Øystein Bu gjenvalgt som styreleder i DLF

Øystein Bu fortsetter som styreleder i DLF

Øystein Bu, Dr. Oetker, og Stein Rømmerud, Coca-Cola European Partners ble gjenvalgt som leder og nestleder i DLFs styre.  I tillegg ble Adm. direktør Rita Kristin Broch, Diplom-IS og Adm. direktør Anders Røed, Ringnes AS valgt inn som nye styremedlemmer.

Dette skjedde tirsdag 23. april under DLF Forum med generalforsamling i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS).

DLF Forum

I DLF Forum fikk forsamlingen høre innlegg fra Trond Bentestuen, Adm.direktør Rema 1000 som fortalte om sine mål og med videre  samarbeid med merkevareleverandørene. Professor Erling Hjelmeng ga en introduksjon om lov om god handelskikk  og konsekvenser med et handelstilsyn (presentasjon kan lastes ned her). Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas avsluttet DLF Forum med å fortelle om konkurransesituasjonen i dagligvarehandelen sett fra stortinget.

(Har du ikke tilgang til DLF Medlemssider registrer deg her)

DLF Generalforsamling

Under generalforsamlingen presenterte Adm.direktør i DLF, Helge Hasselgård om  høydepunkter fra årets som har gått og strategi og fokus for 2019. DLF Presentasjonen kan lastes ned her.

Har du spørsmål til administrasjonen ta gjerne kontakt med oss.

Styrets sammensetning pr 24/4-2019

Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norges AS, leder

Adm. direktør Stein Rømmerud, Coca-Cola E. P. Norge AS, nestleder

Styremedlemmer

Adm. direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS

Adm.direktør Tore Haugsdal, Agra Foods AS

Adm. direktør Hege Holter Brekke, Orkla Health AS

Adm. direktør Rune Nordli, Barilla Norge AS

Adm. direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS

Adm. direktør Kristin Bendixvold, Rørosmat SA

Konserndirektør Hanne Refsholt, TINE SA

Adm. direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS

Adm. direktør Rita Kristin Broch, Diplom-IS AS

Adm. direktør Anders Røed, Ringnes AS

Les mer om hele DLF Organisasjonen.

DLF lønnsundersøkelse 2019

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter i medlemsbedrifter 23. april.

Som tidligere er det kun de bedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 12 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene.

Svarfrist 

Svarfrist er tirsdag 30. april

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i midten av mai.

Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570

Mette Hanekamhaug til DLF

Mette Hanekamhaug. Foto: Privat.

Mette Hanekamhaug (31) er ansatt som kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF). Hun tiltrer stillingen 1. juli 2019.

– Vi er veldig glade for å få Mette med på laget, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF. – Hun bringer med seg verdifull erfaring fra både politikk og organisasjonsliv, og hun har solid kommunikasjonsfaglig bakgrunn. Mette vil bli en viktig ressurs for DLF sitt arbeid med viktige samfunnsspørsmål knyttet til dagligvaremarkedet, bedriftenes miljøansvar og annen næringspolitikk.

– Utviklingen i dagligvare- og serveringsmarkedet påvirker hele befolkningen hver dag. Å få muligheten til å arbeide for gode rammevilkår for merkevareleverandørene og et velfungerende marked for forbrukerne er et privilegium, sier Mette Hanekamhaug.

Hanekamhaug kommer fra stillingen som politisk seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening, og har tidligere vært kommunikasjonskonsulent i Geelmuyden Kiese. I perioden 2009 – 2013 var hun stortingsrepresentant og skolepolitisk talsmann for FrP.

Tradesolution AS inviterer til EPD og grunndata kurs i Bergen 7.mai

Kurs i EPD og grunndata 

– Betydning av gode grunndata

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare. Behovet for gode grunndata øker stadig, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden.

Tid og sted

Tirsdag 7. mai 2019 kl. 09.00-15.00 på hotell Scandic Ørnen i Bergen

Pris pr deltaker kr 3.900 eks mva. I prisen inkluderer kurs, lunsj på hotellet og for- og ettermiddags pauseservering.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ansatte som skal jobbe med grunndata, registrering i EPD-basen, som ønsker å lykkes med lanseringsprosessen eller som ønsker å tilegne seg forståelse for EPD-basen og/eller dagligvare-, serverings- og storhusholdningsbransjen.

Agenda

Grunndata på et overordnet nivå

Hva er EPD?

Hvordan brukes grunndata i verdikjeden?

Lanseringsprosessen

Nyheter og endringer i EPD-basen

Produktbilder i MediaStore – en del av grunndataene

ReCall – tilbaketrekking og tilbakekalling

Registrering av produkter i EPD-basen

Kontakinformasjon Tradesolution AS

Kristofer Pedersen, Senior driftskonsulent EPD

 

For mer informasjon om EPD-basen og kurs sjekk hjemmesidene til Tradesolution AS

Husk å melde deg på til DLF Forum med generalforsamling

Vi har gleden av å invitere til DLF Forum med generalforsamling i  Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS),

tirsdag 23. april kl 16:00, Hotel Continental  (Stortingsgata 24).

Innkalling med dokumenter til generalforsamlingen sendes DLFs hovedkontakter senest 14 dager før.

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt (som må medbringes og leveres ved registrering) av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift.  Dette er en fin mulighet til å møte bransjekolleger.

Program:

Kl. 16:00 DLF Forum med generalforsamling:

 • DLF / DLS Generalforsamling 2018
 • DLF i 2018 og strategi for året som kommer

Innlegg ved:

 • Trond Bentestuen, Adm.direktør REMA 1000
 • Erling Hjelmeng, Professor
 • Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant (H)

DLF Forum og generalforsamling er gratis, men krever påmelding innen 23. april.

Kl. 18:45 Aperitiff

Kl. 19:30 Middag

Aperitiff og middag kr . 950,- (eks. mva). Krever påmelding innen fredag 12. april (påmeldingen er bindende).

VIKTIG INFORMASJON OM PÅMELDING: 

Ved påmelding / billettkjøp får du 2 muligheter:

1. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling krysser du av kun for dette. Pris 0,-

2. Ønsker du å være til stede på DLF Forum med Generalforsamling, aperitiff og middag krysser du av kun for dette. Pris kr 950,- (eks. mva) pr pers (1.188,- inkl. mva). Påmeldingen er bindende.

Du må melde deg på via «kjøp billett» selv om du kun skal være med på forum og generalforsamling som er gratis. Krysser du av for forum, generalforsamling og middag skal du ikke krysse av for den andre i tillegg.

DLF Forum med generalforsamling er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Klikk her for mer informasjon om DLF/DLS Generalforsamling.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit?

29. mars 2019 forlater Storbritannia EU og dermed også EØS. Før den tid må Storbritannia og EU bli enige om en utmeldelsesavtale og rammene for en fremtidig avtale. Dette har vist seg svært vanskelig. Det britiske parlamentet har ikke villet godkjenne  utmeldingsavtalen, slik den foreligger nå.

Dersom britene står uten en avtale natt til 30. mars, vil det få store konsekvenser for handelsstrømmer og andre forhold mellom EU og Storbritannia og også Norge og Storbritannia. Europakommisjonen ber derfor alle som kan bli berørt av en slik dramatisk situasjon, om nå å forberede seg på best mulig måte. Og selv med en avtale på plass, må bedriftene forberede seg på en helt ny situasjon etter 31. desember 2020.

Sjekkliste for bedrifter

NHO har utarbeidet en veileder, i første omgang for et «worst case scenario» der det ikke foreligger en avtale mellom EU og Storbritannia den 30. mars 2019.  Brexit – sjekkliste for bedrifter.

 

 

Workshop og kurs hos IEH våren 2019

Initiativ for etisk handel (IEH) har nå i vår flere workshop og kurs som kan være aktuelle for DLFs medlemsbedrifter.

8. mai – kurs: «Ansvarlig innkjøpspraksis»

Beskrivelse av arrangementet:
Dette kurset hjelper deg med å bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold – og til å gjøre din virksomhet til foretrukken kunde gjennom profesjonalisering av innkjøpsprosessen.

Les mer og meld deg på her.  Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer.

 


9. mai – workshop «Workers voice and representation» med  besøk fra England.

Beskrivelse av arrangementet: Why and how to work towards effective worker participation in global supply chains? This interactive, practical workshop will help you understand the meaning of freedom of association and collective bargaining and its importance in ensuring that workers in supply chains can exercise their rights. You will also learn how to work with suppliers, trade unions and other stakeholders in order to strengthen worker representation. In collaboration with ETI.

Les mer og meld deg på her.  Pris kr 1500 inkl materiell og lunsj.

 


23. mai – workshop «Hvordan bærekraft i leverandørkjeden – metodikk» (oppfølger til «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden – grunnkurs»)

Beskrivelse av arrangement: Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden – grunnkurs», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig.

 

Les mer og meld deg på her. Kun for IEH-medlemmer.


29. mai – workshope «Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene». Fokus spesielt på FNs bærekraftsmål.

Bærekraft IEHBeskrivelse av arrangement: Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål.

Les mer og meld deg på her. Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer.

 


22. mai – kurs «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden – grunnkurs»

Beskrivelse av arrangementet: Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH.

Les mer og meld deg på her. Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer

 


Om IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Les mer her.

For ytterligere informasjon om medlemskap, kontaktpersoner, kurs og seminarer i regi av IEH sjekk deres hjemmesider  eller send mail.

Lindt & Sprüngli (Nordic) AB nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 23. januar 2019 at Lindt & Sprüngli (Nordic) AB  innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

Lindt logoLindt & Sprüngli er markedsledere for førsteklasses sjokolade, og tilbyr et stort utvalg av produkter i mer enn 120 land. I løpet av sine snart 175 års eksistens har de blitt kjent som et av de mest innovative og kreative selskapene som produserer førsteklasses sjokolade.

