Innhold kun for medlemmer

DLF Utmerkelser 2020 – Nominer din kandidat nå – frist 12. august!

 

 

 

(Saken er oppdatert 6. august)

Nå er det endelig tid igjen til å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2020 skal kåres!

Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år?

Utsatt frist!

Vi har etter forespørsel fra flere medlemmer utsatt frist for registrering av nominasjoner til ut dagen onsdag 12. august.

Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side, skrifttype Arial str 12, standard marg) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene.
 2. Registrer nominasjonen her om du allerede har opprettet brukerkonto, eller her om det er første gang du nominerer.
 3. Last opp A4 dokumentet (Word dok el PDF, eller copy/paste teksten rett inn i skjemaet.

Ut i fra dette vil juryen velge ut de som går videre til runde to. For de som går videre vil det kreves en mer utfyllende presentasjon.

Finalistene  presenteres på DLF eHøstmøte 15. oktober.


Nominering

Frist for registrering av nominasjon er ut dagen onsdag 12. august.

Kandidaten  må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem. Tidligere nominerte produkter kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere), men husk å sjekke kriteriene/tidsperioden.

Les hele konkurranseguiden før du begynner!


Registrering av nominasjoner / pitch

De som deltok i fjor (eller tidligere år) kan logge seg inn på brukerkonto som da ble opprettet.

For nye brukere må det opprettes brukerkonto og det gjøres her.

Med bakgrunn i prisenes kriterier, vær tydelig på hvilke egenskaper / resultater ved kandidaten som gjør den til en verdig vinner.

Pitchen skal ikke være lenger enn en A4 side skrevet i Word (tilsvarende skrifttype Arial str 12, standard marg). Vi anbefaler at teksten skrives og lagres i Word før den kopieres over i registreringsskjema eller lastes opp som vedlegg i registreringen. Det går ikke å endre skrifttype el størrelse i systemet.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold


Kriterier

 • InnovasjonsprisenBeskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • MerkevareprisenBeskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • SamfunnsansvarsprisenBeskriv kort hva som er gjort og hvilke resultater som er oppnådd innen minst to av følgende områder: Sunnhet, Miljø / klima, Sosialt engasjement og/eller Ansvarlig innkjøp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 For å være sikre på at alle relevante kandidater er med til DLF Innovasjonsprisen, vil vi også sjekke med handelen om det er sterke kandidater som savnes og som bør oppfordres til å nominere.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med prosjektleder Siw Skjervold | siw.skjervold@dlf.no | mobil 95830570


Hvem går videre til runde 2?

Juryene vil vurdere alle innsendte pitcher og velger ut hvem som går videre til runde to. De nominerte som går videre får beskjed om dette i etterkant jurymøtet- og må levere en presentasjon med litt mer utfyllende informasjon om kandidaten. Egen presentasjons-mal må fylles ut, og det gis ca 2 uker på levering av presentasjonen. Juryen vurderer presentasjonene og avgjør hvem som blir de 3 finalistene (hvorav en er vinner) i hver kategori.


Kåring

 • Juryen vurdere alle nominerte pitcher etter fristen 10. august. De avgjør hvem som går videre til runde to og som må levere en mer utfyllende presentasjon.
 • Juryen velger deretter 3 finalister fra hver kategori som vil bli kontaktet i etterkant av juryens bedømmelse.
 • Finalistene presenteres på DLF eHøstmøte 15. oktober 2020
 • DLF sender ut pressemelding inkl bilder om finalistene og vinnere. I tillegg blir dette publisert på DLFs hjemmesider og i nyhetsbrev.
 • Prislogo kan benyttes i fremtidig markedsføring av produktet.

Jury

Det er en jury for DLF Innovasjonsprisen og DLF Merkevareprisen og en for DLF Samfunnsansvar. Begge juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap, fra bransjen og eksternt.


Fjorårets vinnere

DLF Merkevarepris ble tildelt TINE SA for Norvegia

DLF Innovasjonspris ble tildelt Hennig-Olsen IS for ZERoh! is

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt Barilla Norge AS for Wasa 100

Les juryens begrunnelse for vinnere i 2019.


Om DLF Utmerkelser

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for, har DLF utviklet tre utmerkelser medlemmene kan nominere sine produkter til Merkevarepris, Innovasjonspris og Samfunnsansvarspris.

