Ny stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen

Tilbake til Kvale

Tilbake til oversikt DLF Partner


(Innlegget er levert av Kvale)

 

DLF-partner Kvale har sett på Stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene» som ble lagt frem fredag 19. juni.

Bakgrunnen for meldingen er flere utredninger som peker på svak konkurranse i det norske dagligvaremarkedet – med høye dagligvarepriser og begrenset utvalg sammenliknet med våre naboland. I meldingen bekreftes utfordringer og begrenset konkurranse i markedet.

Stortingsmeldingen bekrefter også at det er en rekke årsaker til høyere priser og dårligere utvalg i Norge; der både politiske, institusjonelle, strukturelle og geografiske forhold spiller inn. Videre påpekes det at verdikjeden er preget av få aktører på detaljistleddet, aktører med sterk markedsmakt i mange leverandørmarkeder og betydelige etableringshindringer – som regjeringen mener gir grunnlag for bekymring for konkurranseforholdene.

For å styrke konkurransen presenteres en rekke tiltak. De omtaler her funn og tiltak som de anser som sentrale. Les mer her.