Innhold kun for medlemmer

John Ole Skeide ny markedsdirektør i DLF

John Ole Skeide er på plass som markedsdirektør i DLF og er fagansvarlig for foreningens arbeid knyttet til markedsstrukturene og konkurranseforhold i dagligvare- og serveringsmarkedet. Skeide tar over stillingen etter Arve Jøndahl som avslutter sitt engasjement i slutten av mai.

 «Vi er veldig glade for å få John Ole med i DLF-teamet. Han har med seg unik bransjeinnsikt og verdifull erfaring. Jeg er sikker på at dette vil være til glede og nytte både for våre medlemmer og samarbeidspartnere», sier administrerende direktør Helge Hasselgård i DLF.

Skeide kommer fra stillingen som Konserndirektør Salg i Tine SA, der han har vært siden 2009. Han har tidligere hatt ledende posisjoner i Orkla, inkludert Lilleborg og Peter Möller.

 «Jeg gleder meg til å begynne i DLF, og til å kunne jobbe med viktige problemstillinger sammen med dyktige kolleger, medlemsbedrifter og bransjeaktører», sier John Ole Skeide. 

 

Kontaktinformasjon og oversikt over DLF administrasjonen

 

(saken ble publisert første gang 29. januar 2018).

Kundenes innsyn i leverandørenes kostnader

 

Hva svarer du som leverandør når kunden din ber om innsyn i kostnader knyttet til produksjon eller logistikk? Hvor setter konkurranseregelverket grenser?

Det kommer blant annet an på om kunden også er eller kan bli din konkurrent gjennom Private Labels.

Råd om håndtering av problemstillingen

Vår danske søsterorganisasjon Mærkevareleverandørerne (tidl. DLF Danmark) har bedt sine advokater om råd om hvordan leverandøren kan håndtere en slik problemstilling i praksis.

Last ned advokatfirmaet Hortens notat her

Fortrolighetsavtale

– Hvis en leverandør etter en nøye vurdering velger å gi en kunde innsyn i kostnader, vil vi anbefale at man ber kunden signere en fortrolighetsavtale slik at kunden bærer ansvaret ved et eventuelt brudd på konkurranseregelverket, sier markedsdirektør Arve Jøndahl i DLF.

DLFs høringsuttalelse til utredningsrapporter om dagligvaresektoren

DLF har i dag avgitt sitt høringssvar til de to utredningsrapportene om etableringshindringer i dagligvaresektoren som Næringsdepartementet har sendt ut på høring.

DLFs Høringsuttalelse til utredningsrapporter kan du laste ned her
Rapportene og øvrige høringssvar finner du her

– Norge har et svært konsentrert dagligvaremarked med bare tre store kjeder. Kjedene har samlet butikker, grossist- og distribusjonstjenester i lukkede systemer som gjør det vanskelig for nye aktører å komme inn i markedet. Et åpent marked for distribusjon av dagligvarer ville gjøre det lettere å etablere nye dagligvarekjeder eller nettbutikker, sier adm. direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet. – Saken har stått på den politiske dagsorden i mange år uten at noe har blitt gjort. Nå ser det ut til å være en tverrpolitisk enighet som gir en historisk mulighet til å sikre gode konkurranseforhold i dagligvaremarkedet, sier Hasselgård.

DLF anbefaler i sin høringsuttalelse:

  • Myndighetenes videre arbeid bør ha et bredere fokus enn etableringshindringer. Det bør gjøres en vurdering av om konkurransen i dagligvare- og serveringsmarkedet fungerer tilfredsstillende. Hvis ikke, må man identifisere årsakene og foreslå mulige tiltak.
  • Det bør være åpenhet om rabattene som kjedene forhandler frem fra leverandørene. Kjedene må ikke kunne forlange rabatter og bonuser som ikke står i forhold til hva leverandørene får igjen for dem, og de verdiene som forhandles frem, må kommer forbrukerne til gode.
  • En Lov om god handelsskikk og et Handelstilsyn vil effektivisere verdikjeden og komme forbrukeren til gode.

For spørsmål ta kontakt med Adm.dir Helge Hasselgård eller Markedsdirektør Arve Jøndahl