Digitalt Forum 23. april: presentasjoner

Torsdag 23. april 2020 ble DLF/DLS Generalforsamling og Forum streamet. Gikk du glipp av forumet og presentasjonene- eller du har lyst til å se det igjen kan du se dem her. Til digitalt DLF Forum fikk vi besøk av Geir Inge Stokke (Coop Norge), Hege Witsø-Bjølmer (Nielsen), Nils Henrik Geitle (De Historiske Hotel & Spisesteder) og Advokat Olav Kolstad.

Støtt din lokale favoritt – så er den der i morgen også!

 

(saken er oppdatert 6. mai)

Torsdag 12. mars gikk store deler av det norske samfunnet i «lock down». Pandemien rammet oss og vi befinner oss nå i en krevende og ekstraordinær situasjon. DLF tar derfor initiativ til en felles bransjekampanje til støtte for serveringsbransjen.

Mat- og dagligvareindustrien er avhengig av en robust, stabil og leveringsdyktig verdikjede. Vi som produsenter og leverandører er fundamentet i arbeidet med å sikre at tilbudet møter etterspørselen til forbrukerne. Samtidig er vi avhengig av våre kunder – bindeleddet mellom oss og forbrukerne. Unntakstilstand krever nye løsninger og ta ansvar for nye samarbeid. Det er et ansvar vi ønsker å ta.

Nasjonalt bransjeinitiativ

I møte med pandemien har regjeringen innført en rekke restriksjoner og regler. I sektoren vår ser vi at stadig flere aktører sliter med å overleve. KBS og Horeca-sektorene er i stor grad rammet av tiltakene. Hoteller stenges, og flere restauranter, kafeer, bakerier, kiosker og puber sliter med å holde hjulene i gang. I en bransje med små marginer er man særlig utsatt for langsiktige konsekvenser av denne tilstanden. Norge gikk inn i krisen med et mangfold av ulike serveringstilbud til forbrukerne. DLF vil bidra til at det samme mangfoldet kommer ut på den andre siden.

DLF er derfor med i et felles bransjesamarbeid som lanseres nå. Et samarbeid hvor alle leverandører innenfor mat-, daglig- og drikkevarer står sammen for å støtte KBS og Horeca-industrien. Vi vil vise vår støtte til hele verdikjeden. Ikke for å sikre salg av egne produkter. Ikke for å fremme oss selv. Men for å vise at vi som bransje ønsker å samarbeide. Vi er konkurrenter i markedet – men samarbeidspartnere i arbeidet med å bevare et best mulig tilbud til forbrukerne.

Hva kan du som DLF medlem gjøre?

Dersom du som medlem ønsker å bidra i denne dugnaden finner du mer informasjon om kampanjen og materiell til sosiale medier på våre medlemssider. Har du ikke tilgang må du registrere deg. 

Facebook – spre budskapet enda mer ved å sette tilpasset ramme på ditt profilbilde

Du kan velge mellom 3 tilpassede rammer og du finner de her:

Omstilling og innovasjon

De siste ukene har vist hvor innovative og tilpasningsdyktige bransjen vår er. Stadig flere aktører har snudd seg rundt og tilpasset seg den nye situasjonen. Flere restauranter har begynt med take away, kreative og nye løsninger for hjemlevering er opprettet, det er nettsider hvor kafeer, restauranter og kiosker har kronerulling og mye mer.

Skal innovative løsninger fungere må de også tas i bruk. Forbrukerne må vite om hvilke tilbud som finnes og oppmuntres til å ta dem i bruk. Målet i alt DLF sine medlemmer gjør er å skape verdi og tilbud til forbrukerne. I dagens situasjon betyr det å bidra til å løfte frem og heie på initiativer gjort i serveringsbransjen.

Bli med i dugnaden!

Sammen med NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, NHO Mat & Drikke, Bryggeri- og drikkevareforeningen, Vin- og brennevinforeningen og Baker- og Konditoribransjens Landsforening går vi nå bredt ut i et felles bransjeinitiativ. Vi ønsker å fremme det formidable arbeidet som gjøres i bransjen vår, og løfte frem de aktørene som kjemper for å bevare mangfoldet i spise- og drikketilbudet. Sammen vil vi gi vår støtte til næringen gjennom å starte en folkedugnad for å redde næringen. Oppfordre alle til å hjelpe sine favoritter gjennom krisen. Oppfordre alle til å benytte seg av de nye løsningene som kommer. Oppfordre alle til å bli med i dugnaden for å bevare den viktigste næringen vi har i Norge.

