TGTG – Skaper stort engasjement gjennom å selge overskuddsmat

 

Tilbake til Too Good To Go   Tilbake til oversikt DLF Partner

 


 Too Good To Go hjelper bedrifter til å se forretningspotensialet i svinnet sitt. Det er et positivt bærekrafttiltak, samtidig som samarbeidspartnere både tjener og sparer penger ved å ta i bruk appen. Ikke minst er det en måte å fri til forbrukerne på. De får god overskuddsmat til en bra pris, men spenningsfaktoren er også et viktig aspekt her for forbrukeren.

Too Good To Go så dagens lys i København i 2015, kom til Norge i 2016, og finnes nå i femten land.

Best kjent er de for Too Good To Go-appen, noe som har gjort selskapet til verdens største, nettbaserte markedsplass for overskuddsmat. Hele konseptet går ut på å knytte bedrifter med mat til overs sammen med forbrukere som har lyst til å kjøpe maten til rabattert pris.

 I Norge samarbeider de med 2400 aktører i matbransjen som legger ut såkalte forundringsposer med overskuddsvarer. Folk gjør et kjøp i appen og henter deretter posene.

Økonomisk oppside

Bendik Walderhaug, salgssjef i Too Good To Go Norge beskriver det som en vinn-vinn-vinn-situasjon. For miljøet, bedriftene og forbrukere.

Bendik Walderhaug, salgssjef i Too Good To Go Norge.

– Som butikk, serveringssted eller produsent reduserer du svinnet ditt og tjener penger på varer du kanskje ellers ville kastet. Overskuddsvarene får rett og slett et nytt liv, utenfor den tradisjonelle verdikjeden. Videre sparer du utgifter til avfallshåndtering og destruering av varer. Her snakker vi potensielt om ganske store summer, sier han.

– Det er også en måte å bidra til den felles klimadugnaden på, og vise at man bryr seg. Norge skal tross alt halvere matsvinnet sitt innen 2030, forteller Walderhaug.

Ettersom man henvender seg direkte til forbrukermarkedet, er det ingen krav til restholdbarhet på maten som frontes.

Og varene får ben å gå på. Siden oppstart er det blitt «reddet» nesten 4 millioner poser med mat på landsbasis. 1,2 millioner nordmenn har lastet ned Too Good To Go på mobilen, dratt ut på matreddertokt og delt bilder av sine kupp.

30.000 poser med mat «reddet» hos Nortura

Nortura er én av samarbeidspartnerne som har tilgjengeliggjort mye mat gjennom appen. Hittil i år er det hentet over 30.000 poser med kjøttprodukter som pålegg, pølser og kyllingfilét hos produksjonsanleggene deres i Sarpsborg og Tønsberg.

Foto: Too Good To Go

– Da restauranter og hoteller stengte ned som følge av koronakrisen, satt Nortura med flere tonn kjøtt som skulle vært solgt til proffmarkedet. Én av løsningene var å selge unna varer gjennom appen, og det har vært en kjempesuksess. I tillegg legges det ut en rekke datovarer gjennom hele året, sier Walderhaug, og understreker at Too Good To Gos samarbeidspartnere kun formidler varer når de har noe til overs, og at det ikke spiller noen rolle om det er mye eller lite.

Vlora Ibishi fra medlemsbutikken hos Nortura Sarpsborg forteller at de har solgt over 20.000 poser med mat så langt i år.

– Varene blir revet bort med én gang vi legger dem ut. Det er jo litt stas dette med forundringsposer og at man får god mat for rundt én tredjedel av fullpris. Vi slipper å kaste mat, samtidig som vi får inntjening og tettere bånd til folk, sier hun.

– Nå som svenskehandelen har fått en knekk og det er usikre tider, er tilbudet kanskje ekstra aktuelt. Økonomi er viktig for mange i området, og det er hyggelig å kunne bidra med rabatterte varer, sier hun.

Konkurransefortrinn

Walderhaug mener at det å blåse liv i overskuddsmat på denne måten også er et konkurransefortrinn.

