DLF Utmerkelser 2024 – Åpent for nomineringer frem til 16. august!

Nå er det igjen tid for å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2024 skal kåres under DLF Høstmøte 17. oktober.

Les mer om utmerkelsene her DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Bærekraftspris.

Nominasjonsprosessen er som tidligere delt i to. Første runde sender bedriftene inn en pitch. De som går videre til runde to får beskjed om dette, og må det sendes inn mer informasjon i en presentasjon.

Vi åpner opp for nomineringer 11. juni. 

 

Endringer i år

DLF NIQ  Årets Verdiskaper

DLF i samarbeid med NIQ presenterer «DLF NIQ Årets Verdiskaper», en pris som spisses mot kommersiell suksess og tar utgangspunkt i en bruttoliste basert på salgstall fra NielsenIQ. Det vil si at bedrifter ikke nominerer til denne prisen. Juryen velger ut kandidater som vil bli kontaktet for å sende inn en utfyllende presentasjon om kandidaten til runde 2.

DLF Merkevarepris

Medlemsbedrifter nominerer sine kandidater som tidligere, men det vil ikke bli valgt tre finalister. Vinneren kåres på DLF Høstmøte. Tidligere års kandidater som tidligere har gått videre til runde to oppfordres til å oppdatere presentasjonen og sende inn på nytt i perioden 2.-6. september. Kandidatene vil da automatisk være med i runden som kårer årets vinner.

Frist for nominasjoner er 16. august.


Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene (se lenger ned på siden eller last ned konkurranseguiden).
 2. Registrer nominasjonen/pitch her  (opprett brukerkonto dersom du ikke allerede har det fra tidligere år).
 3. Last opp dokumentet (PDF-format) og send inn.

Mer trengs ikke i første runde!

Ut i fra dette vil juryen velge ut de kandidatene som inviteres til å gå videre til runde to, og som må levere en mer utfyllende presentasjon. Det er i runde to juryen velger ut 3 finalister hvor en av dem er vinner..Hvem kan vinne?

 • Kandidaten må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem.
 • Tidligere nominerte kandidater og finalister kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere/case). Husk å sjekke kriteriene.

Presentasjon av finalister og kåring av vinnere

Som tidligere vil finalister bli presentert- og vinnere kåres på DLF Høstmøte 17.oktober i Tønsberg.


Kriterier

Her følger en kort utgave av kriteriene (tilpasset en pitch):

 • DLF Innovasjonspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • DLF Merkevarepris
  Beskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement og relevans, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • DLF Bærekraftspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten har bidratt til bærekraftige forbruks -og produksjonsmønstre og redusert belastningen på miljø og klima, i tråd med FNs Bærekraftsmål nr 12. Relevante områder inkluderer: Gjenbruksmuligheter, transport, emballering, klimafotavtrykk, matsvinn, energiforbruk og miljøutslipp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Men prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.


Ny utmerkelse -DLF NIQ Årets Verdiskaper

I samarbeid med NielsenIQ lanserer vi en en ny og spennende utmerkelse, DLF NIQ – Årets verdiskaper. Formålet med denne prisen er å fremme viktigheten av merkevarenes bidrag til vekst for kategorier og handelen slik at totalmarkedet vokser. Årets Verdiskaper spisses mot kommersiell suksess og tar utgangspunkt i en bruttoliste basert på salgstall fra NIQ. Produktsalg i verdi, produktmarkedsandel og vekst i kategorien vil være sentrale elementer. Tidsperiode som legges til grunn for vurderingen er rullerende 52 uker,  til og med uke 28/2024.

Juryen vil ta utgangspunkt i denne bruttolisten og vil be om mer informasjon fra bedrifter på en short-list. Til sist gjør juryen en vurdering og kårer tre finalister og en vinner.

Til denne prisen vil altså ikke bedriftene nominere seg selv. Kandidatene fremkommer utfra kvantitative kriterier og målbare resultater i markedet.

Årets Verdiskaper deles ut på DLF Høstmøte sammen med de andre utmerkelsene.  Les mer om den nye utmerkelsen her.


Juryen

Juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap fra handelen/bransjen og eksternt. Merkevarepris, Innovasjonspris og Årets Verdiskaper har samme jury.

Kåring

 • Juryen vurdere alle nominerte pitcher etter fristen 16. august. De avgjør hvilke kandidater som går videre til runde to, og som inviteres til å levere en mer utfyllende presentasjon.
 • Juryen velger deretter tre finalister for kategori Innovasjon, Bærekraft og Verdiskaper som vil bli kontaktet i etterkant av juryens bedømmelse, for å intervjues/fimes.
 • Det blir ikke valgt tre finalister til Merkevareprisen, men kun en vinner som kåres på høstmøte.
 • Finalistene og vinnerne presenteres på DLF Høstmøte oktober 2024.

Kontaktperson:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Siw Skjervold, prosjektleder DLF Utmerkelser
send mail 


Tidligere vinnere

Vinnere 2023

Vinnere 2022

Vinnere 2021

Vinnere 2020

Vinnere 2019

Vinnere 2018

Vinnere 2017

Vinnere 2016


Les mer om DLF Utmerkelser her.