Bli med på laget du også!
#støttdinlokalefavoritt

 

Gjennom DLF er du medeier i bransjeselskapene

Viste du at din bedrift gjennom DLF er aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper? Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. På dine vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere.

Ny merkeordning for avfall klar til bruk

LOOP og Avfall Norge har utarbeidet et nytt sett med kildesorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.

Hvorfor nye avfallsmerker?

Det finnes i dag flere typer merking. En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep for å gjøre det enkelt for forbruker og næringsliv å sortere riktig. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

Støtte

Selskaper som Grønt Punkt Norge, Norsirk, Sirkel Glass, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Batteriretur, Dekkretur, RENAS, ERP Norge, Recipo, kommuner og interkommunale selskaper, Ragn-Sells og Stena Recycling, har gitt sin støtte til prosjektet som har som mål at Norge skal oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.

Aktuelle lenker:

Les mer om prosjektet her.

Få tilgang på avfallssymbolene her

 

Kilde: 

Loop – Stiftelsen for kildesortering og gjennvinning

DLF Forum med generalforsamling 23. april blir streamet

17.03.2020:

På grunn av dagens situasjon avlyser vi DLF Forum med generalforsamling på Hotel Continental 23. april.

DLF/DLS generalforsamling vil bli gjennomført som webinar 23. april kl. 16:00. Innkalling med dokumenter og link til generalforsamlingen sendes DLFs hovedkontakter senest 14 dager før.

DLF Forum: Lov om god handelskikk vil bli arrangert ved en senere anledning. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Har du allerede meldt deg på og betalt for middag vil du få beløpet refundert i løpet av få dager.

For spørsmål ta kontakt med oss.


I løpet av mars blir Lov om god handelsskikk behandlet og endelig vedtatt i stortinget. Hva vil dette si for deg og din bedrift. Meld deg på DLF Forum med generalforsamling og hør mer om dette.

torsdag 23. april kl 16:00, Hotel Continental  (Stortingsgata 24).

Program:

Kl. 16:00 DLF Forum med generalforsamling:

  • DLF / DLS Generalforsamling 2020
  • DLF Forum: Lov om god handelsskikk

Innlegg ved:

  • Geir Inge Stokke, Konsernsjef Coop Norge
  • Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant (A)
  • Olav Kolstad, advokat og partner i Schjødt

DLF Forum og generalforsamling er gratis, men krever påmelding innen 23. april. 

Kl. 18:45 Aperitiff og middag

Aperitiff og middag kr . 950,- (eks. mva). Krever påmelding innen tirsdag 15. april (påmeldingen er bindende). 

Når det gjelder koronavirus vil DLF administrasjonen følge anbefalinger fra FHI og vurdere fortløpende om det blir behov for å kansellere et arrangement. Vi gir i så fall beskjed om dette.

Har du kjøpt billett til et arrangement vil du få dette refundert dersom vi kansellerer arrangementet.


VIKTIG INFORMASJON OM PÅMELDING 

Ved påmelding / billettkjøp får du 2 muligheter:

1. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling krysser du av kun for dette. Pris 0,-

2. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling, aperitiff og middag krysser du av kun for dette. Pris kr 950,- (eks. mva) pr pers (1.188,- inkl. mva). Påmeldingen er bindende.

Du må melde deg på via «kjøp billett» selv om du kun skal være med på forum og generalforsamling som er gratis. Krysser du av for forum, generalforsamling og middag skal du ikke krysse av for den andre i tillegg.

DLF Forum med generalforsamling er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Klikk her for mer informasjon om DLF/DLS Generalforsamling.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Lov om god handelsskikk vedtatt av Stortinget

12. mars vedtok et enstemmig Storting å innføre en Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden, og å opprette et nytt Dagligvaretilsyn. Loven legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet. Dagligvaretilsynet får en aktiv og utadrettet rolle og skal ha nær dialog med bransjeaktørene. DLF ønsker loven og det nye tilsynet velkommen.

