Høstens forhandlinger og Lov om god handelsskikk – notat

DLF har bedt advokat Kristin Valla i Kvale Advokatfirma om å gi oss en kort orientering om hvilke forhold leverandørene bør være spesielt oppmerksomme på mht. høstens forhandlinger og Lov om god handelsskikk.

 


Tilbake til forside DLF  medlemssider

Gjenvinningskalkulator – unikt verktøy for emballasje

 

 

(Sak fra Grønt Punkt Norge)

Grønt Punkt Norge vil at norske vareprodusenter skal ta enda større ansvar for at emballasjen deres kan resirkuleres og materialgjenvinnes. Derfor har de utviklet Gjenvinningskalkulatoren.

De siste årene har Grønt Punkt Norge i stadig økende grad hjulpet norske vareprodusenter og importører med å velge bærekraftig emballasje som er godt egnet for gjenvinning. Til tross for at mange setter dette høyt på agendaen, har det siste året vist at det fortsatt er et stort forbedringspotensial.

– Der det finnes gjenvinnbare alternativer er det nå ingen unnskyldning for å velge dårlig emballasje. Gjenvinningkalkulatoren er et verktøy som gjør det enkelt å designe emballasje som kan resirkuleres og bli til noe nytt, sier utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge.

Produsentene sitt ansvar

Grønt Punkt Norge har i dag 6.600 medlemmer og sørget i 2019 for at nærmere 30 000 tonn plastemballasje fra norske hjem ble resirkulert. Alle som selger produkter med emballasje er forpliktet til å være medlem i et godkjent returselskap, og gjennom det betale for innsamling og gjenvinning.

– Lenge har emballasje handlet om kult design som sørger for mest mulig salg. Nå ser vi et klart skille og mange er opptatt av at emballasje skal være bærekraftig og gjenvinnbar, i  tillegg til å ta godt vare på innholdet, sier Daae.

– Og forbrukeren forventer det også, legger han til.

Eneste i Europa

Målet med kalkulatoren er å skape en felles standard for gjenvinnbar emballasje og hjelpe våre medlemsbedrifter som ikke har gjenvinningskompetanse internt.

– Så langt vi kjenner til finnes det ikke lignende verktøy som viser gjenvinnbarhet like presist for alle emballasjematerialer. Det gir norske produsenter en unik mulighet til å være i første rekke når det kommer til å produsere bedre og mer bærekraftig emballasje, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Returselskapet er overbevist om at kalkulatoren vil bidra til at langt mer av emballasjen som selges i norske butikker lar seg resirkulere.

– Samtidig skal vi huske at emballasjens viktigste egenskap er å beskytte produktet. Av og til må gjenvinnbarheten til emballasjen gå på bekostning av matsikkerhet og krav til holdbarhet. Enkelte matvarer trenger barrier som ikke er forenlig med gjenvinnbarhet, sier utviklingssjef Johannes Daae.


Fakta
  • Gjenvinningskalkulatoren beregner plast- og kartong-emballasje i tillegg til glass-, og metall.
  • I kalkulatoren legger produsentene inn informasjon om materialvalg for ulike deler av emballasjen som etiketten, barrierer, lokk og lim. Fortløpende får emballasjen en vurdering på hvor gjenvinnbar den er.
  • Kalkulatoren er kun tilgjengelig for medlemmer i Grønt Punkt Norge.

Les hele saken hos Grønt Punkt Norge AS

Logg inn for å bruke gjennvinningskalkulatoren 

Brukerveiledning

Bilder er lånt av Grønt Punkt Norge AS.


Om DLF og Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje.

På midten av 90-tallet så DLF at våre medlemmers emballasje utgjorde en betydelig mengde av det voksende avfallsproblemet hos norske forbrukere, og at vi måtte ta ansvar for at avfallet ble forsvarlig tatt hånd om og gjenvunnet (som en del av det utvidede produsentansvaret). DLF var derfor en av pådriverne og signatarene for de bransjeavtalene som ble inngått i perioden 1994-1996. Bransjeavtalene sikret samarbeid mellom næringsliv og myndigheter om stadig bedre innsamling og gjenvinning av emballasje til en lavest mulig kostnad, – uten offentlige avgifter.

