DLF Generalforsamling 21. april – jubileumsmarkering utsatt, men det blir gjennomført formell GF kl. 16:00

Les mer