Kauza – ny DLF Partner

Vi ønsker Kauza velkommen som som ny DLF Partner

 

Kauza er et konsulentselskap som leverer faktabasert rådgivning og shopper insights til aktører i FMCG-industrien på de nordiske markedene. Kjerneaktivitet hos Kauza er team av eksperter som gjør shopperdata levende for deres kunder. Kauza bruker de nyeste teknologiske plattformer til å lage neste generasjons shopper-innsikt. Basert på digitale kvitteringer og ingen workload for paneldeltakerne, lager de dataene og analysene på FMCG-markedet.

 


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.