Effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og uavhengige merkevare-leverandører gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

STAND ble opprettet i 1998 etter initiativ fra KK (Kolonialgrossistene Kundeservice) og i samarbeid med DLF. Formålet er å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjoner i verdikjeden frem til forbruker, og er juridisk bindende først når det henvises til disse retningslinjene i kommersielle avtaler mellom leverandør og kunde.

Utvalget består av fire representanter og fire vararepresentanter fra hver av bransjeselskapene DLF (Dagligvareleverandørenes forening) og DMF (Dagligvarehandelens Miljøforum AS).  I tillegg har GS1 Norge én observatørplass.

DLF er representert med Camilla Nordhagen (L´Oreal Norge AS), Jon Andreas Rognerud (Orkla Confectionary & Snacks), Johan Lanestrand (Kavli Norge AS) og Thomas Weihe (DLF).

Hva gjør STAND?

STAND skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc).

Retningslinjene er utarbeidet for bruk i norsk dagligvarehandel. Anvendelse i andre kanaler (KBS, netthandel, storhusholdning) må avtales eksplisitt mellom partene.

Det er utarbeidet flere anbefalinger overfor dagligvarebransjen og disse finnes på STANDs nettsted www.stand.no.

Kilder / mer informasjon:

Stand.no

DLF og bransjeselskaper

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører:

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF medeier i bransjeselskapene