Kurs i Lov om god handelsskikk

Kurs i Lov om god handelsskikk i regi Kvale Advokatfirma

Kurset er et modulbasert e-læringskurs, der man kan logge seg på når man har anledning og eventuelt ta de ulike delene på ulike tidspunkter.

Kurset vil bestå av 3 moduler (som hver varer ca 45 min):
  • En videopresentasjon med slides som blir forklart, der Kvale gjennomgår bl.a. bakgrunn for loven, lovens virkeområde og hovedbestemmelser, oversikt over håndhevingsreglene, forholdet til tilgrensende rettsområder og refleksjoner om hva vi kan forvente av loven.
  • En del der man blir presentert for ulike caser/problemstillinger
  • En del der Kvales advokater diskuterer casene og spørsmålene og angir hva som er riktig og hvorfor

Ulike deler av kurset gjennomgås og presenteres av hhv advokatene Marie Vaale-Hallberg, Kristin Hjelmaas Valla, Trygve Norum og advokatfullmektig Fredrik Bergsjø.

 


Hvis du får problemer sjekk denne steg for steg guiden.


Se også DLF Compliance program


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.