RetailBlue: 2021 – Hva nå?


(Innlegget er skrevet av RetailBlue)

Innsikt

Gjennom et år hvor dagligvarebransjen har hatt en historisk salgsutvikling, og hvor vi har en bakenforliggende forklaring som ikke har vært ønsket, så skal vi snart tilbake til det normale – eller kanskje det nye normale?

Serveringsmarkedet vil ta tilbake volum og grensehandel vil komme tilbake.

Gjennom unntaksåret vi har opplevd har også hele verdikjeden lært seg nye måter å arbeide på – og gjort seg erfaringer ut fra disse. Uttalelser fra kjeder og butikker spriker fra:

 • Vi ser med glede frem til å nyttiggjøre oss selgernes kompetanse og bidrag igjen.
 • Vi vil begrense besøk fra «tidstyvene».

Begge utsagn understreker hvor viktig det er at selgerbesøkene gir verdi – og at dette kan vises gjennom resultater.

Samtidig synliggjør utsagnene usikkerheten om fremtidige rammebetingelser for besøk og innhold i disse. Da er det viktig at leverandørene også tar med seg sine erfaringer fra siste år og optimaliserer sin ressursbruk ut fra dette.

 • Hva skal være prioritert tidsbruk for egne ressurser?
 • Hvor ønsker man fleksibiliteten som innkjøpte tjenester kan gi?

Vi kan hjelpe

RetailBlue diskuterer gjerne mulige løsninger for en regelmessig måling av sortiment i hyllen, labels, varetrykk, gjennomføring av kampanjer og alt annet som kan registreres i butikk. Og en ting er helt sikkert, butikker må gi leverandører tilgang til å måle avtalte gjenytelser til sine markedsinvesteringer.

Dokumentasjon

2020 ga oss også Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Der finner vi blant annet:

§6 Skriftlighet og klarhet.
Avtaler skal inngås skriftlig og klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere. En part kan ikke ensidig endre avtalen

I lovbestemmelsen ligger et krav om at avtalene er klare på hva som er betaling for en tjeneste (JM) og hva som er kontantoverføring eller rabatt

Presiseringen i loven som bidrar til at partene må beskrive JM-tiltak bedre i sammenheng med prinsippet om proporsjonalitet mellom ytelsen og motytelsen gjør at mange leverandører vil være opptatt av at de rent faktisk mottar en tjeneste fra kjeden. En dokumentasjon fra 3. part vil være verdifull i en slik sammenheng.

Flere dagligvareleverandører må også redegjøre for sine nettopriser til Konkurransetilsynet. I den sammenheng kan en leverandør bli eksponert for å måtte redegjøre for hvorfor han differensierer sine vilkår til kjedene. I den sammenheng er det viktig å dokumentere at man faktisk får utført en markedsføringstjeneste for de JM-beløp man betaler.

RetailBlue tilbyr denne type dokumentasjon.

RetailBlue – Vi ser det som det er.

 


Les mer om oss og våre tjenester her

Last ned en kortfattet oppsummering av RetailBlue sine tjenester.

Følg oss på LinkedIn

TINE og Orkla vinner Plastløftet-prisene for 2021

Plastløftet

Onsdag 24. mars ble DLF medlemsbedrifter TINE og Orkla premiert med Plastløftet-priser sammen med Arcus for sine bidrag. Dette er andre gang Grønt Punkt Norge deler ut priser til bedrifter som har bidratt til at plastemballasjen deres er mer innovativ og bærekraftig.

Vinnerne av årets priser premieres blant annet for mindre emballasje rundt skivet ost, saftflasker i 100 prosent gjenvunnet plast og pantbare vinflasker. Totalt har deltakerne i Plastløftet kuttet 1 017 tonn plast og erstattet 8 857 tonn jomfruelig plast med resirkulert.

Ni nominerte til priser

Totalt har 58 bedrifter tatt Plastløftet i 2021. De har dermed gitt et løfte om å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi ved å forplikte seg til å øke bruk av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. I tillegg til å gi et løfte må alle bedrifter rapportere hvilke tiltak de har gjennomført, og hvilke positive konsekvenser det har hatt på plastemballasjen deres.

