DLF arrangement – høsten 2021

Kjære DLF medlemmer,

Har får du oversikt over våre arrangement i høst. Hold av datoen og meld deg på så snart link for påmelding er tilgjengelig.

Invitasjon til våre arrangement sendes ut via nyhetsbrev. Er du ikke mottaker av nyhetsbrevet kan du registrere deg her.

 


9. september kl. 9:00-10:00 (gjennomført)
Webinar: Warehousing – new technologies and opportunities in order picking.
Target group: Managers in warehousing, logistics, production and supply chain.

Mer informasjon og påmeldingslink


21. oktober:
DLF Høstmøte 2021
Vi er på vei ut av pandemiens unntakstilstand og inn i en ny normal, med endringer i forbrukeradferd og markedsvilkår, og nye politiske rammebetingelser. Hvilke muligheter skapes av disse endringene?

Korte «DLF Talks» i kombinasjon med faglige foredrag og prisutdelinger blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festkveld med gode bransjekollegaer og utvalgte gjester.

Fagdagen vil bli streamet for DLF medlemmer. Kreves påmelding for å få tilgang.

Les mer her!


26. oktober kl. 09:00 – 11:00
DLF eForum: Høstens forhandlinger

Vi får besøk av Tor Helge Gundersen (Coop) som skal snakke om samarbeid for felles vekst. Det blir innlegg fra DLF Partner Kvale Advokatfirma om produktetterligninger og hvordan kan lov om god handelsskikk være relevant. De skal også snakke om om hva som er nyttig å vite om før høstens forhandlinger. DLF Partner Tjek skal si noe om hva du bør vite om kampanjer før du skal forhandle avtaler for neste år.

Les mer og meld deg på her!


28. oktober kl. 09:00-10:00
Webinar: Norsk Lastbærerpool (NLP) vil presentere nye løsninger og tjenester innen sensorteknologi og fotogjenkjenning – og redegjøre for hvorfor dette er relevant for våre medlemmer.

Målgruppe:

Logistikkledere, lageroperatører, produksjon, distribusjon og alle andre som jobber med eller er involvert i lastbærere.

Les mer og meld deg på her!


16. november kl. 08:30 – 10:00
Webinar i samarbeid med NTNU,  med smart produksjonsplanlegging som tema.

Målgruppe: Webinaret passer for alle som er involvert i produksjon, både ledere, planleggere eller andre roller innenfor produksjon, lager, innkjøp, verdikjede og IT.

Les mer og meld deg på her!


Torsdag 18. november kl. 09:00 – 11:30

DLF Workshop: Bærekraft og produsentansvar

Bærekraft blir et stadig mer sentralt tema i samfunnet- for forbruker, handel, myndigheter og DLFs medlemmer.

Basert på signaler fra medlemsmassen ønsker DLF å samle et utvalg representanter (bærekraftsansvarlige eller tilsvarende) fra DLFs medlemsbedrifter til et fysisk møte for erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom enkeltmedlemmer og for å styrke DLFs videre arbeid

Les mer og meld deg på her!
(maks 2 pr bedrift)


Vi oppdaterer fortløpende med mer informasjon og nye arrangement så snart det er klart.

Har du spørsmål til DLF administrasjonen ta kontakt med oss.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Rollebytter i STAND og DLFs Logistikkomité

Camilla Nordhagen fra L’Oréal Norge AS går av som leder DLFs Logistikkomité og har tidligere vært leder av STAND. Nordhagen overlater nå roret til Jon Andreas Rognerud fra Orkla. – Jeg har ambisjon om å videreføre arbeidet på en god måte, sier Rognerud.

Jon Andreas Rognerud, Supply Chain Manager i Orkla Confectionery & Snacks. Foto: Privat

Jeg har vært med i DLFs Logistikkomite (LK) og STAND i flere år. Begge fora er sammensatt av ressurspersoner med god kunnskap og erfaring på ulike områder. Jeg har ambisjon om å videreføre det arbeidet LK gjør på en god måte slik at vi bidrar til DLF sitt arbeid og at komiteens medlemmer samtidig har utbytte av å delta i dette arbeidet, sier Jon Andreas Rognerud, som er Supply Chain Manager i Orkla Confectionery & Snacks.

Han mener STAND, eller Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje, lenge har hatt en viktig rolle i å tilrettelegge for en rasjonell vare- og informasjonsflyt i norsk dagligvarebransje.

