Webinar: Hvordan lykkes med målrettet digital markedsføring?


Hvordan lykkes med målrettet digital markedsføring?

DLF Partner Kvale Advokatfirma inviterer DLF medlemmer til gratis webinar

fredag 27. august 2021 kl. 13:00 – 13:45

Meld deg på her!


Målrettet markedsføring kan være svært effektivt. Samtidig stiller lovverket mange krav til deg som markedsfører. Det er lett å snuble.

KVALE forteller deg det du trenger å vite om GDPR og markedsføringsloven, slik at du på lovlig måte kan drive markedsføring basert på blant annet kundenes interesser.

Webinaret gir deg praktiske råd og tips om hvordan du:

  • lovlig behandler personopplysninger til markedsføringsformål.
  • lovlig driver direkte markedsføring.
  • gir kundene den informasjonen de har krav på.
  • skriver gode og gyldige samtykketekster.

Det er ingen deltakeravgift!


Kvale hjemmeside

 

Kvale Advokatfirma inviterer til Webinar: Fokus på dagligvaremarkedet


Maksimalpriser, EMV, og annet matnyttig om bl.a. konkurransereglene i dagligvaremarkedet

DLF Partner Kvale Advokatfirma inviterer våre medlemmer til et tettpakket og praktisk rettet webinar om aktuelle problemstillinger innen dagligvare,

tirsdag 13. april 2021 kl. 11:30 – 13:00

Gjesteforelesere er Sigurd Birkeland leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet og konsernadvokat Ingvild Erdal i TINE SA.

Sammen gjennomgår de aktuelle problemstillinger som bl.a. bruk av maksimalpriser, forholdet mellom EMV og hhv. ulovlig informasjonsutveksling og etterlikning, og prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen m.m. De utvalgte temaene streifer innom konkurranserett, markedsrett og lov om god handelsskikk.

Det settes av tid til diskusjon og spørsmål underveis. Ingen deltakeravgift.

Agenda:

  • Maksimalpriser, Sigurd Birkeland, leder prosjekt Dagligvare i KT
  • EMV og informasjonsutveksling, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen, Kvale
  • EMV og etterlikninger, Marie Vaale-Hallberg (Kvale) og Ingvil Erdal (TINE SA)
  • Prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen (“Dagligvare – kampen om kundene“) – hva nå?, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen.
  • Lov om god handelsskikk – aktuelle problemstillinger og status, Trygve Norum og Fredrik Bergsjø, Kvale

Kvale hjemmeside

 

Ny stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen

Tilbake til Kvale

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegget er levert av Kvale)

 

DLF-partner Kvale har sett på Stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene» som ble lagt frem fredag 19. juni.

Bakgrunnen for meldingen er flere utredninger som peker på svak konkurranse i det norske dagligvaremarkedet – med høye dagligvarepriser og begrenset utvalg sammenliknet med våre naboland. I meldingen bekreftes utfordringer og begrenset konkurranse i markedet.

Stortingsmeldingen bekrefter også at det er en rekke årsaker til høyere priser og dårligere utvalg i Norge; der både politiske, institusjonelle, strukturelle og geografiske forhold spiller inn. Videre påpekes det at verdikjeden er preget av få aktører på detaljistleddet, aktører med sterk markedsmakt i mange leverandørmarkeder og betydelige etableringshindringer – som regjeringen mener gir grunnlag for bekymring for konkurranseforholdene.

For å styrke konkurransen presenteres en rekke tiltak. De omtaler her funn og tiltak som de anser som sentrale. Les mer her.

 

 

 

Hvordan avholde styremøter etter de begrensninger koronaviruset har medført

Mange har for tiden spørsmål knyttet til avholdelse av styremøter og generalforsamlinger som følge av koronaviruset og de restriksjoner det påfører oss alle. Dette gjelder særlig om det er krav til fysiske møter og hvordan man kan tilpasse seg disse for å unngå at man må møtes fysisk.

Her finner dere informasjon fra DLF Partner, Kvale Advokatfirma, som gir er en kort oversikt over reglene og hvordan man kan tilpasse seg disse.

 

 

 

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov

 

GDPR – praktiske tips til hvordan du går frem for å nå fristen 

EUs personvernforordning blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi i Norge får nye regler for personvern. Regelverket pålegger norske virksomheter nye plikter og gir personer som får sine personopplysninger registrert nye rettigheter.


Oppdatert 22. mai: Loven vil tre i kraft tidligst juli 2018. Les mer om dette hos Datatilsynet og Regjeringen.


DLF Partner Kvale Advokatfirma DA  ved partner Jens Christian Gjesti og advokatfullmektig Eirik Sandal har satt opp en liste med sine beste tips til hvordan du bør gå frem for å klare komme i mål innen fristen.

1. FORSTÅ HVORDAN DIN VIRKSOMHET BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER

Oversikt over hvilke personopplysninger du behandler, hva som gir deg lov til det og hva du bruker dem til er en forutsetning for å oppfylle kravene. Ta tak i dette i starten av prosjektet.

2. FINN UT HVA GDPR KREVER AV DEG I PRAKSIS

Finn ut hva de nye reglene krever at du gjør og hvordan, heller enn å bruke tid på å forstå de teoretiske kravene. På hjemmesiden til Datatilsynet finner du blant annet mye nyttig informasjon personvernerklæring, internkontroll, databehandleravtale og annen dokumentasjon du må få på plass.

3. IKKE VENT

Tiden er knapp, men du kan utrette mye hvis du jobber smart. Du kommer uansett bedre ut ved å gjøre litt heller enn ingenting så sett i gang nå hvis du ennå ikke har begynt på arbeidet.

4. PRIORITER Å LEVERE MEST MULIG HELLER ENN BEST MULIG

Kvantitet er faktisk bedre enn kvalitet så lenge du oppfyller minimumskravene.  Prøv å oppfylle så mange krav som mulig innen fristen i stedet for å kjøre deg fast i uløselige vurderinger av sletting i back-up, håndtering av ustrukturerte data eller kartlegging av systemer.

5. PLUKK DE LAVTHENGENDE FRUKTENE MED EN GANG

Noen tiltak er svært synlig, krever lite ressurser å gjøre noe med og gir stor effekt. Ikke utsett blant annet personvernerklæring og databehandleravtale til siste del av prosjektet. Plukk slike lavthengende frukter allerede nå.

 6. TILPASS PROSJEKTET TIL STØRRELSEN PÅ VIRKSOMHETEN

Det er viktig å legge en god plan for å komme i mål, men godt personvern i en mindre virksomhet krever ikke et kjempeprosjekt. Du kommer langt ved å trekke inn riktig ekspertise til rett tid og ved å gjøre ting i riktig rekkefølge.

7. TA PERSONVERNTESTEN

Kvale har lansert personverntesten – et verktøy som gir deg svar på hvordan du ligger an med tanke på de nye kravene. Den er gratis.

Kontaktinformasjon

partner Jens Christian Gjesti
Tlf.: 902 02 072

advokatfullmektig Eirik Sandal
Tlf.: 920 96 128