Les mer her

Beskyttet: Christine Tacon – innlegg DLF eHøstmøte 2020

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

DLF eHøstmøte 2020 – innlegg og talks

Høstens DLF-møte ble som alltid avholdt den tredje torsdagen i oktober, men på grunn av smitteverntiltakene ble møtet avviklet digitalt. Dersom du gikk glipp av DLF eHøstmøte 2020, eller er det noe du ønsker å se på nytt finner du alle innleggene her.

DLF støtter TV-aksjonen – Et hav av muligheter

DLF støtter TV-aksjonen NRK 2020 hvor bidraget går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

DLF oppfordrer våre medlemsbedrifter til å bidra til TV aksjonen.

(Info fra blimed.no)

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

For mer informasjon: 

NRK TV- aksjonen – Et hav av muligheter

Vinnere av DLF Utmerkelser 2020!

Vinnerne av årets DLF Utmerkelser er kåret!

 Torsdag 15. oktober ble vinnere av DLF Utmerkelser 2020 kåret under historiens første digitale DLF Høstmøte.

DLF Samfunnsansvarspris gikk til TINE SA for bærekraftig verdiskaping, DLF Innovasjonspris ble tildelt Hansa Borg Bryggerier AS for Hansa Mango IPA og DLF Merkevarepris ble tildelt Essity Norway AS for Libero.


Vinnerne av DLF Utmerkelser er strålende eksempler på hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnsaktører. Vinnerne og de øvrige finalistene viser prestasjoner til inspirasjon og etterfølgelse for hele bransjen. Først og fremst har de lykkes i å utvikle fantastiske produkter til nytte og glede for norske forbrukere.  

 – Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF


 

DLF Merkevarepris ble tildelt Essity Norway AS for Libero.

 

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av DLF Merkevarepris er et produkt som i nærmere 40 år har vært på markedet i Norge, og som er markedsledende i sin kategori. De har klart å holde sin posisjon gjennom å være tro mot sin strategi, levere kvalitet, være innovative og snakke direkte til og med forbrukeren. Med dette har de har skapt sterk lojalitet og tydelig engasjement i sin målgruppe, en målgruppe som stadig fornyer seg. Årets vinner scorer høyt på alle kriteriene for prisen og er en tydelig ledestjerne i sin kategori.

Jurymedlemmer:

Lars Erling Olsen, Professor på BI
Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder i Opinion AS
Julie Johansen, Kategori- og innkjøpsdirektør, REMA 1000
Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

DLF Innovasjonspris ble tildelt Hansa Borg Bryggerier AS for Hansa Mango IPA

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av DLF Innovasjonspris har demonstrert en tydelig verdiskapning både for handelen og forbruker. Med sitt produkt har de skapt begeistring gjennom en ny trend og en utvidet målgruppe, og ikke minst har de bidratt til mangfold i sin kategori med en ny smak. De har – til tross for begrensninger i markedsføring – klart å bli en «snakkis» med et design som skiller seg ut i butikk og som har truffet målgruppen.  Årets vinner har tydelig skapt engasjement, begeistring, mangfold og verdi både for forbruker og handel.

Jurymedlemmer:
Lars Erling Olsen, Professor på BI
Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder i Opinion AS
Julie Johansen, Kategori- og innkjøpsdirektør, REMA 1000
Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt TINE SA for bærekraftig verdiskaping

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris har en helhetlig tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar. Det gjennomsyrer hele virksomheten og alle ledd i bedriften. De har gått grundig til verks for å avdekke problemstillinger og finne løsninger.  Bedriften jobber langsiktig og målrettet. Den setter hårete mål og kan dokumentere konkrete resultater av tiltak som har gitt positiv effekt for klima og miljø, og av tiltak som har gitt helsemessige gevinster for forbrukeren. Årets vinner står frem som et eksempel til etterfølgelse. Bedriften har vist hvordan en bærekraftig tilnærming til samfunnet lar seg kombinere med sunn verdiskaping.

