DLF medeier i bransjeselskaper

På vegne av våre medlemmer samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen. Du kan lese mer om de forskjellige selskapene her.

Infinitum og DLF

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. DLF samarbeider med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Ett av selskapene er INFINITUM.

Husk å melde deg på høstens DLF arrangement.

 

Kjære DLF medlemmer,

Vi minner om våre arrangement som startet rett over sommeren. Ikke glem å meld deg på.

 God sommer!


10. august:
DLF Utmerkelser, frist for nominering.
Les mer her.


Fra 1. august:
Kurs i Lov om god handelsskikk, e-læringsprogram fra DLF-partner Kvale Advokatfirma.
Les mer og meld deg på her.


27. august:
DLF eForum; Beskyttelse av merkevarer og konsepter (del 3: Praktiske råd og tips om samarbeidsprosjekter, slik som co-branding og utvikling av kjedespesifikke produkter.) .
Les mer og meld deg på her.


9. september:
Kurs i Lov om god handelsskikk, webinar/streaming fra DLF-partner Arntzen de Besche Advokatfirma.
Les mer og meld deg på her.


15. oktober:
DLF eHøstmøte kl. 09:00 – 12:00.
Hold av datoen. Invitasjon med program og påmelding kommer senere.
Les mer her.

Velkommen til DLF eHøstmøte 2020!

DLF inviterer i år til digital samling 15. oktober 2020 kl. 9:00 – 12:00.

Helt siden starten i 1962 har DLF Høstmøte etablert seg som et av årets viktigste møteplasser for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Vi tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger. De siste årene er det Tønsberg som har vært lokasjon for denne begivenhetsrike dagen. I år blir et unntaksår, DLF Høstmøte blir gjennomført digitalt 15. oktober.

Det har vært et unntaksår for alle og på alle måter- og det at DLF Høstmøte blir eHøstmøte i år trenger ingen ytterligere forklaring. Kanskje er situasjonen en annen og det er normaltilstand i oktober. Dette vet vi ikke og vi velger derfor å ta konsekvensene av usikkerheten og planlegge noe vi vet vi kan gjøre bra, uansett hvilket smittevernregime som måtte gjelde i samfunnet og i de enkelte selskapene.

Program

Det er mange viktige saker på bransjens agenda denne høsten. Vi samler erfaringer og bygger ny kunnskap i koronaens kjølvann, vi har fått en stortingsmelding med mange diskusjonspunkter, og vi forbereder oss på at Dagligvaretilsynet skal starte opp sitt arbeid med Lov om god handelsskikk.

Vi lover et innholdsrikt og høyaktuelt program på historiens første DLF eHøstmøte den 15. oktober!

Invitasjon og påmelding

Invitasjon med påmelding sendes ut til alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter som har registrert seg som mottaker av DLF Nyhetsbrev.

Mottar du ikke nyhetsbrev i dag kan du registrer deg her (gjelder DLF medlemmer).

Ønsker du bare å motta invitasjon til eHøstmøte send oss en mail og gi beskjed (gjelder DLF medlemmer)

DLF eHøstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og inviterte gjester.

DLF Utmerkelser 2020

Tradisjonen tro skal vi også kåre vinnere av DLF Utmerkelser 2020. Finalister vil bli presentert på eHøstmøtet. Husk å nominere din kandidat. Frist 10. august!

Deling av kostnadsopplysninger og prisendringer

Dagligvareleverandører bør som utgangspunkt være restriktive med å dele opplysninger med eksterne – inkludert kunder – som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, og som man under normale omstendigheter ikke ville ha kommunisert til en konkurrent.

Eksempler på slike opplysninger kan være innsikt i kostnadsdrivere, valutaeksponering, resepter, råvareforbruk, produksjonskostnader, kostnadskomponenter, innsatsfaktorer m.m.

Dette gjelder uansett om det foreligger private label-konkurranse eller ikke. Ved å dele konkurransesensitive opplysninger kan man risikere at nåværende og fremtidige konkurrenter får tilgang til informasjon som er forretningsmessig kritisk for den enkelte leverandør.

I de tilfellene kunden er vertikalt integrert oppstrøms og/eller har private label-produkter med konkurranseflate mot leverandørens produkter, vil det normalt være i strid med konkurranselovens § 10 å utveksle slik informasjon.

For ytterligere spørsmål

Ta kontakt med DLFs administrasjon v/ John Ole Skeide.

Digitalt Forum 23. april: presentasjoner

Torsdag 23. april 2020 ble DLF/DLS Generalforsamling og Forum streamet. Gikk du glipp av forumet og presentasjonene- eller du har lyst til å se det igjen kan du se dem her. Til digitalt DLF Forum fikk vi besøk av Geir Inge Stokke (Coop Norge), Hege Witsø-Bjølmer (Nielsen), Nils Henrik Geitle (De Historiske Hotel & Spisesteder) og Advokat Olav Kolstad.

Støtt din lokale favoritt – så er den der i morgen også!