Bærekraft i fokus

– Når bærekraft er mer i fokus, stiller det større krav til verdikjeden vår. Jeg vil bidra til at vi fortsetter å forbedre vare- og informasjonsflyten gjennom standardisering og rasjonelle prosesser der det er hensiktsmessig, sier han.

Camilla Nordhagen, Nordisk Transportsjef i L’Oréal Norge AS- Foto: STAND

Frem til nylig har Camilla Nordhagen hatt ledervervet i komiteen og har tidligere innehatt ledervervet i STAND, og sier at periodene som leder av STAND og Logistikkomiteen har vært en lærerik erfaring.

– Det har vært en lærerik periode blant annet fordi man jobber tett med verdikjededirektør Thomas Weihe i DLF. Han er en viktig ressurs og drivkraft i DLF og innen logistikk. Han har mye kunnskap om dagligvarebransjen og er en viktig støttespiller, sier Nordhagen, som er Nordisk Transportsjef i L’Oréal Norge AS .

Hun påpeker at STAND-samarbeidet mellom leverandørene og handelen innen dagligvare fortsatt vil være viktig for å utvikle bransjen videre.

Unikt samarbeid med handelen

– Det henger sammen med at representanter fra DLF LK og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) sammen utarbeider og overvåker nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen. Det arbeidet vi gjør i LK tar vi med inn i STAND og tilbake igjen som punkter på agenda i LK-møtene.

– Jeg jobber nordisk, og jeg vet at det samarbeidet vi har i bransjen i Norge er unikt. STAND er etablert av aktørene og har vært et samarbeid fra starten. Det vil ha stor betydning for videre utvikling av dagligvarebransjen at vi fortsetter å samarbeide med kjedene, avslutter Nordhagen.

Camilla Nordhagen fortsetter som komitemedlem i både LK og STAND.


Om DLF Logistikkomité

DLFs Logistikkomité skal bistå DLF i å formulere og fremme DLFs synspunkter og holdninger, dels overfor handelen og dels overfor transportører. Komiteen bistår i den løpende kommunikasjon med DLFs medlemmer. Komiteen rapporterer regelmessig til DLFs styre.

Logistikkomiteen består av følgende medlemmer:

 • Jon Andreas Rognerud, Logistikksjef, Orkla Confectionary & Snacks Norge AS (komitéleder)
 • Camilla Nordhagen, Nordisk Transportsjef, L’Oreal Norge AS
 • Tarjei Bjørnhaug, Prosess- og analysessjef, Nortura SA
 • Stian Kjellemyr Eilertsen, Driftsdirektør, Mills DA
 • Jan Morten Rasmussen, Nordic Customer Facing Supply Chain Manager, Nestlé Norge AS
 • Ole Thingnes, Assoc. Director Customer Logistics Norway, Coca-Cola European Partners Norge AS
 • Johan Lanestrand, Sjef Mellomtransport TINE SA
 • Mathilde Berg Lyngvær, Logistikksjef, Fjordland AS
 • Jonas Kudermann, Cust. SC Dir. Ringnes AS
 • Mathias Holm, SC Director Brynhild AS
 • Stian Lassegård, SC Director Haugen-Gruppen AS

Om STAND

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og uavhengige merkevare-leverandører gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

Utvalget består av fire representanter og fire vararepresentanter fra hver av bransjeselskapene DLF (Dagligvareleverandørenes forening) og DMF (Dagligvarehandelens Miljøforum AS).  I tillegg har GS1 Norge én observatørplass.

Handelen er representert ved:

 • Jørgen Eskeland, ASKO
 • Torbjørn Nyberget, Coop Norge
 • Rune Rørvik, REMA 1000
 • Jens Olav Flekke, DMF

DLF er representert ved:

 • Camilla Nordhagen, L´Oreal Norge AS
 • Jon Andreas Rognerud, Orkla Confectionary & Snacks
 • Johan Lanestrand, Kavli Norge AS
 • Tarjei Bjørnhaug, Nortura SA
 • Thomas Weihe, DLF

Les mer om STAND og DLF

DLF Partner Too Good To Go: Gjør det lettere for matindustrien å selge overskuddsvarer

 

Om Too Good To Go

 Tilbake til oversikt DLF Partner

 


(Innlegget er skrevet av TGTG)

Gjør det lettere for matindustrien å selge overskuddsvarer

På ett år har antall industriaktører i matredder-appen Too Good To Go tredoblet seg. Nå ønsker de å gjøre det enda enklere for matindustrien å selge overskuddsvarer gjennom appen og etablerer flere hentepunkter.

