DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med partnerprogrammet er at det skal gi økt medlemsnytte.

En DLF Partner skal bidra til at DLF når sine mål, spesielt målet om å være en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse». En partner må oppfylle relevante og kvalitetsmessige kriterier samt akseptere og følge DLFs retningslinjer for møter.

Klikk her for mer informasjon og siste nytt fra DLF Partnere.

 

Vi oppdaterer våre nettsider fortløpende når nye partneravtaler inngås. Listen er oppdatert pr 1. desember 2023.