Hansa Borg Bryggerier mottar DLF Innovasjonspris 2020

 

Da har endelig Hansa Borg Bryggerier også fått sin velfortjente DLF Innovasjonspris 2020.

Onsdag 13. januar overrakte DLFs Markedsdirektør John Ole Skeide prisen for «Hansa Mango IPA» til Niklas Minken, Kommersiell direktør i Hansa Borg og Stina Kildedal-Johannessen, Leder kommunikasjon & bærekraft i Hansa Borg. Overrekkelsen ble gjort i forbindelse med Hansa Borgs digitale kick-off for 2021.

På grunn av årets spesielle omstendigheter fikk vi dessverre ikke til en overrekkelse av priser slik vi tidligere har gjort det, i Tønsberg under en festmiddag med bransjekolleger i salen. Men, vi sørger likevel for å få gitt de velfortjente prisene til vinnerne uansett. Vi tar hensyn til smittevernregler. Vinnere av DLF Utmerkelser 2020 ble kåret under  DLF eHøstmøte 15. oktober.

 

Stina Kildedal-Johannessen og Niklas Minken fra Hansa Borg Bryggerier og John Ole Skeide, DLF. Foto: DLF

 

Niklas Minken, Hansa Borg Bryggerier. Foto: DLF

– Vi setter arbeidet med innovasjon og produktutvikling høyt i Hansa Borg Bryggerier. Hansa Mango IPA har vært en vekstkatalysator og inspirasjonskilde for innovasjon i kategorien smaksatt øl og har bidratt til å styrke Hansa sin posisjon som Norges sterkeste ølmerke, sier kommersiell direktør i Hansa Borg, Niklas Minken. Å vinne denne prisen motiverer oss til å jobbe enda hardere med dette i årene som kommer!

– Vi vil gjerne også benytte anledningen til å takke DLF for innovasjonsprisen. Prisen har skapt stolthet i organisasjonen og motiverer oss til videre innovasjonsarbeid. Det er ganske unikt å motta innovasjonspris og få så mye oppmerksomhet som vi får på Hansa Mango IPA, når vi ikke har mulighet til å markedsføre våre produkter. Det er veldig hyggelig å bli lagt merke til i et marked med så mange aktører og konkurrenter, avslutter Niklas.

Juryens begrunnelse

Årets vinner av DLF Innovasjonspris har demonstrert en tydelig verdiskapning både for handelen og forbruker. Med sitt produkt har de skapt begeistring gjennom en ny trend og en utvidet målgruppe, og ikke minst har de bidratt til mangfold i sin kategori med en ny smak. De har – til tross for begrensninger i markedsføring – klart å bli en «snakkis» med et design som skiller seg ut i butikk og som har truffet målgruppen.  Årets vinner har tydelig skapt engasjement, begeistring, mangfold og verdi både for forbruker og handel.

Juryen består av:

Lars Erling Olsen, Professor på BI
Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder i Opinion AS
Julie Johansen, Kategori- og innkjøpsdirektør, REMA 1000
Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

 

Se finalistvideoen til Hansa Borg Bryggerier  her:

DLF har laget video på alle finalistene til DLF Utmerkelser 2020, og de ble vist på DLF eHøstmøte i oktober.


DLF Utmerkelser er også overlevert  TINE (DLF Samfunnsansvarspris) og Essity Norway AS (DLF Merkevarepris).

Les om årets vinnere her.


Om DLF Utmerkelser

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre merkevarebedrifter står for, har DLF utviklet tre utmerkelser. Disse er DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Samfunnsansvarspris.

Vinnerne av DLF Utmerkelser er strålende eksempler på hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnsaktører. Vinnerne og de øvrige finalistene viser prestasjoner til inspirasjon og etterfølgelse for hele bransjen. Først og fremst har de lykkes i å utvikle fantastiske produkter til nytte og glede for norske forbrukere.