– Jeg er sikker på at Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet vil være til god hjelp både for kjeder og leverandører, sier adm. direktør Helge Hasselgård i DLF. – Alle parter ønsker å vise at vi lever opp til en standard om god handelsskikk, og nå får vi et tilsyn som kan veilede aktørene og bidra til at bransjen får et «godkjent-stempel» for god skikk, sier Hasselgård.

Loven som nå er vedtatt, er i all hovedsak basert på forslaget som Dagligvarelovutvalget («Hjelmengutvalget») la frem i 2013. Det var Matkjedeutvalget («Steensnæsutvalget») som først foreslo en slik lov med tilsyn i 2011. DLF var med på å utforme den opprinnelige ideen i Matkjedeutvalget i 2011 og ga full tilslutning til Hjelmengutvalgets konkrete lovforslag i 2013. Næringsdepartementet gjennomførte en bred høringsrunde i 2018 før Regjeringen la frem sitt endelige forslag i 2019. Noen merknader og en mindre justering av lovteksten ble gjort av næringskomiteen i siste runde, inkludert en tydeliggjøring av premissene for delisting, i tråd med innspill fra DLF.

DLFs rolle

DLF har gjennom hele prosessen bidratt med faglige innspill til utvalgene, departementet og politikerne. Saken har vært grundig behandlet av DLFs komiteer og styre i mange omganger gjennom årene. Vi mener loven slik den nå er vedtatt i stor grad svarer på de utfordringene vi har sett i relasjonene mellom kjeder og leverandører. DLF ser særlig positivt på at det er tverrpolitisk enighet bak loven og opprettelsen av Dagligvaretilsynet. Vi ser også positivt på at Næringsdepartementet har hentet verdifull erfaring fra Storbritannia, der tilsvarende lovgivning og tilsynsmodell har hatt dokumentert positiv effekt i markedet.

Stortingsmelding

Det er viktig å presisere at Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet først og fremst retter seg mot kontraktsforhandlingene mellom leverandører og kjeder. Det er fortsatt konkurranseloven, håndhevet av Konkurransetilsynet, som skal etterse konkurransen mellom leverandørene og mellom kjedene. Næringsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet, som skal komme før sommeren. Stortingsmeldingen vil blant annet drøfte prisforskjeller inn til kjedene og konkurransesituasjonen i distribusjonsleddet, samt andre tiltak for å styrke konkurranse i dagligvaremarkedet.

 

Foto: Stortinget.no

DLF medlemsbedrifter Ringnes og Orkla Confectionary & Snacks vinnere av Plastløftepriser

Plastløftet

Pressemelding

Oslo, 4. mars 2020

Ringnes, KiMs og BI-studenter best på plastkutt

Handelshøyskolen BI Campus Oslo kuttet en halv million engangskopper. Sammen med Imsdalflasker i 100 % resirkulert plast og KIMs resirkulerbare chipsposer, vant de i  dag Plastløfteprisen. Jotuns test av resirkulerte malingsspann ble hedret for «beste forsøk».

Få ting er bedre enn tøff konkurranse på miljøtiltak! Gjennom Plastløftet har Grønt Punkt Norges medlemmer gjennomført store tiltak på plastkutt og -resirkulering. Med så mange ambisiøse initiativer, i så mange ulike bransjer, har det vært vanskelig å plukke ut de beste. Mye er nybrottsarbeid. Derfor ønsket vi med «Have a go» kategorien også å hylle dem som våger å sette seg hårete mål, selv om de ikke lykkes i første forsøk, sier juryleder og utviklingssjef i Grønt Punkt Norge, Lars Brede Johansen.

49 store norske bedrifter har gjennomført Plastløftet, og forpliktet seg til å rapportere om kutt av unødig plast, design for gjenvinning og økt bruk av gjenvunnet plastmateriale. Onsdag 4. mars ble de beste initiativene premiert på Grønn Konkurransekraftdag arrangert av Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur.