DLF Innovasjonspris har vært delt ut siden 2007. DLF Merkevareprise og DLF Samfunnsansvarspris har vært delt ut siden 2016.

Kurs i Lov om god handelsskikk

I samarbeid med DLF Partnere advokatfirmaene Arntzen de Besche og Kvale arrangerer vi kurs i Lov om god handelsskikk for våre medlemmer, fra 3. august, samt 9. september.

Kursene er spesielt relevante for daglig leder samt ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta. Påmelding gjøres i skjema lenger ned på siden.

(Saken er oppdatert 28. juli: e-læringskurset er tilgjengelig fra 3. august)


 

Fra 3.august: e-læringskurs i regi av Kvale
Kurset vil bli gjort tilgjengelig for DLFs medlemsbedrifter eksklusivt i ca to måneder.

Påmelding: fortløpende.

 

 Kvales kurs i lov om god handelsskikk tilbys som et modulbasert e-læringskurs, der man kan logge seg på (på samme måte som man logger seg på DLFs Compliance programmet) når man har anledning og eventuelt ta de ulike delene på ulike tidspunkter.

Kurset gjøres tilgjengelig fra 3. august og vil være tilgjengelig utover høsten. Hver av modulene varer ca 45 minutter.

Kurset vil bestå av 3 moduler:
 • En videopresentasjon med slides som blir forklart, der Kvale gjennomgår bl.a. bakgrunn for loven, lovens virkeområde og hovedbestemmelser, oversikt over håndhevingsreglene, forholdet til tilgrensende rettsområder og refleksjoner om hva vi kan forvente av loven.
 • En del der man blir presentert for ulike caser/problemstillinger
 • En del der Kvales advokater diskuterer casene og spørsmålene og angir hva som er riktig og hvorfor

Ulike deler av kurset gjennomgås og presenteres av hhv advokatene Marie Vaale-Hallberg, Kristin Hjelmaas Valla, Trygve Norum og advokatfullmektig Fredrik Bergsjø.


 

9. september: Webinar (streaming) i regi Arntzen de Besche
Lov om god haldeksskikk: Suppelov med supperåd, eller reell betydning for samhandlingen mellom leverandør og handel?

Påmeldingfrist 3. september.

 

Det blir en gjennomgang av den nye lovens bakgrunn, innhold og prosess – med hovedvekt på praktiske implikasjoner for leverandørene.

Kurset holdes av erfarne advokater i Arntzen de Besche.

Dersom smittesituasjonen tillater det, vil vi etter sommerferien vurdere om vi også skal åpne for fysisk deltakelse for et begrenset antall av de påmeldte. Mer informasjon kommer.

Program

09:00-09:40
Veien til lov om god handelsskikk. Forholdet til andre tiltak og regler – hva loven ikke regulerer, v/Svein Terje Tveit

09:50-10:50
Gjennomgang av lovens viktigste reguleringer. En praktisk gjennomgang før høstens forhandlinger, v/Stein Ove Solberg

11:00-11:30
Håndheving av loven. Prosess og sanksjoner, v/Frida May Behrens

11:30:
Spørsmål fra web-deltakere


Aktuell sak:

Lov om god handelsskikk vedtatt av Stortinget 12. mars 2020


Påmelding kurs i Lov om god handelsskikk

Ønsker du å motta DLF Nyhetsbrev registrer deg her.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

Tradesolution arrangerer kurs i EPD og grunndataregistrering 18. august

Gode grunndata, en viktig del av merkevaren

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden.

Meld deg på kurs:

 • Tirsdag 18. august – kl. 09:00-12:00
 • Sted: hos Tradesoltuion, Ole Deviks vei 6c
 • Pris kr. 2.500. eks. mva
 • kursopplegget tilpasses løpende i henhold til gjeldene smitteverntiltak

Meld deg på her!

Kursene passer for alle som:
 • Skal jobbe med grunndata og registrering i EPD-basen
 • Ønsker å lykkes med lanseringsprosessen
 • Ønsker å tilegne seg forståelse og kunnskap om EPD-basen og/eller dagligvare-, serverings- og storhusholdningsbransjen

Dette er populære kurs. Hoveddelen av tiden går til EPD, men det er også avsatt tid til både MediaStore (produktbilder) og ReCall (tilbakekalling/-trekking).