Gjennom DLF Innovasjonspris ønsker DLF å trekke frem gode eksempler på bredden og kvaliteten i medlemmenes innovasjonsarbeid, og dele gode løsninger for å inspirere bransjen til fortsatt satsing på innovasjon i hele verdikjeden.

Ylva Erbach ny daglig leder i Norsk Metallgjenvinning AS

Ylva Erbach starter som daglig leder i Norsk Metallgjenvinning AS 1. februar.

Hun har lang og bred erfaring som leder og rådgiver og kommer sist fra stillingen som Manager i Sprint Consulting AS, med fagspesialisering innenfor bærekraftig forretningsutvikling. Før dette jobbet hun fire år i Sporveien T-banen AS, som leder for drift- og bemanningsavdelingen. Erbach har også en fortid fra Deloitte Consulting som Manager Strategy & Operation.

Ylva Erbach tiltrer som daglig leder etter Rune Myrmel som sluttet i november 2020. Styreleder Bjarte Engen Grostøl trer da av som konstituert daglig leder og ser frem til å overlate det operative ansvaret til den daglige lederen. Han poengterer samtidig at han som aktiv styreleder vil fortsette å bidra til utviklingen av selskapet.

Samlokalisert med Grønt Punkt Norge

Norsk Metallgjenvinning AS er et av eierselskapene av Grønt Punkt Norge AS, hvor også flere av de administrative funksjonene til selskapet utføres. Norsk Metallgjenvinning er samlokalisert med Grønt Punkt Norge på Skøyen for å akselerere kunnskapsutviklingen. Det er ventet en fremtid med fri- og skjerpet konkurranse innenfor et relativt ungt forskriftsregime for produsentansvar.

Økende gjenvinningsgrad

Norsk Metallgjenvinning har de siste årene hatt en stor vekst i innsamlet tonnasje. Denne veksten fortsetter, og selskapet har satt seg mål om å overoppfylle myndighetenes krav til gjenvinning. Årlig rapporteres andelen som er materialgjenvunnet til miljødirektoratet. I 2017 ble 76 prosent materialgjenvunnet, i 2018 ble 88,9 prosent og 2019 ble 90 prosent materialgjevunnet, prognosene for 2020 viser også 90 prosent.

Myndighetenes forventninger er satt til 60 prosent for all metallemballasje. For retursystemet Norsk Metallgjenvinning som nærmer seg 90 prosent er dette et godt utgangspunkt for å befeste posisjonen som markedsleder innenfor produsentansvar for metallemballasje.

– Vi leverer gode miljøprestasjoner for våre medlemmer og ønsker å øke dette ytterligere, sier Bjarte Grostøl.

Norsk Metallgjenvinning AS

Norsk Metallgjenvinning AS er et non-profit returselskap for innsamling og gjenvinning av metallemballasje. Innsamlet metallemballasje fra kommuner i hele landet blir levert til gjenvinningsanlegget til Sirkel Glass på Onsøy utenfor Fredrikstad. Metallet blir sortert ut på anlegget og smeltet om til råmateriale for nye produkter i Norge. Norsk Metallgjenvinning ble etablert i 1995 og er en av de fem materialselskapene for emballasje som eier Grønt Punkt Norge.


Om Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen – det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning.

Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje. Det vil si Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.


For mer informasjon, kontakt:

Bjarte Engen Grostøl, styreleder i Norsk Metallgjenvinning AS. 

bjarte.grostol@asko.no | Tlf. 917 12 847


Kilde: pressemelding og foto fra Norsk Metallgjenvinning AS


Relevante saker:

DLF medeier i bransjeselskaper

Grønt Punkt Norge og DLF

Norsk Metalgjenvinning AS

Rune Myrmel ny adm.direktør i Norsk Lastbærer Pool (NLP)

 

Kuttet matsvinnet med 10 600 000 kg

(Saken er skrevet av Matvett)

I januar 2020 gjennomførte Matvett en kampanje sammen med bedriftene som er tilsluttet «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn». Kampanjen la opp til et nyttårsforsett på vegne av mat- og serveringsbransjen om å kutte matsvinn med 4 500 000 kilo i løpet av ett år. Det løftet ble innfridd og vel så det!

