Oppføringer av DLF administrasjonen

Kundenes innsyn i leverandørenes kostnader

Hva svarer du som leverandør når kunden din ber om innsyn i kostnader knyttet til produksjon eller logistikk? Hvor setter konkurranseregelverket grenser? Det kommer blant annet an på om kunden også er eller kan bli din konkurrent gjennom Private Labels. Vår danske søsterorganisasjon Mærkevareleverandørerne (tidl. DLF Danmark) har bedt sine advokater om råd om hvordan leverandøren kan håndtere en slik problemstilling i praksis.

Ny EPD-base nærmer seg lansering

Lansering av ny grunndatabase nærmer seg med stormskritt. Hos Tradesolution AS jobbes det iherdig med å sikre en så enkel og smidig implementering for alle parter som mulig, både på kjede- og leverandørsiden.  Har du fått med deg informasjon om viktige tider, frister og annet du bør være forberedt på både før og etter lanseringen?

Disse skal samle inn emballasjeavfall i Norge

1.februar kunngjorde Miljødirektoratet de fem returselskapene som skal ta produsentansvar for emballasjen i Norge. Som aktiv eier er DLF er tilfreds med at miljømyndighetene har godkjent de fem retursystemene som er bygget opp gjennom mer enn 20 års drift og tilhører Grønt Punkt Norge medlemskapet.

 Best før, ofte god etter

 «Best før, ofte god etter» – Store deler av matbransjen har samlet seg om felles ordlyd for supplerende merking som et tiltakt for å redusere matsvinn. Bakgrunn for dette er at forbrukerne står for over 60 prosent av matsvinnet i Norge. Denne ekstra merkingen gjelder kun for «best før»-merkede matvarer.

Bransjens matsvinn har blitt redusert

Samarbeid og frivillige avtaler fører til gode resultater. Det totale matsvinnet i matbransjen ble redusert med 17 % målt i kg per innbygger fra 2010 til 2015, og trenden fortsetter. Fra 2015 til 2016 er reduksjonen på ytterligere 4 %. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil delmålet om 15 % total reduksjon av matsvinn innen 2020 være godt innenfor rekkevidde.