Foto: Too Good To Go

– Bedriftene som er med får ikke bare en app, men også et spennende konsept og et omdømmeverktøy – og nye kunder. Folk liker overraskelseselementet ved at man ikke helt vet hva man får oppi posene. Dette er noe av det mest unike ved tjenesten vår. Vi vil at det skal være litt gøy å legge ut på matrednings-aksjon. Hvis bedrifter skal lykkes med bærekraftarbeidet sitt, og hvis vi skal nå de nasjonale utslippsmålene, tror jeg det er helt essensielt å skape engasjement, sier han.

– Man trenger et hentested og en profil i appen, og resten ordner lokalmiljøet, avslutter han.

Hva kan DLFs medlemsbedrifter gjøre?

DLFs medlemsbedrifter er velkommen til å ta kontakt med TGTG for å se hva de sammen kan gjøre for å redusere matsvinn for bedriften, og sammen bidra til at Norge halverer matsvinnet sitt innen 2030 .

Ta kontakt med Bendik Walderhaug, salgssjef i Too Good To Go Norge, bwalderhaug@toogoodtogo.no, tlf. 971 01 103

 

Innlegget er skrevet av Too Good To Go

Mer informasjon om Too Good To Go

Hjemmeside 

Gjenvinningskalkulator – unikt verktøy for emballasje

 

 

(Sak fra Grønt Punkt Norge)

Grønt Punkt Norge vil at norske vareprodusenter skal ta enda større ansvar for at emballasjen deres kan resirkuleres og materialgjenvinnes. Derfor har de utviklet Gjenvinningskalkulatoren.

De siste årene har Grønt Punkt Norge i stadig økende grad hjulpet norske vareprodusenter og importører med å velge bærekraftig emballasje som er godt egnet for gjenvinning. Til tross for at mange setter dette høyt på agendaen, har det siste året vist at det fortsatt er et stort forbedringspotensial.

– Der det finnes gjenvinnbare alternativer er det nå ingen unnskyldning for å velge dårlig emballasje. Gjenvinningkalkulatoren er et verktøy som gjør det enkelt å designe emballasje som kan resirkuleres og bli til noe nytt, sier utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge.

Produsentene sitt ansvar

Grønt Punkt Norge har i dag 6.600 medlemmer og sørget i 2019 for at nærmere 30 000 tonn plastemballasje fra norske hjem ble resirkulert. Alle som selger produkter med emballasje er forpliktet til å være medlem i et godkjent returselskap, og gjennom det betale for innsamling og gjenvinning.

– Lenge har emballasje handlet om kult design som sørger for mest mulig salg. Nå ser vi et klart skille og mange er opptatt av at emballasje skal være bærekraftig og gjenvinnbar, i  tillegg til å ta godt vare på innholdet, sier Daae.

– Og forbrukeren forventer det også, legger han til.

Eneste i Europa

Målet med kalkulatoren er å skape en felles standard for gjenvinnbar emballasje og hjelpe våre medlemsbedrifter som ikke har gjenvinningskompetanse internt.

– Så langt vi kjenner til finnes det ikke lignende verktøy som viser gjenvinnbarhet like presist for alle emballasjematerialer. Det gir norske produsenter en unik mulighet til å være i første rekke når det kommer til å produsere bedre og mer bærekraftig emballasje, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Returselskapet er overbevist om at kalkulatoren vil bidra til at langt mer av emballasjen som selges i norske butikker lar seg resirkulere.

– Samtidig skal vi huske at emballasjens viktigste egenskap er å beskytte produktet. Av og til må gjenvinnbarheten til emballasjen gå på bekostning av matsikkerhet og krav til holdbarhet. Enkelte matvarer trenger barrier som ikke er forenlig med gjenvinnbarhet, sier utviklingssjef Johannes Daae.


Fakta
  • Gjenvinningskalkulatoren beregner plast- og kartong-emballasje i tillegg til glass-, og metall.
  • I kalkulatoren legger produsentene inn informasjon om materialvalg for ulike deler av emballasjen som etiketten, barrierer, lokk og lim. Fortløpende får emballasjen en vurdering på hvor gjenvinnbar den er.
  • Kalkulatoren er kun tilgjengelig for medlemmer i Grønt Punkt Norge.

