Oppføringer av Siw Skjervold

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030 – hvordan?

Vi kaster 450.000 tonn mat i Norge hvert år og det er en utvikling som ikke kan fortsette. Hele verdikjeden spiller en viktig rolle for å komme i mål innen 2030 og samarbeid er et viktig nøkkelord. Vi inviterer til seminar hvor vi se nærmere på hva som trengs for å halvere matsvinnet innen 2030. Sentrale aktører i bransjen møtes til panelsamtale for å svare på hva som må til for å redusere matsvinnet. Meld deg på!

DLF Utmerkelser 2022

Hvem vinner årets DLF Utmerkelser? Begynn forberedelsene allerede nå. Vi åpner opp for registrering i starten av juni. Vinnerne kåres under festmiddag på DLF Høstmøte 20. oktober. Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år!

Bli kjent med våre medlemsbedrifter i DLF Kaffepraten

Vi introduserer DLF Kaffepraten – bli bedre kjent med DLFs medlemmer! I denne spalten kan du lese mer om hva våre medlemsbedrifter jobber med, brenner for og ønsker å inspirere andre bedrifter med. Vi har snakket med TINE, Nortura, Den Stolte Hane, Aass Bryggeri, Pågen, Philip Morris, Jensen & Co og Diplom-Is. Flere intervju kommer!

DLF eForum: Høstens Forhandlinger 2002

Årets DLF eForum om Høstens Forhandlinger blir i år 29.september fra kl. 09:00. Det vil som vanlig bli en blanding av juridiske innspill og aktuelle saker, med dyktige og relevante foredragsholdere. Mer informasjon og påmeldingslink kommer senere. Sett av datoen!

Saker fra DLF Høstmøte 2021

Her har du oversikt over våre saker fra DLF Høstmøte 21. oktober i Tønsberg. Både rammebetingelser og hvilke muligheter som skapes av endringene etter pandemien var tema gjennom dagen hvor dagligvare- og serveringsbransjen var samlet til en innholdsrik fagdag med DLF Talks og innlegg. Det hele ble avsluttet med festmiddag og utdeling av DLF Utmerkelser.

DLF-NTNU Webinar: Smart produksjonsplanlegging

Vi inviterer til webinar i samarbeid med NTNU med fokus på «Smart planlegging av produksjoner», tirsdag 16. november. Planlegging i FMCG-produksjon blir stadig mer utfordrende, med hyppige lanseringer, flere produktvarianter og mer kompleksitet i produktmiksen. Samtidig har man stadig mer tilgang til enorme mengder data, både fra interne prosesser og fra verdikjeden. Spørsmålet blir da; hvordan kan vi bruke disse dataene for å gjøre planleggingen og styringen av produksjonen smartere i framtiden?

DLF Workshop: Bærekraft og produsentansvar torsdag 18. november

Bærekraft blir et stadig mer sentralt tema i samfunnet- for forbruker, handel, myndigheter og DLFs medlemmer. Basert på signaler fra medlemsmassen ønsker DLF å samle et utvalg representanter (bærekraftsansvarlige eller tilsvarende) fra DLFs medlemsbedrifter til et fysisk møte for erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom enkeltmedlemmer og for å styrke DLFs videre arbeid. Meld deg på DLF Workshop 18. november!