– Valget 2025 blir viktig!

Bli kjent med DLF administrasjonen!

Vi presenterer de ansatte i DLF administrasjonen og denne gangen blir du litt mer kjent med Mette Hanekamhaug som er kommunikasjonsdirektør i DLF. Hun arbeider med næringspolitikk og samfunnskontakt på vegne av medlemmene. En rolle hun har øvd på siden hun var 14 år.

 – Etter videregående dro jeg til Indonesia hvor jeg blant annet studerte tverrkulturell ledelse, forteller Mette. Kort tid etter returen til Molde ble hun kontaktet av FrPs stortingsgruppe i forbindelse med en trainee-stilling de skulle opprette. Noen uker senere satt hun med en enveisbillett på nattbussen fra Molde – Oslo, klar for å starte på sin nye arbeidsplass; Stortinget.

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør i DLF. Foto: DLF

På Stortinget jobbet Mette delvis i kommunikasjonsavdelingen og delvis som assistent for FrPs partiformann, den gang Siv Jensen.
– Omtrent rett fra videregående havnet jeg midt i en helt ny verden, bestående av mediestrategi og oppfølging, skriving av kronikker og taler for politikerne, debattforberedelser og koordinering av medier og reiserute i Norge med Siv Jensen, forklarer Mette. Det ble mye ansvar på kort tid og en bratt læringskurve.

– Etter 1 ½ år i stillingen begynte jeg å studere PR og kommunikasjonsledelse ved BI i Oslo. En karriere innenfor politikken var ikke noe jeg vurderte den gang. Politikk var morsomt, en hobby, en lidenskap, ikke en faktisk jobb.

Mette har tidligere kalt seg et «politisk dyr», og engasjementet i politikken gikk aldri over. Det drev henne fremover til hun, som historiens yngste, ble valgt inn på Stortinget i 2009.
– Det ble en bråstart med mye medieoppmerksomhet. Først på grunn av feiltellinger og usikkerhet rundt fylkenes utjevningsmandater, deretter for det som den gang var en uvanlig lav alder.
Mette mener mediekjøret og oppmerksomheten gav henne en kickstart, fordi det gav henne både en stemme i mediene, et stort nettverk og gjennomslagskraft.

– Det viktigste for meg er hvordan vi ser de muligheten vi har – og ikke minst hvordan vi velger å bruke dem. Å kjenne de politiske beslutningsprosessene, lage politiske strategier og handlingsplaner, evne til å bygge allianser og nettverk og ikke minst – kjenne på ansvaret av å representere andre er erfaringer jeg har tatt med meg. Det er et stort privilegium å arbeide i DLF hvor jeg har mulighet til å arbeide på vegne av våre medlemmer, og for saker jeg oppriktig mener er både viktig og riktig.

Hva er hovedansvarsområdene dine i DLF?

 – Som kommunikasjonsdirektør har jeg ansvaret for å løfte frem DLF og DLFs standpunkt i viktige saker. En stor del av jobben er å forstå mulighetene og utfordringene medlemmene møter, utvikle politiske løsninger og deretter arbeide for å få gjennomslag for disse, forklarer Mette.
– Det er næringspolitikk og samfunnskontakt som er hovedområdene jeg arbeider med, hvor dialog med beslutningstakerne både på Stortinget og regjeringen, relevante organisasjoner, enkeltaktører, journalister og eksperter er sentralt.

Mette sammenligner jobben med et brettspill. – Vi må forstå strukturen spillbrettet bygger på, hvilke funksjoner de ulike brikkene har og hvilke regler som gjelder. Deretter må vi identifisere hvor på spillbrettet hindrene ligger. DLF sin jobb er å arbeide for at det spillbrettet, rammene for spillet vi alle er en del av, er egnet til å nå målet i vårt arbeid, nemlig en sunn og effektiv konkurranse til det beste for forbrukerne.

– Min jobb ser jeg ikke på som «påvirkningsarbeid». Min jobb er å arbeide for at de riktige menneskene har riktig informasjon, som igjen medvirker til riktige beslutninger. Min jobb er å gi medlemmene våre en stemme.

 Fra ditt ståsted: Hvorfor er DLF viktig?

– DLF er vi viktig fordi vi representerer bredden av viktige leverandører i dagligvare- og serveringsbransjen, store som små, norske som internasjonale, og innenfor alle kategorier.  Spekteret av medlemmer gir oss innsikt i bransjepolitiske spørsmål, og muligheten til å tale medlemmenes sak, både til beslutningstakerne og i enkelte tilfeller mediedebatten.

Mette viser også til DLF som viktig arena for medlemmene. Gjennom en-til-en dialog, fem fagkomiteer, flere nettverk, seminarer, webinarer og ikke minst DLF Høstmøte. Alle medlemsbedrifter har samme tilgang og mulighet til løfte sine saker.
– Vi er også en viktig hub for informasjon og innsikt som jeg håper og tror medlemmene setter pris på.

På hvilke områder og saker har du mest fokus i 2024?

 – DLF styre har tydelig angitt hvilke saker DLF skal prioritere i det næringspolitiske arbeidet. Vertikal integrasjon, EMV, rabatt følge varen og distribusjon. De sakene arbeider vi tett med, året rundt, forteller Mette.
– Så er vi nå i starten av det som blir et spennende år. Det er en rekke pågående prosesser i Konkurransetilsynet direkte for vår bransje. Vi fikk en ny næringsminister for kort tid siden som vil være interessert i å sette sitt preg på politikken. Partiene har tøffe nominasjonskamper med nye kandidater som kommer inn på Stortinget etter valget. Våren 2025 vedtar partiene nye partiprogram som blir styrende for arbeidet i neste Stortingsperiode og ikke minst – en viktig del av grunnlaget for nye regjeringsforhandlinger. Dette valget blir viktig, slår hun fast.

Til slutt, Mette, hva er din viktigste oppfordring til medlemmene?

– Jeg innledet med å understreke at vår viktigste jobb er å representere medlemmene. Da må vi vite hvordan vi skal representere dem og deres behov best mulig. Min viktigste oppfordring er derfor:

Ta kontakt! Jo mer vi vet og forstår av deres hverdag, jo bedre jobb for nettopp dere kan vi gjøre.


Intervju med DLF administrasjonen:

Helge Hasselgård, Adm.direktør

Thomas Weihe, Verdikjededirektør.

John Ole Skeide, Markedsdirektør 

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør