Gjennom DLF er du medeier i bransjeselskapene

Viste du at din bedrift gjennom DLF er aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper? Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. På dine vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere.

DLF Forum: Seminar i konkurranserett 6. februar

DLF Forum

Vi inviterer til DLF Forum: Seminar i konkurranserett  i regi DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Dato/tid:

Torsdag 6. februar kl. 8:30- 12:00. (Registrering og kaffe fra kl. 8:30. Vi starter programmet presis kl.9.oo).

Sted:

Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2  (Auditoriet, i det tidligere «Hydro-bygget»)

Parkering:
Det er et begrenset antall gratis parkeringsplasser utenfor Bygdøy allé 2. NB! P-tillatelse må hentes i resepsjonen og legges godt synlig i bilen.


Seminaret er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Seminaret er gratis, men krever påmelding innen fredag 31. januar (eller til det er fullt).

NB! Ved påmelding av flere MÅ alle deltakere registreres med navn, bedrift, tittel og e-post.


Program:

Kl. 08:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:00 Introduksjon v/DLF.

Når er prisdifferensiering mellom kundene (kjedene) ulovlig prisdiskriminering?
v/advokat Stein Ove Solberg

Prisstyring, kampanjer og leverandørdialog – hvilken informasjon kan leverandør og kjede dele og hvordan kan de samarbeide?
v/advokat Svein Terje Tveit

Konkurranseregulering og håndheving av dagligvaremarkedet i UK – noe å lære?
v/advokat Magnus Viddal

Kl. 11:45-12:00 Vi avslutter med en enkel lunsj.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

DLF på Stortinget

Mandag 13. januar deltok DLF på høring om «Lov om god Handelsskikk» på Stortinget. Loven vil få stor betydning for dagligvaremarkedet i tiden fremover.

Lovforslaget som ble lagt frem i statsråd 6. desember er nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. På høringen møtte relevante aktører i bransjen komiteen for gi innspill til lovforslaget.

Se hele høringen her.

Bedre konkurranse

Lov om god Handelsskikk har vært en viktig sak for DLF i mange år. Økt forbrukervelferd forutsetter et rammeverk som bidrar til mer konkurranse og stimulerer til et sunt og dynamisk dagligvaremarked. Loven er et stort og viktig skritt i riktig retning ved å tilrettelegge for rettferdige og redelige forhandlinger mellom aktørene.

DLF sitt budskap i høringen

DLF ønsker å bidra til en ryddig og informasjonsbasert behandling av loven. I dagens høring valgte vi å vektlegge:

  • Krav om at det må foreligge objektive og kommersielle årsaker til delisting
  • Dagligvaretilsynet må utgi årlige rapporter om dagligvaremarkedet
  • Større aktører må ha prosedyrer for oppfølging av loven og en egen kontaktperson
Bred støtte til DLF

Til sammen var vi 11 aktører tilstede på høringen. I tillegg til DLF deltok to av våre medlemsbedrifter; Orkla og Nortura. Mange av aktørene refererte til DLFs innlegg og støttet våre innspill, særlig knyttet til delisting og årsrapporter fra tilsynet. DLF har i tillegg lenge vært opptatt av distribusjon, og dette ble et tydelig tema i spørsmålsrunden.

Distribusjon vil også bli et viktig tema i den kommende stortingsmeldingen.

Nyhetsbrev for DLF medlemmer

Ønsker du å bli oppdatert på nyheter og saker som er relevant for din bedrift og bransje?  

DLF Nyhetsbrev er for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det sendes ut 8-10 ganger per år, eller etter behov.

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev.

Du kan når som helst melde deg av.

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene du registrerer

DLF personvernserklæring

 

Påmelding nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Viktige DLF datoer i 2020

Sett av i kalenderen allerede nå!


Torsdag 6. februar kl. 8:30- 12:00 hos Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2

DLF Forum – seminar i konkurranserett for ansatte i salgs- og markedsavdelinger i regi av DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Program og lenke til påmelding finner du her. Informasjon vil også bli sendt ut via vårt nyhetsbrev.

Seminaret er gratis, men krever påmelding.


Torsdag 23. april kl. 16:00, Hotel Continental

Generalforsamling i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS)  2019 Hotel Continental.

Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift. Dette er en fin mulighet for å møte nye og tidligere bransjekolleger.


Torsdag 15. oktober kl. 10:00, Tønsberg

DLF Høstmøte 2020

Årets viktigste møteplassen for lederne i dagligvarebransjen, leverandører og handel.


DLF Forum

Så snart dato og tema er klart legges informasjon om DLF Forum ut på våre nettsider. Invitasjon sendes også ut i nyhetsbrev.


DLF Nyhetsbrev

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev. Meld deg på her.

DLF Partnere – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer.

Signer tilslutningserklæring for reduksjon av matsvinn før jul!

Start 2020 med miljøbeviste nyttårsforsett!

12 bransjeorganisasjoner i mat- og serveringsbransjen har signert «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» med myndighetene på vegne av sine medlemsbedrifter.  Målet er å halvere matsvinnet innen 2030.

Så langt har 93 ledende virksomheter tilsluttet seg avtalen og matsvinnet er redusert med 12 prosent, men for å nå målet må langt flere bedrifter bli med.  Ikke bare bidrar bedriftene til mindre sløsing, lavere klimafotavtrykk og bedre økonomi i egen bedrift.