Les hele saken hos Grønt Punkt Norge AS

Logg inn for å bruke gjennvinningskalkulatoren 

Brukerveiledning

Bilder er lånt av Grønt Punkt Norge AS.


Om DLF og Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje.

På midten av 90-tallet så DLF at våre medlemmers emballasje utgjorde en betydelig mengde av det voksende avfallsproblemet hos norske forbrukere, og at vi måtte ta ansvar for at avfallet ble forsvarlig tatt hånd om og gjenvunnet (som en del av det utvidede produsentansvaret). DLF var derfor en av pådriverne og signatarene for de bransjeavtalene som ble inngått i perioden 1994-1996. Bransjeavtalene sikret samarbeid mellom næringsliv og myndigheter om stadig bedre innsamling og gjenvinning av emballasje til en lavest mulig kostnad, – uten offentlige avgifter.

Les mer her

Digitalt DLF eHøstmøte preget av koronakrise og debatt om konkurranseforhold

– Gjennom koronatiden har vi fått vist frem våre beste og sterkeste sider som bransje. Men vi står overfor store utfordringer fremover. Slik innledet Helge Hasselgård DLF eHøstmøte 2020, som fant sted midt i en koronapandemi og et mediebilde preget av en politisk debatt om konkurranseforholdene i bransjen.

Lov om god handelsskikk ble vedtatt av et enstemmig Storting den 12. mars i år – samme dag som landet ble stengt ned på grunn av koronapandemien. Koronakrisen, den nye loven og debatten om prisforskjeller satte sitt preg på DLF eHøstmøte 2020.

Høstens DLF-møte ble som alltid avholdt den tredje torsdagen i oktober, men på grunn av smitteverntiltakene ble møtet avviklet digitalt. I sendingen fikk over 500 deltakere blant annet høre næringsministeren og stortingsrepresentanter diskutere konkurransesituasjonen, og toppledere fra handelen og medlemsbedrifter fortelle om hva de har lært gjennom krisetiden og hvordan de mente markedet vil bli preget av det fremover. Lederne i handelen takket leverandørene for godt samarbeid og understreket betydningen av god kommunikasjon gjennom den krevende tiden.

Se alle innleggene her (kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter)


Lov om god handelsskikk og stortingsmeldingen

Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF, åpnet møtet med å markere at Lov om god handelsskikk og det nye Dagligvaretilsynet er vedtatt og trer i kraft 1.1.2021. Dette har vært en av DLFs kjernesaker og har stått på Høstmøte-agendaen jevnlig siden 2009.

– Dette er ikke en målgang, men et startskudd, understreket Hasselgård.
– DLF skal bidra konstruktivt til Dagligvaretilsynets arbeid og vi er allerede godt i gang med å bygge kompetanse om den nye loven blant medlemsbedriftene.

Videre tok han opp diskusjonen om prisforskjeller mellom kjedene.
– DLF er opptatt av at det skal være balanse mellom ytelse og motytelser, og at alle skal kunne konkurrere på like vilkår. Priser er ikke noe som «gis bort», men som forhandles frem. Resultatet av forhandlingene viser hva partene kan tilby hverandre og hvem som har forhandlingsmakt, poengterte Hasselgård. Han var glad for at Konkurransetilsynet har lovet å jobbe videre med å finne årsakene til prisforskjellene de har registrert. Hasselgård minnet om at for å finne disse årsakene, må tilsynet lete hos begge avtalepartene, både de som selger og de som kjøper inn.

Næringsminister Iselin Nybø takket bransjen for innsatsen for å sørge for mat og dagligvarer til befolkningen gjennom krisetiden. Men hun understreket regjeringens bekymring for konkurransen i dagligvaremarkedet, slik det kommer til uttrykk i stortingsmeldingen Nybø la frem før sommeren. Statsråden benyttet derfor anledningen til å fortelle om de ulike tiltakene som regjeringen har satt i gang for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. . Ett av tiltakene er innføringen av Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet.

