DLFs næringspolitiske tenketank 

Næringspolitisk komité i DLF er et rådgivende organ for saker relatert til kommunikasjon, myndighetskontakt og næringspolitikk. Vi har spurt komitéleder Per Hynne hvordan komiteen arbeider.

Per Hynne er til daglig kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Europacific Partners Norge, og har bred erfaring på fagområdet komiteen har ansvaret for. – Komiteen består av en rekke erfarne fagfolk fra DLFs medlemsbedrifter, med bakgrunn fra kommunikasjon, næringspolitikk og samfunnskontakt. Den viktigste jobben er å bistå og rådgi administrasjonen og styret i DLF i hele spekteret av næringspolitiske spørsmål, med særlig fokus på rammebetingelser.

Per Hynne, Kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Europacific Partners Norge.

Hynne sier komiteen bruker mye tid på å forstå og diskutere den næringspolitiske agendaen med fokus på dagligvarebransjen. – Det er viktig å samle solide fagressurser for slike refleksjonsrunder. Det gir DLF og medlemmene bedre innsikt, og et solid grunnlag for å optimalisere all type kontaktarbeid, spesielt mot eksterne interessenter.

Komitelederen er spesielt opptatt av å bygge bro mellom hverdagen hos medlemmene, og de posisjonene DLF formidler til omverdenen. – Her er komiteens sammensetning helt avgjørende. Komitemedlemmene har betydelig kompetanse på fagområdet, og representerer medlemmer av ulike størrelse og innenfor et bredt spekter av kategorier. Dette er helt essensielt for komiteens troverdighet, overfor alle aktører.

Hynne er her spesielt opptatt av mulighetene dette gir for medlemmer i DLF som ikke har egne ressurser innen næringspolitikk.

Næringspolitisk komité i DLF møtes omtrent hver sjette uke. – Helt konkret er det da viktig å oppdatere seg på den aktuelle situasjonen, for deretter å prioritere oppgaver og budskap fra dagligvareleverandørene, knyttet til den aktuelle samfunnsdebatten. Komiteen er opptatt av å jobbe strategisk, men er også ytterst operativt innrettet.

– Sammen med administrasjonen og styret jobber vi derfor målrettet med å skape og formidle effektive budskap fra DLFs medlemmer inn i møter med interessenter, høringer og gjennom andre kanaler, sier Per Hynne, som også kommer med følgende oppfordring:

Har du innspill eller ideer til neste møte i Næringspolitisk komité i DLF, kan du sende det på e-post her.

Komiteen består av følgende medlemmer:

 • Per Hynne (komiteleder), Kommunikasjonsdirektør, Coca-Cola European Partners Norge AS
 • Dag Olav Stokken, Kommunikasjonsdirektør, Orkla Foods Norge AS
 • Nils Erlimo, Kommunikasjonsdirektør, Swedish Match Norge AS
 • Johanna Ellefsen Rostad, Director of Corporate Affairs, Ringnes AS
 • Elisabeth Isachsen, Kommunikasjonsansvarlig, Mere Mat AS
 • Kjell Rakkenes, konserndirektør nærings- og handelspolitikk, Nortura SA
 • Gunnar Dalen, Direktør for næringspolitikk og eierorganisasjon i TINE SA.
 • Vidar Haugsdal, Kommunikasjons- og digitaliseringssjef i Norgesmøllene.
 • Øyvind Olufsen, Corporate and Government Affairs Lead Norge & Danmark i Mondelez.
 • Kjersti Johannessen, Informasjonssjef i Mills AS.
 • Tord Bergesen, Senior manager public affairs, Coca-Cola European Partners Norge AS
 • Celin Huseby, Kommunikasjonssjef i Nestlé Norge AS
 • Ingrid Wilberg Andersen, Kommunikasjonsdirektør i TINE SA
 • Kristian Tonning-Riise, Manager External Affairs i Philip Morris Norway AS
 • Marit Schrøder, Senior Regulatory Affairs Manager i British American Tobacco Norway
 • Trond Aanerud, Manager Trade Policy and Government Affairs i Orkla ASA

Kontaktperson for komiteen er Kommunikasjonsdirektør i DLF, Mette Hanekamhaug | [email protected] | tlf. 412 00 745

Oversikt over DLF organisasjon og komiteer