Innhold kun for medlemmer

DLF eForum om konkurranserett i dagligvaresektoren 20. mai

Vi inviterer til DLF eForum om konkurranserett i samarbeid med DLF Partner Arntzen de Besche

Torsdag 20. mai kl. 09:00 – 10:00 via Zoom.

John Ole Skeide (Markedsdirektør i  DLF) innleder forumet. Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Konkurranserett i dagligvaresektoren: Hvor står vi og hvor går vi?

 • Konkurransetilsynets varsel om overtredelsesgebyr på 21 milliarder kroner til dagligvarekjedene er bare en av mange begivenheter på konkurranserettsarenaen innenfor dagligvaresektoren i den senere tid.
 • Hva skjer med Konkurransetilsynets sak mot Lilleborg, Mondelez og NorgesGruppen? Når er det ulovlig med ulike betingelser mellom en leverandør og kjedene? Hva kan vi forvente av tilsynets veileder om prisdiskriminering?
 • Hvordan blir konkurransemyndighetenes oppfølgning av Stortingets vedtak knyttet til Dagligvaremeldingen? Hvordan kan begrunnelsesplikten utformes?
 • Får lov om god handelsskikk og opprettelsen av Dagligvaretilsynet noen betydning for de konkurranserettslige spørsmålene?
 • Vil storhusholdning etter hvert komme i fokus hos konkurransemyndighetene? Og hva da?

 

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og er åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

 


Les mer om DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS

EUs UTP-direktiv

Advokat Olav Kolstad i Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet et kort notat om EUs UTP-direktiv og mulige konsekvenser for norske aktører.

Notat om EUs UTP-direktiv

 

 

DLF eForum 15. april

Torsdag 15. april  gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig eForum. Gikk du glipp av arrangemente kan du se innlegget til Stortingsrepresentant Kårstein Løvaas og advokat Olav Kolstand her.

Tjek – ny DLF Partner

Vi ønsker Tjek velkommen som som ny DLF Partner

 

Tjek står bak Mattilbud og eTilbudsavis, to av Norges mest populære apper, med mer enn 2 mill nedlastninger. Hver måned benytter mer enn ½ mill nordmenn seg av app’ene, de besøker den mer enn 4 mill ganger og leser mer enn 10 mill tilbudsaviser.

I Norge samarbeider Tjek med Bring omkring digital distribusjon.

 

Les mer om Tjek her

Se oversikt over alle DLF Partnere her


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.

 

DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner onsdag 17. februar.

Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg og markedsføring.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Tallene som hentes inn er for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020.

DLF Lønnsundersøkelse gjelder for DLFs medlemsbedrifter.

Svarfrist 

Svarfrist er 15. mars 2021. 

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i starten av mai.

Hvis din bedrift ikke mottar undersøkelsen ta kontakt med oss.


Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570

Capgemini – undersøkelse om Trade Promotion

 

Capgemini – en av DLFs partnere – har stilt noen spørsmål om Trade Promotions i den norske markedet, med fokus på investeringer og effekten av disse.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen kan du finne her 

Advokatfirmaet Elden – ny DLF Partner

Vi ønsker Advokatfirmaet Elden velkommen som som ny DLF Partner

 

Advokatfirmaet Elden er blant landets største og ledende prosedyreadvokatfirma, med ca 90 advokater og advokatfullmektiger fordelt på seks avdelingskontorer.

I tillegg til erfarne advokatteam innen tvisteområder som arbeidsrett, fast eiendom og selskapsrettslige tvister, tilbyr vi fremtredende juridisk rådgivning og representasjon innen compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff.

 

Les mer om Advokatfirmaet Elden her

Se oversikt over alle DLF Partnere her


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.

 

DLF Compliance Program

DLF har i samarbeid med advokatfirmaet Kvale laget et «Compliance Program» som alle DLFs tillitsvalgte og nettverksmedlemmer må gjennomføre. Programmet er også åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Dette er en fin læring og påminnelse om hvordan man forholde seg i forskjellige situasjoner hvor konkurranserettslige utfordringer kan dukke opp.

Programmet er enkelt satt opp med forskjellige caser og svaralternativer. Du får opp en forklaring dersom du svarer feil – og før du går videre til neste spørsmål.

Introduksjon

DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet. DLF arbeider for et dynamisk marked med sunn og rettferdig konkurranse for merkevarer, til beste for forbrukeren. Medlemsbedriftenes representanter bidrar i dette arbeidet gjennom deres deltakelse i fagkomiteer, nettverk, arbeidsgrupper, styremøter, general­forsam­ling, DLF Høstmøte og andre aktiviteter. Gjennom deltakelse i disse møtefora kan medlemmene dra nytte av hverandres erfaringer, drøfte faglige forhold, og bidra til at foreningens strategi og aktuelle tiltak identifiseres og utvikles.

Deltakelse i våre møtefora skal finne sted innenfor konkurranse­lovgivningens rammer. Det er særlig viktig å være oppmerksom på konkurransereglene ved arrangementer hvor det deltar representanter fra konkurrerende virksomheter.

