Hvordan avholde styremøter etter de begrensninger koronaviruset har medført

Mange har for tiden spørsmål knyttet til avholdelse av styremøter og generalforsamlinger som følge av koronaviruset og de restriksjoner det påfører oss alle. Dette gjelder særlig om det er krav til fysiske møter og hvordan man kan tilpasse seg disse for å unngå at man må møtes fysisk.

Her finner dere informasjon fra DLF Partner, Kvale Advokatfirma, som gir er en kort oversikt over reglene og hvordan man kan tilpasse seg disse.