Oppføringer av DLF administrasjonen

Helautomatisert dagligvarehandel

Skal bransjen møte morgendagens krav til miljøutslipp, mattrygghet, effektivitet og produktutvalg, må likevel pakking, merking og sporing av produkter bli enda bedre. STAND spiller en viktig rolle for bedre samhandling mellom leverandører og kjeder på disse områdene.

Dette er DLF Partner

DLF har opprettet et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer. Ta kontakt med en DLF Partner dersom du har spørsmål om deres tjenester.

Flertall for lov om god handelsskikk

Et samlet storting ber nå regjeringen legge fram et lovforslag så snart som mulig. Loven skal kunne tre i kraft senest i løpet av 2019. I tillegg til en lov om god handelsskikk ber Stortinget regjeringen utrede andre drastiske tiltak for å øke konkurransen i dagligvarebransjen.

Øystein Bu gjenvalgt som styreleder i DLF

Under generalforsamlingen onsdag 18. april ble Øystein Bu, Dr. Oetker, og Stein Rømmerud, Coca-Cola ble gjenvalgt som leder og nestleder i DLFs styre.  I tillegg ble Adm. direktør Hege Holter Brekke, Pierre Robert Group valgt inn som nytt styremedlemmer.

Kundenes innsyn i leverandørenes kostnader

Hva svarer du som leverandør når kunden din ber om innsyn i kostnader knyttet til produksjon eller logistikk? Hvor setter konkurranseregelverket grenser? Det kommer blant annet an på om kunden også er eller kan bli din konkurrent gjennom Private Labels. Vår danske søsterorganisasjon Mærkevareleverandørerne (tidl. DLF Danmark) har bedt sine advokater om råd om hvordan leverandøren kan håndtere en slik problemstilling i praksis.