DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med partnerprogrammet er at det skal gi økt medlemsnytte.

En DLF Partner skal bidra til at DLF når sine mål, spesielt målet om å være en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse». En partner må oppfylle relevante og kvalitetsmessige kriterier samt akseptere og følge DLFs retningslinjer for møter.

Klikk her for mer informasjon og innlegg fra DLF Partnere.

Vi oppdaterer våre nettsider fortløpende når nye partneravtaler inngås. Listen er oppdatert pr 10. august 2020.

 
Too good to go