Infinitum har ansvaret for pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker. Dette unike pantesystemet er et samarbeid mellom drikkevareleverandørene og handelen, som sammen eier selskapet Infinitum. De jobber for høyest mulig mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Deres mål er effektiv og miljøvennlig drift, med ambisjoner om å samle inn å resirkulere alle flasker og bokser i pantesystemet.

DLF var med å etablere Infinitum, som den gangen het Norsk Resirk AS, i 1996. Gjennom vårt aktive eierskap skal vi ivareta interessene til hele bredden av drikkevareleverandører i vår medlemsmasse.

DLF er representert i Infinitum sitt styre med Hans Petter Fossum-Piene (Coca-Cola European Partners Norge), Svein Serck-Hanssen (Ringnes AS) og Helge Hasselgård (DLF).

 Eierselskaper i Infinitum

Norge på verdenstoppen med pantesystem

Norge har det verdens mest effektive pantesystemet og Infinitum har for tiende år på rad en økning i antall flasker og bokser som pantes. I 2019 pantet vi nesten 1,2 milliarder bokser og flasker. I 2020 ligger vi an til 1.210 milliarder bokser og flasker.

Siden 1999 har Infinitum eid og driftet pantesystemet for resirkulerbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. De jobber for høyest mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer, med mål om å sikre effektiv, framtidsrettet og miljøvennlig drift av pantesystemet.

I 2014 byttet selskapet navn fra Norsk Resirk til Infinitum. Navnet er inspirert av det uendelige antall ganger man kan resirkulere flasker og bokser som er med i pantesystemet. Det betyr mye for oss, og for miljøet.

Nytt resirkuleringsanlegg på Heia

For å unngå at plastflasker må fraktes ut av landet for å bli nye flasker bygger Infinitum høsten 2019 et anlegg for resirkulering på Heia i Fetsund. utlandet for å bli til plast til nye flasker. Det betyr at Infinitum blir det første pantesystemet i Norden til å resirkulere både plastflasker og bokser. EU har satt et mål om at det fra 2030 skal være 30 prosent resirkulert materiale i drikkevareflasker. Infinitum har oppnådd 90 % på både PET og  boks, 10 år før EU sitt krav.

Nøkkeltall

  • I 2019 samlet Infinitum inn 598 643 369 bokser og 556 570 509 flasker. Det betyr at vi samlet inn totalt 1 155 213 872 panteflasker- og bokser.
  • Infinitum får godkjent innsamlingsgrad på 95%
  • I 2019 hentet Infinitum bokser og flasker fra 15 000 automater og manuelle mottak over hele landet.
  • Det er 3700 panteautomater i Norge
  • Totalt finnes det nær 2873 gjenvinningsflasker og nesten 2538 drikkevarebokser med pantemerke.
  • Panteautomatene aksepterer i tillegg 6050 ulike typer utenlandske bokser og flasker. Dette betyr at boksene og flaskene tas imot og gjenvinnes, men at det ikke utbetales pant for dem.

Kilder/les mer:

Infinitum.no

(saken er oppdatert 2. mai 2020)