Flere av DLFs medlemmer har allerede inngått samarbeid med Too Good To Go og deres løsninger. Det har vært en stor suksess og har bidratt til redusert matsvinn for den enkelte.

Løser logistikkutfordringer

Ann-Kristin Raknes Pfründer – foto Hanne Johansen

Nordpolen er første hentepunkt ut. Industriaktørene kan sende overskuddsvarer direkte dit, og de ansatte hos Nordpolen tar imot forbrukere som har kjøpt produkter gjennom appen og kommer for å hente disse. I tillegg gjør de alt klart og sørger blant annet for pakking.

– Dermed løser vi utfordringer med logistikk og ressursbruk for dem som ikke har egne utsalgssteder. Stadig flere produsenter og leverandører til dagligvare- og serveringsbransjen tar i bruk appen, med stor suksess, men de befinner seg ofte på fabrikker og hovedkontorer. Matreddingen har kanskje foregått på en parkeringsplass utenfor allfarvei. Det kan fungere godt hvis bedriften har ressurser til å håndtere dette, men det er også behov for sentralt beliggende hentepunkter og folk som kan håndtere pakking og utlevering, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go i Norge.

Støtter et meningsfullt tiltak

Ifølge Raknes Pfründer vil løsningen gjøre det enklere å benytte seg av Too Good To Go for industriaktører som ønsker å selge overskuddsvarene sine direkte til forbruker, uavhengig av om det er store eller små kvanta.

– Samtidig er Nordpolen og tilsvarende ressurssentre en kjempefin samarbeidspartner, siden de trenger flere oppdrag og jobber for å inkludere folk som kunne stått utenfor arbeidslivet, sier hun.

– Kombinasjonen av at man som bedrift gjør noe bra for miljøet, tjener penger på overskuddsvarene og får folk i jobb, gjør dette til en meningsfull satsing som vi er kjempeglad for å kunne tilby, sier hun videre, og forteller at bedriftene betaler en sum til ressurssentrene for å benytte seg av den nye løsningen.

Solgt over 30.000 flasker eplemost

Raknes Pfründer sier at det som startet som et pilotprosjekt på forsommeren, viste seg å gå over all forventning. 5396 poser med overskuddsvarer er blitt hentet hos Nordpolen Industrier de tre siste månedene, inkludert 3198 poser med til sammen 31.980 Ringi-flasker som egentlig skulle serveres til SAS-passasjerer.

– Det er helt rått. Synnøve Finden kjøleskapsgrøt er et annet eksempel – det har også gått unna. Folk bryr seg ikke om noen produksjonsfeil her og der, små eller ekstra store grønnsaker og sånt. De motiveres av å redde mat og gjøre en god deal. I tillegg er det mange som synes det er litt sjarmerende med noen skjønnhetsfeil, og det kan jo være positivt i et merkevareperspektiv, sier hun.

Too Good To Go hos Nordpolen Industrier- foto Jon Wang

Nordpolen: – Gir mestringsfølelse

Aina Berge, daglig leder Nordpolen Industrier – foto Øyvind Markussen

Aina Berge, daglig leder i Nordpolen Industrier, er godt fornøyd med samarbeidet.

– Dette gir oss nye, spennende arbeidsoppgaver. Vi lærer masse om kundekontakt og salg og blir tryggere på digitale verktøy, noe som gir en sterk mestringsfølelse. Vi får også vist oss frem i lokalmiljøet vårt. Generelt mener vi at mennesker med en utviklingshemming bør ha en synligere plass i arbeidslivet og samfunnet vårt, og det bidrar dette samarbeidet til, sier hun.

– Noe av det hyggeligste er alle kundene vi møter. Det er mange som slår av en prat. Og så er vi jo med på å redde miljøet litt. Det at tusenvis av Too Good To Go-poser er hentet hos oss på så kort tid, er helt vanvittig, sier Berge.

Fem år i Norge

Matredder-appen har rukket å bli fem år i Norge og knytter bedrifter med mat til overs sammen med forbrukere som vil kjøpe maten til rabattert pris. Appen er blitt et populært verktøy for alt fra dagligvarebutikker til matprodusenter som jobber for å redusere matsvinnet sitt. Sammen med forbrukere som legger ut på matredder-tokt har de norske aktørene reddet 5,8 millioner poser med overskuddsvarer siden oppstart. 1,5 millioner nordmenn har tatt i bruk appen.


Hva kan DLFs medlemsbedrifter gjøre?

DLFs medlemsbedrifter er velkomne til å ta kontakt med Too Good To Go for å se hva de sammen kan gjøre for å redusere matsvinn for bedriften, og sammen bidra til at Norge halverer matsvinnet sitt innen 2030.

Ta kontakt med Veronika Hoff, Key Account Manager i Too Good To Go Norge, [email protected], 913 87 939


Tidligere innlegg fra Too Good To Go

TGTG – Skaper stort engasjement gjennom å selge overskuddsmat


Mer informasjon om Too Good To Go

Hjemmeside 

FOOD 2021: Dagligvaremarkedet – konkurranse, trender og utvikling

Torsdag 16. september ble årets  FOOD-konferanse avholdt. Arrangøren var NHH og er en del av forskningsprosjektet FOOD finansiert av NorgesGruppen. Forskere, bransjeeksperter og sentrale bransjeaktører tok for seg utviklingen i verdikjeden for mat og diskuterte fremtidsutsiktene for handelen.

Et av årets store tema var transparens i prisene i norsk dagligvare. En gjennomgang av summen på handlekurven til de tre lavpriskjedene viser at det er minimale forskjeller, kombinert med et høyt prisnivå i Norge. Vi fikk høre om grepet Israel har gjort med å offentliggjøre alle supermarkedenes priser og hvilken effekt det har hatt på markedet. Verdt å merke seg var at EMV-andelen hadde økt betraktelig etter grepet. Sjefsøkonom fra Konkurransetilsynet, Jan Yngve Sand, gjennomgikk potensielle skadevirkninger av åpenhet om priser i ulike former. Definitivt et spennende felt å følge tettere med på fremover.

Ny lov om god handelsskikk: Hva kan vi vente oss?

Direktøren for det nye Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, innledet siste del av programmet. Han delte noen av sine erfaringer med bransjen dette året, og gav en god beskrivelse av tilsynets mandat og arbeidsområde. Han hadde en klar oppfordring til bransjen: «Kontakt oss – vi trenger å bli spilt gode».

Også Ingvill Størksen (Virke) og vår egen Helge Hasselgård holdt innlegg og snakket om viktigheten av å samarbeide tett med tilsynet fremover. – Tilsynet skal være en instans hvor aktørene i markedet kan henvende seg om mulige konfliktsaker i trygg forvisning om nødvendig konfidensialitet, og for å få råd og veiledning, sa Hasselgård. I likhet med Størksen, understreket han betydningen av Dagligvaretilsynets varslede kartlegging av situasjonen i bransjen. – Ved å gjenta kartleggingen årlig, vil både bransjen selv og offentligheten kunne følge utviklingen, identifisere utfordringer og se hvilke justeringer og eventuelle forbedringer som må til.

DLF Kaffepraten

 

Bli bedre kjent med DLFs medlemsbedrifter!

Vi har laget en fast spalte hvor du kan bli bedre kjent med våre medlemsbedrifter. Her kan lese om hva våre medlemsbedrifter jobber med, brenner for og ønsker å inspirere andre bedrifter med.

Vi snakker med leder i medlemsbedrifter som får komme til orde med det han/hun har på hjertet, som også kan være til inspirasjon for andre bedrifter. Det kan handle om bedriftens styrker, muligheter og utfordringer. Kanskje en hjertesak?

Dette blir en hyggelig kaffeprat!

De første intervjuene publiseres i løpet av kort tid.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å være med på en kaffeprat om din bedrift! 

Kontaktperson:

Siw Skjervold | tlf 958 30 570 | mail: siw.skjervoldf(a)dlf.no

 

Rødgrønn seier – nå starter regjeringsforhandlingene!

 Mandag 13. september kom fasiten – velgerne ønsker et nytt storting og en ny regjering. En times tid før midnatt ringte Erna Solberg til Jonas Gahr Støre og gratulerte med valgseieren. Alt tyder på at Støre ønsker å danne regjering med Senterpartiet og SV. Men først skal det forhandles.

De tre «rødgrønne» partiene regjerte i 2005-2013. Samtalene om man skal videreføre samarbeidet og i hvilken retning begynner allerede denne uken. Parallelt setter partiene gang interne prosesser med sentralstyrer og partiledelse, legge strategier og sonderer med de andre partiene. Deretter kan forhandlingene starte.