Christine Tacon, direktør for det britiske dagligvaretilsynet (GCA), fortalte om sine erfaringer med tilsvarende lovgivning i Storbritannia. På direkte linje fra London fortalte hun om hvilke betydelige resultater de har oppnådd siden hun tiltrådte i 2013. Den norske modellen er i stor grad basert på den britiske lovgivningen og erfaringene fra Tacons virke.

Deretter var det duket for paneldebatt med stortingsrepresentantene Terje Aasland (A), Helge-André Njåstad (FrP) og Kårstein Løvaas (H). Temaet for debatten var konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, og det var gledelig å høre at de har en god forståelse for hvilke utfordringer bransjen står ovenfor. De viste til at Stortinget i løpet av høsten skal behandle stortingsmeldingen, og ga uttrykk for klar vilje til å finne effektive tiltak.

Advokat Olav Kolstad kommenterte debatten og svarte på spørsmål fra seerne og fra programleder Guri Solberg. Kolstad var særlig opptatt av at tiltak for å forbedre konkurransen må gi fordeler for forbrukerne. Hensikten kan ikke være å beskytte noen mot konkurranse, understreket Kolstad. Han mente at Konkurranseloven og Lov om god handelsskikk vil gi et godt rammeverk, men at det kan være behov for noe videre regulering av forhandlingsstruktur og rabattstruktur. Men å gå drastisk til verks, som f eks å splitte opp kjeder, mente han ikke var veien å gå.Koronapandemien

Koronapandemien har det siste halvåret satt sitt spor i bransjen. Oxford Research presenterte en evaluering av leverandørindustriens håndtering av Covid 19 frem til i dag. De viste til at Norge har opprettholdt en effektiv og sikker vareforsyning gjennom pandemien, og pekte på særlig tre årsaker til dette: tett og åpen dialog og informasjonsdeling mellom leverandører og kjeder, leverandørindustriens omstillingsevne, og det at i tidlig ble definert som en samfunnskritisk funksjon.

John Ole Skeide, markedsdirektør i DLF, oppsummerte rapporten og slo fast at den stemte godt overens med det DLF hadde fanget opp fra sine medlemmer.
– Det aller viktigste er at vi har fått bekreftet at vareforsyningen har fungert, blant annet fordi kommunikasjonen mellom leverandører og kjeder har fungert så godt, mente Skeide. Han pekte også på rapportens beskrivelse av valutakrisen som kom på toppen av koronakrisen og førte til en ekstra belastning for mange leverandørbedrifter.

I sitt innlegg, takket DLFs styreleder Øystein Bu kjedene for det gode samarbeidet og DLFs medlemmer for formidabel innsats gjennom koronatiden.
– Vi har lang historikk for samarbeid i bransjen. Jeg håper nye samarbeidsprosjekter kan springe ut av de erfaringene vi har gjort oss under pandemien. La oss ta samarbeidet ett skritt videre, oppfordret Bu.

Han viste også til dagens politiske debatt, og understreket at DLF er på linje med politikernes målsetninger. – Vi ønsker bare muligheten til å konkurrere på like vilkår. Vi må ikke glemme at det det egentlig handler om, er den daglige konkurransen om forbrukernes gunst, avsluttet styreleder Bu.


DLF Utmerkelser 2020

Tradisjonen tro ble Høstmøtet avsluttet med å kåre vinnere av DLF Utmerkelser. Styreleder Øystein Bu kunne gratulere TINE SA som vinner av DLF Samfunnsansvarpris, Hansa Borg Bryggerier AS av DLF Innovasjonspris og Essity Norway AS av DLF Merkevarepris. Les mer om vinnerne og juryens begrunnelser her.


Tilgang til DLF eHøstmøte 2020 opptak

Dersom du gikk glipp av DLF eHøstmøte 2020, eller er det noe du ønsker å se på nytt finner du alle innleggene på DLFs medlemssider. Tilgangen er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og krever innlogging. Har du ikke opprettet brukerkonto velg «lag en konto».