 

Fra venstre: Erik Sandø, senior emballasjekonsulent Orkla Confectionary and Snacks, Hanne Vetaas, rådgiver Handelshøyskolen BI, Ole Anton Bakke, emballasjesjef Jotun, Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef Ringnes, Lars Brede Johansen, utviklingssjef Grønt Punkt Norge. Foto: Beathe Schieldrop, Grønt Punkt Norge

Handelshøyskolen BI kuttet engangsplasten

Plastløfteprisen for reduksjon gikk til ansatte og studenter på Handelshøyskolen BI Campus Oslo. På to år har de mer enn halvert restavfallet og doblet sorteringsgraden. Etter å ha byttet ut engangsplast med porselen og glass, har de spart en halv million engangskopper.

Resirkuleringskonkurranse i chipshylla

Chipsposer har lenge vært en resirkuleringsnøtt. Aluminiumsfilm på innsiden, som sørger for at innholdet er sprøtt og ikke harskner, har gjort at posen er problematisk å resirkulere. Maarud, KIMs og Sørlandschips er alle med i Plastløftet. Prisen for Design for gjenvinning gikk til Orcla Confectionery & Snacks Norge for de nye KIMs-posene i mono-materiale. I 2020 vil 10 millioner KIMs-poser kunne gjenvinnes til samme type plast igjen.

– Det er fortsatt en god del emballasje som er laget av kombinasjonsmaterialer og som dermed er vanskelig å gjenvinne. Økt gjenvinning krever innovasjon. Plastløftet handler om å dele erfaringer. Det bringer alle fremover, sier Johansen.

Pris for resirkulerte flasker og heder for malingsspann som foreløpig ikke er i mål

Prisen for økt bruk av resirkulert plast gikk til Ringnes med Imsdal, som i fjor lanserte de første norske panteflaskene med 100 % resirkulert plast.

Økt bruk av resirkulert plast er avgjørende for å få sirkulære kretsløp. I dag er det ingen incentivordninger for selskaper som investerer i økt bruk av resirkulert plast. Derfor er det viktig å hylle alle som har store ambisjoner, også dem som mislykkes, avslutter Johansen.

Juryens «Have a go!»-pris er ment som oppmuntring til mer nytenkning, også etter at forsøk feiler. Prisen gikk i år til Jotun, som tidlig annonserte ambisiøse mål om malingsspann i resirkulert plast, men foreløpig ikke har lykkes å finne en løsning de kan bringe på markedet. Til tross for utfordringer, gir de ikke opp.

Plastløftet ble lansert av Grønt Punkt Norge i januar 2019. Hittil har 49 norske bedrifter forpliktet seg til kutt i unødvendig bruk av plast, design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast. Målet er å nå EUs ambisjon om 50 prosent materialgjenvinning av plast innen 2025. Bedriftene som er med i Grønt Punkt Norges Plastløftet er blant landets største og står bak over 41.000 tonn plastemballasje i 2019.

 Plastløfteprisene deles ut på bakgrunn av ambisjoner, tiltak og innovasjoner bedriftene selv har rapportert inn. Juryen har bestått av Rasmus Hansson, daglig leder av Handelens Miljøfond, Peter Sundt, generalsekretær i Epro (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) og utviklingssjef Lars Brede Johansen fra initiativtaker Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge:

Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plastemballasje, metallemballasje, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedriften være trygg på dette miljøansvaret ivaretas. I 25 år har materialselskapene som eier Grønt Punkt Norge sørget for at emballasje som samles inn over hele landet blir gjenvunnet.

Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen, Grønt Punkt Norge Tlf. 473 89 818

Bilde f.v: Erik Sandø, senior emballasjekonsulent Orkla Confectionary and Snacks, Hanne Vetaas, rådgiver Handelshøyskolen BI, Ole Anton Bakke, emballasjesjef Jotun, Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef Ringnes, Lars Brede Johansen, utviklingssjef Grønt Punkt Norge.

Foto: Beathe Schieldrop, Grønt Punkt Norge

Forbrukerne fortjener et velfungerende dagligvaremarked

– Det bekymrer oss at dagligvarekjedene eier og kontrollerer så mange ledd i verdikjeden, sa administrerende direktør Helge Hasselgård på et seminar på Stortinget. Foran politikere, kjedene og media var DLF invitert til å snakke om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Vertikal integrasjon og EMV
Mandag 27. januar deltok DLF på et seminar i regi av Høyre på Stortinget. Seminaret handlet om konkurransen i dagligvaremarkedet. Vi pekte på to utfordringer i markedet: vertikal integrasjon og betydningen av kjedenes egne merkevarer.

