Sammen med bransjen tok DLF initiativ til selskapet Matvett AS, som er mat- og serveringsbransjen selskap for å forebygge og redusere matsvinn. De samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Matvett eies av:

DLF er representert i Matvett AS sitt styre med adm.direktør Helge Hasselgård. Oversikt over styrets sammensetning finner du her.


Slik var matsvinnåret 2020

Den siste kartleggingsrapporten fra Matvett, som er utarbeidet av NORSUS, viser at det ble kastet minimum 417 000 tonn spiselig mat i Norge i 2019. Dette tilsvarer ca. 78 kg per innbygger per år og et økonomisk tap på ca. 20,7 milliarder NOK og 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Husholdningsleddet står for over halvparten av det kartlagte matsvinnet (55 %), etterfulgt av matindustrien (22 %), dagligvarehandelen (15 %), serveringsbransje (7%) og grossistleddet (1 %). Matsvinn fra serveringsbransjen er inkludert som resultat av det fireårige KuttMatsvinn2020-prosjektet som nylig ble avsluttet.

Les mer om resultater og videre anbefalinger i Kartleggingsrapporten med nøkkeltall for 2015-2019 som du finner her.

2020 var et annerledes og krevende år for oss alle og ikke minst for mat- og serveringsbransjen. Deler av matbransjen har opplevd stor nedgang i omsetningen, særlig serveringsaktørene og de som leverer mat og drikke til dette markedet, og vi er imponert over innsatsen til mange av bedriftene, også på matsvinnområdet, både for å fortsette målinger og iverksetting av gode tiltak og for å redde mat.

Her kan du lese en oppsummering av noen av de viktigste sakene i året som har gått.


Historien om Matvett AS

I 2009 ble «ForMat-prosjektet» etablert, forløperen til Matvett AS, og var et samarbeidsprosjekt mellom matbransjen, organisasjoner og myndigheter. Gjennom «ForMat» etablerte matbransjen og Østfoldforskning et system for kartlegging av matsvinn fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker, som har bidratt til at det i dag er god oversikt over hva som kastes av nyttbar mat fra store deler av matbransjen og hos forbruker. Prosjektet ble sluttført i 2016.

Matvett AS ble etablert i 2012 og fortsetter det langsiktige arbeidet med forebygging av matsvinn i Norge. Målet med Matvetts arbeid er å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og samfunnet vi lever gjennom å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid og heve det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne.

Med et mål om å bidra til å forebygge og redusere matsvinn i Norge med 50 % innen 2030 støtter bransjen det arbeidet som Matvett AS gjør. Per i dag bidrar 33 matindustribedrifter til finansieringen av selskapet. I tillegg leder Matvett prosjektet «KuttMatsvinn2020» inn mot serveringsbransjen, som finansieres av serveringsaktørene og utvalgte leverandører.


Bransjeavtale 

En viktig oppgave for Matvett er å følge opp bransjeavtalen med myndighetene og koordinere arbeidet på vegne av bransjeorganisasjonene og deres medlemsbedrifter.

I juni 2017 ble det etablert en «Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn» mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene, med mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Bedrifter som er medlem i en av bransjeorganisasjonene kan tilslutte seg målene i avtalen via en tilslutningserklæring.

Det er 93 bedrifter som har signert en slik erklæring, hvorav 27 er DLF medlemsbedrifter (pr august 2019) og som ved dette forplikter seg til å kartlegge og rapportere inn data og gjennomførte tiltak til myndighetene.

Sammen med aktørene i bransjen og myndighetene nådde Matvett en viktige milepæler i 2018. Blant annet ble man enige om en felles ordlyd ved bruk av supplerende holdbarhetsmerking på «Best før»-merkede matvarer med «Best før, ofte god etter» samt utvikling av et felles frivillig «Se, lukt, smak»-symbol til bruk på emballasje, nettsider og i sosiale medier. Les mer her for en oppsummering av de viktigste aktivitetene på matsvinnområdet i 2018.