Innhold kun for medlemmer

DLF Forum: Seminar i konkurranserett 6. februar

DLF Forum

Vi inviterer til DLF Forum: Seminar i konkurranserett  i regi DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Dato/tid:

Torsdag 6. februar kl. 8:30- 12:00. (Registrering og kaffe fra kl. 8:30. Vi starter programmet presis kl.9.oo).

Sted:

Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2  (Auditoriet, i det tidligere «Hydro-bygget»)

Parkering:
Det er et begrenset antall gratis parkeringsplasser utenfor Bygdøy allé 2. NB! P-tillatelse må hentes i resepsjonen og legges godt synlig i bilen.


Seminaret er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Seminaret er gratis, men krever påmelding innen fredag 31. januar (eller til det er fullt).

NB! Ved påmelding av flere MÅ alle deltakere registreres med navn, bedrift, tittel og e-post.


Program:

Kl. 08:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:00 Introduksjon v/DLF.

Når er prisdifferensiering mellom kundene (kjedene) ulovlig prisdiskriminering?
v/advokat Stein Ove Solberg

Prisstyring, kampanjer og leverandørdialog – hvilken informasjon kan leverandør og kjede dele og hvordan kan de samarbeide?
v/advokat Svein Terje Tveit

Konkurranseregulering og håndheving av dagligvaremarkedet i UK – noe å lære?
v/advokat Magnus Viddal

Kl. 11:45-12:00 Vi avslutter med en enkel lunsj.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

Nyhetsbrev for DLF medlemmer

Ønsker du å bli oppdatert på nyheter og saker som er relevant for din bedrift og bransje?  

DLF Nyhetsbrev er for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det sendes ut 8-10 ganger per år, eller etter behov.

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev.

Du kan når som helst melde deg av.

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene du registrerer

DLF personvernserklæring

 

Påmelding nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

DLF Partnere – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer.

Lov om god handelsskikk til Stortinget

Fredag 6. desember ble «Lov om god handelsskikk» lagt frem i statsråd. Gjennom å tilrettelegge for rettferdige og redelige forhandlinger mellom aktørene vil loven styrke konkurransen i dagligvaremarkedet til det beste for forbrukerne.

Det er ingen hemmelighet at DLF har kjempet for en slik lov i årevis. Vår visjon er å arbeide for et sunt og dynamisk marked i dagligvarebransjen. Det forutsetter en rettferdig konkurranse og et rammeverk som beskytter aktørene. De fleste er enige i at dagens situasjon i dagligvarebransjen ikke er optimal. Lov om god handelsskikk er på ikke løsningen på alt, men den er viktig verktøy i verktøykassa.

Lovforslaget oversendes nå til Stortinget hvor næringskomiteen starter behandlingen på nyåret. Vi i DLF vil å bidra til en ryddig og informasjonsbasert behandling av loven. Derfor ønsker vi å ha en tett dialog med beslutningstakerne i tiden fremover.

Bransjen vår har virkelig vært i vinden den siste tiden. Departementets arbeid med en stortingsmelding om bransjen har skapt mye debatt og tidvis høy temperatur. Det er bra. Forbrukerne både trenger og fortjener at politikere generelt og vi aktører spesielt tar tak i utfordringene bransjen står ovenfor. For å ivareta forbrukernes interesser må vi i fellesskap komme frem til gode løsninger, og arbeidet med stortingsmeldingen vil fortsette på nyåret. Det viktige nå blir å følge de to prosessene tett fremover: stortingsmeldingen i departementet og lovforslaget i Stortinget.

Vi ser frem til å følge behandlingen av loven fremover. Det blir viktig for oss å bidra med relevante innspill basert på innsikt og erfaringer fra våre medlemmer.

 

Relevante lenker:

Lovforslaget kan leses her.

Pressemelding fra Nærings -og fiskeridepartementet 6. desember 2019

 

Kontaktpersoner DLF:

Mette Hanekamhaug | Kommunikasjonsdirektør| mobil 412 00 745

John Ole Skeide | Markedsdirektør | mobil 920 34 567

 

 

Retningslinjer og rutiner for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking

Ved en tilbakekalling og tilbaketrekking av et produkt skal en leverandør forholde seg til STAND sin beskrivelse rundt dette, samt den gjeldende leverandøravtalen med kjedene. I en slik prosess skal en leverandør benytte seg av  Tradesolution ReCall-tjeneste for å få gjort dette raskt, trygt og effektivt. Denne tjenesten erstatter tidligere varslingsskjema i STAND.

