DLF Partner Factlines: Hvordan henger EU-taksonomien sammen med andre viktige ESG-rammeverk?

Foto: Factlines

Factlines gir deg en oversikt over hva EU-taksonomien, CSRD, SFDR, Europeiske aktsomhetsregler som kommende CSDDD og åpenhetsloven i Norge innebærer.

Alle disse kriteriene og retningslinjene henger sammen i sitt mål om å gjøre selskaper mer ansvarlige, transparente og bærekraftige. De understreker viktigheten av å vurdere menneskerettigheter, miljøpåvirkning og bærekraftige praksiser i forretningsdrift og rapportering. Mens åpenhetsloven og det kommende CSDDD fokuserer på aktsomhetsvurderinger i operasjoner og leverandørkjeder, handler CSRD og EU-taksonomien mer om rapportering og klassifisering av bærekraftige aktiviteter.

Grunnlaget for å identifisere bærekraftige investeringer og aktiviteter

EU-taksonomien utgjør grunnlaget for å identifisere bærekraftige investeringer og aktiviteter innenfor EU, og søker å kanalisere kapital mot mer miljøvennlige prosjekter. I tråd med dette har EU introdusert CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, som supplerer taksonomien ved å stille krav til selskapers rapportering om bærekraft. CSRD sikrer transparens og fremmer tillit hos investorer og forbrukere ved å kreve at selskaper gir detaljert informasjon om deres sosiale og miljømessige påvirkning.

Retningslinjer for multinasjonale selskaper

På en global skala fungerer OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper som en rettesnor for ansvarlig virksomhetsstyring, med fokus på økonomisk, sosial og miljømessig ansvarlighet. Disse retningslinjene danner et viktig referansepunkt for selskaper som opererer på tvers av nasjonale grenser. I Norge har vi åpenhetsloven, som likner på initiativene på EU-nivå. Loven forplikter store selskaper til å gjennomføre grundige aktsomhetsvurderinger i forhold til menneskerettigheter og arbeidsforhold, både innad i egne operasjoner og i leverandørkjedene. Dette styrker forbrukernes tillit til at produktene og tjenestene de kjøper ikke er på bekostning av menneskelige eller miljømessige verdier.

Aktsomhetsdirektiv

I forlengelsen av disse nasjonale og internasjonale regelverkene, har EU-kommisjonen lansert CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Dette aktsomhetsdirektivet styrker selskapers ansvar for deres leverandørkjeder på EU-nivå, med spesiell vekt på menneskerettigheter og miljøhensyn. Formålet er å skape en mer robust og enhetlig tilnærming til bærekraftig forretningspraksis EUs indre marked.

Kontaktinformasjon:

Bjarne Brekke Hansen | Kommersiell leder

Siri Engesæth | Leder bærekraft og kommunikasjon.


GRATIS WEBINAR!

Factlines inviterer DLFs medlemsbedrifter til gratis webinar:

Hvordan kan CFO i DLFs medlemsbedrifter sikre etterlevelse av åpenhetsloven?

Onsdag 20. mars kl. 09:00

Lær mer om hvordan regnskapsførere kan benytte åpenhetsloven til en strategisk fordel. Hør hvordan effekten av loven påvirker regnskapsprosesser og hvordan du enkelt kan etterleve den med Factlines sine løsninger.

Webinaret er med Siri Engesæth fra Factlines og Sven Østebø fra Aider.

Meld deg på her!