 

(saken er oppdatert 6. mai)

Torsdag 12. mars gikk store deler av det norske samfunnet i «lock down». Pandemien rammet oss og vi befinner oss nå i en krevende og ekstraordinær situasjon. DLF tar derfor initiativ til en felles bransjekampanje til støtte for serveringsbransjen.

Mat- og dagligvareindustrien er avhengig av en robust, stabil og leveringsdyktig verdikjede. Vi som produsenter og leverandører er fundamentet i arbeidet med å sikre at tilbudet møter etterspørselen til forbrukerne. Samtidig er vi avhengig av våre kunder – bindeleddet mellom oss og forbrukerne. Unntakstilstand krever nye løsninger og ta ansvar for nye samarbeid. Det er et ansvar vi ønsker å ta.

Nasjonalt bransjeinitiativ

I møte med pandemien har regjeringen innført en rekke restriksjoner og regler. I sektoren vår ser vi at stadig flere aktører sliter med å overleve. KBS og Horeca-sektorene er i stor grad rammet av tiltakene. Hoteller stenges, og flere restauranter, kafeer, bakerier, kiosker og puber sliter med å holde hjulene i gang. I en bransje med små marginer er man særlig utsatt for langsiktige konsekvenser av denne tilstanden. Norge gikk inn i krisen med et mangfold av ulike serveringstilbud til forbrukerne. DLF vil bidra til at det samme mangfoldet kommer ut på den andre siden.

DLF er derfor med i et felles bransjesamarbeid som lanseres nå. Et samarbeid hvor alle leverandører innenfor mat-, daglig- og drikkevarer står sammen for å støtte KBS og Horeca-industrien. Vi vil vise vår støtte til hele verdikjeden. Ikke for å sikre salg av egne produkter. Ikke for å fremme oss selv. Men for å vise at vi som bransje ønsker å samarbeide. Vi er konkurrenter i markedet – men samarbeidspartnere i arbeidet med å bevare et best mulig tilbud til forbrukerne.

Hva kan du som DLF medlem gjøre?

Dersom du som medlem ønsker å bidra i denne dugnaden finner du mer informasjon om kampanjen og materiell til sosiale medier på våre medlemssider. Har du ikke tilgang må du registrere deg. 

Facebook – spre budskapet enda mer ved å sette tilpasset ramme på ditt profilbilde

Du kan velge mellom 3 tilpassede rammer og du finner de her:

Omstilling og innovasjon

De siste ukene har vist hvor innovative og tilpasningsdyktige bransjen vår er. Stadig flere aktører har snudd seg rundt og tilpasset seg den nye situasjonen. Flere restauranter har begynt med take away, kreative og nye løsninger for hjemlevering er opprettet, det er nettsider hvor kafeer, restauranter og kiosker har kronerulling og mye mer.

Skal innovative løsninger fungere må de også tas i bruk. Forbrukerne må vite om hvilke tilbud som finnes og oppmuntres til å ta dem i bruk. Målet i alt DLF sine medlemmer gjør er å skape verdi og tilbud til forbrukerne. I dagens situasjon betyr det å bidra til å løfte frem og heie på initiativer gjort i serveringsbransjen.

Bli med i dugnaden!

Sammen med NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, NHO Mat & Drikke, Bryggeri- og drikkevareforeningen, Vin- og brennevinforeningen og Baker- og Konditoribransjens Landsforening går vi nå bredt ut i et felles bransjeinitiativ. Vi ønsker å fremme det formidable arbeidet som gjøres i bransjen vår, og løfte frem de aktørene som kjemper for å bevare mangfoldet i spise- og drikketilbudet. Sammen vil vi gi vår støtte til næringen gjennom å starte en folkedugnad for å redde næringen. Oppfordre alle til å hjelpe sine favoritter gjennom krisen. Oppfordre alle til å benytte seg av de nye løsningene som kommer. Oppfordre alle til å bli med i dugnaden for å bevare den viktigste næringen vi har i Norge.

Bli med på laget du også!
#støttdinlokalefavoritt

 

Ny merkeordning for avfall klar til bruk

LOOP og Avfall Norge har utarbeidet et nytt sett med kildesorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.

Hvorfor nye avfallsmerker?

Det finnes i dag flere typer merking. En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep for å gjøre det enkelt for forbruker og næringsliv å sortere riktig. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

Støtte

Selskaper som Grønt Punkt Norge, Norsirk, Sirkel Glass, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Batteriretur, Dekkretur, RENAS, ERP Norge, Recipo, kommuner og interkommunale selskaper, Ragn-Sells og Stena Recycling, har gitt sin støtte til prosjektet som har som mål at Norge skal oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.

Aktuelle lenker:

Les mer om prosjektet her.

Få tilgang på avfallssymbolene her

 

Kilde: 

Loop – Stiftelsen for kildesortering og gjennvinning

DLF Forum med generalforsamling 23. april blir streamet

17.03.2020:

På grunn av dagens situasjon avlyser vi DLF Forum med generalforsamling på Hotel Continental 23. april.

