RELEX Solutions – ny DLF Partner

Vi ønsker RELEX Solutions velkommen som som ny DLF Partner

 

 

RELEX Solutions hjelper retailere og produsenter med å drive lønnsom vekst på tvers av alle salgs- og distribusjonskanaler ved å maksimere kundetilfredsheten og minimere driftskostnadene. RELEX Solution hjelper bedrifter med å oppnå rekordhøy tilgjengelighet, økt salg, forbedret bærekraft og best mulig avkastning på investeringen i varebeholdning, Space, bemanning og kapasitet.

 


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.