– Målet er støtte i forbedringsarbeidet!

Fremover presenterer vi de ansatte i DLF administrasjonen, og turen har kommet til Thomas Weihe, som leder arbeidet med verdikjedespørsmål.

Thomas Weihe har ansvar for verdikjedespørsmål i DLF, og vi har spurt hva det innebærer. – Dette omfatter i praksis forbedringsarbeid innen forsyningskjede og bærekraft – som er store og sentrale områder for bransjen.

Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF. Foto: DLF

– Her bidrar DLF direkte via prosjektarbeid og fagkomiteer, men også indirekte gjennom en rekke bransjeselskaper, der vi også samarbeider bredt mot andre bransjeområder. Dette er selskaper som Tradesolution, GS1 Norway, Norsk Lastbærer Pool, Infinitum, Matvett – og ikke minst Grønt Punkt Norge, med tilknyttede returselskaper.

Thomas har bakgrunn som siviløkonom med spesialisering i logistikk og IT, med diverse påbygninger opp gjennom årene. – Jeg er ellers glad for å ha med meg mer enn 25 års erfaring med logistikk og ledelse – primært fra dagligvarebransjen, men også 6 år i byggenæringen – inn i arbeidet i DLF.

Samarbeid

Han minner om at dagligvarebransjen er dynamisk, med merkevarer som treffer de aller fleste – ofte mange ganger hver dag! – Alle har dermed et forhold til bransjen og produktene. Det å få være med på å drifte og utvikle deler av denne bransjen, sammen med mange andre dyktige bransjekollegaer, er et privilegium. At det også er en viktig bransje som gjør veldig mye bra, bør vi bli flinkere til å snakke om. Framsnakking er det rett og slett for lite av, konstaterer Thomas.

– Mesteparten av min arbeidshverdag innebærer «samarbeid» – gjennom samarbeid med medlemsbedrifter, handel, bransjeselskaper, myndigheter og andre NGOer. Målsetningen er ofte å definere felles målbilde, sikre at bransjen går i takt og etablere gode løsninger. Dette kan være innenfor vare- og informasjonsflyt eller innen bærekraft. Her er samfunnsnytten av samarbeid betydelig.

Thomas forteller at samarbeidsarenaen STAND her er svært viktig. – Her møter vi handelen og definerer «trafikkreglene» for logistikken i dagligvarebransjen, noe vi har god erfaring med helt siden starten av 90-tallet. Et av flere pågående prosjekter her er økt utveksling av standardiserte data for redusert matsvinn.

Bærekraft

– Ellers så jeg at vår utmerkede styreleder i DLF, Øystein Bu, refererte til utfordringer på bærekraftområdet på medlemsmøtet etter den nylig avholdte generalforsamlingen. For å møte disse utfordringene har DLF etablert en ny Bærekraftkomite, og sammen med handelen har vi opprettet BUD – Dagligvarebransjens Bærekraft Utvalg, etter mal fra STAND. – Her har vi samlet bransjens flinkeste bærekrafthoder, som skal koordinere felles aktiviteter på området fremover. Dette har jeg stor tro på!

Til slutt understreker Thomas at DLF er svært opptatt av å være tilgjengelige, og han oppfordrer medlemmene til å bruke kompetansen og medlemstilbudet de har tilgang på gjennom DLF.

– Samtidig er vi avhengig av å forstå medlemmenes hverdag og utfordringer. Oppfordringen er derfor klar:

Ta kontakt. Vi er her for dere!

Nettverk

Han minner også om nettverkene – som er kostnadsfrie møteplasser, der deltagelse og tilgang gir masse læring og erfaringsutveksling med bransjekollegaer. Les mer om disse nettverkene her.

Her finner du oversikt over DLF administrasjonen og kontaktinformasjon.