DLF Webinar: Dagligvaretilsynets rapport om samarbeid i dagligvarebransjen 2023

Den endelige rapporten om samarbeidsklimaet i dagligvarebransjen foreligger nå og kan lastes ned her. 

DLF Webinar 24. april kl. 09:00 – 10:00 (ordinært Teams møte)

DLF inviterer til webinar Tor Erik Engebretsen, direktør for Dagligvaretilsynet, vil gjennomgå rapporten og gå i dybden på noen av de mest interessante resultatene.

Arrangementet er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og krever påmelding i skjema under.

Innkallelse i teams sendes ut fortløpende.


Kontaktperson

John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF | [email protected] | mobil 920 34 567

 

Påmelding


DLF Nyhetsbrev

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev kan du registrer deg her

Gjelder kun ansatte i DLFs medlemsbedrifter.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter