Oppføringer av Siw Skjervold

DLF Partner Rud Pedersen: Folkehelsemeldingen 2023

Regjeringens overordnede ambisjon for meldingen – prioritere folkehelsearbeidet og innsatsen mot sosiale helseforskjeller og følger med dette opp Hurdalsplattformens formulering om at Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme den norske folkehelsen. 

Bli kjent med våre medlemsbedrifter

Bli bedre kjent med DLFs medlemmer i DLF Kaffepratene.  I denne spalten kan du lese mer om hva våre medlemsbedrifter jobber med, brenner for og ønsker å inspirere andre bedrifter med. Dette er en hyggelig kaffeprat og vil vil gjerne snakke med lederen i din bedrift. Ta kontakt med oss!

DLF Webinar: NLP Kundeweb i ny drakt

Vi inviterer til DLF Webinar i samarbeid med Norsk Lastbærer Pool (NLP) torsdag 10. november. Tema for webinart er NLP Kundeweb i ny drakt – med kunden i fokus lanseres snart en oppgradert og forbedret versjon av NLPs Kundeweb. Webinaret retter seg primært mot brukere av NLPs systemer, men egner seg også for andre Logistikkledere, lageroperatører, produksjon, distribusjon og øvrige som jobber med-, eller er involvert i lastbærere.

Svein Erik Rødvik skal lede Norsk Returkartong

Norsk Returkartong AS styrker innsatsen, og etablerer egen driftsorganisasjon hvor Svein Erik Rødvik er ansatt i stillingen som administrerende direktør. Rødvik kommer fra stillingen som leder for innsamling- og gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge.

LEMAN AS – ny DLF Partner

Vi ønsker LEMAN AS velkommen som som ny DLF Partner. LEMAN hjelper kunder over hele verden med deres transport- og logistikkoppgaver. Uansett oppgavens størrelse, er deres tilgang den samme: Å skreddersy den løsningen som tidsmessig og økonomisk best tjener kundens interesser.