Lov om god handelsskikk fyller 4 år

Næringskomiteens daværende leder Terje Aasland (Ap) og næringsminister Iselin Nybø (V) på talerstolen da Stortinget behandlet og vedtok Lov om god handelsskikk 12. mars 2020. Foto: DLF

Lov om god handelsskikk fyller 4 år

12. mars er det fire år siden Stortinget vedtok Lov om god handelsskikk og opprettelsen av Dagligvaretilsynet. Loven legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og dagligvarekjeder. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet.

Dagligvaretilsynet har gjort to store undersøkelser av samarbeidsforholdene i dagligvarebransjen. De bekrefter at det er potensiale for bedre etterlevelse av lovens bestemmelser.

DLF i spissen

DLF stod i mange år i spissen for arbeidet med å få loven vedtatt. Det ble etter hvert en bred allianse der fagforeningene, landbrukets organisasjoner, Forbrukerrådet og NHO sto sammen om å få på plass dette viktige skrittet for et bedre rammeverk for konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet.

Stortingets historiske vedtak gikk under radaren for de fleste denne dagen, som nok huskes bedre for at regjeringen samme dag vedtok å stenge ned landet i utbruddet av Corona-pandemien.

Vet du hvilke rettigheter loven gir deg som leverandør?

Ta DLFs kurs i Lov om god handelsskikk  (krever innlogging) og les mer på www.dagligvaretilsynet.no

For spørsmål, ta kontakt med markedsdirektør John Ole Skeide, [email protected]

 


Relevante saker:

Stortinget vedtar Lov om god handelsskikk