I 2018 var det kartlagte matsvinnet i Norge på 390 000 tonn nyttbar mat. DLF har som et mål å arbeide for å redusere mengden matsvinn, og for at matavfall håndteres og utnyttes på best mulig måte.

Sammen med bransjen tok DLF initiativ til selskapet Matvett AS, som er mat- og serveringsbransjen selskap for å forebygge og redusere matsvinn. De samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Matvett eies av:

DLF er representert i Matvett AS sitt styre med adm.direktør Helge Hasselgård. Oversikt over styrets sammensetning finner du her.

Historien om Matvett AS

I 2009 ble «ForMat-prosjektet» etablert, forløperen til Matvett AS, og var et samarbeidsprosjekt mellom matbransjen, organisasjoner og myndigheter. Gjennom «ForMat» etablerte matbransjen og Østfoldforskning et system for kartlegging av matsvinn fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker, som har bidratt til at det i dag er god oversikt over hva som kastes av nyttbar mat fra store deler av matbransjen og hos forbruker. Prosjektet ble sluttført i 2016.

Matvett AS ble etablert i 2012 og fortsetter det langsiktige arbeidet med forebygging av matsvinn i Norge. Målet med Matvetts arbeid er å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og samfunnet vi lever gjennom å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid og heve det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne.

Med et mål om å bidra til å forebygge og redusere matsvinn i Norge med 50 % innen 2030 støtter bransjen det arbeidet som Matvett AS gjør. Per i dag bidrar 33 matindustribedrifter til finansieringen av selskapet. I tillegg leder Matvett prosjektet «KuttMatsvinn2020» inn mot serveringsbransjen, som finansieres av serveringsaktørene og utvalgte leverandører.

Bransjeavtale 

En viktig oppgave for Matvett er å følge opp bransjeavtalen med myndighetene og koordinere arbeidet på vegne av bransjeorganisasjonene og deres medlemsbedrifter.

I juni 2017 ble det etablert en «Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn» mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene, med mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Bedrifter som er medlem i en av bransjeorganisasjonene kan tilslutte seg målene i avtalen via en tilslutningserklæring.

Det er 93 bedrifter som har signert en slik erklæring, hvorav 27 er DLF medlemsbedrifter (pr august 2019) og som ved dette forplikter seg til å kartlegge og rapportere inn data og gjennomførte tiltak til myndighetene.

2018 var et innholdsrikt år for Matvett og alle som jobber med matsvinn. Sammen med aktørene i bransjen og myndighetene har de nådd viktige milepæler. Blant annet har man blitt enige om en felles ordlyd ved bruk av supplerende holdbarhetsmerking på «Best før»-merkede matvarer med «Best før, ofte god etter» samt utvikling av et felles frivillig «Se, lukt, smak»-symbol til bruk på emballasje, nettsider og i sosiale medier.

Les mer her for en oppsummering av de viktigste aktivitetene på matsvinnområdet i 2018.