En spennende valgnatt

Aldri før har så mange forhåndsstemt. De tidligste prognosene viste et klart flertall for den rødgrønne blokken. Det mest spennende å følge med på fremover nå er hvordan regjeringen skal settes sammen, og hvilken retningsendring vi vil se i regjeringsplattformen. Blir det en mindretallsregjering med AP og SP, eller vil Støre lykkes med å få SV inn i varmen? Utfallet vil kunne få store politiske konsekvenser og påvirke dynamikken i Stortinget. Det er med andre ord mye som skal og må landes på kort tid, også fordi et nytt storting vil justere statsbudsjettet for neste år så mye de klarer.

Det kanskje mest spennende i dette valget var oppslutningen til partiene som lå og vaket ved sperregrensa. Vi var langt inn i de sene nattetimer før det ble klart at MDG og KrF ikke klarte å bryte den magiske fireprosentgrensen.

Oppfølging av Stortingsmeldingen om dagligvarehandelen

Denne våren vedtok Stortinget stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet. De tre potensielle regjeringspartiene Ap, Sv og Sp foreslo en rekke gode merknader og politiske forslag i behandlingen av meldingen. Alt ligger til rette for at disse forslagene nå kan fremmes på nytt, få flertall og faktisk bli gjennomført. DLF gratulerer valgvinnerne og ser frem til et godt samarbeid med den nye konstellasjonen.

 

Rekordutlysning til nye plast- og miljøprosjekter

Pressemelding fra Handelens miljøfond 1. september 2021:

Handelens Miljøfond har siden oppstarten i 2018 delt ut mer enn 400 millioner til plast- og miljøprosjekter. 1. september lyser fondet ut et rekordbeløp på 110 millioner.

Det startet med 39 millioner i 2018. Tre år senere har fondet støttet rundt 400 miljøprosjekter med 400 millioner, og snart skal miljøet få 110 millioner til.  

– Vi er utrolig glade for å kunne lyse ut hele 110 millioner til å løse plastproblemet, en rekordsum for en enkeltutlysning for oss. I tillegg har vi blant annet etablert det nasjonale ryddeprogrammet Rydd Norge. Det bruker vi rundt 100 millioner på årlig, så i 2021 vil hele 255 millioner gå til å løse plastens miljøproblemer, sier Eirik Oland, fungerende daglig leder i Handelens Miljøfond. 

Større midler gjør det ikke enklere

I fjor fikk 123 prosjekter dele på rundt 100 millioner kroner. Fondet mottok mer enn 500 søknader. 

– Til tross for at tildelingssummen øker, gjør det ikke jobben med å tildele midler noe enklere, tvert i mot. Hvert år får vi et stadig økende antall søknader fra dyktige og engasjerte folk. Det er ingen enkel jobb å velge ut prosjektene som skal få midler, og vi har store forventninger til prosjektene som mottar støtte, sier Oland. 

Årets utlysning er fordelt på seks kategorier. 

110 millioner fordeles på følgende kategorier:

 • Frivillig rydding og forebyggende tiltak
  Støtte til rydding og initiativer med stort potensial til å forebygge plastforsøpling.
 • Redusere plastforsøpling internasjonalt
  Støtte til større prosjekter for å redusere plastforsøpling i land med store plastproblemer og små ressurser. 
 • Sirkulære løsninger og redusert plastbruk
  Støtte til prosjekter som bidrar til økt andel gjenvinnbare plastprodukter, mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast, eller utvikling av nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk.
 • Økt bruk av resirkulert plast
  Støtte til aktører og tiltak som vil bytte ut jomfruelig plast med resirkulert plast.
 • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger
  Støtte til prosjekter som bidrar til å dekke kunnskapshull om plastens miljøproblemer og løsningene som trengs for å løse disse utfordringene.
 • Teknologi for renere hav
  Støtte til innovasjon og teknologi som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper og plastforsøpling fra fiske og oppdrett.

Valget av utlysningskategorier baserer seg på innsikten fondet har om plastens miljøproblemer. 

– Vi ser at enkelte områder trenger en hjelpende hånd, som fører til økt satsing. Derfor gir vi tydelige signaler til potensielle søkere om hva vi leter etter. Nå håper vi mange setter i gang med søknadsskriving, avslutter Oland. 

