DLF Høstmøte 2019: DLF Talks, konkurransepolitisk halvtime og presentasjoner

Gikk du glipp av DLF Høstmøte 2019, eller er det noen Talks du gjerne vil høre igjen? Her finner du presentasjoner, Talks og Konkurransepolitisk halvtime.

Beskyttet: Presentasjoner fra DLF Forum: Årets kjedeforhandlinger og utvikling i markedet 2019

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Innspill til Konkurransetilsynets metodenotat om sammenlikning av innkjøpspriser til dagligvarekjedene


Tilbake til forside medlemssider


DLFs har gitt innspill til Konkurransetilsynets metodenotat om sammenlikning av innkjøpspriser til dagligvarekjedene

I mai 2018 bad Stortinget regjeringen om å legge frem et forslag til lov om god handelsskikk med tilsyn. I tillegg fikk regjeringen i oppdrag å utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende, herunder forbud på prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon.

Som et ledd i dette arbeidet ga Nærings- og Fiskeridepartementet Konkurransetilsynet i oppdrag å utrede et mulig forbud mot prisdiskriminering. På bakgrunn av dette har Konkurransetilsynet innhentet innkjøpspriser, ytelser og kunderegnskap fra noen utvalgte store leverandører.

12.mars sendte Konkurransetilsynet ut et notat som beskrev metoden for innhenting og sammenligning av priser, og bad blant annet DLF om innspill. Metodenotatet ligger tilgjengelig på www.konkurransetilsynet.no.

DLF har gjennomgått metodenotatet og gitt våre innspill til Konkurransetilsynet. I tillegg har vi bedt professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen om å gjøre en egen vurdering av metodenotatet. DLFs innspill og Tommy Staahl Gabrielsens vurdering ligger vedlagt.

Vedlegg

Høringssvar metodenotat 2 april 2019

Kommentarer til notat 27032019

Produktlanseringer i mai

Mange leverandører opplever at nåløyet for produktlanseringer i mai (L2) er i ferd med å bli trangere, og at de i mindre grad slipper til i dette vinduet.  Samtidig kommer det signaler fra kundesiden om at man ønsker en ny diskusjon om antall og plassering av lanseringsvinduene. Saken har kommet på agendaen i STAND.

DLF følger opp saken og vil sammen med relevante bransjeaktører diskutere temaet tidlig i 2019. Dersom konklusjonen skulle bli en endring fra dagens praksis, vil det bli lagt til grunn tilstrekkelig implementeringstid.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt:

Markedsdirektør John Ole Skeide  tlf 920 34 567
Verdikjededirektør Thomas Weihe tlf 913 84 624

Coop avvikler samarbeid om vareplassering

Coop har varslet at kjeden avvikler sitt samarbeide med leverandørene om merchandising, vareplassering knyttet til omprofileringer, oppgraderinger, nyåpninger og hylleombygging i alle Coop sine butikker.

Dette var en ventet utvikling, etter at først NorgesGruppen og deretter Rema 1000 tidligere har fattet samme beslutning, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Dette er beklagelig for alle de dyktige vareplassererne som mister jobbene sine i forbindelse med denne omleggingen. Men når også Coop nå har besluttet å overta disse oppgavene selv, er det i alles interesse at overgangen gjennomføres så smidig som mulig, og at fremtidig arbeidsdeling gir gode resultater for salg og effektiv butikkdrift, understreker Hasselgård.

DLF vil bidra i denne prosessen i konstruktiv dialog med Coop, på samme måte som vi har hatt god dialog med NorgesGruppen og Rema 1000 i forbindelse med deres omlegginger.

Beskyttet: Presentasjoner fra DLF Høstmøte 2018

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Presentasjoner fra DLF Forum: Årets kjedeforhandlinger og utvikling i markedet

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Beskyttet: Nordic Fair Trading conference – presentasjoner

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

DLF Høstmøte 2017: DLF Talks og presentasjoner

Gikk du glipp av årets DLF Høstmøte, eller er det noen Talks du gjerne vil høre igjen? Her finner du presentasjoner og DLF Talks.