DLF og bransjeselskapene

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar et helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører.

Bransjesamarbeid om sirkulærøkonomi

I denne filmen får du høre mer om hva selskapene jobber med, og hvordan de sammen bidrar til sirkulærøkonomi på vege av DLFs medlemsbedrifter.

Du kan lese mer om de forskjellige selskapene ved å klikk på bedriftens logo:

Grønt Punkt Norge eies av Norsk Returkartong AS, Plastretur AS, Norsk Resy AS,  Sirkel Glass AS og Norsk Metallgjenvinning AS 

 

Andre selskap

I tillegg til ovennevnte selskaper, er DLF også medeier i teknologiselskapet Tradesolution AS og deltager i samarbeidsplattformen STAND.

Effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen. Med sine tjenester og kompetanse har Tradesolution skapt vekst, effektivisering og forbedring for bransjen. Godt bransjesamarbeid er en viktig del av grunnmuren til Tradesolution. Dette har tjent aktørene i bransjen godt gjennom mange år, og skapt store ringvirkninger i hele verdikjeden.

STAND skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc).