DLF Partner KVALE inviterer til seminar om dagligvaremarkedet 6/9


Kvale invitere DLF medlemmer til årets dagligvareseminar hvor de oppdaterer om sentrale rettslige spørsmål som gjelder for dagligvaremarkedet i Norge.

Dato: 6. september

Klokkeslett: 15.00 – 17.00

Adresse: Kvale, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Dyktige foredragsholdere fra Konkurransetilsynet, DLF, Menon Economics og Kvales egne advokater vil gi deg relevant informasjon bl.a. om Konkurransetilsynets arbeid med dagligvaremarkedet, Konkurransetilsynets nye veileder om prisdiskriminering og nye vertikale retningslinjer.

Vi tar tempen på norsk dagligvarehandel og vi vil også se nærmere på hvordan Lov om god handelsskikk kan spille en rolle for å trygge konkurranseforholdene og gripe inn ovenfor etterlikninger. Lær også om annonsøransvaret.

Det settes av tid til diskusjon og spørsmål underveis. Ingen deltakeravgift. Seminaret avholdes i Kvales lokaler. Det blir enkel servering og mingling etter arrangementet.

Temaer:

 • Hva gjør Konkurransetilsynet for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet?
  • Konkurransetilsynet v/Magnus Friis Reitan
 • Tilsynets veileder om prisdiskriminering og foreslått regulering i dagligvaremarkedet
  • Kvale v/Kristin H. Valla og Sindre A. Svendsen
 • Nye retningslinjer for vertikale avtaler – betydning for årskontraktene
  • Kvale v/Gjermund Mathisen og Maria Esbensen
 • Tempen på norsk dagligvarehandel -produktetterlikning, EMV og lov om god handelsskikk
  • DLF v/John Ole Skeide, Menon Economics v/Erika Karttinen,
  • Kvale v/Marie Vaale-Hallberg & Trygve Norum
 • Kort om annonsøransvaret – merking og markedsføring av dagligvarer
  • Kvale v/Marie Vaale-Hallberg og Sunniva Viken

Kvale hjemmeside