DLF Partner Kauza: Er du «Ready for retail»?

Ikke alle dagligvarekjeder er like. For å fungere som kunnskapsleverandør og kategorikaptein er det viktig å kjenne til forskjeller, styrker og svakheter hos de norske kjedene.

Kauzas ‘Ready for Retail’-rapport inneholder innsikt i de særegne egenskapene og potensialet til de norske dagligvarekjedene.

I rapporten ser vi nærmere på blant annet forskjellene mellom de norske kjedene:

  • Hvem er kundene
  • I hvilke andre kjeder handler de
  • Hvilke kategorier er sterke hos de forskjellige kjedene

Vi ser også på ukedager, og tid på døgnet og mange andre innsikter.

Kauza gir shopper-innsikt basert på digitale kvitteringer fra flertallet av norske dagligvarebutikker, og innsikten er dermed basert på faktisk atferd blant norske husholdninger.

Smakebit av Ready for Retail-rapporten

Her får du en liten  smakebit av Ready for retail- rapporten:

Copyright Kauza


Copyright Kauza

 

Copyright Kauza

 


Ønsker du å vite mer?

Kauzas ‘Ready for Retail’-rapport inneholder innsikt i de særegne egenskapene og potensialet til de norske dagligvarekjedene. Få enkelt oversikt over likheter og forskjeller mellom kjedene i norsk dagligvarehandel. Vi ser f.eks. på kjedens kunderekruttering, handlefrekvens og kurvstørrelse –men også på kategoriprestasjoner og hvem kjedens konkurrenter er. Rapporten inneholder en oversikt over alle de største dagligvarebutikkene i norsk FMCG..
Kontakt din Kauza-konsulent i dag eller kontakt: [email protected]


Om Kauza

Kauza er et konsulentselskap som leverer faktabasert rådgivning og shopper insights til aktører i FMCG-industrien på de nordiske markedene. Vår kjerneaktivitet hos Kauza er vårt team av eksperter som gjør shopperdata levende for våre kunder.

Kauza leverer state-of-the-art PowerBI-dashboard-løsninger drevet av skyteknologi, som sikrer at kundenes sentrale forretningsspørsmål besvares raskere og bedre med riktig blanding av datatilgjengelighet og dataanvendelighet – alt levert nærmere sanntid.

Kontaktperson

Lars Vassbø