Gjennom DLF er du medeier i bransjeselskapene

Viste du at din bedrift gjennom DLF er aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper? Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift. På dine vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere.

DLF Forum: Seminar i konkurranserett 6. februar

DLF Forum

Vi inviterer til DLF Forum: Seminar i konkurranserett  i regi DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Dato/tid:

Torsdag 6. februar kl. 8:30- 12:00. (Registrering og kaffe fra kl. 8:30. Vi starter programmet presis kl.9.oo).

Sted:

Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2  (Auditoriet, i det tidligere «Hydro-bygget»)

Parkering:
Det er et begrenset antall gratis parkeringsplasser utenfor Bygdøy allé 2. NB! P-tillatelse må hentes i resepsjonen og legges godt synlig i bilen.


Seminaret er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Seminaret er gratis, men krever påmelding innen fredag 31. januar (eller til det er fullt).

NB! Ved påmelding av flere MÅ alle deltakere registreres med navn, bedrift, tittel og e-post.


Program:

Kl. 08:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:00 Introduksjon v/DLF.

Når er prisdifferensiering mellom kundene (kjedene) ulovlig prisdiskriminering?
v/advokat Stein Ove Solberg

Prisstyring, kampanjer og leverandørdialog – hvilken informasjon kan leverandør og kjede dele og hvordan kan de samarbeide?
v/advokat Svein Terje Tveit

Konkurranseregulering og håndheving av dagligvaremarkedet i UK – noe å lære?
v/advokat Magnus Viddal

Kl. 11:45-12:00 Vi avslutter med en enkel lunsj.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.

DLF på Stortinget

Mandag 13. januar deltok DLF på høring om «Lov om god Handelsskikk» på Stortinget. Loven vil få stor betydning for dagligvaremarkedet i tiden fremover.

Lovforslaget som ble lagt frem i statsråd 6. desember er nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. På høringen møtte relevante aktører i bransjen komiteen for gi innspill til lovforslaget.

Se hele høringen her.

Bedre konkurranse

Lov om god Handelsskikk har vært en viktig sak for DLF i mange år. Økt forbrukervelferd forutsetter et rammeverk som bidrar til mer konkurranse og stimulerer til et sunt og dynamisk dagligvaremarked. Loven er et stort og viktig skritt i riktig retning ved å tilrettelegge for rettferdige og redelige forhandlinger mellom aktørene.

DLF sitt budskap i høringen

DLF ønsker å bidra til en ryddig og informasjonsbasert behandling av loven. I dagens høring valgte vi å vektlegge:

  • Krav om at det må foreligge objektive og kommersielle årsaker til delisting
  • Dagligvaretilsynet må utgi årlige rapporter om dagligvaremarkedet
  • Større aktører må ha prosedyrer for oppfølging av loven og en egen kontaktperson
Bred støtte til DLF

Til sammen var vi 11 aktører tilstede på høringen. I tillegg til DLF deltok to av våre medlemsbedrifter; Orkla og Nortura. Mange av aktørene refererte til DLFs innlegg og støttet våre innspill, særlig knyttet til delisting og årsrapporter fra tilsynet. DLF har i tillegg lenge vært opptatt av distribusjon, og dette ble et tydelig tema i spørsmålsrunden.

Distribusjon vil også bli et viktig tema i den kommende stortingsmeldingen.

Norsk Lastbærer Pool og DLF

Grønt Punkt Norge og DLF

Tradesolution og DLF

Infinitum og DLF

Matvett og DLF

STAND og DLF

God jul & godt nytt år fra oss i DLF

Kjære DLF medlemmer, samarbeidspartnere og øvrige kontakter

Takk for samarbeidet i året som har gått. Vi ser frem til videre samarbeid i 2020.

Med ønske om en riktig god jul og godt nytt år.