ET BÆREKRAFTIG DAGLIGVARE- OG SERVERINGSMARKED

med sunn og rettferdig konkurranse til beste for forbrukeren