DLF/DLS generalforsamling vil bli gjennomført som webinar 23. april kl. 16:00. Innkalling med dokumenter og link til generalforsamlingen sendes DLFs hovedkontakter senest 14 dager før.

DLF Forum: Lov om god handelskikk vil bli arrangert ved en senere anledning. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Har du allerede meldt deg på og betalt for middag vil du få beløpet refundert i løpet av få dager.

For spørsmål ta kontakt med oss.


I løpet av mars blir Lov om god handelsskikk behandlet og endelig vedtatt i stortinget. Hva vil dette si for deg og din bedrift. Meld deg på DLF Forum med generalforsamling og hør mer om dette.

torsdag 23. april kl 16:00, Hotel Continental  (Stortingsgata 24).

Program:

Kl. 16:00 DLF Forum med generalforsamling:

  • DLF / DLS Generalforsamling 2020
  • DLF Forum: Lov om god handelsskikk

Innlegg ved:

  • Geir Inge Stokke, Konsernsjef Coop Norge
  • Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant (A)
  • Olav Kolstad, advokat og partner i Schjødt

DLF Forum og generalforsamling er gratis, men krever påmelding innen 23. april. 

Kl. 18:45 Aperitiff og middag

Aperitiff og middag kr . 950,- (eks. mva). Krever påmelding innen tirsdag 15. april (påmeldingen er bindende). 

Når det gjelder koronavirus vil DLF administrasjonen følge anbefalinger fra FHI og vurdere fortløpende om det blir behov for å kansellere et arrangement. Vi gir i så fall beskjed om dette.

Har du kjøpt billett til et arrangement vil du få dette refundert dersom vi kansellerer arrangementet.


VIKTIG INFORMASJON OM PÅMELDING 

Ved påmelding / billettkjøp får du 2 muligheter:

1. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling krysser du av kun for dette. Pris 0,-

2. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling, aperitiff og middag krysser du av kun for dette. Pris kr 950,- (eks. mva) pr pers (1.188,- inkl. mva). Påmeldingen er bindende.

Du må melde deg på via «kjøp billett» selv om du kun skal være med på forum og generalforsamling som er gratis. Krysser du av for forum, generalforsamling og middag skal du ikke krysse av for den andre i tillegg.

DLF Forum med generalforsamling er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Klikk her for mer informasjon om DLF/DLS Generalforsamling.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Lov om god handelsskikk vedtatt av Stortinget

12. mars vedtok et enstemmig Storting å innføre en Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden, og å opprette et nytt Dagligvaretilsyn. Loven legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet. Dagligvaretilsynet får en aktiv og utadrettet rolle og skal ha nær dialog med bransjeaktørene. DLF ønsker loven og det nye tilsynet velkommen.

– Jeg er sikker på at Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet vil være til god hjelp både for kjeder og leverandører, sier adm. direktør Helge Hasselgård i DLF. – Alle parter ønsker å vise at vi lever opp til en standard om god handelsskikk, og nå får vi et tilsyn som kan veilede aktørene og bidra til at bransjen får et «godkjent-stempel» for god skikk, sier Hasselgård.

Loven som nå er vedtatt, er i all hovedsak basert på forslaget som Dagligvarelovutvalget («Hjelmengutvalget») la frem i 2013. Det var Matkjedeutvalget («Steensnæsutvalget») som først foreslo en slik lov med tilsyn i 2011. DLF var med på å utforme den opprinnelige ideen i Matkjedeutvalget i 2011 og ga full tilslutning til Hjelmengutvalgets konkrete lovforslag i 2013. Næringsdepartementet gjennomførte en bred høringsrunde i 2018 før Regjeringen la frem sitt endelige forslag i 2019. Noen merknader og en mindre justering av lovteksten ble gjort av næringskomiteen i siste runde, inkludert en tydeliggjøring av premissene for delisting, i tråd med innspill fra DLF.

DLFs rolle

DLF har gjennom hele prosessen bidratt med faglige innspill til utvalgene, departementet og politikerne. Saken har vært grundig behandlet av DLFs komiteer og styre i mange omganger gjennom årene. Vi mener loven slik den nå er vedtatt i stor grad svarer på de utfordringene vi har sett i relasjonene mellom kjeder og leverandører. DLF ser særlig positivt på at det er tverrpolitisk enighet bak loven og opprettelsen av Dagligvaretilsynet. Vi ser også positivt på at Næringsdepartementet har hentet verdifull erfaring fra Storbritannia, der tilsvarende lovgivning og tilsynsmodell har hatt dokumentert positiv effekt i markedet.

Stortingsmelding

Det er viktig å presisere at Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet først og fremst retter seg mot kontraktsforhandlingene mellom leverandører og kjeder. Det er fortsatt konkurranseloven, håndhevet av Konkurransetilsynet, som skal etterse konkurransen mellom leverandørene og mellom kjedene. Næringsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet, som skal komme før sommeren. Stortingsmeldingen vil blant annet drøfte prisforskjeller inn til kjedene og konkurransesituasjonen i distribusjonsleddet, samt andre tiltak for å styrke konkurranse i dagligvaremarkedet.

 

Foto: Stortinget.no