Kvale Advokatfirma inviterer til Webinar: Fokus på dagligvaremarkedet


Maksimalpriser, EMV, og annet matnyttig om bl.a. konkurransereglene i dagligvaremarkedet

DLF Partner Kvale Advokatfirma inviterer våre medlemmer til et tettpakket og praktisk rettet webinar om aktuelle problemstillinger innen dagligvare,

tirsdag 13. april 2021 kl. 11:30 – 13:00

Gjesteforelesere er Sigurd Birkeland leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet og konsernadvokat Ingvild Erdal i TINE SA.

Sammen gjennomgår de aktuelle problemstillinger som bl.a. bruk av maksimalpriser, forholdet mellom EMV og hhv. ulovlig informasjonsutveksling og etterlikning, og prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen m.m. De utvalgte temaene streifer innom konkurranserett, markedsrett og lov om god handelsskikk.

Det settes av tid til diskusjon og spørsmål underveis. Ingen deltakeravgift.

Agenda:

  • Maksimalpriser, Sigurd Birkeland, leder prosjekt Dagligvare i KT
  • EMV og informasjonsutveksling, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen, Kvale
  • EMV og etterlikninger, Marie Vaale-Hallberg (Kvale) og Ingvil Erdal (TINE SA)
  • Prisdiskriminering i lys av Stortingets behandling av stortingsmeldingen (“Dagligvare – kampen om kundene“) – hva nå?, Kristin Hjelmaas Valla og Sindre Svendsen.
  • Lov om god handelsskikk – aktuelle problemstillinger og status, Trygve Norum og Fredrik Bergsjø, Kvale

Kvale hjemmeside