Oppføringer av Siw Skjervold

Hvem vinner årets DLF Utmerkelser?

Nå kan du nominere ditt produkt til DLF Utmerkelser. Begynn planleggingen før du tar sommerferier- siste frist for registrering er 3. september. Finalister- og vinnere vil bli offentliggjort på DLF Høstmøte 17. oktober i Tønsberg.

Kompetanseprogram på BI semester 2019/20

DLF Kompetanseprogram er utviklet for medlemsbedrifter – for at de skal styrke sine ansattes salgs- og kategoriarbeid, og bygge viktig nettverk i bransjen. Studiet er spisset mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet. Programmet gir også 15 studiepoeng.

Matvett AS vil kurere datoskrekken i Norge

Forbrukerne står for over halvparten av det kartlagte matsvinnet i Norge, og «utgått på dato» er en av hovedårsakene til at vi kaster mat. Norge har som verdens første land innført tilleggsmerking på «best før»-merket mat med «ofte god etter» og «ikke dårlig etter». Nå tar Matvett et skritt videre for å heve kunnskapen og endre folks adferd.

Innoday i Stockholm 21. mars 2019

DLF Sverige arrangerer Innoday for 7. gang 21. mars. Årets tema er «Leading Digital Transformation». Programmet består av noen av de fremste eksperter og talere på temaet. Innoday en unik arena for inspirasjon og nettverking. Som DLF medlem får du 30 % rabatt på billetter.

Workshop og kurs hos IEH våren 2019

Initiativ for etisk handel (IEH) har flere workshop og kurs som kan være aktuelle for DLFs medlemsbedrifter. IEH har som formål å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet

Grønt Punkt Norge AS lanserte 15. januar Plastløftet. Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Kan dette være noe for deg og din bedrift?

Lansering av DLF medlemssider

Vi lanserer DLF medlemssider. En nettside for ansatte i DLFs medlemsbedrifter som krever pålogging. På medlemssiden blir det lagt ut presentasjoner fra forskjellige møteplasser, nyhetssaker og annen informasjon.