Flere av DLFs medlemsbedrifter har signert bransjeavtalen.

Nytt mål for å kutte matsvinnet i 2021

Totalt kuttet mat- og serveringsbransjen matsvinnet med 10 600 000 kilo i 2020, dobbelt så mye som vi lovet. Og vi gir oss ikke der. I årets nyttårsforsett skal vi kutte enda mer; 5 500 000 kilo. Det er dette som skal til for å nå det første delmålet i Bransjeavtalen om 15 prosent matsvinnreduksjon.

Alle bedriftene må med

Matsvinn er en stor utfordring som myndighetene og matbransjen er blitt enige om å løse i fellesskap med «Bransjeavtalen om redusert matsvinn», som ble signert i juni 2017 mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene. 103 bedrifter har så langt tilsluttet seg «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn», for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030. Etter fire signeringsrunder er alle dagligvarekjedene tilsluttet avtalen, over halvparten av matindustribedriftene og hotellsektoren samt over 80 prosent av kantinevirksomhetene. Disse bedriftene har forpliktet seg til å måle og levere data på sitt matsvinn og jobbe med- og rapportere på tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre. I 2025 skal vi ha kuttet matsvinnet med 30 posent og det er viktig å få med langt flere bedrifter i arbeidet for å nå dette målet, særlig i matindustrien og serveringsbransjen.

Les mer om Bransjeavtalen her

Å kutte matsvinn gir trippel gevinst

Matsvinn svarer ut de tre dimensjonene som ligger i begrepet bærekraft; både økonomi, klima og miljø og samfunn/sosialt. På veien mot en mer bærekraftig matbransje er det derfor viktig å få redusert matsvinnet. Det kartlagte matsvinnet i Norge tilsvarer en verdi på over 20 milliarder kroner eller én million CO2-ekvivalenter. Ved å samarbeide om å redusere matsvinnet vil både bedrifter og husholdninger oppnå en trippel gevinst som skaper økonomisk vekst, begrenser klimaendringene og bidrar til å fordele jordas ressurser på en bedre måte som fører til økt livskvalitet.

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn per innbygger fra matbransjen er redusert med 12 prosent fra 2015-2019. Klimafotavtrykket og det økonomiske tapet er redusert i alle ledd og mest i dagligvarehandelen da nedgangen der er størst for varegrupper som f.eks. kjøttvarer, meieri og ferdigmat.

Les mer om oppdaterte resultater her


Det finnes mange gode eksempler på hvordan bedriftene jobber med å redusere matsvinn. Les mer om det her

Vil du vite mer om «Bransjeavtalen om redusert matsvinn» og hvordan du kan tilslutte deg målene om å halvere matsvinnet innen 2030, ta kontakt på info@matvett.no.

Les mer om Matvett her.

God jul & godt nytt år fra oss i DLF

Kjære DLF medlemmer, samarbeidspartnere og øvrige kontakter

Takk for samarbeidet i året som har gått. Vi ser frem til videre samarbeid i 2021.

Med ønske om en riktig god jul og godt nytt år fra oss i DLF.

 

 

 

Egne merkevarer er bra for dagligvarekjedene

I de siste ukene har det vært stor debatt om kjedenes egne merkevarer.  Myten om at EMV er bra for forbrukerne og gir lavere priser har blitt gjentatt flere ganger, også av Sigurd Birkeland (Konkurransetilsynet) i en kronikk i DN 9.desember.

DLF mener det er et behov for en mer faktabasert og nyansert debatt som bygger forståelse om hvorfor EMV er et problem. Sammen med NHO Mat & Drikke, Norges Bondelag og NNN har vi skrevet en kronikk, som sto på trykk 17. desember i DN, som viser til to faktorer vi mener er særlig problematiske: kjedenes doble rolle som kunde og konkurrent, samt kryssubsidiering av varer. Vi støtter ikke et forbud mot EMV, men vi krever at uavhengige merkevarer skal gis mulighet til å konkurrere med EMV på like vilkår.

