DLF og Tradesolution Webinar: BRIDGE Leverandør-dashboards

De første pilotene bekrefter potensialet! Lær mer om Bridge, samt hvorfor og hvordan du som leverandør bør ta løsningen i bruk! 

DLF og Tradesolution har gleden av å invitere til webinar om Bridge, hvor vi ser på foreløpige resultater, hvordan Bridge kan gi verdi for deg som leverandør, samt videre planer.

Tirsdag 16. april kl. 09:00 – 10:00

Påmelding i skjema under

Vi har tidligere diskutert at det med mange aktører, mange systemer, mange personer, mange transaksjoner og mange avvik, ligger et kjempepotensial for bransjen og den enkelte bedrift i mer effektiv samhandling i vareforsyningsprosessen. Med den nye digitale samhandlingsplattformen Bridge åpnes nye muligheter. Coop bruker dette aktivt i dialogen med sine leverandører, og Rema, Kolly og NorgesGruppen er på trappene.

I de siste månedene har Tradesolution også utviklet og pilotert leverandør-dashboards. I dette webinaret vil ASKO forteller om hvordan de vil jobbe med Bridge og leverandørene i fremtiden. Red Bull Norge forteller om deres erfaringer med leverandør-piloten. I tillegg ser vi mer spesifikt på hvordan du som leverandør kan utnytte mulighetene som ligger i Bridge  – Dette bør du få med deg!

Du møter:

  • Thomas Weihe (DLF)
  • Fredrik Notland (Asko)
  • Sofie Frøstrup (Red Bull)
  • Daniel Hessen (Tradesolution)

Hold av datoen, og meld deg på!

Lenke til webinaret sendes ut 1-2 dager i forkant

Påmelding i skjema under


Målgruppe:

Webinaret er GRATIS og åpent for DLF medlemmer og kunder av Tradesolution, men er primært rettet mot de som jobber innen logistikkledelse.


Få tilgang på BRIDGE dashboard

Bli blant de første leverandørene som kan ta de nye leverandør-dashboards i bruk. Som DLF-medlem kan du nå bestille tilgang til ditt eget dashbord her.

Les mer om Bridge Flow og tilknyttede tjenester her.

 

Påmelding


På vegne av våre medlemmer samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen. Tradesolution er et av disse selskapene.