Oppføringer av DLF administrasjonen

Ikke forbud mot usaklig prisdiskriminering

Onsdag 28.juni ble det klart at regjeringen ikke vil innføre et forbud mot usaklig prisdiskriminering. Det har lenge vært usikkert om regjeringen kom til å innføre en forskrift med et forbud mot «usaklig prisdiskriminering». DLF har arbeidet med saken i lang tid, og støtter den faglige vurderingen som statsråden har gjort.

DLF Partner Rud Pedersen: Budsjettforlik om revidert budsjett

Regjeringen får flertall for sitt forslag til revidert budsjett med SV sine stemmer. Etter forhandlinger mellom de tre partiene er det klart at oljepengebruken øker med om lag 1,5 milliarder. Mesteparten av dette går tilbake til privat sektor med 1,2 milliarder til forbrukerne i økt barnetrygd og sosialstønad, 100 millioner i økt støtte til bedriftene fra ENOVA og knappe 100 millioner til organisasjoner, kulturarbeidere og virksomheter.

DLF Forum trakk fulle hus

DLF Forum om EMV og uavhengige merkevarer ble en stor suksess. Ingen tvil om at dette var et tema med stor interesse. Det var over 140 påmeldte og trangt om plassen i storsalen på Litteraturhuset. Arrangementet var i samarbeid med Norges Bondelag, NHO Mat og Drikke og NNN.

DLF Forum: Uavhengige merkevarer eller EMV – hva betyr det for forbrukerne?

I samarbeid med NNN, Norges Bondelag og NHO Mat og Drikke inviterer vi til DLF Forum 8. juni. På programmet har vi en rekke spennende innlegg fra blant andre næringsministeren Jan Christian Vestre, Rolf Røtnæs, prosjektleder for EMV-arbeidet til Samfunnsøkonomisk analyse, representanter fra både handelen og leverandører. I tillegg får vi også høre fra relevante fagpersoner og forskere.

Ecit Wlcom AS – ny DLF Partner

Vi ønsker Ecit Wlcom AS velkommen som som ny DLF Partner. Ecit Wlcom er leverandør av løsninger og tjenester for næringsmiddelbransjen i Norge og har kundebase som spenner over hele landet, fra nord til sør, og inkluderer et bredt spekter av ulike virksomheter.