Klikk her for å lese kronikken fra DLF, NHO Mat & Drikke, Norges Bondelag og NNN

Klikk her for å lese kronikken til Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet.

Essity Norway mottar DLF Merkevarepris 2020

 

Da har turen gått til Essity Norway AS som har fått sin velfortjente DLF Merkevarepris 2020.

Fredag 18. desember overrakte DLFs Markedsdirektør John Ole Skeide prisen for «Libero» til Henrik Sand, Kommersiell direktør i Essity, og Josefin Skoog, Customer Marketing Manager i Essity.

På grunn av årets spesielle omstendigheter fikk vi dessverre ikke til en overrekkelse av priser slik vi tidligere har gjort det, i Tønsberg under en festmiddag med bransjekolleger i salen. Men, vi sørger likevel for å få gitt de velfortjente prisene til vinnerne uansett. Vi tar hensyn til smittevernregler. Vinnere av DLF Utmerkelser 2020 ble kåret under  DLF eHøstmøte 15. oktober.

 

Henrik Sand, Kommersiell direktør i Essity, Josefin Skoog, Customer Marketing Manager i Essity og John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

 

Josefin Skoog, Customer Marketing Manager i Essity

– Vi er så stolte over merkevareprisen! Alle småbarnsfamilier i Norge kjenner til Libero, og vi jobber hver dag med å vinne deres tillit til merkevaren gjennom produktkvalitet og relevant kommunikasjon som gir merverdi. Ettersom hele målgruppen skiftes ut hvert 3.år er det avgjørende at vi fortsetter å fornye oss, rekrutter nye mamma– og pappahjerter og belønne deres lojalitet. Våre sterke markedsandeler, forbrukernes engasjement og DLF Merkevarepris viser at vi gjør mye riktig, og det er selvfølgelig en stor motivasjon for meg og hele teamet å fortsette å forenkle hverdagen for foreldrene og skape vekst for kundene. Tusen takk fra hele Libero-teamet! sier  Josefin Skoog, Customer Marketing Manager Libero Norge.

Juryens begrunnelse

Årets vinner av DLF Merkevarepris er et produkt som i nærmere 40 år har vært på markedet i Norge, og som er markedsledende i sin kategori. De har klart å holde sin posisjon gjennom å være tro mot sin strategi, levere kvalitet, være innovative og snakke direkte til og med forbrukeren. Med dette har de har skapt sterk lojalitet og tydelig engasjement i sin målgruppe, en målgruppe som stadig fornyer seg. Årets vinner scorer høyt på alle kriteriene for prisen og er en tydelig ledestjerne i sin kategori.

Juryen består av:

Lars Erling Olsen, Professor på BI
Ole Petter Nyhaug, Partner/kreativ leder i Opinion AS
Julie Johansen, Kategori- og innkjøpsdirektør, REMA 1000
Ingvild Fosse, Forbrukerstemme/blogger
John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF

 

Se finalistvideoen til Essity Norway her:

Vi har laget video på alle finalistene til DLF Utmerkelser 2020, og de ble vist på DLF eHøstmøte i oktober.


DLF Utmerkelser er også overlevert  TINE (DLF Samfunnsansvarspris) og vil bli overlevert Hansa Borg Bryggerier AS (DLF Innovasjonspris) på nyåret. Les om årets vinnere her.


Om DLF Utmerkelser

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre merkevarebedrifter står for, har DLF utviklet tre utmerkelser. Disse er DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Samfunnsansvarspris.

Vinnerne av DLF Utmerkelser er strålende eksempler på hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnsaktører. Vinnerne og de øvrige finalistene viser prestasjoner til inspirasjon og etterfølgelse for hele bransjen. Først og fremst har de lykkes i å utvikle fantastiske produkter til nytte og glede for norske forbrukere.

