Innhold kun for medlemmer

DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner onsdag 17. februar.

Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg og markedsføring.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Tallene som hentes inn er for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020.

DLF Lønnsundersøkelse gjelder for DLFs medlemsbedrifter.

Svarfrist 

Svarfrist er 15. mars 2021. 

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i starten av mai.

Hvis din bedrift ikke mottar undersøkelsen ta kontakt med oss.


Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570

Capgemini – undersøkelse om Trade Promotion

 

Capgemini – en av DLFs partnere – har stilt noen spørsmål om Trade Promotions i den norske markedet, med fokus på investeringer og effekten av disse.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen kan du finne her 

Advokatfirmaet Elden – ny DLF Partner

Vi ønsker Advokatfirmaet Elden velkommen som som ny DLF Partner

 

Advokatfirmaet Elden er blant landets største og ledende prosedyreadvokatfirma, med ca 90 advokater og advokatfullmektiger fordelt på seks avdelingskontorer.

I tillegg til erfarne advokatteam innen tvisteområder som arbeidsrett, fast eiendom og selskapsrettslige tvister, tilbyr vi fremtredende juridisk rådgivning og representasjon innen compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff.

 

Les mer om Advokatfirmaet Elden her

Se oversikt over alle DLF Partnere her


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.

 

DLF Compliance Program

DLF har i samarbeid med advokatfirmaet Kvale laget et «Compliance Program» som alle DLFs tillitsvalgte og nettverksmedlemmer må gjennomføre. Programmet er også åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Dette er en fin læring og påminnelse om hvordan man forholde seg i forskjellige situasjoner hvor konkurranserettslige utfordringer kan dukke opp.

Programmet er enkelt satt opp med forskjellige caser og svaralternativer. Du får opp en forklaring dersom du svarer feil – og før du går videre til neste spørsmål.

Introduksjon

DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet. DLF arbeider for et dynamisk marked med sunn og rettferdig konkurranse for merkevarer, til beste for forbrukeren. Medlemsbedriftenes representanter bidrar i dette arbeidet gjennom deres deltakelse i fagkomiteer, nettverk, arbeidsgrupper, styremøter, general­forsam­ling, DLF Høstmøte og andre aktiviteter. Gjennom deltakelse i disse møtefora kan medlemmene dra nytte av hverandres erfaringer, drøfte faglige forhold, og bidra til at foreningens strategi og aktuelle tiltak identifiseres og utvikles.

Deltakelse i våre møtefora skal finne sted innenfor konkurranse­lovgivningens rammer. Det er særlig viktig å være oppmerksom på konkurransereglene ved arrangementer hvor det deltar representanter fra konkurrerende virksomheter.

DLFs konkurranserettslige forholdsregler

DLFs medlemmer har ved innmelding i foreningen akseptert «Retningslinjer for møter». Alle møteinnkallinger og agendaer skal inneholde en påminnelse om disse. Deltakelse i våre møtefora skal finne sted innenfor konkurranse­lovgivningens rammer.

For å sikre at våre medlemmer og andre deltakere i DLFs aktiviteter opptrer i samsvar med konkurranselovgivningen, arbeider vi kontinuerlig med å styrke våre konkurranserettslige forholdsregler. DLF har derfor besluttet at alle bedriftsrepresentanter som innehar tillitsverv i DLF som medlemmer av DLFs styre og komiteer, eller som deltakere i nettverk, skal gjennomføre DLF Compliance Program.

 DLF Compliance Program i korte trekk

 • DLF Compliance Program er et e-læringsprogram tilpasset DLFs medlemmer og de konkurranserettslige problemer man kan møte når man deltar i DLFs møtefora.
 • Alle representanter for DLFs medlemmer som innehar verv i DLFs styre, komiteer eller er nettverksmedlemmer skal gjennomføre DLF Compliance Program.
 • Nye representanter skal gjennomføre programmet før første møtedeltakelse.
 • Programmet er en online multiple-choice test der deltakerne blir presentert for 12 cases med 3 alternative svar­muligheter. Testen tar 15-20 minutter.
 • Kvale Advokatfirma DA er fagansvarlig og står for den praktiske gjennomføringen av programmet. DLF mottar kun rapport om hvem som har gjennomført kurset.

Programmet med introduksjonstekst og cases

Du må opprette en brukerkonto dersom du ikke allerede har dette (hvis du f.eks har gjennomført kurs i Lov om god handelsskikk). Velg deretter «kom i gang / start kurs».