Jurymedlemmer:
Jaana Røine, Adm.direktør i Grønt Punkt Norge
Ole Berg, Seniorrådgiver Helsedirektoratet
Morten Karlsen, Direktør Innkjøp, NHO Reiseliv
Heidi Furustøl, Daglig leder Etisk handel Norge
Helge Hasselgård, Adm.direktør i DLF

 


Foto: Playroom AS
Helge Hasselgård (Adm.dir i DLF) Guri Solberg og Øystein Bu (styreleder i DLF og Adm.dir Dr. Oetker).


Om DLF Utmerkelser

 DLF Innovasjonspris

Gjennom denne prisen ønsker DLF å trekke frem gode eksempler på bredden og kvaliteten i medlemmenes innovasjonsarbeid, og dele gode løsninger for å inspirere bransjen til fortsatt satsing på innovasjon i hele verdikjeden.

DLF Merkevarepris.

Denne prisen skal tydeliggjøre merkevarens styrke og posisjon i samfunnet og vi ønsker å dele gode løsninger for å inspirere bransjen til å utvikle merkevarens posisjon.

DLF Samfunnsansvarspris.

Med denne prisen ønsker DLF å trekke frem gode eksempler på hvordan merkevarene eller merkevarebedriftene tar et betydelig og viktig samfunnsansvar. Det kan være gjennom å bidra til bedre folkehelse, bedre ressursutnyttelse, lavere klimautslipp eller/og å løse sosiale problemer.

Om DLF

DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet. Vi arbeider for et dynamisk marked med sunn og rettferdig konkurranse for merkevarer, til beste for forbrukeren. Våre nærmere 100 medlemmer står for omlag 95 % av omsetningen av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, restauranter og annen storhusholdning. Les mer om DLF

Webinar: Kjedenes doble rolle som kunde og konkurrent

 

Når dine merkevarer står i hylla ved siden av kjedens EMV, er kjeden både din kunde og din konkurrent. Hva betyr kjedens dobbeltrolle for konkurransen, og hvilke problemstillinger medfører det for deg som leverandør? Denne problemstillingen, «The Dual Role of Retailers», er aktuell i mange markeder.

I samarbeid med København Business School arrangerer vår danske søsterorganisasjon Mærkevareleverandørerne (MLDK) tre gratis webinarer som har dette som tema. Webinarene tar for seg ulikhetene i forretningsmodellene til selvstendige merkevarer og EMV, implikasjoner som oppstår når kjedene blir kunde og konkurrent i samme marked og hvordan denne problematikken også gjør seg gjeldende i digitale kanaler.

Webinar 1:

Wed 28th Oct, 2020 1pm – 3.30pm (CET)
Private labels, competing business models and the dual role of retailers

Webinar 2:

Mon 9th Nov, 2020 9am – 11.30 am (CET)
In-store competition between private labels and branded goods

Webinar 3:

Tue 17th Nov, 2020 9am – 11.30 am (CET)
The role and business models of digital platforms

 

Webinarene er gratis og åpent for DLFs medlemmer.

Last ned program her.

Meld deg på her!

DLF eHøstmøte 2020 program

 

(oppdatert 13. okt)

Programmet til det digitale DLF eHøstmøte 15. oktober er klart.

Det er mange viktige saker på bransjens agenda denne høsten. Erfaringene fra koronapandemien og smitteverntiltakene står sentralt. Men det er også et år preget av politiske diskusjoner rundt bransjen vår. Blant annet den ferske stortingsmeldingen, og den nylig vedtatte Lov om god handelsskikk.

