DLF Høstmøte 2024

Torsdag 17. oktober kl. 10:00 – 23:00

DLF Høstmøte arrangeres hvert år og er den viktigste møteplassen for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel.

Faglige foredrag og prisutdelinger blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festkveld med gode bransjekollegaer og utvalgte gjester.

Invitasjon med påmelding sendes ut i september.

Mer informasjon om program kommer.

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter