DLF er sterkt posisjonert!

– DLF er sterkt posisjonert!

Sier adm direktør Hele Hasselgård. Vi vil fremover presentere de ansatte i DLF, og starter med sjefen.

På den nylig avholdte generalforsamlingen i DLF, var styreleder Øystein Bu tydelig på verdien av leveransene fra DLFs administrasjon. Med det bakteppet vil vi fremover presentere administrasjonen: Hvem er de, og hva kan de bidra med for medlemmene?

Først ut er adm. direktør Helge Hasselgård, som snart har ledet DLFs administrasjon i to tiår.

Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF. Foto: DLF

– Jobben er minst like interessant og utfordrende i dag, som da jeg startet, sier han, med krav på å bli trodd. Og Helge har en bred og relevant bakgrunn for oppgaven. Før DLF-tiden ledet han Bryggeri- og mineralvannforeningen, og før det jobbet han bl a i Norges Eksportråd og i et departement.

– Men dette er ikke et en-person-foretak. For DLF er kompetanse den viktigste innsatsfaktoren for å lykkes. Og vi har dyktige medlemmer, et svært kompetent styre – og en rekke komiteer og nettverksgrupper – som alle skal støttes og ivaretas av en forholdsvis liten administrasjon.

– Jeg har selvsagt ikke alene den kompetansen som kreves, men vi har over tid klart å etablere et meget sterkt fagteam av ansatte i DLF. Det er helt avgjørende for å lykkes i samspillet med dyktige folk i medlemsbedriftene.

Og Helge legger til: – Det er både fabelaktig, og viktig for egen motivasjon og leveranse, å få jobbe så tett med fagtunge og leveringsdyktige kolleger. DLFs ansatte er erfarne fagfolk som selv skjønner hva som skal til. Jeg trives veldig godt med å slippe byråkrati og omstendelige beslutningsprosesser, og i DLF evner vi, både sammen og hver for oss, å snu oss raskt og sette i gang. Det passer meg godt.

Helge er også opptatt av hvordan hele felleskapet evner å løfte innholdet i to av DLFs viktige kjerneverdier: Samarbeid og konkurranse. – Det er to ord som kan synes å være noe motstridende. Med fokus på innholdet og balansen i begrepene er helt nødvendig for at markedet skal fungere best mulig. Og her ligger noe av det jeg synes er mest spennende, utfordrende og motiverende å jobbe med.

– Den jobben krever selvsagt mye diplomati, men også vilje og utholdenhet – til å stå på barrikadene når det er nødvendig. Jeg mener og tror vi i administrasjonen bidrar med både diplomatisk anlegg og konkurranseinstinkt – både på generell basis og i de helt spesielle utfordringene vi står oppe i akkurat nå!

– La meg til slutt få gjenta noe jeg sa til generalforsamlingen i DLF for få dager siden, etter endt møte: Vi representerer en solid og samstemt medlemsmasse, noe som også ble reflektert gjennom enstemmige vedtak på selve generalforsmalingen. DLF sterkeste posisjon ligger nettopp her, at 100 viktige leverandører i stor grad er enige – om strategi og mål. Dette er det viktigste grunnlaget for at vi faktisk skal lykkes sammen. DLF er sterkt posisjonert!

Her finner du kontaktinformasjon til DLF administrasjonen

Ta kontakt med oss.