– Vertikal integrasjon øker etableringshindrene for nye aktører, gir økt maktkonsentrasjonen på kjedeleddet og kan slik gå utover konkurransen, sa Hasselgård. Videre tok han opp utviklingen i kjedenes egne merkevarer. I 2019 stod EMV for rundt to tredjedeler av veksten i dagligvaremarkedet.
– Problemet med EMV er når det erstatter uavhengige merkevarer som konkurrer fritt i markedet, og går utover mangfold og innovasjon.

Distribusjon
Et tema som både DLF, NHO Mat & Drikke, leverandørene og politikerne selv tok opp var distribusjon.
– Vi mener at å åpne for konkurranse i distribusjonsleddet vil kunne komme forbrukerne til gode, understreket Hasselgård. Han viste til DLF sine tidligere innspill om en egen distribusjonsparagraf og hvorfor man må åpne distribusjonsleddet for konkurranse.

DLF Forum: Seminar i konkurranserett 6. februar

DLF Forum

Vi inviterer til DLF Forum: Seminar i konkurranserett  i regi DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Dato/tid:

Torsdag 6. februar kl. 8:30- 12:00. (Registrering og kaffe fra kl. 8:30. Vi starter programmet presis kl.9.oo).

Sted:

Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2  (Auditoriet, i det tidligere «Hydro-bygget»)

Parkering:
Det er et begrenset antall gratis parkeringsplasser utenfor Bygdøy allé 2. NB! P-tillatelse må hentes i resepsjonen og legges godt synlig i bilen.


Seminaret er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Seminaret er gratis, men krever påmelding innen fredag 31. januar (eller til det er fullt). NY frist onsdag 5. februar kl 10:00.

NB! Ved påmelding av flere MÅ alle deltakere registreres med navn, bedrift, tittel og e-post.


Program:

Kl. 08:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:00 Introduksjon v/DLF.

Når er prisdifferensiering mellom kundene (kjedene) ulovlig prisdiskriminering?
v/advokat Stein Ove Solberg

Prisstyring, kampanjer og leverandørdialog – hvilken informasjon kan leverandør og kjede dele og hvordan kan de samarbeide?
v/advokat Svein Terje Tveit

Konkurranseregulering og håndheving av dagligvaremarkedet i UK – noe å lære?
v/advokat Magnus Viddal

Kl. 11:45-12:00 Vi avslutter med en enkel lunsj.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

DLF på Stortinget

Mandag 13. januar deltok DLF på høring om «Lov om god Handelsskikk» på Stortinget. Loven vil få stor betydning for dagligvaremarkedet i tiden fremover.

Lovforslaget som ble lagt frem i statsråd 6. desember er nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. På høringen møtte relevante aktører i bransjen komiteen for gi innspill til lovforslaget.

Se hele høringen her.

Bedre konkurranse

Lov om god Handelsskikk har vært en viktig sak for DLF i mange år. Økt forbrukervelferd forutsetter et rammeverk som bidrar til mer konkurranse og stimulerer til et sunt og dynamisk dagligvaremarked. Loven er et stort og viktig skritt i riktig retning ved å tilrettelegge for rettferdige og redelige forhandlinger mellom aktørene.

DLF sitt budskap i høringen

DLF ønsker å bidra til en ryddig og informasjonsbasert behandling av loven. I dagens høring valgte vi å vektlegge:

  • Krav om at det må foreligge objektive og kommersielle årsaker til delisting
  • Dagligvaretilsynet må utgi årlige rapporter om dagligvaremarkedet
  • Større aktører må ha prosedyrer for oppfølging av loven og en egen kontaktperson
Bred støtte til DLF

Til sammen var vi 11 aktører tilstede på høringen. I tillegg til DLF deltok to av våre medlemsbedrifter; Orkla og Nortura. Mange av aktørene refererte til DLFs innlegg og støttet våre innspill, særlig knyttet til delisting og årsrapporter fra tilsynet. DLF har i tillegg lenge vært opptatt av distribusjon, og dette ble et tydelig tema i spørsmålsrunden.

Distribusjon vil også bli et viktig tema i den kommende stortingsmeldingen.