DLF Merkevarepris skal tydeliggjøre merkevarens styrke og posisjon i samfunnet og vi ønsker å dele gode løsninger for å inspirere bransjen til å utvikle merkevarens posisjon.

Norge må lære av andre land

 

(Sak fra Grønt Punkt Norge AS)

Miljødirektoratet er i gang med revisjon av Avfallsforskriften kapittel 7 og har invitert både aktører i bransjen, miljøorganisasjoner og andre interessegrupper til dialogmøter. Grønt Punkt Norge møtte direktoratet 3. desember og kom med en rekke innspill som ble meget godt mottatt.

Hovedinnholdet i innspillene handlet om bedre regulering og ettersyn. For et retursystem som skal oppfylle en samfunnsoppgave med forsvarlig gjenvinning av avfall, er dette avgjørende. I vår bransje er paradokset at jo mindre et returselskap gjør – desto lavere blir kostnadene for produsentene. Dette er grunnen til at Grønt Punkt Norge mener det haster med å få på plass regler som sikrer lik konkurranse og som motiverer til å nå høyere ambisiøse gjenvinningsmål. Kommer ikke det på plass er det i dag mange muligheter for å rive ned det norske systemet som returselskapene som inngår i Grønt Punkt Norge-medlemskapet har bygd opp over 25 år.

Et budskapet fra Grønt Punkt er at vi i Norge bør ta lærdom av erfaringer fra Tyskland og Østerrike. Les mer om dette her

Capgemini – undersøkelse om Trade Promotion

 

Capgemini – en av DLFs partnere – har stilt noen spørsmål om Trade Promotions i den norske markedet, med fokus på investeringer og effekten av disse.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen kan du finne her 

DLF bidrar i utformingen av produsentansvar

DLF var en av initiativtagerne til de frivillige bransjeavtalene om innsamling og gjenvinning av brukt emballasje som ble etablert på midten av 90-tallet. Som en konsekvens av disse avtalene ble Grønt Punkt Norge AS (den gang Materialretur AS) og tilknyttede materialselskaper etablert. I 25 år har disse selskapene rapportert gode miljøresultater til Miljødirektoratet. For å regulere konkurranse i markedet sa Miljødirektoratet opp bransjeavtalene i 2017, og erstattet disse med en revidert Avfallsforskrift.

Mangelfull forskriftsregulering

DLF oppfatter forskriftsreguleringen som mangelfull. Konsekvensen er konkurranse på ulike vilkår, økte kostnader for DLFs medlemmer og redusert miljønytte.  Som aktiv eier i Grønt Punkt Norge og tilknyttede returselskaper for brukt emballasje har DLF derfor påpekt dette overfor Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet siden revidert Avfallsforskrift ble innført i 2017.

Gjennomgang av dagens ordning

Klima- og miljødepartementet ønsker nå at produsentansvaret styrkes for å støtte opp under den sirkulære økonomien.  På oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet skal Miljødirektoratet gjennomgå dagens ordninger og foreslå eventuelle endringer. Gjennomgangen skal også ta hensyn til nytt EU-regelverk, herunder minimumskriteriene til produsentansvar i rammedirektivet om avfall (2008/98 EF endret ved (EU) 2018/851).

Innspill til revidering av forskrift og tiltak for forbedring av produsentansvarsordningen

Gjennom sommeren og høsten har DLF hatt flere møter med Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet. 4. desember deltok DLF sammen med NHO Mat & Drikke, DMF og VIRKE Dagligvare i møte med Miljødirektoratet og ga viktige innspill tilknyttet revidering av Avfallsforskriftens kapittel 7, samt forslag til øvrige tiltak som kan forbedre produsentansvarsordningene.

Vi opplevde at innspillene ble godt mottatt, og vil bidra med detaljgjennomgang av disse i videre møter med Miljødirektoratet.


