Grensehandel for 2,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2024

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i midten av mai offentliggjort tall for grensehandelen hittil i år, og tallene viser et nytt hopp.

I årets tre første måneder handlet nordmenn for omtrent 2,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet, nesten en halv milliard kroner mer enn på samme tid i fjor. Noe av årsaken til nivået er også tidlig påske i år.

I løpet av de tre første månedene brukte vi 26 prosent mer penger på grensehandel sammenliknet i 2023, viser nye tall fra Grensehandelsundersøkelsen.

Nordmenn reiste på 1,23 millioner dagsturer til utlandet, noe som er 327 000 flere enn på samme tid i fjor. Vi handlet for i gjennomsnitt 1939 kroner per tur over grensen, og vi brukte mest penger på mat- og dagligvarer.

– Påsken er høytid, også for grensehandel. Mange nordmenn tok turen over grensen for å handle både før, og i løpet av påsken. Årets påske var i 1. kvartal, mens den i fjor falt i 2. kvartal. Påskens plassering er derfor en viktig årsak til hvorfor grensehandelen var høyere i 1. kvartal i år sammenliknet med i fjor, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

– I tillegg til å handle tar mange seg også tid til et kafé- eller restaurantbesøk eller til en frisørtime. Nordmenn brukte 204 millioner kroner på kafé- og restaurantbesøk og andre tjenester når de var på dagsturer til utlandet, sier Henriksen.

– Selv om handlebeløpet som er brukt på de ulike varekategoriene har økt for alle varegrupper fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, er sammensetningen av varekurven ganske lik mellom de to periodene, avslutter Henriksen.

I den vedlagte figuren ser vi hvilke varegrupper nordmenn tok med seg i handlekurven i 1. kvartal i 2024 og i 2024. Alle tall i millioner kroner.