Deling av kostnadsopplysninger og prisendringer

Dagligvareleverandører bør som utgangspunkt være restriktive med å dele opplysninger med eksterne – inkludert kunder – som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, og som man under normale omstendigheter ikke ville ha kommunisert til en konkurrent.

Eksempler på slike opplysninger kan være innsikt i kostnadsdrivere, valutaeksponering, resepter, råvareforbruk, produksjonskostnader, kostnadskomponenter, innsatsfaktorer m.m.

Dette gjelder uansett om det foreligger private label-konkurranse eller ikke. Ved å dele konkurransesensitive opplysninger kan man risikere at nåværende og fremtidige konkurrenter får tilgang til informasjon som er forretningsmessig kritisk for den enkelte leverandør.

I de tilfellene kunden er vertikalt integrert oppstrøms og/eller har private label-produkter med konkurranseflate mot leverandørens produkter, vil det normalt være i strid med konkurranselovens § 10 å utveksle slik informasjon.

For ytterligere spørsmål

Ta kontakt med DLFs administrasjon v/ John Ole Skeide.

BI tilbyr permitterte ansatte i DLFs medlemsbedrifter gratis kurs i bærekraftig og grønn vekst

Gratis kurs i bærekraftig og grønn vekst for permitterte i DLFs medlemsbedrifter

Myndighetene har bevilget ekstra midler til kompetanseheving. DLF kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen et tema som arbeidslivet etterspør!

Første kurs starter allerede 12. juni, det neste etter sommeren. Det er kun 250 plasser per kurs så  vær raskt ute med å sikre deg plass. Finn frem dokumentasjon fra NAV som beviser at du er arbeidsledig eller permittert og meld deg på!


Øk din kompetanse på bærekraft og grønn vekst

I samarbeid med Handelshøyskolen BI gir DLF alle som er arbeidsledig eller helt eller delvis permitterte muligheten til gratis kompetanseheving. Du kan velge mellom to kurs som begge fokuserer på temaet «Bærekraftig og grønn vekst».

Korte nettbaserte kurs – ingen opptakskrav

Kursene er åpne for alle uansett utdanningsnivå og har ingen opptakskrav. Begge kursene har en varighet på ca. tre uker og all undervisningen leveres nettbasert. Kursene vil gi deg en god forståelse av hva bærekraft er og du vil lære hvordan du kan bidra til at bærekraft kommer skikkelig på agendaen i bedrifter og organisasjoner.

Møt to av landets ledende fageksperter

Bærekraft er mye mer enn festtaler og store ord, i disse kursene får du praktiske eksempler og verktøy som gir deg verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet. Foreleserne er Per Espen Stoknes og Cecilie Staude, to av de ledende fagekspertene på temaet.

Førstemann til mølla

Første kurs starter allerede 12. juni, det neste etter sommeren. Vi har kun 250 plasser per kurs og vil anbefale deg å være raskt ute med å sikre deg plass. Finn frem dokumentasjon fra NAV som beviser at du er arbeidsledig eller permittert og meld deg på!

Les mer om kursene og meld deg på her.

Kompetansedugnad BI

 

(Saken er levert av BI)

DLF eForum: Beskyttelse av merkevarer og konsepter

I samarbeid med DLF -partner Kvale invitere vi til DLF eForum med fokus på

Beskyttelse av merkevarer og konsepter

Dette eForumet er fordelt på 3 dager og er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Det er gratis å delta, men for å få tilgang må du melde deg på i skjema nederst på siden her.

20. mai kl. 09:00 – 09:45 (gjennomført)
Hvordan beskytte varemerker, konsepter og forretningshemmeligheter.

10. juni kl. 09:00 – 09:45 (gjennomført)
Hvor går grensen mellom en lovlig og ulovlig kopi?

27. august kl. 09:00 – 09:45 (påmelding fortløpende)
Praktiske råd og tips om samarbeidsprosjekter, slik som co-branding og utvikling av kjedespesifikke produkter.

I innleggene vil det også bli gitt råd om hva du bør gjøre dersom du opplever brudd / mulige brudd på rettigheter.

Fra Kvale Advokatfirma er det Marie Vaale-Hallberg, Anne Marie Sejersted og Sunniva Viken som tar oss gjennom disse temaene.