Relevante saker:

DLF og Grønt Punkt Norge

TINE mottar DLF Samfunnansvarspris 2020

 

Vinnere av DLF Utmerkelser 2020 ble kåret under historiens første digitale DLF eHøstmøte 15. oktober. På grunn av årets spesielle omstendigheter fikk vi dessverre ikke til en overrekkelse av priser slik vi tidligere har gjort det, under en festmiddag med bransjekolleger i salen. Men, vi skal selvsagt få overrekke de velfortjente prisene til vinnerne uansett. Vi tar selvfølgelig hensyn til smittevernregler.

Først ut er TINE SA som er årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris for «Bærekraftig verdiskaping».

Onsdag 9. desember overrak DLFs Markedsdirektør John Ole Skeide prisen til Gunnar Hovland, Konsernsjef i TINE , og Bjørn Malm, Leder for Bærekraft i TINE.

Bjørn Malm, Leder for Bærekraft i TINE, Gunnar Hovland, Konsernsjef i TINE og John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF. Foto: DLF / Siw Skjervold

 

Bjørn Malm, Leder for Bærekraft i TINE.

   – Dette er inspirerende for alle som jobber i TINE, sier Bjørn Malm. DLFs Samfunnsansvarspris minner oss på hvor viktig det er å være både en verdiskaper, så vel som en samfunnsaktør.  I TINE kaller vi det bærekraftig verdiskaping. Jeg tror at framtidens vinnere vil være dem som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Lykkes vi med vårt bærekraftsarbeid vil det også bidra til at vi når våre vekstambisjoner, fortsetter Malm.

Juryens begrunnelse

Årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris har en helhetlig tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar. Det gjennomsyrer hele virksomheten og alle ledd i bedriften. De har gått grundig til verks for å avdekke problemstillinger og finne løsninger.  Bedriften jobber langsiktig og målrettet. Den setter hårete mål og kan dokumentere konkrete resultater av tiltak som har gitt positiv effekt for klima og miljø, og av tiltak som har gitt helsemessige gevinster for forbrukeren. Årets vinner står frem som et eksempel til etterfølgelse. Bedriften har vist hvordan en bærekraftig tilnærming til samfunnet lar seg kombinere med sunn verdiskaping.

Juryen består av:

Jaana Røine, Adm.direktør, Grønt Punkt Norge
Ole Berg, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Morten Karlsen, Direktør Innkjøp, NHO Reiseliv
Heidi Furustøl, Daglig leder, Etisk handel Norge
Helge Hasselgård, Adm.direktør, DLF

 

Se finalistvideoen til TINE her:

Vi har laget video på alle finalistene til DLF Utmerkelser 2020, og de ble vist på DLF eHøstmøte i oktober.


DLF Utmerkelser er også overlevert  Essity Norge (DLF Merkevarepris) og vil bli overlevert Hansa Borg Bryggerier AS (DLF Innovasjonspris) på nyåret. Vi oppdaterer våre nettsider fortløpende. Les om årets vinnere her.


Om DLF Utmerkelser

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre merkevarebedrifter står for, har DLF utviklet tre utmerkelser. Disse er DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Samfunnsansvarspris.

Vinnerne av DLF Utmerkelser er strålende eksempler på hva merkevareleverandørene bidrar med som verdiskapere og samfunnsaktører. Vinnerne og de øvrige finalistene viser prestasjoner til inspirasjon og etterfølgelse for hele bransjen. Først og fremst har de lykkes i å utvikle fantastiske produkter til nytte og glede for norske forbrukere.

Med DLFs Samfunnsansvarspris ønsker vi å trekke frem gode eksempler på hvordan merkevarene eller merkevarebedriftene tar et betydelig og viktig samfunnsansvar. Det kan være gjennom å bidra til bedre folkehelse, bedre ressursutnyttelse, lavere klimautslipp eller/og å løse sosiale problemer.