Innlogging:

 • Når du har kikket deg inn på linken over- klikk så på «start kurs» øverst til høyre.
 • Har du allerede opprettet bruker her (f.eks hvis du har tatt kurset i Lov om god handelsskikk) er det bare å logge inn.
 • Har du ikke opprettet bruker tidligere må du gjøre dette før du kan ta Compliance programmet.
 • Når du kommer inn igjen velger du «ta dette kurset».

Hvis du får problemer sjekk  denne steg for steg guiden.


Kontaktinformasjon

Siw Skjervold, Senior rådgiver kommunikasjon og medlemstjenester i DLF.

Høstens forhandlinger 2020 – notat fra Kvale

Høstens forhandlinger

DLF har bedt advokat Kristin Valla i Kvale Advokatfirma om å gi oss en oppdatert orientering om hvilke forhold leverandørene bør være spesielt oppmerksomme på mht. høstens forhandlinger.

Notatet gir en oversikt over aktuelle temaer som dagligvareleverandørene bør være oppmerksomme på under høstens forhandlinger med dagligvarekjedene om avtaler for 2021. Notatet redegjør kort for status og betydning av Konkurransetilsynets undersøkelser rundt forskjeller i innkjøpspriser og om lov om god handelsskikk. Deretter omtales enkelte temaer som kan bli aktuelle i forhandlingene med kjedene.

Last ned notatet her!

 

Kontaktperson DLF:

John Ole Skeide, Markedsdirektør | Tlf: 920 34 567


Tilbake til forside DLF  medlemssider

Christine Tacons presentasjon fra DLF eHøstmøte 2020

«Før var det slik at når en kjede sa «hopp», så svarte leverandørene «hvor høyt?». Og ikke det åpenbare svaret «Hvorfor? Hva vil vi oppnå sammen?»

Den avtroppende direktøren for det britiske dagligvaretilsynet, Christine Tacon, gjestet DLF eHøstmøte 2020, 15. oktober. På direktesendt linje fortalte hun om sine erfaringer i arbeidet med å håndheve Lov om god handelskikk.

1.januar 2021 trer Lov om god handelsskikk i kraft i Norge, og arbeidsmetoden som Tacon har brukt har vært til stor inspirasjon. Med fokus på å bygge tillit i hele bransjen, aktiv dialog med alle parter og drive opplysende og forebyggende arbeid har hun gjort at aktørene ønsker å etterfølge loven. Noen har vært bekymret for at tilsynets «myke» tilnærming skal svekke lovens legitimitet, men som Tacon selv sa: «jeg har tenner, men jeg har bare vist dem noen få ganger… Å bruke en samarbeidsstrategi betyr ikke at jeg har vært snill, det handler om tøffe forhandlinger og raske inngrep.»

Se hele innlegget til Tacon her (med norske tekster):

 

Christine Tacon oppsummerer resultatene hun har oppnådd i sitt arbeid:
«Jeg slutter hos GCA vel vitende om at etter å ha jobbet med sektoren, har jeg endret kjedene fra å bare snakke om Lov om god handelsskikk, til å følge den i praksis, til en gjennomgripende kulturendring som driver effektiv etterlevelse i alle ledd i kjedene».


Ønsker du å se flere innlegg fra DLF eHøstmøte 2020Logg deg inn på våre medlemssider (gjelder kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter).


Aktuelle saker:

Digitalt DLF eHøstmøte preget av koronakrise og debatt om konkurranseforhold

Vinnere av DLF Utmerkelser 2020

Program

 

Høstens forhandlinger og Lov om god handelsskikk – notat

DLF har bedt advokat Kristin Valla i Kvale Advokatfirma om å gi oss en kort orientering om hvilke forhold leverandørene bør være spesielt oppmerksomme på mht. høstens forhandlinger og Lov om god handelsskikk.

 


Tilbake til forside DLF  medlemssider

DLF eHøstmøte 2020 – innlegg og talks

Høstens DLF-møte ble som alltid avholdt den tredje torsdagen i oktober, men på grunn av smitteverntiltakene ble møtet avviklet digitalt. Dersom du gikk glipp av DLF eHøstmøte 2020, eller er det noe du ønsker å se på nytt finner du alle innleggene her.

Kurs i Lov om god handelsskikk

(oppdatert 1. september)

I samarbeid med DLF Partnere advokatfirmaene Arntzen de Besche og Kvale arrangerer vi kurs i Lov om god handelsskikk for våre medlemmer, fra 3. august, samt 9. september.