DLFs konkurranserettslige forholdsregler

DLFs medlemmer har ved innmelding i foreningen akseptert «Retningslinjer for møter». Alle møteinnkallinger og agendaer skal inneholde en påminnelse om disse. Deltakelse i våre møtefora skal finne sted innenfor konkurranse­lovgivningens rammer.

For å sikre at våre medlemmer og andre deltakere i DLFs aktiviteter opptrer i samsvar med konkurranselovgivningen, arbeider vi kontinuerlig med å styrke våre konkurranserettslige forholdsregler. DLF har derfor besluttet at alle bedriftsrepresentanter som innehar tillitsverv i DLF som medlemmer av DLFs styre og komiteer, eller som deltakere i nettverk, skal gjennomføre DLF Compliance Program.

 DLF Compliance Program i korte trekk

 • DLF Compliance Program er et e-læringsprogram tilpasset DLFs medlemmer og de konkurranserettslige problemer man kan møte når man deltar i DLFs møtefora.
 • Alle representanter for DLFs medlemmer som innehar verv i DLFs styre, komiteer eller er nettverksmedlemmer skal gjennomføre DLF Compliance Program.
 • Nye representanter skal gjennomføre programmet før første møtedeltakelse.
 • Programmet er en online multiple-choice test der deltakerne blir presentert for 12 cases med 3 alternative svar­muligheter. Testen tar 15-20 minutter.
 • Kvale Advokatfirma DA er fagansvarlig og står for den praktiske gjennomføringen av programmet. DLF mottar kun rapport om hvem som har gjennomført kurset.

Programmet med introduksjonstekst og cases

Du må opprette en brukerkonto dersom du ikke allerede har dette (hvis du f.eks har gjennomført kurs i Lov om god handelsskikk). Velg deretter «kom i gang / start kurs».

Innlogging:

 • Når du har kikket deg inn på linken over- klikk så på «start kurs» øverst til høyre.
 • Har du allerede opprettet bruker her (f.eks hvis du har tatt kurset i Lov om god handelsskikk) er det bare å logge inn.
 • Har du ikke opprettet bruker tidligere må du gjøre dette før du kan ta Compliance programmet.
 • Når du kommer inn igjen velger du «ta dette kurset».

Hvis du får problemer sjekk  denne steg for steg guiden.


Kontaktinformasjon

Siw Skjervold, Senior rådgiver kommunikasjon og medlemstjenester i DLF.

Høstens forhandlinger 2020 – notat fra Kvale

Høstens forhandlinger

DLF har bedt advokat Kristin Valla i Kvale Advokatfirma om å gi oss en oppdatert orientering om hvilke forhold leverandørene bør være spesielt oppmerksomme på mht. høstens forhandlinger.

Notatet gir en oversikt over aktuelle temaer som dagligvareleverandørene bør være oppmerksomme på under høstens forhandlinger med dagligvarekjedene om avtaler for 2021. Notatet redegjør kort for status og betydning av Konkurransetilsynets undersøkelser rundt forskjeller i innkjøpspriser og om lov om god handelsskikk. Deretter omtales enkelte temaer som kan bli aktuelle i forhandlingene med kjedene.

Last ned notatet her!

 

Kontaktperson DLF:

John Ole Skeide, Markedsdirektør | Tlf: 920 34 567


Tilbake til forside DLF  medlemssider

Christine Tacons presentasjon fra DLF eHøstmøte 2020

«Før var det slik at når en kjede sa «hopp», så svarte leverandørene «hvor høyt?». Og ikke det åpenbare svaret «Hvorfor? Hva vil vi oppnå sammen?»

Den avtroppende direktøren for det britiske dagligvaretilsynet, Christine Tacon, gjestet DLF eHøstmøte 2020, 15. oktober. På direktesendt linje fortalte hun om sine erfaringer i arbeidet med å håndheve Lov om god handelskikk.

1.januar 2021 trer Lov om god handelsskikk i kraft i Norge, og arbeidsmetoden som Tacon har brukt har vært til stor inspirasjon. Med fokus på å bygge tillit i hele bransjen, aktiv dialog med alle parter og drive opplysende og forebyggende arbeid har hun gjort at aktørene ønsker å etterfølge loven. Noen har vært bekymret for at tilsynets «myke» tilnærming skal svekke lovens legitimitet, men som Tacon selv sa: «jeg har tenner, men jeg har bare vist dem noen få ganger… Å bruke en samarbeidsstrategi betyr ikke at jeg har vært snill, det handler om tøffe forhandlinger og raske inngrep.»

Se hele innlegget til Tacon her (med norske tekster):

 

Christine Tacon oppsummerer resultatene hun har oppnådd i sitt arbeid:
«Jeg slutter hos GCA vel vitende om at etter å ha jobbet med sektoren, har jeg endret kjedene fra å bare snakke om Lov om god handelsskikk, til å følge den i praksis, til en gjennomgripende kulturendring som driver effektiv etterlevelse i alle ledd i kjedene».


Ønsker du å se flere innlegg fra DLF eHøstmøte 2020Logg deg inn på våre medlemssider (gjelder kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter).


Aktuelle saker:

Digitalt DLF eHøstmøte preget av koronakrise og debatt om konkurranseforhold

Vinnere av DLF Utmerkelser 2020

Program