Bærekraftige og kostnadseffektive returordninger for lastbærere

Basert på et felles ønske om å effektivisere pallehåndteringen i dagligvarebransjen, ble Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) etablert juni 2006, med driftsstart november 2007. Selskapet eies 50% av DLS/DLF og 50% av dagligvarekjedene gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF).

DLF er representert i NLP styret ved Bjørn Øyrås (Essity Norge), Sverre Sandsmark (Nortura SA), Stian Eilertsen (Mills AS) og Thomas Weihe (DLF).

NLP tilbyr i dag returordninger for EUR-paller (tre), plastpaller og plastkasser, samt tilknyttede tjenester for norsk dagligvarebransje. Deres IT-løsninger er spesialutviklet og fremstår som en sentral del av virksomheten. Selskapet har i dag en betydelig markedsandel og sunn drift. Kostnadene forbundet med håndtering av lastbærere i bransjen er betydelig redusert.

I 2013 flyttet NLP inn i nye kontorer og nytt lager på Langhus rett sør for Oslo, hvor de har et av Europas mest moderne anlegg for vask og håndtering av lastbærere.

Foto: Norsk Lastbærer Pool AS

NLP Plastpall

NLPs mandat var å utvikle en NLP Plastpall som var like god eller bedre enn EUR trepall.

Utviklingen og testing av ulike Plastpaller foregikk i hele 2009 og bransjen foretok sitt valg av pall etter omfattende testing hos mange sentrale bransjeaktører.. NLP Plastpall ble lansert i januar 2010, og utgjør i dag over halvparten av helpall-bruken i bransjen.

NLP har siden også innført halvpall i plast og 1/3 pall i plast som også er blitt godt mottatt av markedet.

NLP har også et utstrakt samarbeid med Svensk Retur System AB, som medfører enkel utveksling av plastpaller mellom landene. Det er dialog med dansk dagligvarebransje om etablering av et tilsvarende retursystem i Danmark.

NLP Gjenbruks Plastkasse

I 2013 ble de første NLP Plastkasser introdusert, også dette etter omfattende testing i bransjen Den leveres i tre ulike høyder, og er godt etablert.

Bærekraft

Pallene og kassene er laget for å kunne brukes mange ganger.

Pallene er laget av High Density Poly Ethylene (HDPE) og kassene av Polypropylen (PP). Plasttypenes egenskaper sammen med designen gjør at de er robuste og varer i 10 år, minst. Ødelagte lastbærere repareres, og når de ikke lenger kan repareresde  resirkulert/gjenvunnet til nye  produkter. Morgendagens paller og kasser vil bli produsert av resirkulert plastmateriale..

LCA analyser dokumenterer at bruk av NLP Plastkasse medfører en CO2 reduksjon på 56 % sammenlignet med tilsvarende engangs emballasje i pappBruk av NLP Plastpall medfører 31% reduserte CO2 utslipp sammenlignet med tilsvarende pall i tre.

Dette medført at NLPs kunder har spart miljøet for 3.250 tonn CO2 i 2018!

Prosessoptimering

NLP er langt mer enn paller og kasser. NLP har utviklet et nettbasert system for føring av lastbærere mellom to eller flere parter. Systemet er svært enkelt. Her får man god kontroll på lastbærere ut og inn. Det er mulighet for elektronisk integrering med eget ERP system slik at man ikke behøver manuell registrering. På plast lastbærere er det RFID brikker som også kan brukes opp mot NLP systemet for å effektivisere intern- og ekstern logistikk.

Selskapet jobber også med spennende teknologiprosjekter relatert til sporing og automatisk lastbærer kontroll som vil gi kundene økt nytte i fremtiden.