DLF Partnere Kauza og Tjek invitere til seminar om merkevare- og kjedevekst

Kauza, Tjek og Kantar inviterer leverandører og forhandlere i dagligvarebransjen til gratis seminar seminar om merkevare- og kjedevekst.

 

Onsdaf 4. september kl. 8:30-10:30 hos Kantar i  Lakkegata 23, Oslo.

Enkel servering fra kl. 8:15.

Program

Kauza vil presentere dagligvaretrender i Norge 1. halvår 2024, og innsikt om hvordan en kan skape økt markedspenetrasjon i tillegg til andre veier til vekst for merkevarer og kjeder. Dette er basert på shopperdata som dekker 97% av det norske dagligvaremarkedet, samlet inn via digitale kvitteringer.

En måte å tiltrekke flere shoppere på er ved hjelp av kampanjer som er nøkkelen til å forstå din egen og konkurrentens kampanjestrategi. Tjek vil presentere trender om promosjon (flyers og søkehistorikk) fra 1. halvår 2024, basert på deres populære apper Mattilbud og eTilbudsavis som har mer enn 750.000 brukere i Norge.

En annen viktig vei til vekst for merkevarer er å bli mer meningsfullt annerledes for flere forbrukere, og på denne måten bli valgt oftere fremfor konkurrenter og kunne ta en høyere pris. Kantar vil presentere case om dette i lys av dagligvarehandel og FMCG.