Bærekraftige og kostnadseffektive returordninger for lastbærere

Basert på et felles ønske om å effektivisere pallehåndteringen i dagligvarebransjen, ble Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) etablert i juni 2006, og startet driften i 1. oktober 2007. Selskapet eies 50% av DLS/DLF og 50% av dagligvarekjedene gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF).

DLF er representert i NLP styret ved Bjørn Øyrås (Essity Norge), Ole Kristian Karlsen (Nortura SA), Stian Eilertsen (Mills AS) og Thomas Weihe (DLF).

Formålet til selskapet er å tilby kostnadseffektive og bærekraftige returordninger for EUR-paller (tre), plastpaller og plastkasser som sikrer gjenbruk av lastbærerne. Selskapet har en betydelig markedsandel og sunn drift. Kostnadene forbundet med håndtering av lastbærere i bransjen er redusert år for år etter hvert som volumet har økt. NLP har kontor, lager og vaskestasjon på Langhus utenfor Oslo.

Foto: Norsk Lastbærer Pool AS

NLP er en integrert del av dagligvarebransjens verdikjede 

NLP har daglig ca 200-300 transportoppdrag på vei, jernbane eller sjø som enten leverer eller henter lastbærere (paller og kasser) hos industrien eller grossistene. For å få til en effektiv og mest mulig bærekraftig drift jobber NLP hele tiden med å matche hente- og leveringsoppdrag lokalt slik at lastbærerne transporteres kortest mulig distanse. Samtidig må NLP være 100% leveringsdyktig på lastbærere til enhver tid. Industrien er helt avhengig av at NLP leverer paller til dem. Uten lastbærere stopper dagligvarebransjen opp.

NLP Plastpall

Hovedproduktet til NLP er plastpallen. Den ble lansert i 2010, og utgjør ca 60% av helpall-bruken i bransjen. NLP lanserte i 2012 halvpall og 1/3-pall i plast..

NLP har et utstrakt samarbeid med Svensk Retur System AB, som blant annet innebærer utveksling av plastpaller (helpaller) mellom landene. Det gjør at norske og svenske leverandører kan produsere varer for de 2 landene som settes på samme pall, og som kan sendes til begge land.

NLP Plastkasse

I 2013 ble NLP Plastkasser introdusert. De leveres i tre ulike høyder, og brukes istedenfor D-pak i kartong av flere aktører i bransjen. NLP ønsker gjerne at flere aktører går over til å bruke denne bærekraftige løsningen.

NLP leverer kasser til frukt & grønt

I begynnelsen av 2022 startet NLP et samarbeid med Euro Pool System om å vaske, transportere og håndtere deres sorte, sammenleggbare frukt & grønt kasser. Disse brukes av norske og utenlandske frukt & grønt-produsenter som leverer produkter til Coops butikker.

NLP er et sirkulært selskap

Gjennom vask og reparasjon sørger NLP for gjenbruk av plastpaller og plastkasser gang etter gang. I 2022 hadde selskapet en gjenbruksgrad på 99,8% for lastbærerne. Mange av plastpallen som ble lansert i 2010 er fremdeles i bruk.

Ødelagte lastbærere repareres, og når de ikke lenger kan repareres blir de resirkulert/gjenvunnet til nye produkter. Plastkassene blir kvernet opp, og brukt i produksjon av nye plastkasser.  

LCA analyser viser at bruk av NLP Plastkasse medfører en CO2 reduksjon på 56 % sammenlignet med tilsvarende engangs emballasje i pappkartong. Bruk av NLP Plastpall medfører 31% redusert CO2 utslipp sammenlignet med tilsvarende pall i tre.

Dette medfører at NLPs kunder sparer miljøet for ca 4.000 tonn CO2-utslipp årlig!

Prosessoptimering

NLP er langt mer enn paller og kasser. De har utviklet et nettbasert system for saldoføring av lastbærere mellom to eller flere parter. Her får man god kontroll på lastbærere ut og inn. Det gir mulighet for elektronisk integrering med eget ERP system slik at man ikke behøver manuell registrering. På plastlastbærere er det satt inn RFID brikker som også kan brukes opp mot NLP systemet for å effektivisere intern- og ekstern logistikk.

Selskapet jobber også med spennende teknologiprosjekter relatert til automatisk lastbærer kontroll som vil gi kundene økt nytte i fremtiden.

Kilde/mer info:

NLP – Norsk Lastbærer Pool AS

(saken er oppdatert 27. januar 2023)

DLF og bransjeselskaper

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører:

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF medeier i bransjeselskapene