Kursene er spesielt relevante for daglig leder samt ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta. Påmelding gjøres i skjema lenger ned på siden.

(Saken er oppdatert 28. juli: e-læringskurset er tilgjengelig fra 3. august)


 

Fra 3.august: e-læringskurs i regi av Kvale
Kurset er tilgjengelig for DLFs medlemsbedrifter utover høsten.

Påmelding: fortløpende.

 

 Kvales kurs i lov om god handelsskikk tilbys som et modulbasert e-læringskurs, der man kan logge seg på (på samme måte som man logger seg på DLFs Compliance programmet) når man har anledning og eventuelt ta de ulike delene på ulike tidspunkter.

Kurset gjøres tilgjengelig fra 3. august og vil være tilgjengelig utover høsten. Hver av modulene varer ca 45 minutter.

Kurset vil bestå av 3 moduler:
 • En videopresentasjon med slides som blir forklart, der Kvale gjennomgår bl.a. bakgrunn for loven, lovens virkeområde og hovedbestemmelser, oversikt over håndhevingsreglene, forholdet til tilgrensende rettsområder og refleksjoner om hva vi kan forvente av loven.
 • En del der man blir presentert for ulike caser/problemstillinger
 • En del der Kvales advokater diskuterer casene og spørsmålene og angir hva som er riktig og hvorfor

Ulike deler av kurset gjennomgås og presenteres av hhv advokatene Marie Vaale-Hallberg, Kristin Hjelmaas Valla, Trygve Norum og advokatfullmektig Fredrik Bergsjø.


 

9. september: Webinar (streaming) i regi Arntzen de Besche (gjennomført)
Lov om god handelsskikk: Suppelov med supperåd, eller reell betydning for samhandlingen mellom leverandør og handel?

Påmeldingfrist mandag 7. september.

 

Det blir en gjennomgang av den nye lovens bakgrunn, innhold og prosess – med hovedvekt på praktiske implikasjoner for leverandørene.

Kurset holdes av erfarne advokater i Arntzen de Besche.

Det vil blir mulighet for fysisk deltakelse for maks 20 personer i Arntzen de Besches lokaler i Oslo. Informasjon om dette sendes ut torsdag 3. september til de som har meldt seg på kurset.

Arntzen de Besche følger myndighetenes anbefalinger hva gjelder fysiske møter.

Program

09:00-09:40

Innledning v/John Ole Skeide, DLF

Veien til lov om god handelsskikk. Forholdet til andre tiltak og regler – hva loven ikke regulerer, v/Svein Terje Tveit

09.40-09.50
Pause

09:50-10:50
Gjennomgang av lovens viktigste reguleringer. En praktisk gjennomgang før høstens forhandlinger, v/Stein Ove Solberg

10.50-11.00
Pause

11:00-11:30
Håndheving av loven. Prosess og sanksjoner, v/Frida May Behrens

11:30:
Spørsmål fra web-deltakere

 


Aktuell sak:

Lov om god handelsskikk vedtatt av Stortinget 12. mars 2020


Disse kursene er kun tilgjengelig for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Påmelding kurs i Lov om god handelsskikk

Ønsker du å motta DLF Nyhetsbrev registrer deg her.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

Too Good To Go – ny DLF Partner

Vi ønsker Too Good To Go velkommen som som ny DLF Partner

Too Good To Go er verdens største nettbaserte markedsplass for overskuddsmat og er et selskap som bekjemper matsvinn i 15 land.

Foto: Too Good To Go

Gjennom appen med samme navn har de reddet 36 millioner måltider fra å bli kastet globalt.

Appen knytter butikker og spisesteder som har mat til overs sammen med folk som ønsker å redde maten til redusert pris, som hentes i såkalte forundringsposer. Man får noen hint om innholdet, men vet ikke helt hva man får. Det avhenger hva som er til overs eller i ferd med å gå ut på dato.

Ved å samarbeide med oss får man et enkelt og fleksibelt verktøy for å redusere svinn. Man tjener penger på mat som tidligere hadde havnet i søpla, og engasjerer i tillegg sitt eget lokalmiljø til å bli med på en positiv miljødugnad. På den måten kan våre samarbeidsbedrifter bygge lojalitet og merkevare, samtidig som det gir positive utslag både for bærekraftsmål og bunnlinja, sier Bendik Walderhaug, salgssjef i Too Good To Go Norge.

Les mer om Too Good To Go her

Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.

Se oversikt over alle DLF Partnere her