Dette bør du vite om Emballasjeforordningen (PPWR)

 

I slutten av april inviterer Grønt Punkt Norge til webinar hvor de presentere de viktigste punktene i den nye emballasjeforordningen, og hvilke konsekvenser det nye regelverket trolig vil ha for våre medlemmer.

Eirik Hovland Steindal, leder for næringspolitikk og samfunnskontakt i Grønt Punkt Norge gikk gjennom de mest sentrale bestemmelsene du som medlem bør kjenne til. Som blant annet hvilke krav og forventninger kommer, når kommer de og hvordan forberede seg. Og ikke minst hva kan være lurt å prioritere.

Gikk du glipp av webinaret og/eller ønsker å se det på nytt?

Her kan du se opptak:

For mer informasjon om PPWR

Den nye emballasjeforordning (PPWR) ble godkjent i EU Parlamentet 24. april.


Relevant sak fra Miljødirektoratet

Bruk av emballasje blir stramma inn – blir meir ombruk

Blir truleg innført i Noreg i 2025

Emballasjeforordninga er no vedteken i Europaparlamentet. Den skal no gjennom språkvask og omsetjingar til ulike språk før den rein reint formelt blir støtta av nytt Europaparlament når det er på plass til hausten. Miljødirektoratet forventar at regelverket blir vedteke endeleg på eit møte mellom medlemslanda i EU i Rådet kort tid etter dette. Deretter vil regelverket bli publisert i EU-tidande.

Regelverket er forventa å bli gjennomført i Noreg i løpet av 2025.

EU vil ha mindre overflødig emballasje og strammer inn regelverket. Les mer hos Miljødirektoratet.


DLF og bransjeselskaper

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene. På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører. Grønt Punkt Norge er et av selskapene.

DLF medeier i bransjeselskapene