DLF Compliance Program

Les mer

Kurs i Lov om god handelsskikk

I samarbeid med DLF Partnere Kvale arrangerer vi kurs i Lov om god handelsskikk. Kursene er spesielt relevante for daglig leder samt ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Les mer

Krav til merking ved retusjert reklame

Stortinget vedtok i juni 2021 en endring i markedsføringsloven som gjør at reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, må merkes. Hvordan reklamen skal merkes fremgår av en egen forskrift. De nye kravene vil gjelde fra 1. juli 2022. DLF Partner KVALE har skrevet et notat  om hva forskriften går ut på.

Les mer

Dagligvaretilsynets undersøkelse om forhandlinger og avtaler i dagligvaremarkedet

Dagligvaretilsynet skal gjennomføre en undersøkelse som har til hensikt å sikre en dypere forståelse for forhandlingssituasjon og samarbeidsklima mellom kjeder og leverandører innen dagligvaremarkedet og tilstøtende næringer (kiosk og bensin, med handel av dagligvarer og kioskvarer, bredsortiments-butikker ol.). 

Les mer

COOP endrer tidsfristene for lanseringsvinduene i 2023

Coop har varslet at de vil fremskynde tilbakemelding på sortimentsendringer med tre uker for L1 og L2 i 2023. Coop har valgt å gjøre dette ensidig, og bryter dermed med bransjestandarden som så langt har regulert varslingsfristene for sortimentsendringer.

Les mer