Foto: Playroom AS

DLF støtter TV-aksjonen – Et hav av muligheter

DLF støtter TV-aksjonen NRK 2020 hvor bidraget går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

DLF oppfordrer våre medlemsbedrifter til å bidra til TV aksjonen.

(Info fra blimed.no)

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

For mer informasjon: 

NRK TV- aksjonen – Et hav av muligheter

Vinnere av DLF Utmerkelser 2020!

Vinnerne av årets DLF Utmerkelser er kåret!

 Torsdag 15. oktober ble vinnere av DLF Utmerkelser 2020 kåret under historiens første digitale DLF Høstmøte.

DLF Samfunnsansvarspris gikk til TINE SA for bærekraftig verdiskaping, DLF Innovasjonspris ble tildelt Hansa Borg Bryggerier AS for Hansa Mango IPA og DLF Merkevarepris ble tildelt Essity Norway AS for Libero.


Vinnerne av DLF Utmerkelser er strålende eksempler på hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnsaktører. Vinnerne og de øvrige finalistene viser prestasjoner til inspirasjon og etterfølgelse for hele bransjen. Først og fremst har de lykkes i å utvikle fantastiske produkter til nytte og glede for norske forbrukere.  

 – Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF


 

DLF Merkevarepris ble tildelt Essity Norway AS for Libero.

 

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av DLF Merkevarepris er et produkt som i nærmere 40 år har vært på markedet i Norge, og som er markedsledende i sin kategori. De har klart å holde sin posisjon gjennom å være tro mot sin strategi, levere kvalitet, være innovative og snakke direkte til og med forbrukeren. Med dette har de har skapt sterk lojalitet og tydelig engasjement i sin målgruppe, en målgruppe som stadig fornyer seg. Årets vinner scorer høyt på alle kriteriene for prisen og er en tydelig ledestjerne i sin kategori.

Jurymedlemmer:

Lars Erling Olsen, Professor på BI
Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder i Opinion AS
Julie Johansen, Kategori- og innkjøpsdirektør, REMA 1000
Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

DLF Innovasjonspris ble tildelt Hansa Borg Bryggerier AS for Hansa Mango IPA

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av DLF Innovasjonspris har demonstrert en tydelig verdiskapning både for handelen og forbruker. Med sitt produkt har de skapt begeistring gjennom en ny trend og en utvidet målgruppe, og ikke minst har de bidratt til mangfold i sin kategori med en ny smak. De har – til tross for begrensninger i markedsføring – klart å bli en «snakkis» med et design som skiller seg ut i butikk og som har truffet målgruppen.  Årets vinner har tydelig skapt engasjement, begeistring, mangfold og verdi både for forbruker og handel.

Jurymedlemmer:
Lars Erling Olsen, Professor på BI
Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder i Opinion AS
Julie Johansen, Kategori- og innkjøpsdirektør, REMA 1000
Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt TINE SA for bærekraftig verdiskaping

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris har en helhetlig tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar. Det gjennomsyrer hele virksomheten og alle ledd i bedriften. De har gått grundig til verks for å avdekke problemstillinger og finne løsninger.  Bedriften jobber langsiktig og målrettet. Den setter hårete mål og kan dokumentere konkrete resultater av tiltak som har gitt positiv effekt for klima og miljø, og av tiltak som har gitt helsemessige gevinster for forbrukeren. Årets vinner står frem som et eksempel til etterfølgelse. Bedriften har vist hvordan en bærekraftig tilnærming til samfunnet lar seg kombinere med sunn verdiskaping.

Jurymedlemmer:
Jaana Røine, Adm.direktør i Grønt Punkt Norge
Ole Berg, Seniorrådgiver Helsedirektoratet
Morten Karlsen, Direktør Innkjøp, NHO Reiseliv
Heidi Furustøl, Daglig leder Etisk handel Norge
Helge Hasselgård, Adm.direktør i DLF

 


Foto: Playroom AS
Helge Hasselgård (Adm.dir i DLF) Guri Solberg og Øystein Bu (styreleder i DLF og Adm.dir Dr. Oetker).


