Innhold kun for medlemmer

DLF Partnere – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer.

Kompetanseprogram på BI semester 2019/20 – NY frist for påmelding: 15. juni!

DLF vil sammen med BI til høsten starte opp det 8. kullet av DLF Kompetanseprogram.

DLF Kompetanseprogram:

  • er utviklet spesielt for våre medlemsbedrifter – for at de skal styrke sine ansattes salgs- og kategoriarbeid, og bygge viktig nettverk i bransjen.
  • er spisset mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet.
  • gir 15 studiepoeng

Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av den unike muligheten til å bygge ekstra kompetanse på BI, skreddersydd for bransjen.

Gjennom et spennende studie med fokus på økonomistyring, forhandlinger, merkevareledelse og forbrukeradferd, vil DLFs medlemsbedrifter bli enda dyktigere til å styrke sine merkevarer i handelen, rettet mot forbruker.

DLF Kompetanseprogram gjennomføres ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, Oslo og fordeles over tre samlinger høsten 2019 og tre samlinger våren 2020 (forbehold om endringer til kursplanen er satt). Undervisningen består av forelesninger og samlinger med bransjerelaterte cases samt nettstøttet læring. Underveis får deltakerne case/mindre fagoppgaver.

Frist for påmelding 15. juni 2019

Last ned brosjyre her.

Hvem kan delta?

I tillegg til KAM og medarbeidere innen salg og kategoriledelse, er programmet også relevant for de som ikke har direkte salgs- eller kategoriutviklingsansvar, herunder medarbeidere innen kommunikasjon, logistikk, marked og produktledelse. Deltakere spenner fra medarbeidere som ønske å utvikle seg innenfor flere fagfelt i bransjen, til de med høyere utdanning som er ute etter faglig påfyll i et miljø med bransjekolleger.  Programmet er eksklusivt for DLFs medlemsbedrifter, og det kan delta flere fra samme bedrift.

Opptakskrav BI spesialkurs

Programmet har fått særdeles gode tilbakemeldinger fra 100 bransjekolleger. Forelesere er hovedsakelig fra BI supplert med relevante bidragsytere fra bransjen.

For mer informasjon

Klikk her for mer informasjon og påmelding til kompetanseprogrammet. Her kan du også høre tidligere deltakeres erfaringer.  

Pris for kurset og link til påmelding kommer senere. Samme gjelder oppdatert brosjyre.
For ytterligere spørsmål ta kontakt med John Ole Skeide. Gi oss gjerne beskjed dersom dere er interessert i å melde på ansatte.

Medlemsbedrifter som tidligere har benyttet seg av tilbudet

Arla Foos AS, Arve Nordquist AS, Barilla Norge AS, Baxt AS, Bladcentralen ANS, Bonavantura Sales AS, Brynild Gruppen AS, Cloetta Norge AS, Coca-Cola European Partners Norge, Colgate Palmolive AS, Den Stolte Hane AS, Diplom-is, Dr. Oetker, Findus Norge AS, Fjordland AS, Friele Foods, Galleberg AS, Grilstad AS, Haribo Lakris AS, Hansa Borg Bryggerier AS, Hennig-Olsen AS, Hoff AS, Honningsentralen SA, Kavli Norge AS, Leiv Vidar AS, Lantmännen Cerealia AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Maarud AS, Mills DA, Modelez Norge AS, Nortura SA, Norgesmøllene AS, Orkla Foods Norge AS, OsteCompagniet AS, Phillip Morris Norway AS, Pierre Robert Group AS, Prima Jæren, Red Bull Norway AS, Ringnes AS, Santa Maria Norge AS, Essity Norway AS, Swedish Match Norge AS, Tind Spekevare AS, Tine SA, Tulip Norge AS, Unilever Norge AS og Aass Bryggeri AS.

Lese tidligere sak om semesterstart 2016/17

For ytterligere spørsmål om kompetanseprogrammet send mail til firmapost@dlf.no og vi tar kontakt med deg.

Forslag til lov om god handelsskikk sendt ut på høring

Forslag til lov om god handelsskikk sendt ut på høring

Dagligvarebransjen er et skritt nærmere realiseringen av en lov om god handelsskikk.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte fredag 26. april utkast til lov ut på høring. Lovforslaget baserer seg i stor grad på Hjelmengutvalgets forslagfra 2013, men departementet ber om innspill både til lovtekst og til organisering og geografisk plassering av tilsynet som skal håndheve loven.

DLF gav innspill til lovforslaget i 2013, og vil naturligvis levere en ny høringsuttalelse nå. Høringsfristen er satt til 7. juni.

Se departementets pressemelding her og høringsnotatet her.

DLF lønnsundersøkelse 2019

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter i medlemsbedrifter 23. april.

