Fjordland premiert for solid innsiktsarbeid

Solid og oppdatert innsikt er viktig for både strategiutvikling og operativt arbeid. Fjordland har satset mye på innsikt, og fikk nylig Kantars Innsiktspris for 2023.

Det var under fagsamlingen ANFO Effekt 2023 at Fjordland ble tildelt Kantars Innsiktspris. Caset Fjordland presenterte hadde det klargjørende navnet «Fra salgsnedgang til millionvekst!». Fokuset for kampanjen var følgende utfordring: Hvordan flytte fokus fra produktene vi selger til behovene vi fyller?

Innsiktsprisen fra Kantar henger høyt, og målet med prisen er å hedre markedsarbeid som «ikke stoler på flaks og tilfeldigheter i markedsføringsarbeidet», som Kantar uttrykker det.

Uavhengig av metoder og eventuelle leverandører, påpeker de at godt innsiktsarbeid, både i strategi- og aktivitetsprosessen, forsterker mulighetene for å nå målene.

Og for 2023 er det Fjordland som løftes fram som et godt eksempel på nettopp dette.

Juryen for prisen mener Fjordland tydelig viser hva man kan oppnå ved å jobbe kunnskapsbasert – og gjennom alle steg av prosessen – fra ide til leveranse og evaluering.

De trekker i begrunnelsen fram noen av disse stegene, som kan synes opplagte – men der mange ikke fullfører jobben, noe som kreves for å optimalisere resultatene.

  1. Fjordland hadde et svært tydelig og målbart mål for hva de ønsket å oppnå – i kampanjen og for egen merkevare. Sentrale punkter her var markedsandeler, og Fjordland ses på som en løsning oftere og med flere innfallsvinkler enn før.
  2. Juryen løftet også fram hvordan Fjordland her har ytterligere styrket innsikten i relasjonen mellom kategorien og kundene: De har avklart barrierene mellom Fjordlands produkter og forbrukerne.
  3. Et annet uttak er at Fjordland har klart å være konkrete på når og hvordan de kan løse hverdagsutfordringer – en speilet dette gjenkjennbart og åpenbart i de konkrete markedsuttakene.

Grunnlaget for prisen til Fjordland finner juryen også i den langsiktige tanken bak kampanjen. Koblingen mellom det kortsiktige salget knyttet til selve kampanjeperioden, og hvordan kampanjen påvirker forbrukerne også over tid, er også en del av styrken her.

Fordi dette er en innsiktspris, påpeker juryen også viktigheten av å jobbe med relevante og målfokuserte kilder i innsiktsarbeidet – noe som forsterker mulighetene for å måle og lære når kampanjen er levert.

Juryleder Ole Guldvog oppsummerte det slik: – Fjordland får denne prisen fordi de jobber aktivt med innsikt i alle ledd.

 

Kilde: Fjordland tildeles Innsiktspris