Infinitum eier og drifter pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker. Dette unike pantesystemet er et samarbeid mellom drikkevareleverandørene og handelen, som sammen eier selskapet Infinitum. Infinitum,  jobber for høyest mulig innsamling av drikkevare på flasker og bokser med pantemerke. Deres mål er effektiv og miljøvennlig drift, med ambisjoner om 100% innsamling alle flasker og bokser i pantesystemet. Alt som pantes blir resirkulert til nye flasker og bokser.

DLF var med å etablere Infinitum, som den gangen het Norsk Resirk AS, i 1996. Gjennom vårt aktive eierskap skal vi ivareta interessene til hele bredden av drikkevareleverandører i vår medlemsmasse.

DLF er representert i Infinitum sitt styre med Hans Petter Fossum-Piene (Coca-Cola European Partners Norge), Svein Serck-Hanssen (Ringnes AS) og Helge Hasselgård (DLF).

 Eierselskaper i Infinitum

Norge på verdenstoppen med pantesystem

Norge har det verdens mest effektive pantesystemet. I 2020  ble det pantet 1,6 milliarder flasker og bokser. Infinitum liker å si at vi er verdensmestre i panting, og det er vi, både med høy innsamling og effektiv drift

Siden 1999 har Infinitum eid og driftet pantesystemet for drikkevare på plastflasker og boks, med pantemerke. De jobber for høyest mulig innsamling av drikkevare med pantemerke,  med mål om å sikre effektiv, framtidsrettet og miljøvennlig drift av pantesystemet.

Navnet Infinitum er inspirert av det uendelige antall ganger man kan resirkulere flasker og bokser, som er med i pantesystemet. Det betyr mye for oss, og for miljøet.

Resirkuleringsanlegg på Heia

For å unngå at plastflasker må fraktes ut av landet for å bli nye flasker, åpnet Infinitum i juni  2021 et anlegg for resirkulering på Heia i Fetsund. Bygget eies av Infinitum og driftes av Veolia PET Norge AS. Drikkevareboksene i aluminium går til Novelis som er verdens største på produksjon av boks til boks. Slik sikrer vi at alle boksene blir til nye bokser.

EU har satt et mål om at det fra 2030 skal være 30 prosent innsamlet drikkevareflasker. Infinitum har oppnådd over 92% på både PET og boks, 8 år før EU sitt krav.

Nøkkeltall

  • I 2021 ble det pantet  942 123 000 bokser og  611 361  319 flasker. Det betyr at totalt pantet i panteautomat er nesten 1,6 milliarder panteflasker- og bokser.
  • Infinitum får godkjent innsamlingsgrad på 95%
  • I 2021 hentet Infinitum bokser og flasker fra mer enn 15 000 automater og manuelle mottak over hele landet.
  • Det er 3700 panteautomater i Norge
  •  Totalt er det 7 600 flasker og bokser i pantesystemet. Bare i 2022 kom det til 860 nye.
  • Panteautomatene aksepterer i tillegg over 9000 ulike typer utenlandske bokser og flasker. Dette betyr at boksene og flaskene tas imot og resirkuleres, men at det ikke utbetales pant for dem.
  • Infinitum har i tillegg utvidet systemet med at de samler inn og resirkulerer ølfat; Draftmaster og KeyKegs. Det ble hentet 392 000 Draftmasters fra puber og restauranter og 19000 KeyKegs.
  • I 2022 startet Infintum innsamling av festivalkrus i PET og rPET fra alle festivalene. Som første festival år etter pandemien, kom det inn 2 millioner krus.

Kilder/les mer:

Infinitum.no

(saken er oppdatert 5. desember 2022)

DLF og bransjeselskaper

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører:

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF medeier i bransjeselskapene