Infinitum har ansvaret for pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker. Dette unike pantesystemet er et samarbeid mellom drikkevareleverandørene og handelen, som sammen eier selskapet Infinitum. De jobber for høyest mulig mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Deres mål er effektiv og miljøvennlig drift, med ambisjoner om å samle inn å resirkulere alle flasker og bokser i pantesystemet.

DLF var med å etablere Infinitum, som den gangen het Norsk Resirk AS, i 1996. Gjennom vårt aktive eierskap skal vi ivareta interessene til hele bredden av drikkevareleverandører i vår medlemsmasse.

DLF er representert i Infinitum sitt styre med styreleder Stein Rømmerud (Coca-Cola), Svein Serck-Hanssen (Ringnes AS) og Helge Hasselgård (DLF).

 Eierselskaper i Infinitum

Norge på verdenstoppen med pantesystem

Norge har det verdens mest effektive pantesystemet og Infinitum har for tiende år på rad en økning i antall flasker og bokser som pantes. I 2018 pantete vi nesten 1,2 milliarder bokser og flasker. I år ligger vi an til 1.210 milliarder bokser og flasker.

Siden 1999 har Infinitum eid og driftet pantesystemet for resirkulerbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. De jobber for høyest mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer, med mål om å sikre effektiv, framtidsrettet og miljøvennlig drift av pantesystemet.

I 2014 byttet selskapet navn fra Norsk Resirk til Infinitum. Navnet er inspirert av det uendelige antall ganger man kan resirkulere flasker og bokser som er med i pantesystemet. Det betyr mye for oss, og for miljøet.

Nytt resirkuleringsanlegg på Heia

For å unngå at plastflasker må fraktes ut av landet for å bli nye flasker bygger Infinitum høsten 2019 et anlegg for resirkulering på Heia i Fetsund. utlandet for å bli til plast til nye flasker. Det betyr at Infinitum blir det første pantesystemet i Norden til å resirkulere både plastflasker og bokser. EU har satt et mål om at det fra 2030 skal være 30 prosent resirkulert materiale i drikkevareflasker. Med det nye anlegget på Heia vil bransjen i Norge nå dette målet i løpet av et par år.

Nøkkeltall

  • I 2018 samlet Infinitum inn 567 763 101 bokser og 564 117 169 flasker. Det betyr at vi samlet inn totalt 1 131 880 270 panteflasker- og bokser.
  • Infinitum får godkjent innsamlingsgrad på 95%
  • I 2018 hentet Infinitum bokser og flasker fra 11 000 automater og manuelle mottak over hele landet.
  • Totalt finnes det nær 2620 flasker og nesten 2150 drikkevarebokser med pantemerke.
  • Panteautomatene aksepterer i tillegg 5600 ulike typer utenlandske bokser og flasker. Dette betyr at boksene og flaskene tas imot og resirkuleres, men at det ikke utbetales pant for dem.

Kilder/les mer:

Infinitum.no