Innhold kun for medlemmer

DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til å delta i årets lønn- og kostnadsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner  i midten av februar, med svarfrist i mars. Ferdig rapport vil være klar til starten av mai. Vi kommer tilbake med mer eksakte datoer.

Som tidligere er det kun medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg og markedsføring.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Tallene som hentes inn er for perioden 1. september 2020 til 1. september 2021.

DLF Lønnsundersøkelse gjelder for DLFs medlemsbedrifter.

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i starten av mai.

Er du usikker på hvem i din bedrift som står oppført som kontaktperson for lønnsundersøkelsen ta kontakt med Siw Skjervold. 


Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570

Plastgjenvinning i søkelyset

I løpet av januar vil NRK2 etter det vi har fått opplyst sende programmet «The Recycling Myth». Dette er en del av en serie på tre programmer om plast og plastforurensning produsert av The Why Foundations. «The Recycling Myth» handler i stor grad om et svart internasjonalt marked hvor innsamlet emballasje som er vanskelig å gjenvinne, smugles og forbrennes eller deponeres ulovlig. Det er viktig å presisere at innsamlet norsk plastemballasje ikke er en del av et ulovlig svart marked, og at vi er underlagt strenge regler i Norge med statlig kontroll av all emballasjeeksport.

I forbindelse med programmet vil NRK tydeliggjøre dette i egen tekstplakat:

Plastemballasjen som samles inn i Norge er underlagt streng kontroll fra våre miljømyndigheter og har full sporbarhet.

Da programmet ble sendt i Sverige under tittelen «Återvinningsbluffen» fikk det mye negativ oppmerksomhet, men kritikken ble imøtegått på en tydelig og effektiv måte av Svensk Plaståtervinning/FTI. Grønt Punkt Norge forbereder tilsvarende og har utarbeidet spørsmål og svar knyttet til deres plastinnsamling og gjenvinning i Norge. Det er viktig for Grønt Punkt å få frem tryggheten de har til nedstrømsløsningene i det norske retursystemet slik at seere av programmet ikke demotiveres til kildesortering og mister tillit til et velfungerende og godt kontrollert norsk retursystem.

Spørsmål og svar
Dokumentaren kan reise noen spørsmål fra våre medlemmer og Grønt Punkt Norge har samlet aktuelle spørsmål og svar her.


Klikk her for å komme tilbake til medlemssider – forsiden.

DLF Partner – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer. Les mer om partnerbedriftene her!

Nordisk DLF webinar om europeiske innkjøpsallianser

19. november kl. 11:00 – 12:00

Innkjøpsallianser mellom dagligvarekjeder er et kjent fenomen på kontinentet. Mange av de store kjedene som opererer i de nordiske markedene er allerede en del av slike innkjøpsallianser, som Coop Nordics samarbeid med Carrefour, men bruken av disse alliansene er fortsatt i sin spede begynnelse.

I det siste har vi sett flere indikasjoner på at leverandører, også i Norden, må være oppmerksomme på at internasjonale innkjøpsallianser kan komme til å gjøre seg mer gjeldende fremover.

Nordisk samarbeid

I et nordisk samarbeid mellom DLF Norge, DLF Sverige, MLDK Danmark og ETL Finland, vil vi se nærmere på de europeiske innkjøpsalliansene og deres tilstedeværelse i de nordiske markedene.

Hovedinnlegget blir holdt av Marianne Dehousse fra vår europeiske paraplyorganisasjon AIM (European Brands Association) i Brussel. Marianne har i sitt arbeid fulgt intensivt med på de europeiske innkjøpsalliansene og hvordan de utvikler seg. Hun vil orientere om de ulike typene innkjøpsallianser og deres praksis.

Nordisk undersøkelse

Videre vil vi på webinaret presentere resultater fra en fersk undersøkelse gjort blant medlemsbedrifter i de fire nordiske landene, om innkjøpsalliansenes tilstedeværelse i Norden.

 Meld deg på her

DLF Partner Tjek: Gratis tilgang ut året


(Innlegget er skrevet at Tjek)

 

Særtilbud til medlemmer af DLF Norge

Insights by Tjek, der baserer sig på data fra Mattilbud og etilbudsavis præsenterede på DLF eForum – Høstens forhandlinger 8 ting du bør vurdere før du forhandler 2022-avtal:

 • Hva er utviklingen av det generelle kampanje presset
 • Prioriteten som gis til kategorierne
 • Hvilke prispunkter brukes i markedsledelsen
 • Bruke kategorien på forsiden
 • Hvilke produkttyper markedsføres mest
 • Hvordan fungerer hver leverandør
 • Privat etikett i kategorier
 • Hvilke kategorier, produkter og merker søker forbrukere oftest

Nu tilbyder Tjek alle medlemmer af DLF muligheden for at prøve Insights by Tjek gratis resten af 2021

Du får fuld adgang til data og kan derfor selv lave de analyser der svarer på de 8 ting.