DLF eForum er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter

Fyll ut skjemaet under. Husk å kryss av for hvilken dag du ønsker å delta. Du vil motta en mail med link til seminaret 1-2 dager i forkant.


Påmelding

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

DLF Partnere – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer.

Digitalt Forum 23. april: presentasjoner

Torsdag 23. april 2020 ble DLF/DLS Generalforsamling og Forum streamet. Gikk du glipp av forumet og presentasjonene- eller du har lyst til å se det igjen kan du se dem her. Til digitalt DLF Forum fikk vi besøk av Geir Inge Stokke (Coop Norge), Hege Witsø-Bjølmer (Nielsen), Nils Henrik Geitle (De Historiske Hotel & Spisesteder) og Advokat Olav Kolstad.

Digitalt Forum 23. april: Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

DLF/DLS generalforsamling streames torsdag 23. april kl. 16:00 til 17:00.

Registreringen til møtet åpner kl. 15:00 og vi starter presis kl. 16:00
Du må registrere navn, bedrift og mailadresse (kun bedriftsmail, ikke privat mailadresse).

Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

Bli med på digitalt DLF Forum der Geir Inge Stokke forteller om Coops erfaringer så langt og gir sine perspektiv på samarbeidet med leverandørene fremover. Hege Witsø-Bjølmer fra Nielsen ser på hvordan markedet har blitt påvirket så langt og hva vi kan forvente oss fremover. Nils Henrik Geitle fra De Historiske Hotel & Spisesteder forteller oss hvordan minimere skadene og skape muligheter i et nedlukket serveringsmarked. Advokat Olav Kolstad gir oss en orientering om Lov om god handelsskikk, som ble vedtatt i Stortinget 12. mars – samme dag som landet ble lukket ned.

Generalforsamling

Den formelle generalforsamlingen gjennomføres i starten av møtet. Saksdokumenter er sendt ut til hovedkontaktene og kan lastes ned fra våre medlemssider.

Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til firmapost@dlf.no i forkant av møtet.

Åpent for alle ansatte i DLF medlemsbedrifter

Arrangementet er kun for DLFs medlemsbedrifter. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift. Innkalling med dokumenter ble sendt DLFs hovedkontakter pr mail torsdag 2. april.  Dokumentene er også tilgjengelig på medlemssidene.  Har du ikke tilgang her må du opprette konto, dette gjøres via samme link.

Tilgang til streaming

Ønsker du å delta på DLF Generalforsamling og Forum  send oss en mail og merk den med «DLF generalforsamling – send link».

 

Program

16:00 Velkommen

Helge Hasselgård, adm. direktør DLF
DLF i koronaens tid

 


DLF DLS Generalforsamling

Agenda og saksdokumenter finner du her
Har du ikke tilgang må du opprette konto. Dette gjøres via samme link.

DLF Forum

Hege Witsø-Bjølmer, Retailer Services Director i Nielsen

Hege Witsø-Bjølmer, Retailer Services Director i Nielsen
Koronakrisen – konsekvenser i markedet nå og på lengre sikt

 

 

Geir Inge Stokke, konsernsjef Coop NorgeGeir Inge Stokke, konsernsjef Coop Norge
Sammen om å få dagligvarene frem til forbrukerne – utfordringer og muligheter

 

 

Nils Henrik Geitle, adm. direktør i De Historiske Hotel & SpisestederNils Henrik Geitle, adm. direktør i De Historiske Hotel & Spisesteder
Et nedlukket serveringsmarked – hvordan minimere skadene og skape muligheter fremover

 

Advokat Olav Kolstad, Advokatfirmaet SchjødtAdvokat Olav Kolstad, Advokatfirmaet Schjødt
Lov om god handelsskikk – hva ble vedtatt og hvilke konsekvenser vil det få?

 

17:00 Slutt


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Nyhetsbrev for DLF medlemmer

Ønsker du å bli oppdatert på nyheter og saker som er relevant for din bedrift og bransje?  

DLF Nyhetsbrev er for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det sendes ut 8-10 ganger per år, eller etter behov.

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev.

Du kan når som helst melde deg av.

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene du registrerer

DLF personvernserklæring

 

Påmelding nyhetsbrev

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.