Når alle har rapportert deler Grønt Punkt Norge ut tre priser for reduksjon av unødvendig plast, design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast.

Totalt ni bedrifter ble nominert, og nå er vinnerne kåret.

Vi har fått inn veldig mange gode tiltak, så det har vært krevende å velge ut både nominerte og ikke minst vinnere. Det er fantastisk å se så mange gode initiativer. Selv om det ikke resulterer i en pris for alle, så har mange lagt ned et viktig bærekraftig arbeid som vil utgjøre en forskjell for framtida, sier juryleder Johannes Daae.

Til sammen har de 58 bedriftene som har gjennomført Plastløftet sørget for å bruke 8 857 tonn resirkulert plast, de har kuttet 1 017 tonn unødvendig plast, erstattet 1 030 tonn plast med annet materiale og bedret gjenvinnbarheten på 5 480 tonn plastemballasje.

Vinner med emballasje for ost og en gammel klassiker

Prisen for reduksjon av unødvendig plast går til TINE. De vinner blant annet for å ha redusert emballasjen på skivet ost, fjernet skrukorken på melkekartongen til økologisk melk og testet ut rømmebegre i fiberemballasje.

– TINE har imponert juryen i flere år ved å redusere materialmengden på emballasjen til en rekke produkter. Det siste året har de redusert tykkelsen av emballasjen på skivet ost med 12 prosent, noe som gir en årlig besparelse på 72 tonn plast. I tillegg har de fjernet skrukorken på melkekartongen til økologisk melk, som kan være et dristig valg overfor forbruker, sier juryen.

Banebrytende vinner

Prisen for økt bruk av resirkulert plast går til Orkla. De vinner fordi de alltid jobber aktivt for å bruke så mye resirkulert materiale som mulig i sin emballasje. Blant annet har de i 2020 endret emballasjen til FunLight som nå produseres i 100 prosent gjenvunnet plast (i plastkvaliteten PET) og de fleste flytende rengjøringsmidler har nå emballasje i 75 prosent gjenvunnet plast (i plastkvaliteten HDPE).

– Orkla har i en årrekke vært med på å drive fram bruk av gjenvunnet plast i emballasje. Årets pris får de dermed ikke bare på grunn av tiltakene de har gjennomført i 2020, men er en anerkjennelse for arbeidet de har gjort over flere år. Orkla har inspirert, etterspurt og dermed banet vei for mange andre aktører som har gått over til gjenvunnet plast. I tillegg ligger de i forkant og finner stadig flere områder der det er mulig å bytte ut jomfruelig plast med gjenvunnet materiale, sier juryen.

Vinner med pant

Prisen for design for gjenvinning går til Arcus. De vinner for samarbeidet med Infinitum og Vinmonopolet, og pantbare vinflasker og mindre plastflasker i lerkeformat (PET). De pantbare lerkene har også krevd endring av panteautomatene.

– Arcus har gjennom dette arbeidet kombinert endringer av emballasjen for å bedre gjenvinnbarheten, med systemendringer med andre aktører. Ved å innføre pant på flaskene fra Vinmonopolet sikrer man at de kan gå i strømmen for A-PET og kan gjenvinnes med høy kvalitet.

Juryen

Årets jury har bestått av Johannes Daae (utviklingssjef i Grønt Punkt Norge), Lars Brede Johansen (analytiker i Handelens Miljøfond) og Kari Bunes (direktør i Emballasjeforeningen).

Dette er Plastløftet

Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Alle bedrifter som tar løftet forplikter seg til å:
– øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje
– kutte unødvendig bruk av plast
– designe for gjenvinning

Plasløftet ble lansert av Grønt Punkt Norge i januar 2019.
– I 2020 gjennomførte 49 bedrifter Plastløftet.
– I 2021 gjennomførte 58 bedrifter Plastløftet.
– Hvert år deles det ut tre Plastløftet-priser.

Les mer om Plastløftet her!