Signer før jul

27 DLF medlemsbedrifter har allerede signert. Er ikke din bedrift en av disse kan du signer avtalen før jul, og dere blir en av mange som står frem med et nyttårsløfte til forbrukerne i media 6. januar. Et nyttårsløfte som er i tråd med Bransjeavtalen og FNs bærekraftmål, og som kommer til å bli tatt godt imot etter fjorårets mange matsjokk fra vår egen bransje.

Vil du være med på listen over de som har forpliktet seg til å redusere matsvinnet, ta kontakt med Matvett

DLF medlemmer som har signert avtalen

Läntmannen Unibake Norway AS, Leiv Vidar AS, Maarud AS , Brynild Gruppen AS, Findus Norge AS, Nortura SA, O. Kavli AS, TINE SA, Barilla Norge AS, Mills AS, Orkla ASA, Grilstad, Baxt, Unilever Norge AS, Hennig-Olsen AS, King Oscar AS, Norgesmøllene AS, Salmon Brands AS/Salma, Lerøy Seafood AS, Lerum AS, Hansa Borg Bryggerier AS, Haugen-Gruppen, Hoff AS, Nestlé Norge, Unilever Norge AS, Dr. Oekter og Den Stolte Hane.

Relevante saker

Mer informasjon om bransjeavtalen og Matvett

Flere DLF medlemmer signere bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

Lov om god handelsskikk til Stortinget

Fredag 6. desember ble «Lov om god handelsskikk» lagt frem i statsråd. Gjennom å tilrettelegge for rettferdige og redelige forhandlinger mellom aktørene vil loven styrke konkurransen i dagligvaremarkedet til det beste for forbrukerne.

Det er ingen hemmelighet at DLF har kjempet for en slik lov i årevis. Vår visjon er å arbeide for et sunt og dynamisk marked i dagligvarebransjen. Det forutsetter en rettferdig konkurranse og et rammeverk som beskytter aktørene. De fleste er enige i at dagens situasjon i dagligvarebransjen ikke er optimal. Lov om god handelsskikk er på ikke løsningen på alt, men den er viktig verktøy i verktøykassa.

Lovforslaget oversendes nå til Stortinget hvor næringskomiteen starter behandlingen på nyåret. Vi i DLF vil å bidra til en ryddig og informasjonsbasert behandling av loven. Derfor ønsker vi å ha en tett dialog med beslutningstakerne i tiden fremover.

Bransjen vår har virkelig vært i vinden den siste tiden. Departementets arbeid med en stortingsmelding om bransjen har skapt mye debatt og tidvis høy temperatur. Det er bra. Forbrukerne både trenger og fortjener at politikere generelt og vi aktører spesielt tar tak i utfordringene bransjen står ovenfor. For å ivareta forbrukernes interesser må vi i fellesskap komme frem til gode løsninger, og arbeidet med stortingsmeldingen vil fortsette på nyåret. Det viktige nå blir å følge de to prosessene tett fremover: stortingsmeldingen i departementet og lovforslaget i Stortinget.

Vi ser frem til å følge behandlingen av loven fremover. Det blir viktig for oss å bidra med relevante innspill basert på innsikt og erfaringer fra våre medlemmer.

 

Relevante lenker:

Lovforslaget kan leses her.

Pressemelding fra Nærings -og fiskeridepartementet 6. desember 2019

 

Kontaktpersoner DLF:

Mette Hanekamhaug | Kommunikasjonsdirektør| mobil 412 00 745

John Ole Skeide | Markedsdirektør | mobil 920 34 567

 

 

Retningslinjer og rutiner for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking

Ved en tilbakekalling og tilbaketrekking av et produkt skal en leverandør forholde seg til STAND sin beskrivelse rundt dette, samt den gjeldende leverandøravtalen med kjedene. I en slik prosess skal en leverandør benytte seg av  Tradesolution ReCall-tjeneste for å få gjort dette raskt, trygt og effektivt. Denne tjenesten erstatter tidligere varslingsskjema i STAND.

Hvordan fungerer ReCall?

ReCall-tjenesten tilbyr en enklere, raskere og mer effektiv registrering av nødvending informasjon.

ReCall-tjenesten erstatter den tidligere manuelle varslingsskjema og vil forenkle registreingen, kvalitetssikre produktinformasjonen og holde oversikt og kontroll på sakens status, dialog med kjeden og andre involverte parter.

Hvem har tilgang til ReCall?

Alle brukere i EPD-basen får tilgang til ReCall. Tjenesten er tilgjengelig via Tradesolutions kundeportal.

Blir kjent med ReCall-tjenesten i denne videoen her:

 

Relevante lenker:

ReCall brukerveiledning

STAND – retningslinjer for tilbaketrekking

Tradesolution kundeportal

Mer informasjon om Tradesolutions ReCall-tjeneste

Mere Mat AS nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 26. november 2019 at Mere Mat AS innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

Mere Mat er en gründerbedrift som ble startet i 2010 av Jannike og Elisabeth Isachsen. Målet deres er å gjøre det enkelt for folk flest å velge et lettvint, smakfullt og næringsrikt måltid – også når man ikke har tid til å lage det selv.

 

 

Selskapet aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her