Som tidligere er det kun de bedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 12 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene.

Svarfrist 

Svarfrist er tirsdag 30. april

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i midten av mai.

Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570

Innspill til Konkurransetilsynets metodenotat om sammenlikning av innkjøpspriser til dagligvarekjedene


Tilbake til forside medlemssider


DLFs har gitt innspill til Konkurransetilsynets metodenotat om sammenlikning av innkjøpspriser til dagligvarekjedene

I mai 2018 bad Stortinget regjeringen om å legge frem et forslag til lov om god handelsskikk med tilsyn. I tillegg fikk regjeringen i oppdrag å utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende, herunder forbud på prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon.

Som et ledd i dette arbeidet ga Nærings- og Fiskeridepartementet Konkurransetilsynet i oppdrag å utrede et mulig forbud mot prisdiskriminering. På bakgrunn av dette har Konkurransetilsynet innhentet innkjøpspriser, ytelser og kunderegnskap fra noen utvalgte store leverandører.

12.mars sendte Konkurransetilsynet ut et notat som beskrev metoden for innhenting og sammenligning av priser, og bad blant annet DLF om innspill. Metodenotatet ligger tilgjengelig på www.konkurransetilsynet.no.

DLF har gjennomgått metodenotatet og gitt våre innspill til Konkurransetilsynet. I tillegg har vi bedt professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen om å gjøre en egen vurdering av metodenotatet. DLFs innspill og Tommy Staahl Gabrielsens vurdering ligger vedlagt.

Vedlegg

Høringssvar metodenotat 2 april 2019

Kommentarer til notat 27032019

Tradesolution AS inviterer til EPD og grunndata kurs i Bergen 7.mai

Kurs i EPD og grunndata 

– Betydning av gode grunndata

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare. Behovet for gode grunndata øker stadig, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden.

Tid og sted

Tirsdag 7. mai 2019 kl. 09.00-15.00 på hotell Scandic Ørnen i Bergen

Pris pr deltaker kr 3.900 eks mva. I prisen inkluderer kurs, lunsj på hotellet og for- og ettermiddags pauseservering.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ansatte som skal jobbe med grunndata, registrering i EPD-basen, som ønsker å lykkes med lanseringsprosessen eller som ønsker å tilegne seg forståelse for EPD-basen og/eller dagligvare-, serverings- og storhusholdningsbransjen.

Agenda

Grunndata på et overordnet nivå

Hva er EPD?

Hvordan brukes grunndata i verdikjeden?

Lanseringsprosessen

Nyheter og endringer i EPD-basen

Produktbilder i MediaStore – en del av grunndataene

ReCall – tilbaketrekking og tilbakekalling

Registrering av produkter i EPD-basen

Kontakinformasjon Tradesolution AS

Kristofer Pedersen, Senior driftskonsulent EPD

 

For mer informasjon om EPD-basen og kurs sjekk hjemmesidene til Tradesolution AS

Husk å melde deg på til DLF Forum med generalforsamling

Vi har gleden av å invitere til DLF Forum med generalforsamling i  Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS),

tirsdag 23. april kl 16:00, Hotel Continental  (Stortingsgata 24).

Innkalling med dokumenter til generalforsamlingen sendes DLFs hovedkontakter senest 14 dager før.

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt (som må medbringes og leveres ved registrering) av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift.  Dette er en fin mulighet til å møte bransjekolleger.

Program:

Kl. 16:00 DLF Forum med generalforsamling:

  • DLF / DLS Generalforsamling 2018
  • DLF i 2018 og strategi for året som kommer

Innlegg ved:

  • Trond Bentestuen, Adm.direktør REMA 1000
  • Erling Hjelmeng, Professor
  • Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant (H)

DLF Forum og generalforsamling er gratis, men krever påmelding innen 23. april.

Kl. 18:45 Aperitiff

Kl. 19:30 Middag

Aperitiff og middag kr . 950,- (eks. mva). Krever påmelding innen fredag 12. april (påmeldingen er bindende).

VIKTIG INFORMASJON OM PÅMELDING: 

Ved påmelding / billettkjøp får du 2 muligheter:

1. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling krysser du av kun for dette. Pris 0,-

2. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling, aperitiff og middag krysser du av kun for dette. Pris kr 950,- (eks. mva) pr pers (1.188,- inkl. mva). Påmeldingen er bindende.

Du må melde deg på via «kjøp billett» selv om du kun skal være med på forum og generalforsamling som er gratis. Krysser du av for forum, generalforsamling og middag skal du ikke krysse av for den andre i tillegg.

DLF Forum med generalforsamling er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Klikk her for mer informasjon om DLF/DLS Generalforsamling.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Innoday i Stockholm 21. mars 2019

Innoday gir deg ny innsikt og ideer som kan bidrar til å hjelpe deg og ditt firma i fremtiden.