Kilde:

Pressemelding fra Grønt Punkt Norge

For mer informasjon:

Arve Martinsen
Kommunikasjonsansvarlig næringsliv
Tel:+47 473 89 818

DLF Webinar om effektivisering av lastbærere i bransjen 22. april

Vi inviterer til DLF Webinar hvor Norsk Lastbærer Pool (NLP) presenterer nyheter som effektiviserer håndteringen av lastbærere i bransjen.

Torsdag 22. april kl. 09:00 – 10:00 via Teams.

Thomas Weihe (Verdikjededirektør DLF) innleder webinaret. Fra NLP kommer Rune Myrmel (Adm.direktør) Kjell Ove Hansen (Logistikksjef) og Frank Holen (Salg- Marked og Produktsjef).

Dette får du høre mer om:

 • NLP hjelper nå enda flere leverandører med håndtering av lastbærere.
 • Paller og kasser som «forsvinner» kan fort bli dyrt. Hvordan kan leverandørene unngå at lastbærerne «blir borte»?
 • NLP gir tips og innspill til hvordan leverandørene kan få enda bedre hjelp og service fra NLP.

Webinaret er spesielt relevant for:

Logistikkledelse, lageroperatører, produksjon, distribusjon og andre som har økonomisk- og/eller operativt ansvar for-, eller befatning med lastbærere.

Meld deg på i skjemaet her!

Frist for påmelding er mandag 19. april!

Arrangementet er gratis og er åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.

Vi oppdaterer programmet med mer informasjon fortløpende.


Om NLP:

DLF er medeier i flere bransjeseksalper og NLP er et av disse. NLP tilbyr i dag returordninger for EUR-paller (tre), plastpaller og plastkasser, samt tilknyttede tjenester for norsk dagligvarebransje. Deres IT-løsninger er spesialutviklet og fremstår som en sentral del av virksomheten. Selskapet har i dag en betydelig markedsandel og sunn drift. Kostnadene forbundet med håndtering av lastbærere i bransjen er betydelig redusert.


Aktuelle saker:

DLF er på vegne av medlembedriftene medeier i bransjeselskaper

DLF og NLP

 

Digital DLF Generalforsamling og eForum torsdag 15. april

Bli med på digital DLF DLS Generalforsamling torsdag 15. april kl. 14:00 – 15:30.

Etter den formelle generalforsamlingen fortsetter vi med DLF eForum hvor du møter:

 • Tor Erik Engebretsen, direktøren for det nye Dagligvaretilsynet
 • Stortinget har sagt sitt – hva nå?
  Stortingsrepresentant Kårstein E. Løvaas (H) orienterer om stortingets vedtak for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, og adv. Olav Kolstad forklarer hva som skjer videre og hvilke konsekvenser det får.
 • Stein Rømmerud, kommunikasjonsdirektør i NorgesGruppen
Saksdokumenter og fullmakt

Den formelle generalforsamlingen gjennomføres i starten av møtet. Innkalling er sendt alle hovedkontakter via Outlook. Saksdokumenter vil bli tilgjengelig på medlemssidene (krever innlogging) senest 14 dager før møtet. Har du ikke tilgang her må du registrer deg.  Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til firmapost@dlf.no før kl. 13:30 torsdag 15. april.

Generalforsamlingen er kun åpen for ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Påmelding i skjema under.


Påmelding til DLF DLS Generalforsamling 15. april 2021

Generalforsamling er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

 

 

 

 

Grønt Punkt Norge inviterer til webinar om engangsplast-direktivet (SUP)18. mars


Grønt Punkt Norge inviterer til webinar om engangsplast-direktivet (SUP) torsdag 18. mars kl. 10.00 – 11.30

I juli 2021 trer «single-use plastics directive» (SUP) i kraft i Norge og EU. Direktivet innebærer at en rekke engangsprodukter i plast blir forbudt, i tillegg blir det også lovpålagt å merke enkelte plastprodukter.

Mange av DLFs medlemmer har spørsmål om direktivet og hvordan regelverket vil implementeres i Norge. I den forbindelse inviterer Grønt Punkt Norge til webinar der blant annet Miljødirektoratet vil dele informasjon om innføringen i Norge. De vil også svare på spørsmål.

