Det viktigste er de ansatte!

– Jeg mener oppriktig at ingen dager i denne jobben er kjedelige, sier Jan Kleven, Country Manager for Arvid Nordquist Norge.

Arvid Nordquist (AN) er en svensk familiebedrift med snart 140 års kontinuerlig drift. – Vi er tungt til stede i hele Norden, noe som gir oss mye læring og inspirasjon på tvers. Samtidig samarbeider vi med produsenter i over 50 land, noe som gir ytterligere innsikt i trender og muligheter, sier Jan.

– AN leverer et bredt sortiment innenfor matvarer, egen brent kaffe, vin og øl. De siste åtte årene har vi også bygget opp sterke varemerker i non food-porteføljen.

– Vi er svært bevisste på at selskapet og kulturen alltid er basert på medarbeiderne. Jeg tør påstå at vi har vært flinke, i hele konsernet, på å få inn og beholde gode ansatte. Her er det viktig å bygge intern tillit, og tilrettelegge for fleksibilitet og spennende arbeidshverdager. Det skal også være høyt under taket, med gode interne diskusjoner – til beste for både trivsel og resultater, mener han.

Jan forteller at AN i dag har nærmere 320 medarbeidere i Norden – mennesker som drar lasset sammen. – Hele kulturbyggingen knyttes til virksomhetens mål og visjon, der bærekraftfokuset står helt sentralt. Her jobber vi intenst for å få fram produkter med så lite miljøpåvirkning som mulig. Og vi jobber med det sosiale aspektet av bærekraft, med medarbeidere og forbrukere i sentrum.

Entreprenørånden lever!

Jan Kleven, daglig leder hos Arvid Nordquist Norge. Foto: Arvid Nordquist Norge

Jan Kleven har solid utdannelse fra både Norge, Sverige og Frankrike – og lang erfaring fra solide norske merkevare- og leverandørselskaper.

– Når jeg nå er kommet inn i et tradisjonsrikt familieselskap, er det en veldig spennende og god erfaring. Entreprenørånden lever, selv etter 140 år – et jubileum vi skal markere nå i sommer. Konsernet ledes ellers av 3. generasjon Nordquist, og neste generasjon jobber allerede i selskapet. De skaper trygge rammer og følelsen av langsiktighet.

– Jeg mener oppriktig at ingen dager i AN er kjedelige. Med fire Nordiske divisjoner som jobber med 40 merkevarer innenfor 20 kategorier – levert fra 50 land – er oppgavene mangfoldige. For tiden jobber vi spesielt hardt med konkurransekraften innenfor så ulike kategorier som øl, vask og barnemat. Med opp mot 40 markedsfolk totalt i selskapet er diskusjonene alltid fruktbare, med kultur for å støtte hverandre på tvers. Dette trives jeg med.

Kostnadsfokus gir frihet

AN opererer ellers i flere spennende markeder, forteller Jan. – Våre kunder er alt fra nordisk dagligvarehandel, apotek, faghandel inklusive alkoholmonopolene, til hotell- og restaurantsektoren og kontorsegmentet. Vi har også et klart kundeperspektiv bakover mot de varemerkeeierne vi representerer.

På spørsmål om hva som er hans viktigste fokus innenfor dagligvareområdet i tiden fremover, er Jan klar og tydelig: – Det viktigste nå er å holde stålkontroll på kostnadene. Det gir oss frihet, i en tid der ikke minst logistikkkostnader, råvarer og valutaeffekter slår inn med full kraft.

– Samtidig er jeg sikker på at servicekvalitet i alle ledd vil bety stadig mer for posisjon og differensiering. Dagligvare er en spennende bransje, med et mangfold av aktører – men der forbrukerne selvsagt er viktigst. Denne servicekvaliteten skaper vi best gjennom å gi optimal trygghet for ansatte i alle posisjoner, slik at de kan jobbe mest mulig selvstendig, ta riktig risiko og ta mer ansvar for egne leveranser. Her er vi spesielt heldige i AN. Vi har dyktige ansatte, og vi kan i tillegg lære av de beste – både i egen, nordisk organisasjon og fra et sterkt lag av profesjonelle leverandører og produsenter.

Moderne handel i Norge

– Samtidig er det viktig at vi kan vise de samme leverandører og produsenter det reelle konkurransebildet i Norge, sier Jan. Han bruker mye tid på å forklare merkevareeierne hva som faktisk skjer i det norske dagligvaremarkedet. – Vi har en høy andel moderne mindre butikker med effektiv logistikk og gode rutiner via STAND.  Vi må sørge for at de utenlandske produsentene tilrettelegger sine produksjonslinjer, investerer i forbruker innsikt og at de ser verdien av å prøve ut innovasjoner tidlig i ett land hvor forbrukerne elsker nyheter.

– La meg også få si noen ord om storhusholdningsmarkedet, der vi også er tungt inne. Det er spennende å se hvordan trender i dette markedet ofte ligger foran dagligvaretrendene. Dyktige kunder innenfor hotell- og servicehandelen gir oss her masse innsikt.  Ellers håper jeg sommeren 2024 kan bli tidspunktet der hele serveringsbransjen henter seg inn igjen etter de siste års turbulens. De fortjener virkelig mer forutsigbarhet og stabilitet i årene som kommer.

– Oppfordringen er her klar: Folk må ut og bruke serveringsstedene

Politikk og rammebetingelser

Vi spør norgessjefen for Arvid Nordquist hva han tenker om rammebetingelsene og de politiske føringene for det utvidede bransjeområdet han representerer.

– Som leder i vår bransje er du forpliktet til å følge med i diskusjonen, forslagene og beslutningene knyttet opp mot rammebetingelsene. Meningene er mange, både blant bransjefolk og folk flest, samtidig som stadig nye ministre snakker om løsninger, sier Jan.

– Det er flott at myndighetene er engasjerte, men skal det bli fruktbare løsninger må det samarbeides mer –. Det må jobbes tettere og mer prestisjeløst på mange nivåer; Mellom nærings- og landbruksdepartementene, mellom partiene på Stortinget og mellom aktørene innenfor dagligvare- og storhusholdning.

– Med utgangspunkt i målet om gode løsninger for forbrukerne, bør det være mulig å finne balanserte løsninger, til fordel for alle. Vi må fremdeles få lov å drive bærekraftig og økonomisk fornuftig, men mange kan gjøre mer for å finne bedre løsninger.

– Kanskje vi skal gi den nye næringsministeren muligheten for å starte bedre og mer konstruktive prosesser, spør han retorisk

En oppfordring til DLF

– Jeg har avslutningsvis lyst til å si at DLF har en solid status blant medlemmene og i bransjen. Samtidig ønsker jeg meg noe mer bredde i aktivitetene. Mitt forslag er at DLF jobber mer, på vegne av hele bransjeområdet, med å markedsføre oss overfor studenter og unge arbeidstakere. Det blir stadig mer kamp om de flinke folkene, og her må vi – som representerer tunge fagområder innenfor bl a logistikk, tech, marked, økonomi og ledelse – være langt mer aktive.

– Vi må øke bevisstheten og merkeverdien til et spennende og mangfoldig arbeidsmarked, som jeg synes får for lite positiv oppmerksomhet, avslutter Jan Kleven.

 

Les mer om Arvid Nordquist Norge her