Presset øker på bærekraft

Øystein Bu ble på generalforsamlingen i april gjenvalgt som styreleder i DLF. Han er dermed i sitt niende år i denne rollen, noe som har gitt solid innsikt i det store bildet for dagligvareleverandørene – over tid.

Øystein Bu, som til daglig er adm. direktør i Dr. Oetker Norge, ledet også årets generalforsamling med stø hånd – en samling som viste stor enighet om mål og strategier blant DLFs medlemmer.

Øystein Bu, styreleder i DLF og adm. direktør i Dr. Oetker. Foto: DLF

– Det er også mitt klare inntrykk etter generalforsamlingen. Medlemmene i DLF er fornøyde, fordi de opplever stø kurs og en klar retning.

På spørsmål om hvorfor han tar nok en periode i rollen som styreleder, sier Øystein at det er naturlig å stille seg til disposisjon for en interesseorganisasjon som forvalter viktige interesser for bedriften man selv leder.

Vi spør Øystein hva han ser er DLFs posisjon og rolle blant medlemmene i dag

– Den siste gjennomførte medlemsundersøkelsen viser tydelig at det er bred tillit til jobben som gjøres, og at medlemmene er fornøyde. Dette knyttes direkte til at DLF har klart å styrke posisjonen, og fremstår stadig tydeligere i sin rolle –spesielt de siste årene.

– Undersøkelsen var ellers bredt anlagt og har gitt styret og administrasjonen ytterligere dybde og klarhet i hvilke oppgaver vi skal fokusere på fremover.

Hvilke saker ligger da på styrets bord det neste året?

– Dersom jeg skal prioritere, er det først og fremst viktig at vi fortsatt manøvrerer godt og tydelig i det politiske landskapet. Det er overordnet.

– Dersom vi borrer og prioriterer ytterligere i det politiske landskapet, ser vi at hele bærekraftsområdet nå kommer med full kraft. For styret blir det viktig å forstå og manøvrere disse sakene på vegne av medlemmene. Dette er spesielt knyttet til en rekke nye forordninger og føringer fra EU. Kravene til vår egen bransje vil her øke, og vi må sørge for å gi medlemmene oversikt og overkommelig forståelse av hele saksfeltet.

– Dette er et mer komplekst bilde enn mange hittil har forstått, direkte knyttet til utviklingstakten og innholdet i nye EU-forordninger, der feilvurderinger kan gi bransjen unødige og økte kostnader.

Øystein understreker likevel at mulighetsrommet er stort for leverandørene, og at han ser svært positivt på mulighetene fremover. – Det er mye positivitet i på en lang rekke områder, og det skal vi bygge videre på. Når vi opptrer samlet og er enige, opplever vi stadig viktige gjennomslag.

– Jeg vil også vise til en del av budskapet vi fikk fra Bent Aamotsmo fra Coop på DLF Forum, etter årets generalforsamling. Han mente det var mulig å finne veier sammen, på en rekke områder, for å løfte hele bransjen – heller enn å grave skyttergraver. Det er jeg helt enig i.

Relevant sak:

Øystein Bu (Dr. Oetker) og Anne Marit Panengstuen (Nortura SA) gjenvalgt som leder og nestleder i DLF