Gjennom DLF er du medeier i bransjeselskapene

Visste du at din bedrift gjennom DLF er aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper?

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i din bedrift.

På dine vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen.

Du kan lese mer om de forskjellige selskapene ved å klikk på bedriftens logo.

(20.01.2020)

 
STAND