Gjenvinning på høyt nivå

Grønt Punkt Norges arrangerte i juniet webinar som oppsummerte «Gjenvinningsåret 2023». Budskapet viser at Norge og produsentene er på vei i riktig retning.

Grønt Punkt Norge er en viktig virksomhet for DLF og våre medlemmer. DLF er en aktiv eier i alle returselskapene tilknyttet Grønt Punkt – og DLFs verdikjededirektør Thomas Weihe er styreleder i Grønt Punkt Norge.

Gjennom aktivt eierskap i alle returselskapene bidrar DLF på vegne av medlemsbedriftene til at alle kan oppfylle sitt produsentansvar. Dette skjer på et område med stadig mer fokus og interesse, fra stadig flere viktige interessenter. DLFs aktive rolle bidrar til at produsentene tar en aktiv posisjon både samfunnsøkonomisk og bærekraftbasert, samtidig som vi legger til rette for at medlemmene kan oppfylle stadig strengere innsamlings- og gjenvinningskrav i årene som kommer.

Figur: Grønt Punkt Norge

 

Gjenvinningsåret 2023

Da Grønt Punkt oppsummerte gjenvinningsåret 2023 deltok ekspertene fra de ulike returselskapene. De presenterte nok en gang gode tall, som viser at Norge er godt på vei – og ofte leverer bedre – ift både EU-krav og norske krav til gjenvinning – både på kort og lang sikt.

Lederne i returselskapene i Grønt Punkt Norge. F.v: Karl Johan Ingvaldsen (Plastretur), Øyvind Furulund (Norsk Resy), Jaana Røine (Grønt Punkt Norge), Svein Erik Rødvik (Norsk Returkartong), Ylva Eline Erbach (Norsk Metallgjenvinning), Morten Sundell (Sirkel Glass). Foto: Grønt Punkt Norge

Resultatene viser igjen at produsentene og brukerne gjør en god, og stadig bedre, jobb på de fleste områder. På de fleste volumområder ligger vi i Norge langt foran de gjenvinningskravene som blir gjeldende fra 2030, uten at det skal legge en demper på ytterligere forbedringer.

Et godt eksempel er retur av trebaserte materialer, som i sitt første hele driftsår rapporterer en total materialgjenvinning på 55 %. Dette er gode tall, gitt at EU og Norge har satt et gjenvinningskrav på 30 % fra 2030.

I media og den offentlige debatten er plast ofte et tema, og det er gledelig at tallene også her går i riktig retning. I 2023 er medlemsmengden ca 120000 tonn. Av denne mengden ble 33,9% materialgjenvunnet, opp fra 30, 2 % i 2022.

Les mer om DLF og Grønt Punkt Norge her