Hvordan fungerer ReCall?

ReCall-tjenesten tilbyr en enklere, raskere og mer effektiv registrering av nødvending informasjon.

ReCall-tjenesten erstatter den tidligere manuelle varslingsskjema og vil forenkle registreingen, kvalitetssikre produktinformasjonen og holde oversikt og kontroll på sakens status, dialog med kjeden og andre involverte parter.

Hvem har tilgang til ReCall?

Alle brukere i EPD-basen får tilgang til ReCall. Tjenesten er tilgjengelig via Tradesolutions kundeportal.

Blir kjent med ReCall-tjenesten i denne videoen her:

 

Relevante lenker:

ReCall brukerveiledning

STAND – retningslinjer for tilbaketrekking

Tradesolution kundeportal

Mer informasjon om Tradesolutions ReCall-tjeneste

Skjerpede krav til bruk av avansert pakkseddel fra 1.1.2020

Vi viser til tidligere medlemsinformasjon (publisert desember 2018) om at  COOP, REMA og ASKO har tilrettelagt sine systemer, slik at leverandør kan sende samme EDI Pakkseddel nivå 4 for eksponeringsenheter til disse kundene. STAND hadde da som som mål at dette blir implementert av partene i løpet av 2019. De nye kravene gjelder nå fra 1.1.2020.

 

EDI Pakkseddel nivå 4Norsk dagligvarebransje ligger i det europeiske tetsjiktet hva gjelder samhandling og utveksling av elektroniske handelsdokumenter. EDI ordre, -ordrebekreftelse, -pakkseddel og -faktura er godt etablert. Bransjen har lenge hatt ambisjon om å utvide bruken av avansert pakkseddel (Pakkseddel nivå 4) på eksponeringsenheter.  Aktører som har tatt dette i bruk opplever mer effektiv varehandel og bedre sporbarhet.

En forutsetning for videre utrulling har vært at alle kjedene kan ta imot samme meldingsformat. Før oppstart EDI Pakkseddel nivå 4 bør det gjøres en avtale med kjedene om tidspunkt for når dette skal tre i kraft.

 

For tekniske spørsmål, kontakt Seniorrådgiver EDI Jan Frode Aspevik i GS1 Norway.

Les mer om pakksedler  i STAND Leveranse.

Konkurransetilsynet: Forskjeller i innkjøpspriser

Konkurransetilsynet har kartlagt innkjøpspriser hos 16 ulike leverandører i dagligvaremarkedet. I dag la de frem resultatene fra arbeidet.

Departementet er i gang med en stortingsmelding som tar for seg konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. En del av dette arbeidet har vært å undersøke om det eksisterer ulike betingelser knyttet til innkjøpsprisene mellom kjedene. Under dagens pressekonferanse kunne Konkurransetilsynet bekrefte at de hadde funnet ulikheter.

– Kartleggingen som Konkurransetilsynet la frem viser at det eksisterer prisforskjeller. Det er positivt at departementet nå skal igangsette en prosess med å utrede årsaken til forskjellene, sier kommunikasjonsdirektør i DLF, Mette Hanekamhaug.

Konkurransen i markedet

Konkurransedirektør Lars Sørgard understreket i pressekonferansen at prisforskjeller i seg selv ikke er et problem. Det er et resultat av forhandlinger og en dynamikk som bidrar til å holde prisene nede. Det er DLF enig i.

– Som Konkurransetilsynet påpeker – det at man forhandler om pris bidrar til å holde prisene nede. Prisforskjeller er et tegn på at det er konkurranse i markedet. Forhandlinger mellom leverandørene og kjedene er og skal være tøffe, slik at vi sikrer lavest mulig pris til forbrukerne, understreker Hanekamhaug.

For store forskjeller?

