Øystein Bu (Dr. Oetker) og Anne Marit Panengstuen (Nortura SA) fortsetter som leder og nestleder i DLF

 

Styreleder Øystein Bu (Dr.Oetker) og nestleder Anne Marit Panengstuen (Nortura SA). Foto: DLF og Nortura

 

Mandag 29. april gjennomførte DLF generalforsamling. Her ble nytt styre og valgkomité valgt.

Øystein Bu (Dr. Oetker) ble gjenvalgt som styreleder og Anne Marit Panengstuen (Nortura SA) fortsetter som nestleder. Karin Storvik (TINE SA) og Kristine Aasheim  (Kavli Norge AS)  ble valgt inn som nye styremedlemmer.

«Dagligvareleverandørene er en stor og differensiert gruppe som daglig har stor påvirkning på alle som bor i Norge gjennom hele døgnet. For valgkomiteen i DLF er det derfor viktig at styret representerer alle nyanser i verdikjeden for dagligvarer. Vi har som mål at styret skal representere de små, de store, selvproduserende og importerende, mat, drikke og tørrvarer og ikke minst forbrukeren med god kompetanse om bransjens trender, effektiv verdikjede og fremtidige krav både fra forbruker og myndigheter. Dette føler jeg vi har klart og har i dag et svært kompetent og representativt styre», sier Jon Warset, leder av valgkomiteen og adm. direktør i Bonaventura Sales.

 

Etter valget ser styret slik ut:

Styreleder: Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS

Nestleder: Konsernsjef Anne Marit Panengstuen, Nortura SA

Styremedlemmer:

Adm. direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS

Adm. direktør Anders Guttormsen, Orkla Foods Norge AS

Adm. direktør Bjørn Erik Hagen, Red Bull Norway AS

Adm. direktør Karen Ann Huffman, Lantmännen Cerealia AS

Adm. direktør Chris Samways, Mills AS

Adm. direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS

Adm. direktør Marianne Ødegaard Ribe, Ringnes AS

Adm. direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS

Adm. direktør Kristine Aasheim, Kavli Norge AS

Konserndirektør Karin Storvik, TINE SA

DLF Valgkomité 

Jon Warset, Bonaventura Scandza AS, komitéleder

Jørgen Wiig, Grilstad AS

Henrik Sand, Essity Norway AS

Hege Holter Brekke, Orkla ASA

Espen Arnesen, Lerum AS


Oversikt over DLFs medlemsbedrifter

DLF organisasjon