Program

10.00 – 10.05

Introduksjon

Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge

 

10.05 – 10.25

History and background, SUP in Europe

Joachim Quoden, Managing Director EXPRA

 

10.25-10.45

Direktivet om plastprodukter: gjennomføring i Norge

Ingunn Dale Samset, sjefingeniør i seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet

 

10.45-11.30

Spørsmål


Grønt Punkt Norge hjemmeside

DLF og Grønt Punkt Norge

DLF Partner nyhet innlegg

a:7:{s:8:»location»;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:»param»;s:9:»post_type»;s:8:»operator»;s:2:»==»;s:5:»value»;s:4:»post»;}}}s:8:»position»;s:6:»normal»;s:5:»style»;s:7:»default»;s:15:»label_placement»;s:3:»top»;s:21:»instruction_placement»;s:5:»label»;s:14:»hide_on_screen»;s:0:»»;s:11:»description»;s:0:»»;}

Tor Erik Engebretsen blir direktør for Dagligvaretilsynet

Tor Erik Engebretsen er i statsråd utnevnt til direktør for det nyopprettede Dagligvaretilsynet. Han starter i jobben 1. februar.

Vi ønsker Engebretsen velkommen og lykke til i det som vil bli en svært viktig rolle for hele dagligvarebransjen, sier Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF. Vi ser frem til å samarbeide med ham og Dagligvaretilsynet, og er veldig glad for å kunne presentere ham for våre medlemmer på DLF Generalforsamling 15. april.

Mer informasjon om DLF Generalforsamling sendes ut via nyhetsbrev og på våre nettsider. Hold av datoen!


Dagligvaretilsynet får en leder med solid kjennskap til dagligvarebransjen, lang erfaring fra tilsynsvirksomhet og som leder. Dette er kompetanse som blir viktig for oppbygningen og driften av Dagligvaretilsynet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 29.januar.

Tor Erik Engebretsen. Foto: Medietilsynet

Tor Erik Engebretsen (62) startet i analyseselskapet Nielsen Norge i 1989, der han i 15 år hadde ulike lederstillinger. I 2006 startet han i Medietilsynet og var blant annet direktør for Tilskudd, økonomi og marked. Han sluttet høsten 2020.

Engebretsen er fra Nordstrand i Oslo, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen BI, har en Master of Science in Business fra University of Wisconsin, og er for tiden i gang med et tverrfaglig masterstudium med innovasjon som spesialisering ved Universitetet i Oslo.

Dagligvaretilsynet er nå godt rustet for det viktige arbeidet det skal i gang med. Prosessen ble gjennomført med bistand fra et rekrutteringsbyrå. Flere gode kandidater ble vurdert, men Engebretsen kom ut som den anbefalte kandidaten, sier Nybø.

Jeg ser frem til å etablere et effektivt tilsyn med et viktig oppdrag i dagligvarebransjen, og vil legge stor vekt på god dialog med aktørene i bransjen, sier Tor Erik Engebretsen.

Om Dagligvaretilsynet

 • Dagligvaretilsynet ble opprettet 1. januar 2021, og  har kontorer sammen med Forbrukertilsynet i Porsgrunn. I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 6,5 millioner kroner til Tilsynet.
 • Dagligvaretilsynet skal håndheve lov om god handelsskikk. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Loven skal ikke svekke forhandlingsmakten til dagligvarekjedene. Tøffe forhandlinger, der kjedene legger press på leverandørene, er viktig for innovasjon og lavere priser.
 • Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk.

Kilder: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Foto: Medietilsynet

DLFs medlemssider

DLF medlemssider er en nettside for ansatte i DLFs medlemsbedrifter som krever pålogging.

Innhold

På DLF medlemssiden blir det lagt ut presentasjoner fra forskjellige møteplasser, nyhetssaker og informasjon.

Hvordan får du tilgang til medlemssidene?

Ønsker du tilgang til nettsiden må du registrer deg. Det er kun mailadresse som er knyttet opp til din arbeidsplass som kan brukes.

