

Tor Erik Engebretsen. Foto: Medietilsynet

Tor Erik Engebretsen (62) startet i analyseselskapet Nielsen Norge i 1989, der han i 15 år hadde ulike lederstillinger. I 2006 startet han i Medietilsynet og var blant annet direktør for Tilskudd, økonomi og marked. Han sluttet høsten 2020.

Engebretsen er fra Nordstrand i Oslo, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen BI, har en Master of Science in Business fra University of Wisconsin, og er for tiden i gang med et tverrfaglig masterstudium med innovasjon som spesialisering ved Universitetet i Oslo.

Dagligvaretilsynet er nå godt rustet for det viktige arbeidet det skal i gang med. Prosessen ble gjennomført med bistand fra et rekrutteringsbyrå. Flere gode kandidater ble vurdert, men Engebretsen kom ut som den anbefalte kandidaten, sier Nybø.

Jeg ser frem til å etablere et effektivt tilsyn med et viktig oppdrag i dagligvarebransjen, og vil legge stor vekt på god dialog med aktørene i bransjen, sier Tor Erik Engebretsen.

Om Dagligvaretilsynet

 • Dagligvaretilsynet ble opprettet 1. januar 2021, og  har kontorer sammen med Forbrukertilsynet i Porsgrunn. I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 6,5 millioner kroner til Tilsynet.
 • Dagligvaretilsynet skal håndheve lov om god handelsskikk. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Loven skal ikke svekke forhandlingsmakten til dagligvarekjedene. Tøffe forhandlinger, der kjedene legger press på leverandørene, er viktig for innovasjon og lavere priser.
 • Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk.

Kilder: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Foto: Medietilsynet