Dagligvarebransjen skal etablere felles standard for utveksling av data for å redusere matsvinn

Arbeidsgruppen representert ved handelen og et utvalg merkevareleverandører på workshop hos DLF. Foto: DLF

Tirsdag 23. januar hadde arbeidsgruppen, representert ved handelen og et utvalg merkevareleverandører, workshop i DLFs lokaler for å definere en felles standard for utveksling av relevante data, som prognoser.

Utgangspunktet for initiativet er Matsvinnutvalgets rapport som beskriver ulike tiltak som skal bidra til at Norge når mål om halvering av matsvinn innen 2030. Rapporten ble overlevert Klima- og miljøministeren og Landbruk- og matministeren 3. januar i år. Et sentralt tiltak rapporten peker på er økt utveksling av strukturerte data mellom handelspartnerne og styrket strukturert bilateral dialog. Tiltaket skal operasjonaliseres sektorvis via STAND, ledet av Verdikjededirektør Thomas Weihe, DLF.

 

Jeg er svært glad for at partene nå kommer sammen for å enes om hvordan vi kan skape økt forutsigbarhet og transparens, og dermed redusere matsvinnet. Workshopen i dag var preget av stort engasjement og felles ambisjon om å ta bransjen videre på dette området.  -Virkelig inspirerende! Jeg ser frem til det videre prosjektarbeidet, og ikke minst resultatene når det nye STAND-rammeverket etter hvert blir satt ut i live. –  Thomas Weihe.

 

Gruppen består av:

 • ASKO Norge AS v/ Fredrik Notland (Logistikksjef Innkjøp) og Tore Martinsen (Produkteier NGFlyt).
 • COOP Norge SA v/ Håvard Karlsen (SR Mgr. SC planning), Kjetil Nilsen (Fagansvarlig prognose) og Torbjørn Nyberget (Ansvarlig inngående logistikk).
 • REMA1000 v/ Mats Lyseggen (Leder vareflyt), Stig Jerry Ørneberg (CDO Store Efficiency and SC), Emilie Våge (Leder for samfunnsansvar og bærekraft).
 • Fjordland AS v/ Jørgen Stadheim Teigen (Forretningsutvikler datadrevet innsikt)
 • Mills AS v/ Magnus Tørhaug (Teamleder prognose og ordrekontor)
 • Coca-Cola Europacific Partners Norge AS v/ Frode Dahl, Ass.dir. Country Log., & Customer Service
 • Haugen-Gruppen AS v/Henning Henriksen (Demand planner)
 • Brynild AS v/ Paterick Saltvik Sjøberg (Forretningsutvikler datadrevet innsikt) og Mathias Holm (SC Director)
 • Nortura SA v/ Tarjei Bjørnhaug (Prosess- og analysesjef)
 • DLF v/ Thomas Weihe, Verdikjededirektør – Prosjektleder
 • GS1 Norway v/ Knut Vala, Leder Standard og Leveranse – Prosjektstøtte

Relevante saker/lenker:

03.01. 2024:

DLF leder viktig tiltaksområde – Standardisert og økt datadeling

Regjeringen: Styrket arbeid mot matsvinn

Regjeringen: Rapport fra Matsvinnutvalget

Regjeringen: Relevante saker om matsvinn og Matsvinnutvalget

Matvett: 33 klare anbefalinger fra Matsvinnutvalget

Februar 2023:

Matvett: Matsvinnutvalget er lansert