Vi godkjenner tilgang fortløpende og så raskt vi kan slik at du  kan logge deg inn. Innlogging finner du på www.dlf.no og «logg inn medlemmer» på menyen øverst til høyre.

Kontaktinformasjonen blir lagret i publiseringsverktøyet (WordPress). I tillegg blir du registrert i vårt CRM-system slik at vi kan sende deg informasjon ved tekniske problemer e.l.

Nyhetsbrev

Informasjon om nytt innhold på sidene formidles via vårt nyhetsbrev. Dersom du ikke allerede er mottaker kan du registrere deg her eller melde fra om dette når du registrere deg som bruker av medlemssiden.

Nyhetsbrevet er kun for ansatte i DLF medlembedrifter. Du kan når som helst melde deg av.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du her.

Spørsmål

Har du spørsmål om DLF medlemssider er det bare å ta kontakt med oss. Klikk her for å sende mail.


 

(Saken ble publisert første gang 18. desember 2018).

Næringskomiteen vil sørge for bedre konkurransevilkår i dagligvaremarkedet

Torsdag 21. januar avga næringskomiteen sin innstilling i Stortingsmelding 27 «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane». En samlet komite peker på at den vertikale integrasjonen i dagligvaremarkedet er uheldig for konkurransen og at det rammer forbrukerne.

Stortingsmeldingen ble lagt frem for Stortinget allerede våren 2020, og politikerne har brukt god tid på å lytte til aktørene i bransjen. Det har gitt en god forståelse av markedet, noe som gjenspeiles i meldingen.

– En samlet komite går langt i å peke på at maktkonsentrasjonen på kjedeleddet rammer forbrukerne. DLFs viktigste arbeid er å sikre forbrukerne tilgang til et mangfold av kvalitetsvarer til riktig pris, og da trenger vi en velfungerende konkurranse, sier  Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i DLF.

Flere gode gjennomslag for DLF

De viktigste sakene til DLF har vært å sikre tilgang til distribusjon på transparente, like og konkurransedyktige vilkår, sørge for at rabattene fra leverandørene i større grad skal følge varen og komme forbrukerne til gode, og at uavhengige merkevarer må få konkurrere med kjedenes EMV på like vilkår.

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør i DLF.

– Vi opplever at politikerne har vært lydhøre, og er svært glade for at flertallet i komitéen foreslår flere tiltak i tråd med våre innspill, sier Mette Hanekamhaug. Overordnet handler dette om reell konkurranse med rettferdige konkurransevilkår, noe vi mener disse tiltakene bygger opp under.

Næringskomiteen har flere merknader som peker på en uheldig maktkonsentrasjon på kjedeleddet og negative konsekvenser ved vertikal integrasjon. Flertallet følger opp med tiltak som ber Konkurransetilsynet å drive sterkere tilsyn med konkurransehemmende atferd vertikalt i verdikjeden og kjedenes økende kontroll over produsent- og leverandørleddet.

– Vi har problematisert fremveksten i EMV og etterlyst tiltak som legger til rette for like konkurransevilkår mellom uavhengige merkevarer og EMV. Komiteens ber om informasjon som avdekker eventuell kryssubsidiering, noe som vil være et viktig skritt i riktig retning, understreker Mette Hanekamhaug.

Distribusjon er et etableringshinder

Komiteens merknader viser til at manglende tilgang til distribusjonstjenester utgjør et betydelig etableringshinder. Å sikre at grossisttjenester skal være på transparente, like og konkurransedyktige vilkår er viktig for å øke konkurransen i hele verdikjeden.

– Vårt standpunkt har vært å åpne for konkurranse. Kjedene skal selvsagt fortsette å tilby distribusjonstjenester, men dette handler om å sikre konkurranse i alle ledd av verdikjeden. Jeg håper og tror at både leverandørene og kjedene ser at økt åpenhet i bransjen er til det beste for alle aktørene og viktigst: forbrukerne, avslutter Hanekamhaug.

Komiteens innstilling finner du her. 


Relevante saker:

DLF på høring om stortingsmeldingen

Ny stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen (DLF Partner Kvale)


 

DLF pressebilder