Les mer om utlysningen her 

Kontaktinfo

[email protected]

Den finske skumglassprodusenten Foamit Group kjøper opp Glasopor AS

Som eier i Sirkel Glass og Sirkel Materialgjenvinning er DLF glad for at Glasopor nå blir en del av verdens største skumglassprodusent, Foamit Group, som har bedre forutsetninger for  å utvide og utvikle virksomheten til Glasopor for fremtiden.

Fremover vil Sirkel konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne for å sikre en stadig mer effektiv sirkulærøkonomi til det beste for aktørene i det norske markedet.  En langvarig samarbeidsavtale med Glasopor er en forutsetning for dette og vil naturligvis fortsette,  samtidig som Sirkel fortsetter som en viktig råstoffleverandør til Glasopor.

For å sikre forsvarlig innsamling og gjenvinning av brukt glassemballasje bidro DLF til å etablere Norsk Glassgjenvinning AS (i dag Sirkel konsernet) tidlig på 90-tallet. For å ivareta avsetning av glasskår som ikke kunne brukes i glassverk eller andre kanaler, kjøpte Norsk Glassgjenvinning selskapet Glasitt AS i 2006. Salg av skumglass har vært viktig for utvikling av Sirkel og har bidratt til at nasjonale gjenvinningsmål for brukt glassemballasje nås.

Les pressemeldingen her

Mer informasjon:

Sirkel Materialgjenvinning AS

Per Annar Lilleng, administrerende direktør

Tlf: 922 02 743

Email: [email protected]


DLF Organisasjon

DLF medeier i materialselskapene

DLF-NTNU Webinar: Warehousing – new technologies and opportunities in order picking.

DLF and NTNU invites you to a joint Webinar about Warehousing – new technologies and opportunities in order picking.

 1. september kl. 9.00-10.00 via MS Teams. (gjennomført)

Target group: Managers in warehousing, logistics, production and supply chain

Language: English and Norwegian.

Speakers: Fabio Sgarbossa (Prof. of Industrial Logistics, NTNU) and Torbjørn Krogen (CEO Driw AS, CEO Currence Robotics AS).

Thomas Weihe, Director Value Chain Affairs DLF, will introduce the webinar.


Sign up here!


The webinar will deal with advances in order picking systems. After a brief introduction of the state of the art of order picking systems, the speakers will present the current trends in automation and robotization of warehouses. Some examples will be given highlighting the application area, the potentialities, and challenges of each solution. Some reflections on how Artificial Intelligence/Machine Learning can be used to extract information from big-data available from warehouses management systems are given.

It is also known that, despite the developments in automation and robotization, human will still play a central role in warehousing. Thus, the speakers will present the current approaches for human-centered warehouses and how assistive technologies can support operators in such context. Finally, the recent solution (GrabTM) developed by Currence Robotics will be presented as state-of-the-art example of human-centered warehousing robotization. Results included in the webinar come from DigiMAT project (IPN project funded by NFR).

DLF til stede på Arendalsuka 2021

Etter et års pause ble igjen Norges største demokratiske møteplass «Arendalsuka» arrangert. Her møtes organisasjoner, politiske partier, næringslivet og mediehus fra hele landet for å delta på ulike arrangementer, ha formelle og uformelle møter og i fellesskap diskutere morgendagens løsninger. DLF var selvsagt behørig representert.

Bredde av tema

Bredden av tema som diskuteres gjenspeiles i antall arrangement – litt over tusen på fire dager. De viktigste temaene var bærekraft og miljø, sirkulærøkonomi og næringsliv, og grensehandel og norsk verdiskapning. Vi i DLF hadde flere møter med både politikere og relevante organisasjoner, og agendaen for møtene våre var i stor grad de temaene som var på dagsorden. Vi vektla særlig viktigheten av en god og sunn konkurranse i dagligvaremarkedet, en robust norsk matindustri og fremhevet avgjørende endringer i produsentansvarsordningene fremover.

En viktig arena

Alt i alt var Arendalsuka spennende, lærerik, intensiv og nyttig. Vi fikk gjennomført gode samtaler om viktige tema. Stemningen med lavere skuldre, mer uformelle samtaler og knytte flere bekjentskaper både i bransjen og i det politiske miljøet vil gi stor nytteverdi i det videre arbeidet. Vi har en spennende høst foran oss, med stortingsvalg, potensielt ny politisk ledelse og med mange viktige saker på agendaen. Vi gleder oss til fortsettelsen!