For 7. gang arrangeres Innoday i Stockholm av DLF Sverige. Dette er en unik arena for våre medlemmer til å få inspirasjon og ikke minst nettverksbygging.

Årets program består av noen av de fremste eksperter og talere på temaet

«Leading digital transformation»

Les mer om Innoday og se hele programmet


Rabatt på billetter

Som DLF medlem får du 30% rabatt på billetter. Bruk rabattkode DLF2019.


Årets eksperter og talere

Alexander Osterwalder – «Building Invincible Companies». Author, Business Model Generation, Value Proposition Design, Co-founder Strategyzer, Inventor Business Model Canvas «Competing on Business Models» og under VIP-delen

Steven Van Bellegham – Author, Customers the Day After Tomorrow, When Digital Becomes Human, Co-founder Nexxworks, Marketing Professor, Vlerick Business School

Andrew Grant – Author, Who Killed Creativity?.. And How Can We Get It Back?, The Innovation Race: How to Change a Culture to Change the Game, Founder and Director Tirian

Marie Andervin – Co-author, Leading Digital Transformation/Att leda digital transformation, Co-founder DigJourney

Torbjörn Lööv  – «Leading Transformation». CEO, Inter IKEA Group

Sara Öhrvall – Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB, tidigare Senior rådgivare inom digitalisering, styrelseledamot Investor, Bonnier, Vinnova mfl.

Håkan Lundstedt– «Transforming an Industry in 18 Months».  CEO, Synsam Group, Leader of the Year in Sweden 2018

Kaj Török – «Changing Business Model to Save the World». Chief Reputation Officer & Chief Sustainability Officer, Max Burger

Lotta Tjulin Thörnqvist – «The Future is Native». Head of Creative Sales, Schibsted

Peder Clason «The Physical Grocery Store is Alive… and Changing»Group Marketing Director, HL

 

 

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit?

29. mars 2019 forlater Storbritannia EU og dermed også EØS. Før den tid må Storbritannia og EU bli enige om en utmeldelsesavtale og rammene for en fremtidig avtale. Dette har vist seg svært vanskelig. Det britiske parlamentet har ikke villet godkjenne  utmeldingsavtalen, slik den foreligger nå.

Dersom britene står uten en avtale natt til 30. mars, vil det få store konsekvenser for handelsstrømmer og andre forhold mellom EU og Storbritannia og også Norge og Storbritannia. Europakommisjonen ber derfor alle som kan bli berørt av en slik dramatisk situasjon, om nå å forberede seg på best mulig måte. Og selv med en avtale på plass, må bedriftene forberede seg på en helt ny situasjon etter 31. desember 2020.

Sjekkliste for bedrifter

NHO har utarbeidet en veileder, i første omgang for et «worst case scenario» der det ikke foreligger en avtale mellom EU og Storbritannia den 30. mars 2019.  Brexit – sjekkliste for bedrifter.

 

 

Workshop og kurs hos IEH våren 2019

Initiativ for etisk handel (IEH) har nå i vår flere workshop og kurs som kan være aktuelle for DLFs medlemsbedrifter.

8. mai – kurs: «Ansvarlig innkjøpspraksis»

Beskrivelse av arrangementet:
Dette kurset hjelper deg med å bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold – og til å gjøre din virksomhet til foretrukken kunde gjennom profesjonalisering av innkjøpsprosessen.

Les mer og meld deg på her.  Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer.

 


9. mai – workshop «Workers voice and representation» med  besøk fra England.

Beskrivelse av arrangementet: Why and how to work towards effective worker participation in global supply chains? This interactive, practical workshop will help you understand the meaning of freedom of association and collective bargaining and its importance in ensuring that workers in supply chains can exercise their rights. You will also learn how to work with suppliers, trade unions and other stakeholders in order to strengthen worker representation. In collaboration with ETI.

Les mer og meld deg på her.  Pris kr 1500 inkl materiell og lunsj.

 


23. mai – workshop «Hvordan bærekraft i leverandørkjeden – metodikk» (oppfølger til «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden – grunnkurs»)

Beskrivelse av arrangement: Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden – grunnkurs», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig.

 

Les mer og meld deg på her. Kun for IEH-medlemmer.


29. mai – workshope «Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene». Fokus spesielt på FNs bærekraftsmål.

Bærekraft IEHBeskrivelse av arrangement: Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål.

Les mer og meld deg på her. Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer.

 


22. mai – kurs «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden – grunnkurs»

Beskrivelse av arrangementet: Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH.

Les mer og meld deg på her. Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer

 


Om IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Les mer her.

For ytterligere informasjon om medlemskap, kontaktpersoner, kurs og seminarer i regi av IEH sjekk deres hjemmesider  eller send mail.