Om DLF Utmerkelser

 DLF Innovasjonspris

Gjennom denne prisen ønsker DLF å trekke frem gode eksempler på bredden og kvaliteten i medlemmenes innovasjonsarbeid, og dele gode løsninger for å inspirere bransjen til fortsatt satsing på innovasjon i hele verdikjeden.

DLF Merkevarepris.

Denne prisen skal tydeliggjøre merkevarens styrke og posisjon i samfunnet og vi ønsker å dele gode løsninger for å inspirere bransjen til å utvikle merkevarens posisjon.

DLF Samfunnsansvarspris.

Med denne prisen ønsker DLF å trekke frem gode eksempler på hvordan merkevarene eller merkevarebedriftene tar et betydelig og viktig samfunnsansvar. Det kan være gjennom å bidra til bedre folkehelse, bedre ressursutnyttelse, lavere klimautslipp eller/og å løse sosiale problemer.

Om DLF

DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet. Vi arbeider for et dynamisk marked med sunn og rettferdig konkurranse for merkevarer, til beste for forbrukeren. Våre nærmere 100 medlemmer står for omlag 95 % av omsetningen av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, restauranter og annen storhusholdning. Les mer om DLF

Webinar: Kjedenes doble rolle som kunde og konkurrent

 

Når dine merkevarer står i hylla ved siden av kjedens EMV, er kjeden både din kunde og din konkurrent. Hva betyr kjedens dobbeltrolle for konkurransen, og hvilke problemstillinger medfører det for deg som leverandør? Denne problemstillingen, «The Dual Role of Retailers», er aktuell i mange markeder.

I samarbeid med København Business School arrangerer vår danske søsterorganisasjon Mærkevareleverandørerne (MLDK) tre gratis webinarer som har dette som tema. Webinarene tar for seg ulikhetene i forretningsmodellene til selvstendige merkevarer og EMV, implikasjoner som oppstår når kjedene blir kunde og konkurrent i samme marked og hvordan denne problematikken også gjør seg gjeldende i digitale kanaler.

Webinar 1:

Wed 28th Oct, 2020 1pm – 3.30pm (CET)
Private labels, competing business models and the dual role of retailers

Webinar 2:

Mon 9th Nov, 2020 9am – 11.30 am (CET)
In-store competition between private labels and branded goods

Webinar 3:

Tue 17th Nov, 2020 9am – 11.30 am (CET)
The role and business models of digital platforms

 

Webinarene er gratis og åpent for DLFs medlemmer.

Last ned program her.

Meld deg på her!

DLF eHøstmøte 2020 program

 

(oppdatert 13. okt)

Programmet til det digitale DLF eHøstmøte 15. oktober er klart.

Det er mange viktige saker på bransjens agenda denne høsten. Erfaringene fra koronapandemien og smitteverntiltakene står sentralt. Men det er også et år preget av politiske diskusjoner rundt bransjen vår. Blant annet den ferske stortingsmeldingen, og den nylig vedtatte Lov om god handelsskikk.

Det blir innlegg av Næringsminister Iselin Nybø og Christine Tacon, direktøren for det britiske dagligvaretilsynet (GCA).

Politisk debatt med stortingsrepresentantene Terje Aasland (A), Helge-André Njåstad (FrP) og Kårstein Løvaas (H).

En rykende fersk evaluering fra Oxford Research av leverandørindustrien under covid-19 pandemien.

DLF miniTalks hvor tema er «Viktig læring av koronatiden så langt- og mulige konsekvenser i markedet i 2021 og fremover»

5 på gaten – Vi har vært ute og snakket med tilfeldige forbipasserende og stilt spørsmål om hva de tenker om Lov om god handelsskikk og koronakrisen. Vi møtte på noen kjente fjes og de hadde masse å si!

Tradisjonen tro skal vi også kåre vinnere av DLF Utmerkelser 2020.

Med andre ord blir det et innholdsrikt og høyaktuelt program på historiens første DLF eHøstmøte.