Det viktigste for DLF er å arbeide for at konkurransen i dagligvaremarkedet er sunn, rettferdig og effektiv. Forhandling med kjedene om pris er en viktig del av konkurransen. At kjedene gjennom ulik forhandlingsmakt oppnår ulike priser er en naturlig konsekvens av forhandlinger. I pressekonferansen åpnet tilsynet for at for store prisforskjeller kunne være skadelig for konkurransen, og at dette er noe de følger opp videre.

– Flere av våre medlemmer har vært i dialog med Konkurransetilsynet og bidratt med informasjon til rapporten som ble presentert i dag. Det har vært, og vil fremdeles være, viktig for oss med tett og god dialog med tilsynet, sier Mette Hanekamhaug, og understreker:

– Det at det eksisterer prisforskjeller i seg selv er naturlig. Dersom prisforskjellene blir for store er det viktig at man identifiserer årsakene til dette.

 

Innspillsmøte om stortingsmeldingen for dagligvarebransjen

Mandag 4.november var DLF i Næringsdepartementet på en innspillsmøte om stortingsmeldingen for dagligvarebransjen. Deltakerne ble invitert til å komme med innspill til hvilke tema meldingen bør inneholde og eventuelt forslag til tiltak.

DLF er glade for departementets arbeid med en stortingsmelding om bransjen. Departementet har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid hvor en rekke faginstanser, som blant annet Konkurransetilsynet, er involvert. Vi arbeider for en sunn, rettferdig og effektiv konkurranse i alle deler av verdikjeden, og ønsker en slik gjennomgang velkommen. Derfor er vi opptatt av en tett og god dialog både med departementet, Konkurransetilsynet og politisk ledelse i arbeidet med meldingen.

I møtet var flere representanter fra bransjen til stede. Alle kjedene var representert, inkludert kolonial.no, samt en rekke organisasjoner og foreninger som blant annet NHO, Virke og Forbrukerrådet. Fra DLF stilte John Ole Skeide og Mette Hanekamhaug.

Innspill fra DLF

For DLF var det viktig å bruke arenaen til å løfte konkurransepolitiske saker vi mener bør belyses i meldingen. Vi valgte derfor å fokusere på særlig tre tema: forhold knyttet til distribusjon, at rabatter i større grad skal følge varen og kjedenes doble rolle. Når det gjaldt distribusjon satte vi søkelyset på tilgang til distribusjon, samt vilkårene som gis. Videre pekte vi på behovet for økt transparens i grossistpåslaget og distribusjonskostnader. Vi fremholdt også viktigheten av at rabattene som fremforhandles mellom leverandør og kjede i større grad må følge varen og slik komme forbrukerne til gode. Til slutt satte vi søkelyset på kjedenes doble rolle, særlig når det kommer til EMV. Vi ba departementet se på informasjonsdeling mellom kjedenes innkjøpsavdeling og produksjon av EMV, og hvordan dette kan gi uheldige utslag på konkurransesituasjonen i markedet.

Et tema som ble berørt av enkelte aktører i møtet var det mye omtalte «forbud mot prisdiskriminering». Vi i DLF synes det er synd at viktigheten av meldingen blir redusert til en polarisert debatt om et enkelttiltak før vi har nødvendig faktagrunnlag på plass. Det er en prosess i gang i departementet som skal vurdere mulige faglige konsekvenser av et slikt forslag.

Orkla Foods inviterer bransjen til workshop om klimamerking av mat

Bransjesamarbeid om miljømerking av mat

Under sin DLF Talk på DLF Høstmøte 17. oktober  inviterte Johanne Kjuus, bærekraftansvarlig Orkla Foods, bransjen til workshop for samarbeid om klimamerking av mat.

Hvis dette er aktuelt for din bedrift, meld deg på!

Dato: 22. november 2019

Tid:  kl. 08:45 – 11:30.

Sted: Orklahuset, Drammensveien 149

Påmeldingfrist: 18. november til Johanne Kjuus.

Her kan du laste ned og se hele programmet.

Fikk du ikke med deg DLF Talken eller vil se igjen denne eller noen av de andre? Klikk her.

 

DLF Høstmøte 2019: DLF Talks, konkurransepolitisk halvtime og presentasjoner

Gikk du glipp av DLF Høstmøte 2019, eller er det noen Talks du gjerne vil høre igjen? Her finner du presentasjoner, Talks og Konkurransepolitisk halvtime.