Notiser og ukens sitat

 

Notiser

«Kundene i Sandefjord kjøpe 70 prosent flere flasker ketsjup enn kundene i Oslo. Mens de som hamstret mest egg var kundene i Sarpsborg og Kongsberg.»

Nationen, april 2024

«Stadig flere dagligvarebutikker legges ned og verst går det utover distriktene.»

Åndalsnes Avis, april 2024

«Hun trekker fram at selv om samlet økonomisk vekst i Norge har gått ned, er det stor forskjell mellom næringene. Bygg og anlegg, samt varehandel, rammes av økte kostnader og innstramming av forbrukernes kjøpekraft.»

Stavanger Aftenblad, april 2024. Sentralbanksjefen.

Ukens sitat

«– Om bare et par år tror jeg at en tredjedel av all dagligvarehandel skjer via internett.»

DN, april 2024. Avtroppende ODA-sjef.


Foto: Shutterstock.com