Tar du sjansen på å gå glipp av årets eHøstmøte? Hør hva Svein har å si:


Påmelding

Hold av i kalenderen 15. oktober kl. 9:00 – 12:30

Arrangementet er gratis!

DLF eHøstmøte er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, DLF Partnere, inviterte gjester og presse.

Kartlegging av innkjøpsbetingelser

Konkurransetilsynet offentliggjorde i dag resultatet fra kartleggingen av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet frem til 2019. Tallene viste lite variasjoner fra foregående år.

Konkurransetilsynets arbeid med å kartlegge innkjøpsbetingelsene til kjedene er et ledd i arbeidet med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Nå ønsker tilsynet å fortsette samarbeidet med leverandørene for å få mer informasjon om årsakene til at ulike betingelser oppstår.

Vi er glade for at Konkurransetilsynet ønsker mer informasjon fra kjedene og leverandørene som kan belyse årsakene til at de årlige forhandlingene gir ulike betingelser, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

Store årlige forskjeller mellom leverandørene

Konkurransetilsynets rapport viser at innkjøpsbetingelsene samlet sett er lite endret mellom 2017-2019. Variasjonene er likevel store både mellom leverandørene, og årlig mellom den enkelte leverandør og kjede. Tilsynet ønsker å fortsette kartleggingen de kommende årene for å følge utviklingen i markedet.

– Vi merker oss at det er til dels store variasjoner mellom leverandørene og fra år til år, og ser frem til å få belyst hva årsakene til disse er. Det vil være viktig informasjon som kan være til nytte for alle aktørene i dagligvaremarkedet, sier Hasselgård.

Større utvalg av leverandører

Så langt har kartleggingen tatt utgangspunkt i 16 leverandører. Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare, viser til at det vil være interessant å inkludere flere leverandører i informasjonsinnhentingen. Det vil kunne gi et større helhetsbilde for hele markedet.

– Å utvide antall leverandører i kartleggingen vil gi mer kunnskap om forskjeller i betingelser og årsaken til disse. Slik vil vi få mer innsikt i hvilke mekanismer i forhandlingene med kjedene som gir utslag i ulike betingelser, avslutter Helge Hasselgård.


Konkurransetilsynets pressemelding finner du her.
Rapporten fra kartleggingen finner du her.

DLF eForum: Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

DLF arrangerer i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet – NTNU DLF eForum om:

Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

Dato:             11.november 2020
Tid:                 Kl. 8:30 – 11:00
Sted:               Streaming / Nettmøte

Språk:            Norsk og engelsk

Arrangementet er gratis.

DLF eForum er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.


Hovedtema:

Verdikjede; planlegging, samarbeid, informasjonsdeling, bærekraft

Hensikt:

  • Inspirasjon og kompetansespredning omkring planlegging og styring av produksjon, logistikk og verdikjede
  • Demonstrere teknologier og verktøy fra NTNUs Logistikk 4.0-laboratorium

Sett av tiden i kalenderen allerede nå og meld deg på!

 

DLFs kompetanseprogram utsettes til høsten 2021

I samråd med BI har DLFs kompetanseråd valgt å utsette oppstarten av kompetanseprogrammet ytterligere et halvt år, dvs. at planlagt oppstart av nytt kull vil være september 2021.

Bakgrunnen for utsettelsen er covid-19 og konsekvensene det har mht. mulig deltagelse fra våre medlemsbedrifter. Vi har fortsatt et klart ønske om at samlingene gjennomføres fysisk. Med de enkelte medlemsbedriftenes interne regler mht. reise og ekstern møtedeltagelse tror vi det er stor risiko for at mange ikke vil kunne melde på deltagere for oppstart i januar. Da venter vi heller til september, og håper og tror at situasjonen er blitt bedre og mer oversiktlig. Og at vi får et fulltegnet program med full deltagelse fra første samling.

Mer informasjon om programmet og praktisk rundt påmelding til oppstart i september 2021 vil komme senere.


Relevante saker:

DLF Kompetanseprogram utsatt til januar 2021