Sådan bruger du tilbudet:

Send en mail med kontaktinformationer til: Head of Insights Claus Nykjær – email: [email protected]

Hvad modtager du:

 • Et brugernavn og password der er gyldigt frem til 31/12 2021
 • Link til en videoguide og en guide i pdf format
 • En guide til hvordan de 8 ting analyseres
 • Invitation til en række online workshops hvor mulighederne i værktøjet gennemgås

Aktuelle saker:

Tjek – ny DLF Partner

Konkurransetilsynets veileder om prisdiskriminering

Konkurransetilsynet har laget et utkast til veileder om prisdiskriminering som er sendt ut på høring. Bakgrunnen for denne er debatten som har vært om ulikheter i innkjøpspriser. Formålet med veilederen er å gi aktører kunnskap om når prisforskjeller kan være i strid med konkurranseloven.

DLF Partner Arntzen de Besche (AdB) har utarbeidet en kort briefing som nærmere beskriver innholdet i utkastet samt AdBs kommentarer til innholdet.

Denne briefingen kan du laste ned her.

DLF vil avgi sin høringsuttalelse innen fristen 27. januar 2022. Vi ønsker gjerne innspill fra våre medlemsbedrifter på forslaget som foreligger, fortrinnsvis innen utgangen av desember.

Utkastet til veileder kan du finne ved å klikke her


Tilbake til medlemssider – forside

DLF Høstmøte 2021 – innlegg og talks

Torsdag 21. oktober kunne vi endelig samle dagligvare- og serveringsbransjen til årets viktigste bransjetreff på Quality Hotel Tønsberg. Både rammebetingelser og hvilke muligheter som skapes av endringene etter pandemien var tema gjennom dagen. Det hele ble avsluttet med festmiddag og utdeling av DLF Utmerkelse. Her kan du se noen av innleggene fra fagdagen.

Saker fra DLF Høstmøte 2021

Her har du oversikt over våre saker fra DLF Høstmøte 21. oktober i Tønsberg. Både rammebetingelser og hvilke muligheter som skapes av endringene etter pandemien var tema gjennom dagen hvor dagligvare- og serveringsbransjen var samlet til en innholdsrik fagdag med DLF Talks og innlegg. Det hele ble avsluttet med festmiddag og utdeling av DLF Utmerkelser.

DLF eForum om konkurranserett i dagligvaresektoren 20. mai

Vi inviterer til DLF eForum om konkurranserett i samarbeid med DLF Partner Arntzen de Besche

Torsdag 20. mai kl. 09:00 – 10:00 via Zoom.

Link til streamingen sendes ut dagen før til de som melder seg på. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss. Arrangementet er gratis og åpent kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

 

John Ole Skeide (Markedsdirektør i  DLF) innleder forumet. Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Konkurranserett i dagligvaresektoren: Hvor står vi og hvor går vi?

 • Konkurransetilsynets varsel om overtredelsesgebyr på 21 milliarder kroner til dagligvarekjedene er bare en av mange begivenheter på konkurranserettsarenaen innenfor dagligvaresektoren i den senere tid.
 • Hva skjer med Konkurransetilsynets sak mot Lilleborg, Mondelez og NorgesGruppen? Når er det ulovlig med ulike betingelser mellom en leverandør og kjedene? Hva kan vi forvente av tilsynets veileder om prisdiskriminering?
 • Hvordan blir konkurransemyndighetenes oppfølgning av Stortingets vedtak knyttet til Dagligvaremeldingen? Hvordan kan begrunnelsesplikten utformes?
 • Får lov om god handelsskikk og opprettelsen av Dagligvaretilsynet noen betydning for de konkurranserettslige spørsmålene?
 • Vil storhusholdning etter hvert komme i fokus hos konkurransemyndighetene? Og hva da?

 

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Link til streamingen sendes ut dagen før. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss.

 


Les mer om DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS

EUs UTP-direktiv

Advokat Olav Kolstad i Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet et kort notat om EUs UTP-direktiv og mulige konsekvenser for norske aktører.

Notat om EUs UTP-direktiv