Det blir innlegg av Næringsminister Iselin Nybø og Christine Tacon, direktøren for det britiske dagligvaretilsynet (GCA).

Politisk debatt med stortingsrepresentantene Terje Aasland (A), Helge-André Njåstad (FrP) og Kårstein Løvaas (H).

En rykende fersk evaluering fra Oxford Research av leverandørindustrien under covid-19 pandemien.

DLF miniTalks hvor tema er «Viktig læring av koronatiden så langt- og mulige konsekvenser i markedet i 2021 og fremover»

5 på gaten – Vi har vært ute og snakket med tilfeldige forbipasserende og stilt spørsmål om hva de tenker om Lov om god handelsskikk og koronakrisen. Vi møtte på noen kjente fjes og de hadde masse å si!

Tradisjonen tro skal vi også kåre vinnere av DLF Utmerkelser 2020.

Med andre ord blir det et innholdsrikt og høyaktuelt program på historiens første DLF eHøstmøte.


Tar du sjansen på å gå glipp av årets eHøstmøte? Hør hva Svein har å si:


Påmelding

Hold av i kalenderen 15. oktober kl. 9:00 – 12:30

Arrangementet er gratis!

DLF eHøstmøte er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, DLF Partnere, inviterte gjester og presse.

Kartlegging av innkjøpsbetingelser

Konkurransetilsynet offentliggjorde i dag resultatet fra kartleggingen av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet frem til 2019. Tallene viste lite variasjoner fra foregående år.

Konkurransetilsynets arbeid med å kartlegge innkjøpsbetingelsene til kjedene er et ledd i arbeidet med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Nå ønsker tilsynet å fortsette samarbeidet med leverandørene for å få mer informasjon om årsakene til at ulike betingelser oppstår.

Vi er glade for at Konkurransetilsynet ønsker mer informasjon fra kjedene og leverandørene som kan belyse årsakene til at de årlige forhandlingene gir ulike betingelser, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

Store årlige forskjeller mellom leverandørene

Konkurransetilsynets rapport viser at innkjøpsbetingelsene samlet sett er lite endret mellom 2017-2019. Variasjonene er likevel store både mellom leverandørene, og årlig mellom den enkelte leverandør og kjede. Tilsynet ønsker å fortsette kartleggingen de kommende årene for å følge utviklingen i markedet.

– Vi merker oss at det er til dels store variasjoner mellom leverandørene og fra år til år, og ser frem til å få belyst hva årsakene til disse er. Det vil være viktig informasjon som kan være til nytte for alle aktørene i dagligvaremarkedet, sier Hasselgård.

Større utvalg av leverandører

Så langt har kartleggingen tatt utgangspunkt i 16 leverandører. Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare, viser til at det vil være interessant å inkludere flere leverandører i informasjonsinnhentingen. Det vil kunne gi et større helhetsbilde for hele markedet.

– Å utvide antall leverandører i kartleggingen vil gi mer kunnskap om forskjeller i betingelser og årsaken til disse. Slik vil vi få mer innsikt i hvilke mekanismer i forhandlingene med kjedene som gir utslag i ulike betingelser, avslutter Helge Hasselgård.


Konkurransetilsynets pressemelding finner du her.
Rapporten fra kartleggingen finner du her.

DLF eForum: Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

DLF arrangerer i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet – NTNU DLF eForum om:

Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

Dato:             11.november 2020
Tid:                 Kl. 8:30 – 11:00
Sted:               Streaming / Nettmøte

Språk:            Norsk og engelsk

Arrangementet er gratis.

DLF eForum er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.


Hovedtema:

Verdikjede; planlegging, samarbeid, informasjonsdeling, bærekraft

Hensikt:

  • Inspirasjon og kompetansespredning omkring planlegging og styring av produksjon, logistikk og verdikjede
  • Demonstrere teknologier og verktøy fra NTNUs Logistikk 4.0-laboratorium

Sett av tiden i kalenderen allerede nå og meld deg på!