 

Selskapet aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her

John Aas slutter i DLF

Organisasjonssjef John Aas forlater DLF etter 18 års innsats for foreningen. Han startet opp som markedssjef, og har de siste årene hatt ansvar for foreningens organisasjonsapparat og medlemsaktiviteter.

John Aas. Foto: DLF

John har vært en svært verdifull medarbeider for DLF, sier adm. direktør Helge Hasselgård. – Med et genuint engasjement for merkevareleverandørenes sak har han hatt stor betydning for utviklingen av DLF som en levende organisasjon med aktive medlemmer. Han kjenner flere enn de fleste i dagligvarebransjen, og har vært en viktig ambassadør for DLF både innad blant medlemsbedriftene og utad mot samarbeidspartnere i mange leire. Jeg vil takke John for solid og lojal innsats til leverandørfelleskapets beste gjennom mange år, sier Hasselgård.

 

DLF tilsetter ikke ny organisasjonssjef etter Aas. Det vil i stedet bli prioritert å opprette en ny stilling som direktør med ansvar for kommunikasjon, samfunnskontakt og næringspolitikk. Stillingen vil bli utlyst umiddelbart.

For nærmere informasjon, kontakt
• John Aas, mobil 91 59 14 98
• Helge Hasselgård, mobil 95 75 43 32 / helge.hasselgard@dlf.no

God handelsskikk i ny regjeringsplattform

I den nye regjeringsplattformen fra de fire borgerlige partiene slås det fast at regjeringen skal «innføre lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse i løpet av 2020».

Helge Hasselgård

Adm.direktør Helge Hasselgård

– Det er bra at den nye flertallsregjeringen bekrefter at arbeidet fortsetter med en ny lov om god handelsskikk og at det understrekes at tilsynet skal ha selvstendig beslutningskompetanse, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

Stortingets vedtak var at loven skulle legges frem i 2019, så nå er det viktig at regjeringen fortsetter arbeidet med loven med god fremdrift, slik at den kan tre i kraft tidligst mulig i 2020, sier Hasselgård.

Granavolden-erklæringen har også et punkt om at det skal legges til rette for en velfungerende varekjede for mat med effektiv konkurranse i alle ledd, både i matindustrien og handelen.

DLF ønsker effektiv konkurranse i alle ledd i verdikjeden. Det er svært positivt at regjeringen nå skal få på plass et lovverk og et tilsyn som vil bidra til sunn og rettferdig konkurranse i dagligvare- og serveringsmarkedet, avslutter Hasselgård


Fakta: Lov om god handelsskikk

Stortinget vedtok i mai 2018 at det skal innføres en lov om god handelsskikk i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Næringsdepartementet er nå i gang med lovarbeidet, og varsler i Granavold-plattformen at «Regjeringen vil innføre lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse i løpet av 2020». Næringsdepartementet varsler at de vil fremme en sak for Stortinget i løpet av 2019, slik at den kan behandles vårsesjonen 2020. Et høringsutkast er varslet å bli sendt ut rundt påsketider, slik at lovsaken er klar innen utgangen av året.

Bakgrunn for lovforslaget
 • Bygget på to hovedprinsipper: God handelsskikk mellom partene og hensynet til forbrukerne gjennom priser, utvalg, tilgjengelighet og kvalitet
 • Loven søker å legge til rette for effektive løsninger i forhandlingene mellom dagligvareleverandører og kjeder.
Virkeområde
 • Loven gjelder for omsetning mellom næringsdrivende av dagligvarer
 • Loven gjelder også for salg av næringsmidler og forbruksartikler til KBS og storkjøkken
 • Loven gjelder også non-food
Lovens innhold og konsekvenser (noen hovedpunkter)
 • En generell standard for god handelsskikk: Forretningsforhold skal bygge på redelighet, forutberegnelighet og gjensidig respekt for immaterielle rettigheter.
 • Prinsipp om skriftlighet: Avtaler skal inngås skriftlig. Avtaler skal klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere, herunder markedsføringstjenester, og inneholde bestemmelser om prosedyrer for prisendringer, bestillinger (herunder volum) og leveringsforpliktelser. En part kan ikke ensidig gi påbud om endringer i forpliktelser etter at avtale er inngått
 • Krav til beskrivelse av ytelsene
 • Krav om enighet om endringer
 • Ivaretakelse av forretningshemmeligheter
 • Krav til lojalitet i kontraktsforhold
 • Innstramming av plikt til å gi opplysninger ved avtaleinngåelse: Beregningsgrunnlaget for rabatter som leverandøren skal yte må være klart ved avtaleinngåelsen

Fakta: Konkurransefremmende tiltak

Stortinget bestemte også at det skal utredes tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat – og dagligvaremarkedet. To tiltak som ble nevnt spesifikt var forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon.

Næringsdepartementet er i gang med utredningsarbeidet og DLF er i dialog med departementet. Denne prosessen løper parallelt med Lov om god handelsskikk, men kan ta noe lengre tid enn lovarbeidet.


Relaterte DLF saker

DLF positiv til lov om god handelsskikk og handelstilsyn, kritisk til forbud